Urbanisation - Unit 2 - Tiếng Anh 12 Sách mới (Trang 18 - 29 tập 1)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 2: Urbanisation - (Trang 18 - 29 tập 1) Tiếng Anh 12 sách mới. Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả môn Tiếng Anh 12 Unit 2.
ZIM Academy
05/07/2023
urbanisation unit 2 tieng anh 12 sach moi trang 18 29 tap 1

Getting started

  1. Lan and Nam are discussing the plan for their presentation on urbanization. Listen and read.

  2. Read the conversation again. Answer the questions about it.

  3. Match the words in box A with the words in box B to form the compound adjectives that are used in the conversation.

  4. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in the box.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Getting Started.

Language

Vocabulary

1. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Match the words in the conversation with the appropriate definitions.

2. Complete the sentences with the correct form of the words in 1

3. Match a word on the left with a word on right to make a compound adjective.

4. Complete the text below with the compound adjectives given in the box.

Pronunciation

1. Listen to the conversation and pay attention to the pronunciation of the underlined parts.

2. Now listen to the conversation in 1 again. Pay attention to the diphthongs in the conversation. Practice it with a partner.

Grammar

1. Complete the sentences, using the correct form of the verbs in brackets.

2. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the appropriate form.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Language.

Skills

Reading

1. You are going to read a text about urbanization. Predict whether the following statements are true (T) or false (F).

2. Read the text and check your predictions in 1.

3. Find the words in the text that have the following meanings. Write the words in the space provided.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Reading.

Speaking

1. Read a conversation between two friends about life in big cities. What features do they mention? Are they positive or negative?

2. Work in pairs. Look at these features of life. Decide whether they are positive (P) or negative (N). Can you think of other features?

3. Work in groups. Discuss the positive and negative features of city life and decide if you want to live in an urban or rural area. What are your reasons? Present your group's decision to the whole class, using the ideas given bel or your own ideas.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Speaking.

Listening

1. Look at the following statistics about urbanisation and then answer the questions.

2. Match the words with their meanings.

3. Listen to a talk about urbanisation and choose the best title for it.

4. Listen again and choose the best option to complete the sentences.

5. Work in groups. Read the statements in 4 again. Do you agree or disagree with them? Give examples to support your point of view.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Listening.

Writing

1. Match the phrases in the box with the graphs (a-f).

2. Rewrite the sentences without changing their meaning.

3. The line graph below shows the urbanisation rate in South Korea and Indonesia. Write a description (of about 150 words) of the trends in the graph.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Writing.

Communication and culture

Communication

1. Listen to a talk about predictions for life in cities in 2050 and choose the correct option in each of the following sentences.

2. Work in groups. Which of the predictions in 1 are likely to come true to the city you live in, or a city in Viet Nam that you know most about? Make some more predictions about that city in 2050.

Culture

1. Look at the two photos of Bangkok, Thailand. What aspects of city life do they show?

2. Read the text about urbanisation in Bangkok. Answer the questions that follow.

3. Discuss the question below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Communication and culture.

Looking Back

Pronunciation

1. Listen to the words containing diphthongs and put them in the correct box.

2. Listen and mark the diphthongs. Then practise saying the sentences with a partner.

Vocabulary

1. Underline the correct word in each sentence.

2. Complete the sentences, using the compound adjectives in the box.

Grammar

Complete the following sentences, using the correct form of the verbs in brackets.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Looking Back.

Project

Work in groups. Choose a city or a country, and find out how it has undergone urbanisation. Prepare a presentation of the results. Think about how to organise your information.

Giải chi tiết: Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Project.

Những bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 2 đều được thiết kế bài bản, đầy đủ kiến thức và thực hành để đem lại hiệu quả học tập môn tiếng Anh cao nhất. Các bài tập giúp củng cố kiến thức, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả sau quá trình học mỗi bài của học viên. Bài viết này hi vọng đã giúp người đọc hiểu sâu hơn về những bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 2 trong sách thí điểm và nhớ lại kiến thức đã học qua mỗi tiết học, góp phần tăng cường và nâng cao khả năng tiếng Anh cho học viên lớp 12.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo

Xem thêm: Tiếng Anh 12 Unit 3: The green movement

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833