Listening - Unit 4 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 47)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 4: Listening - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 47). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 4.
ZIM Academy
11/07/2023
listening unit 4 tieng anh 11 global success trang 47

1. Work in groups. Look back at the first news item in the reading text on page 45. Discuss the following questions.

Would you like to participate in the ASEAN School Tour Programme? Why / Why not? 

Gợi ý trả lời:

Yes, I would love to take part in the ASEAN School Tour Programme. I believe it's a great opportunity to learn about different cultures, meet new friends, and learn new things. Plus, I love traveling and exploring new places, so this program seems like a perfect fit for me!

(Vâng, tôi rất thích tham gia Chương trình Tham quan Trường học ASEAN. Tôi tin rằng đó là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau, gặp gỡ những người bạn mới và học hỏi những điều mới. Ngoài ra, tôi thích đi du lịch và khám phá những địa điểm mới, vì vậy chương trình này có vẻ hoàn toàn phù hợp với tôi!)

2. Listen to a conversation between two students. What are they talking about?

 • Đáp án: A. Preparing for a cultural exchange event

 • Từ khóa: prepare, event.

 • Vị trí thông tin: Yes, it is. I’m working with other members of the school’s Youth Union to prepare a special event to welcome them.

 • Giải thích: Ở phần trích dẫn trên, Phong nói “Vâng, đúng vậy. Tôi đang làm việc với các thành viên khác trong Đoàn thanh niên của trường để chuẩn bị một sự kiện đặc biệt để chào đón họ.”

3. Listen to the conversation again and choose the correct answers A, B, or C.

1. Phong and other _________ are preparing a welcome event for the foreign students.

 • Đáp án: B. Youth Union members          

 • Từ khóa: preparing a welcome event

 • Vị trí thông tin: Yes, it is. I’m working with other members of the school’s Youth Union to prepare a special event to welcome them.

 • Giải thích: Trong câu trên Phong đã có đề cập đến “members of the school’s Youth Union” - thành viên của Đoàn thanh niên.

2. The group of Korean and ASEAN students will spend _________ at their school.

 • Đáp án: A. one day   

 • Từ khóa: spend

 • Vị trí thông tin: On 5th of May. They’ll spend one day at our school during their five-day tour in Viet Nam. After that, they’ll go to Indonesia.

 • Giải thích: Phong đã có đề cập đến trong đoạn trích trên về thời gian đoàn sẽ ghé thăm trường là một ngày.

3. Phong thinks the event will be an excellent opportunity for students to make friends with young people from _______________

 • Đáp án: C. Korea and ASEAN

 • Từ khóa: Korea and ASEAN

 • Vị trí thông tin: As far as I know, there’ll be about thirteen students from Korea, and other ASEAN countries.

 • Giải thích: chỗ trống trong đề bài yêu cầu điền một nhóm người nào đó, dựa vào đoạn hội thoại, Phong đã nói trường sẽ đón tiếp các nước ASEAN và Hàn Quốc nên chọn đáp án C.

4. During the visit, students will discuss how they can help ________________.

 • Đáp án: C. build an ASEAN community

 • Từ khóa: discuss how they can help

 • Vị trí thông tin: Phong: We also plan on having discussions about how young people in the region can help build an ASEAN community.

 • Giải thích: từ cần điền vào chỗ trống có thể là một ai đó, dựa vào thông tin trong bài Phong nói rằng người trẻ có thể giúp xây dựng cộng đồng ASEAN.

5. Lan suggests calling on ______________ to send in ideas for activities.

 • Đáp án: B. all the students from his school

 • Từ khóa: send in ideas for activities

 • Vị trí thông tin: Lan: I have a suggestion. Why don’t you ask all students from our school to come up with ideas for activities during the group’s visit?

 • Giải thích: “call on” ở đây có nghĩa là kêu gọi, vậy từ trong chỗ trống có thể là kêu gọi ai đó”, dựa theo thông tin bài nghe Lan nói rằng “chúng ta nên kêu gọi tất cả các học sinh đóng góp ý kiến vào hoạt động này.”

4. Work in groups. Discuss the following questions.

Can you think of any suitable activities for the event at Lan and Phong’s school? How will they benefit the participants?

Gợi ý trả lời:

 • Attend a local festival: Experience the local culture and traditions.

(Tham dự một lễ hội địa phương: Trải nghiệm văn hóa và truyền thống địa phương)

 • Visit a museum: Learn about the history and heritage of the host country.

(Tham quan viện bảo tàng: Tìm hiểu về lịch sử và di sản của nước sở tại.)

 • Try local food: Taste and understand the culinary culture.

(Thử món ăn địa phương: Nếm và hiểu văn hóa ẩm thực.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 4: Listening. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học luyện thi IELTS với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THPT chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Tiếng Anh 11 Unit 4 writing

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833