Writing - Unit 6 - Tiếng Anh 11 Global Success (Trang 72)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 6: Writing - Tiếng Anh lớp 11 Global Success (Trang 68 - 69). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 11 Unit 6 Preserving Our Heritage.
ZIM Academy
27/08/2023
writing unit 6 tieng anh 11 global success trang 72

Writing: A leaflet about ways to preserve Trang An Scenic Landscape Complex

1. Work in pairs. Put the problems that Trang An Scenic Landscape Complex may face and the possible solutions in the correct blanks.

A. educating young people about the importance of heritage

B. damaging the ecosystem

C. loss of cultural values

D. organising eco-tours to natural heritage sites

Đáp án

Natural Heritage

Cultural Heritage

Problems: Negative effects of mass tourism

 • polluting the rivers and valleys

 • (1) B. damaging the ecosystem

Solutions:

 • (2) D. organising eco-tours to natural heritage sites

 • creating a sustainable habitat suitable for local wildlife 

Problems: Young people's lack of knowledge about the cultural heritage

 • not able to appreciate traditions

 • (3) C. loss of cultural values

Solutions:

 • (4) A. educating young people about the importance of heritage

 • promoting heritage values on social media

Dịch nghĩa:

Di sản thiên nhiên

Di sản văn hóa

Vấn đề: Tác động tiêu cực của du lịch đại trà 

 • làm ô nhiễm các con sông và thung lũng

 • (1) hủy hoại hệ sinh thái

Giải pháp 

 • (2) tổ chức các tour du lịch sinh thái đến các di sản thiên nhiên

 • tạo môi trường bền vững phù hợp với động vật hoang dã địa phương 

Vấn đề: Giới trẻ thiếu kiến thức về di sản văn hóa

 • không thể trân trọng truyền thống

 • (3) đánh mất các giá trị văn hóa


Giải pháp 

 • (4) giáo dục giới trẻ về tầm quan trọng của di sản

 • quảng bá giá trị di sản trên mạng xã hội

2. Write a leaflet about the problems that Trang An may face and the possible solutions to them. Use the ideas in 1 and the outline below to help you.

Preserving our heritage - Preserve Trang An Scenic Landscape Complex

Trang An (Ninh Binh province) was the first site in Vietnam to be recognized by UNESCO as a mixed World Heritage Site in 2014. It is famous for its natural beauty and rich biodiversity. To preserve its beauty, we need to identify what problems Trang An may face and find ways to preserve it.

Preserving nature

 • Trang An may be affected by mass tourism. This kind of tourism can result in polluting rivers and valleys. It can also damage the ecosystem because of the large number of visitors.

 • To preserve Trang An, we should organize eco-tours to the heritage sites. We should also create a sustainable habitat for wildlife on the heritage site.

Let's preserve and be proud of our heritage!

Preserving culture

 • Another problem might be young people’s lack of knowledge about our cultural heritage. As a result, they may not be able to appreciate our traditions and the value of heritage sites such as Trang An.

 • This problem can be solved if schools teach the importance of heritage. Our heritage values should also be promoted on social media so that they reach wider audiences.

Dịch nghĩa:

Bảo tồn di sản - Bảo tồn Quần thể danh thắng Tràng An

Tràng An (tỉnh Ninh Bình) là điểm đầu tiên ở Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp vào năm 2014. Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên và sự đa dạng sinh học phong phú. Để bảo tồn vẻ đẹp này, chúng ta cần xác định các vấn đề mà Tràng An có thể đối mặt và tìm cách bảo tồn nó.

Bảo tồn thiên nhiên

 • Tràng An có thể bị ảnh hưởng bởi du lịch đại trà. Loại hình du lịch này có thể dẫn đến việc ô nhiễm sông suối và thung lũng. Nó cũng có thể gây hại cho hệ sinh thái do số lượng du khách lớn.

 • Để bảo tồn Tràng An, chúng ta nên tổ chức các tour sinh thái đến các di tích di sản. Chúng ta cũng nên tạo môi trường sống bền vững cho động vật hoang dã trong khu di sản.

Hãy bảo tồn và tự hào về di sản của chúng ta!

Bảo tồn văn hóa

 • Một vấn đề khác có thể là do sự thiếu kiến thức của giới trẻ về di sản văn hóa. Kết quả có thể là họ không thể trân trọng các truyền thống và giá trị của các di tích di sản như Tràng An.

 • Vấn đề này có thể được giải quyết nếu các trường học giảng dạy về tầm quan trọng của di sản. Giá trị di sản của chúng ta cũng nên được quảng bá trên mạng xã hội để nó có thể lan tỏa đến đông đảo người dân.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 6 Writing. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS THPT với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn Nhi

Xem tiếp:

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833