Looking back - Unit 10 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 46 tập 2)

Bài viết cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết bài tập Unit 10: Looking back - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 46 tập 2). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả Tiếng Anh 6 Unit 10.
ZIM Academy
05/09/2023
looking back unit 10 tieng anh 6 global success trang 46 tap 2

Key takeaways

1. Luyện tập các từ vựng về đồ gia dụng: computer, dishwasher, wireless TV, washing machine, fridge, smart clock, washing machines, robots, dishwasher .

2. Thì tương lai đơn nói về hành động sẽ xảy ra trong tương lai:

 • S + will/’ll + V

 • S + will not/ won’t + V

 • Will + S + V?

3. “Might + V” để mô tả hành động có thể sẽ xảy ra trong tương lai.

Vocabulary

1. Write the words / phrases under the correct pictures.

A - computer.

 • Computer (n) /kəmˈpjuːtər/: máy tính

 • Ex: I use my computer to do homework and play games.

B - dishwasher.

 • Dishwasher (n) /ˈdɪʃwɑːʃər/: máy rửa chén

 • Ex: My mom loaded the dirty dishes into the dishwasher after dinner.

C - wireless TV.

 • Wireless TV (n) /ˈwaɪərlɪs tiːˈviː/: truyền hình không dây

 • Ex: We bought a new wireless TV for our living room to enjoy streaming shows.

D - washing machine.

 • Washing machine (n) /ˈwɑːʃɪŋ məˈʃiːn/: máy giặt

 • Ex: My dad put the dirty clothes in the washing machine and added detergent.

E - fridge.

 • Fridge (n) /frɪdʒ/: tủ lạnh

 • Ex: I opened the fridge to get a cold drink on a hot day.

F - smart clock.

 • Smart clock (n) /smɑːrt klɑːk/: đồng hồ thông minh

 • Ex: The smart clock on my bedside table wakes me up with its alarm every morning.

2. Think about what the appliances will do in the future. Fill the table.

1. Robots - look after the house.

Example: Robots will be able to cook meals. (Robot sẽ có thể nấu ăn.)

2. Washing machines - efficient laundry care.

Example: Washing machines will adjust settings for optimal washing performance. (Máy giặt sẽ điều chỉnh các cài đặt để có hiệu suất giặt tối ưu.)

3. Wireless TVs - Control them through voice command.

Example: Wireless TVs will control other smart devices through voice command. (TV không dây sẽ điều khiển các thiết bị thông minh khác thông qua giọng nói.)

4. Supercars - Self-driving.

Example: Supercars will be fully self-driving. (Siêu xe sẽ tự lái hoàn toàn.)

5. Smart clocks - Track sleep patterns.

Example: Smart clocks will track sleep patterns. (Đồng hồ thông minh sẽ theo dõi giấc ngủ.)

6. Dishwasher - enhance water efficiency.

Example: Dishwashers will enhance water efficiency. (Máy rửa chén sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng nước.)

Grammar

3. Complete the sentences with will ('Il) or won't.

1. Tomorrow is Sunday, so I _______ have to get up early.

 • Đáp án: won’t 

 • Từ khóa câu hỏi: tomorrow, get up, early

 • Dịch: Tomorrow is Sunday, so I won't have to get up early. (Ngày mai là chủ nhật nên tôi không phải dậy sớm.)

 • Giải thích: "Won't" được sử dụng để diễn tả việc không phải thức dậy sớm ở tương lai dựa trên sự thay đổi của ngày trong tuần. Trong ngữ cảnh này, "won't" được sử dụng để diễn tả việc không phải thức dậy sớm vào ngày Chủ nhật là do ngày đó là ngày nghỉ, không cần phải thức dậy sớm như các ngày làm việc khác.

2. When I see Tom tomorrow, I _______ invite him to our party.

 • Đáp án: will

 • Từ khóa câu hỏi: tomorrow, invite, party

 • Dịch: When I see Tom tomorrow, I will / 'll invite him to our party. (Khi tôi gặp Tom vào ngày mai, tôi sẽ mời anh ấy đến bữa tiệc của chúng tôi.)

 • Giải thích: Trong ngữ cảnh này, "will" hoặc "'ll" được sử dụng để diễn tả hành động dự kiến trong tương lai, khi tôi gặp Tom vào ngày mai, tôi sẽ mời anh ấy đến tiệc của chúng ta.

3. You must meet Anna. I am sure you _______ like her.

 • Đáp án: will

 • Từ khóa câu hỏi: sure,like

 • Dịch: You must meet Anna. I am sure you will / 'll like her. (Bạn phải gặp Anna. Tôi chắc chắn bạn sẽ/sẽ thích cô ấy.)

 • Giải thích: Trong ngữ cảnh này, "will" hoặc "'ll" được sử dụng để diễn tả sự chắc chắn, niềm tin về việc bạn sẽ thích Anna khi gặp cô ấy.

4. We _______ start our dinner until Jack arrives.

 • Đáp án: won't

 • Từ khóa câu hỏi: sure,like

 • Dịch: We won't start our dinner until Jack arrives. (Chúng ta sẽ không bắt đầu bữa tối cho đến khi Jack đến.)

 • Giải thích: "won't" được sử dụng để diễn tả một hành động không xảy ra cho đến khi Jack đến. Điều này chỉ ra rằng chúng ta sẽ chờ đến khi Jack đến trước khi bắt đầu bữa tối của chúng ta.

5. I _______ phone you when I get home from school.

 • Đáp án: will

 • Từ khóa câu hỏi: phone, get home

 • Dịch: I will / 'll phone you when I get home from school. (Tôi sẽ/sẽ gọi điện cho bạn khi tôi đi học về.)

 • Giải thích: Trong ngữ cảnh này, "will" hoặc "'ll" được sử dụng để diễn tả hành động dự kiến trong tương lai, khi tôi về nhà từ trường, tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn.

6. Tony _______ pass his examination. He hasn't studied yet.

 • Đáp án: won’t

 • Từ khóa câu hỏi: pass, examination, study

 • Dịch: Tony won't pass his examination. He hasn't studied yet. (Tony sẽ không vượt qua kỳ thi của mình. Anh ấy vẫn chưa học.)

 • Giải thích: Trong ngữ cảnh này, "won't" được sử dụng để diễn tả một dự đoán tiêu cực dựa trên việc Tony chưa học cho kỳ thi. Điều này chỉ ra rằng vì Tony chưa học, anh ta không thể qua kỳ thi.

4. Complete the sentences with might or might not.

1. I am still not sure where to go for my holiday. I _______ go to Da Lat.

 • Đáp án: might  

 • Từ khóa câu hỏi: not sure, go, holiday

 • Dịch: I am still not sure where to go for my holiday. I might go to Da Lat.

 • Giải thích: "Might" được sử dụng để diễn tả một khả năng không chắc chắn trong tương lai. Trong trường hợp này, người nói chưa quyết định chắc chắn đi đâu trong kỳ nghỉ, nhưng có khả năng anh ấy sẽ đi Đà Lạt.

2. The weather is not very good. It _______ rain this afternoon.

 • Đáp án: might

 • Từ khóa câu hỏi: weather, good, rain, afternoon

 • Dịch: The weather is not very good. It might rain this afternoon.

 • Giải thích: "Might" được sử dụng để diễn tả một khả năng không chắc chắn trong tương lai. Trong trường hợp này, do thời tiết không tốt, có khả năng mưa vào buổi chiều.

3. There _______ be a meeting on Friday because the teacher is ill

 • Đáp án: might not

 • Từ khóa câu hỏi: meeting, teacher, ill

 • Dịch: There might not be a meeting on Friday because the teacher is ill.

 • Giải thích: "Might not" được sử dụng để diễn tả một khả năng không chắc chắn trong tương lai. Trong trường hợp này, có khả năng không có cuộc họp vào ngày thứ Sáu vì giáo viên bị ốm.

4. Ann _______ come to the party tonight because she is busy.

 • Đáp án: might not

 • Từ khóa câu hỏi: party, busy, come

 • Dịch: Ann might not come to the party tonight because she is busy.

 • Giải thích: "Might not" được sử dụng để diễn tả một khả năng không chắc chắn trong tương lai. Trong trường hợp này, có khả năng Ann sẽ không tham gia buổi tiệc tối nay vì cô ấy đang bận.

5. Phong is thinking about what he will do on Sunday. He _______ go to a judo club or he _______ stay at home to study English.

 • Đáp án: might - might

 • Từ khóa câu hỏi: will do, sunday, go, stay, home

 • Dịch: Phong is thinking about what he will do on Sunday. He might go to a judo club or he might stay at home and study English.

 • Giải thích: "Might" được sử dụng để diễn tả một khả năng không chắc chắn trong tương lai. Trong trường hợp này, Phong đang suy nghĩ về những gì anh ấy sẽ làm vào ngày Chủ nhật. Có khả năng anh ấy sẽ đi tới câu lạc bộ judo hoặc ở nhà và học tiếng Anh.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 10 Looking back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Giải tiếng Anh 6 Unit 10: Our Houses in the Future:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thảo


Tài liệu tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 2 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Tham khảo khóa học IELTS Junior ZIM Academy giúp học sinh phát triển tiếng Anh toàn diện, rèn luyện tư duy logic, phản biện và mở rộng kiến thức về nhiều lĩnh vực.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833