Getting Started - Unit 1 - Tiếng Anh 10 Global Success (trang 8, 9 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 1: Getting Started - Tiếng Anh lớp 10 Global Success (trang 8, 9 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn tiếng Anh 10 Unit 1.
ZIM Academy
13/07/2022
getting started unit 1 tieng anh 10 global success trang 8 9 tap 1

Getting Started - Unit 1 - Tiếng Anh 10 Global Success

1. Listen and read

Từ vựng:

 • Sports field (n phr) /spɔːrts fiːld/: sân chơi thể thao

Ex: My family enjoys playing football together in the sports field near my house.

 • Prepare (v) /prɪˈper/: chuẩn bị

Ex: Every morning, my mom prepares breakfast for my family with love.

 • Divide (v) /dɪˈvaɪd/: chia, phân chia

 • Household chores (n phr) /ˈhaʊs.hoʊld tʃɔːr/: công việc nhà

 • Housework (n) /ˈhaʊs.wɝːk/: công việc nhà

 • Equally (adv) /ˈi·kwə·li/: một cách công bằng

Ex: In my family, we divide the housework/household chores equally.

 • Homemaker (n)  /ˈhoʊmˌmeɪ.kɚ/: người nội trợ (lo việc nhà và nuôi dạy con cái thay vì đi ra ngoài kiếm tiền)

Ex: In our household, one of the family members takes on the role of homemaker, ensuring the smooth running of daily tasks and maintaining the household.

 • Breadwinner (n) /ˈbredˌwɪn.ɚ/: trụ cột gia đình (lo việc kiếm tiền chu cấp cho gia đình)

Ex: In our household, one parent takes on the responsibility of being the breadwinner, working diligently to support our family financially.

 • Groceries (n) (plural - dạng số nhiều) /ˈɡroʊ·sə·riz/: đồ tạp hóa (thực phẩm hoặc các đồ dùng mua từ cửa hàng tạp hóa hoặc siêu thị)

Ex: Every weekend, we go together to shop for groceries.

 • Heavy lifting (n phr)  /ˈhev.i ˈlɪftɪŋ/: công việc nặng

Ex: My father usually does the heavy lifting.

 • Laundry (n) /ˈlɑːn.dri/: việc giặt giũ

Ex: Doing the laundry is a daily chore that my brother and I take turns doing.

 • Washing-up (n) /ˌwɑːʃ.ɪŋˈʌp/: việc rửa bát/chén

Ex: We often help our parents by doing the washing-up.

 • Rubbish (n) /ˈrʌb.ɪʃ/: rác

Ex: We put out rubbish every day to keep our house clean.

 • Fair (adj) /fer/: công bằng

Ex: It's important to be fair when sharing household chores.

2. Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

1. Nam's mother is cooking now.

 • Đáp án: F (false)

 • Vị trí thông tin:  

Minh: Really? Doesn't your mom cook?

Nam: Oh yes, my mom usually does the cooking, but she's working late today.

 • Giải thích:

Nam trả lời Minh rằng thường thì mẹ Nam sẽ nấu ăn (“my mom usually does the cooking”), nhưng hôm nay mẹ Nam đi làm về muộn (“but she’s working late today”). Từ sự tương phản thể hiện qua liên từ “but”, có thể suy ra mẹ Nam không đang nấu ăn ngay bây giờ.

2. Everybody in Nam’s family does some of the housework.

 • Đáp án: T (true)

 • Vị trí thông tin:  

Nam: Well, in my family, we divide the housework equally. Mum usually cooks and shops for groceries. Dad cleans the house and does the heavy lifting.

Nam: My sister does the laundry. I do the washing up and put out the rubbish. We also help with the cooking when our mum is busy. 

 • Giải thích:

Nam nói rằng việc nhà trong gia đình cậu được chia một cách công bằng (“we divide the housework equally”). Đến đây đã có thể khẳng định gia đình Nam ai cũng đều làm một việc nhà nào đó (“Nam’s family does some of the housework.). Tuy vậy, để làm rõ hơn thì Nam tiếp tục nói về vai trò của mỗi thành viên khi làm việc nhà. 

3. The children in Minh’s family don't have to do any housework. 

 • Đáp án: T (true)

 • Vị trí thông tin:  

Nam: Really? So how do you divide the household chores in your family?

Minh: Mom is the homemaker, so she does the chores. My dad is the breadwinner; he earns money. And we, the kids, study. 

 • Giải thích:

Trả lời cho câu hỏi của Nam về cách gia đình mình chia việc nhà, Minh nói rằng mẹ là người làm việc nhà (“she does the chores”). Còn anh chị em Minh thì là trẻ con nên chỉ việc học hành (“we, the kids, study”). Vậy có thể suy ra trẻ con trong gia đình Minh không phải làm bất cứ việc nhà nào (“the kids” đồng nghĩa với “the the children”).

3. Write the verbs of phrasal verbs that are used with nouns or noun phrases in the conversation in 1.

 • Put out the rubbish: vứt rác

 • Do the laundry: giặt giũ

 • Shop for groceries: đi mua thực phẩm 

 • Do the heavy lifting: xử lý các công việc nâng vác nặng

 • Do the washing up: rửa bát/chén

4. Complete the sentences from the conversation with the correct forms of the verbs in brackets.

1. I'd love to, but I'm afraid I can’t. I (prepare) ________________ dinner.

 • Đáp án: am preparing

 • Giải thích:

Đặt trong ngữ cảnh của bài nghe là Minh rủ Nam đi chơi bóng đá và Nam từ chối với lý do là phải nấu ăn. Vậy thì động thì ở đây phải chia ở thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả việc Nam đang nấu ăn (tức hành động đang xảy ra ở hiện tại) nên không thể tham gia cùng Nam được. Vì chủ ngữ là ngôi thứ nhất (“I”) nên từ cần điền là “am preparing”.

2. My mom usually (do) ____________ the cooking but she (work) ________________ late today.

 • Đáp án: does - is working

 • Giải thích:

Ở mệnh đề thứ nhất ta thấy trạng từ “usually” - “thường xuyên”. Vậy động từ “do” sẽ được chia ở thì hiện tại đơn để diễn tả một hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại. Vì chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít (“my mom”) nên từ cần điền là “does”.

Ở mệnh đề thứ hai ta thấy trạng từ “today” - “hôm nay”, đồng nghĩa với việc hành động ở đây chỉ mang tính tạm thời, trái với hành động mang tính “thường xuyên” ở mệnh đề thứ nhất. Khi diễn đạt một hành động có tính chất tạm thời như vậy, động từ sẽ được chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Vì chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít (“she”) nên từ cần điền là “is working”.

Tác giả: Trịnh Thị Bảo Ngọc

Xem tiếp: Tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Language.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 10 Unit 1: Getting Started. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 10 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS với lộ trình cá nhân hoá được thiết kế phù hợp với nhu cầu, trình độ và tiết kiệm tới 80% thời gian tự học giúp học viên nâng cao trình độ tiếng Anh và đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm