Communication and culture - Unit 6 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 73 - 74)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Communication and culture - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 73 - 74). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 11 Unit 6.
ZIM Academy
26/08/2023
communication and culture unit 6 tieng anh 11 global success trang 73 74

Everyday English: Asking for and giving directions

1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs.

A. could you tell me the way to

B. turn left

C. on your right

D. Go straight ahead

Đáp án

David: Excuse me, (1) A. could you tell me the way to Thang Long Imperial Citadel? 

I’m lost.

Nam: Sure. The citadel is not far from here. (2) D. Go straight ahead until you get to Hoang Dieu Street, then (3) B. turn left. Walk past Ha Noi Flag Tower and you'll see it (4) C. on your right.

David: Thank you.

(David: Xin lỗi, (1) bạn có thể chỉ cho tôi cách đến Hoàng thành Thăng Long không? Tôi bị lạc.

Nam: Chắc chắn rồi. Hoàng thành cách đây không xa . (2) Đi thẳng cho đến khi bạn đến đường Hoàng Diệu, sau đó (3) quẹo trái. Đi qua Tháp cờ Hà Nội và bạn sẽ thấy nó (4) bên phải.

David: Cảm ơn bạn.)

2. Work in pairs. Use the model in 1 to make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to help you.

1. Student A is asking for directions to Ho Chi Minh Mausoleum. Student B uses the map to give directions.

Student A: Excuse me, could you tell me the way to Ho Chi Minh Mausoleum?

Student B: Absolutely. Go straight ahead until you get to Hung Vuong Street. Turn left and walk straight on for a few minutes. You’ll see it on your left.

Student A: Thanks so much. 

(Học sinh A: Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi cách đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không?

Học sinh B: Tất nhiên. Đi thẳng cho đến khi bạn đến Đường Hùng Vương. Quẹo trái và đi thẳng trong vài phút. Bạn sẽ thấy nó ở phía trái của bạn.

Học sinh A: Cảm ơn nhiều.)

2. Student B is asking for directions to Ha Noi Flag Tower. Student A uses the map to give directions.

Student B: Sorry to bother you but could you tell me the way to Ha Noi Flag Tower?

Student A: Sure. It’s not far from here. Turn left into Hoang Dieu Street and walk along the street. You’ll see it on your left, at the corner of Hoang Dieu and Dien Bien Phu Street. 

Student B: Thanks for your help.

(Học sinh B: Xin lỗi đã làm phiền bạn nhưng bạn có thể chỉ cho tôi cách đến Tháp Cờ Hà Nội không?

Học sinh A: Chắc chắn. Nó cách từ đây không xa. Quẹo trái vào Đường Hoàng Diệu và đi dọc theo đường. Bạn sẽ thấy nó ở bên trái, ở góc của Đường Hoàng Diệu và Đường Điện Biên Phủ.

Học sinh B: Cảm ơn bạn đã giúp đỡ.)

Culture

Preserving heritage around the world

1. Read the text and answer the questions. 

Which country…. (Nước nào…)

1. raises money from the public for restoring its heritage? 

 • Đáp án: Italy

 • Từ khóa: raises money, public, restoring 

 • Vị trí thông tin: Đoạn 1, dòng số 3, có thông tin “For example, loveitaly, a non-profit organisation, uses its website to reach all the people around the world who love Italy, and collects donations from everyone who wants to help. One of their first success stories was raising enough money to restore an ancient site in Pompeii.”

 • Giải thích: Tổ chức phi lợi nhuận loveitaly sử dụng trang web của mình để gắn kết những người yêu thích nước Ý trên toàn cầu và nhận quyên góp cho các dự án bảo vệ di sản. Di tích như Pompeii từng được khôi phục nhờ có tổ chức này. Ngoài ra, người học có thể thấy “collects donations” đồng nghĩa với “raises money”,  trong khi “people around the world” đồng nghĩa với “public” → đáp án là Italy.

2. organises successful festivals that attract visitors from around the world? 

 • Đáp án: Spain

 • Từ khóa: festivals, attract visitors, world

 • Vị trí thông tin: Đoạn 3, dòng số 3, có thông tin “For many years, festivals such as La Tomatina (in which people throw tomatoes at each other) or Las Fallas (a five-day festival of fireworks and light shows) in Valencia have attracted millions of local and foreign tourists.”

 • Giải thích: Tây Ban Nha là nơi đã tổ chức nhiều lễ hội giúp thu hút hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước. Sự tham gia của hàng triệu người này đã tạo nên thành công đáng kể cho lễ hội. Người học cũng có thể thấy “local and foreign tourists” đồng nghĩa với “visitors around the world” → đáp án là Spain.

3. fines people heavily if they damage its heritage? 

 • Đáp án: Australia

 • Từ khóa: fines, damage, heritage

 • Vị trí thông tin: Đoạn 2, dòng số 1, có thông tin “In Australia, individuals and companies have to pay a fine of AUS 1,000 to AUS 5,000 for any damage to heritage sites or objects, regardless of whether they can be repaired. In some cases, the fines are heavier “

 • Giải thích: Trong cả 3 nước thì chỉ có tại nước Úc mới có luật nộp phạt lên đến hàng nghìn đô la Úc nếu có bất kì ai làm hư hại các di sản nơi đây. Thậm chí có những trường hợp bị phạt với số tiền còn lớn hơn thế.

2. Work in groups. Discuss the following questions.

Are the methods of preserving heritage in the text used in Viet Nam? Which one do you think works best in Viet Nam?

Organizing festivals as a method of preserving heritage holds significant importance in Vietnam. I believe it plays a crucial role in maintaining and celebrating cultural heritage for generations. Events like the Lunar New Year and the Hung Kings Festival promote a sense of pride and belonging among the people, reinforcing their connection to their cultural roots. Furthermore, these festivals not only attract domestic and international tourists but also create opportunities for local artisans and businesses which help preserve traditional crafts and arts.

Dịch nghĩa:

(Tổ chức các lễ hội là một phương pháp bảo tồn di sản văn hóa có ý nghĩa quan trọng tại Việt Nam. Tôi tin rằng nó đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và kỷ niệm di sản văn hóa qua các thế hệ. Các sự kiện như Tết Nguyên Đán và Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thúc đẩy cảm giác tự hào và sự gắn kết trong cộng đồng, củng cố sự kết nối của họ với nguồn cội. Hơn nữa, những lễ hội này không chỉ thu hút du khách trong nước và quốc tế mà còn tạo cơ hội cho các nghệ nhân và doanh nghiệp địa phương, bảo tồn các nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống.)

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 6 Communication and Culture. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS THPT với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Kiểm tra trình độ
Học thử trải nghiệm