Listening - Unit 1 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 13 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Listening - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 13 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 1.
Nguyễn Ngọc Thanh Ngân
09/07/2023
listening unit 1 tieng anh 10 global success trang 13 tap 1

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

1. What can you see in the picture?

Đáp án: In the picture, I can see a student and the host of a talk show in a studio. The show is called "Family Life." The host is interviewing the student, who is wearing a gold medal.

Từ khóa câu hỏi: see, picture

(Dịch:

Trong bức tranh, tôi có thể thấy một học sinh và người dẫn chương trình của một talk show trong một studio. Chương trình có tên là "Family Life". Người dẫn chương trình đang phỏng vấn học sinh, người đang mặc huy chương vàng.)

2. What do you think the student is talking about?

Đáp án: I think the student is talking about the important role of the family in a child's success.

Từ khóa câu hỏi: student, talking about

(Dịch:

Tôi nghĩ học sinh đang nói về vai trò quan trọng của gia đình trong thành công của một đứa trẻ.)

2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer to Question 2 above is correct or not.

Đáp án: He's talking about his family life and how his family have helped him achieve success in his studies.

Giải thích: Dự đoán này là chính xác bởi vì dựa trên (1) chủ đề của Unit là Family Life và (2) bạn học sinh đang đeo huy chương vàng. Nên có thể bạn sẽ nói về gia đình bạn ấy đã hỗ trợ giúp bạn ấy thành công trong việc học tập. 

Audio script:

Welcome to our talk show. Tonight our topic is ‘Family Life’ and our guest speakers Le Minh Hieu. Hieu is a twelfth grader. He's just won a gold medal at the international Physics Olympiad. He'll tell us about his family life and how his family have helped him achieve success in his studies.

3. Listen to the talk show and decide whether the statements are true (T) or false (F).

T

F

1. There are three people in Hieu’s family.

2. Hieu's parents teach him physics.

3. When Hieu needs help, his brother always helps him.

4, Hieu’s family routines help them spend some time together every week.

1. 

Đáp án: F

Giải thích: 

 • Từ khóa: three people, family

 • Vị trí thông tin: Dóng số 1 “Good evening. Well, I live with my parents and my brother, And | must say that all my achievements are the result of their support.”

 • Lý do chọn đáp án: Có 4 người trong gia đình của Hiếu: Ba mẹ, anh trai và Hiếu nên câu trên có 3 người là sai. 

2. 

Đáp án: F 

Giải thích: 

 • Từ khóa: parents, teach, physics

 • Vị trí thông tin: Dòng số 4 “My parents are farmers. They know little about physics.”

 • Lý do chọn đáp án: Ba mẹ của Hiếu hiểu ít về vật lý nên không thể dạy Hiếu học vật lý nên câu trên sai.  

3. 

Đáp án: T

Giải thích:

 • Từ khóa: when, needs help, brother, helps 

 • Vị trí thông tin: Dòng số 9 “My brother is my best friend. He shares his happy and sad moments with me, and is always there for me when I need help.”

 • Lý do chọn đáp án: Khi Hiếu cần giúp đỡ, anh trai luôn giúp đỡ.

4. 

Đáp án: T

Giải thích: 

 • Từ khóa: outines, spend time together every week

 • Vị trí thông tin: Dòng số 12 “Yes. My parents have created some family routines so that every week we can spend some time together although we're all very busy.”

 • Lý do chọn đáp án:: Thói quen thường ngày của gia đình Hiếu là dành thời gian cho nhau mỗi tuần.

Audio script:

Hieu: Good evening. Well, | live with my parents and my brother, And | must say that all my achievements are the result of their support.

Host: Do your parents help you with your studies?

Hieu: My parents are farmers. They know little about physics. But they believe in me. They always listen to me and cheer me up whenever | have difficulties.

Host: So they encourage you to try harder?

Hieu: That's right. Their love and trust give me strength to carry on.

Host: How about your brother?

Hieu: My brother is my best friend. He shares his happy and sad moments with me, and is always there for me when I need help.

Host: You're so lucky to have a supportive family. Do you spend a lot of time together?

Hieu: Yes. My parents have created some family routines so that every week we can spend some time together although we'ee all very busy.

Host: Family routines? Can you tell us more about that?

Hieu: Well, family routines are...

4. Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording.

1. Hieu’s parents always listen to him and cheer him up whenever he has _______

 • Đáp án: difficulties 

 • Từ khóa: parents, listen, cheer him up

 • Vị trí thông tin: Dòng số 5 “They always listen to me and cheer me up whenever | have difficulties”.

 • Giải thích: Đáp án đúng là "difficulties" vì vị trí thông tin cho biết rằng cha mẹ của Hiếu luôn lắng nghe và động viên anh ta mỗi khi anh ta gặp khó khăn.

2. His parents’ _______ and trust give him strength to carry on.

 • Đáp án: love 

 • Từ khóa: trust, strength 

 • Vị trí thông tin: Dòng số 7 “Their love and trust give me strength to carry on.”

 • Giải thích:Đáp án đúng là "love" vì vị trí thông tin cho biết rằng tình yêu và sự tin tưởng của cha mẹ đem lại sức mạnh cho Hiếu tiếp tục điều gì đó.

3. Hieu’s brother is his best friend. He shares his happy and _________ moments with him.

 • Đáp án: sad

 • Từ khóa: brother, best friend, shares, moments 

 • Vị trí thông tin: Dòng số 9-10 “My brother is my best friend. He shares his happy and sad moments with me, and is always there for me when Ineed help.”

 • Giải thích: Đáp án đúng là "sad" vì vị trí thông tin cho biết rằng anh trai của Hiếu chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và buồn bã cùng anh ta.

5. Work in groups. Discuss the following question.

How can parents help their children achieve success in their studies?

Đáp án: Parents can help their children succeed in their studies by creating a good study environment, establishing a study routine, providing support, communicating with teachers, and motivating them.

Từ khóa: parents, help, children, success, studies 

(Dịch: 

Làm thế nào cha mẹ có thể giúp con cái đạt được thành công trong học tập?

Cha mẹ có thể giúp con mình thành công trong học tập bằng cách tạo ra một môi trường học tập tốt, thiết lập thói quen học tập, hỗ trợ, giao tiếp với giáo viên và động viên chúng.)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Ngân

Xem tiếp: Tiếng Anh 10 Unit 1 Writing.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 1: Listening. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833