Looking Back - Unit 5 - Tiếng Anh 6 Global Success (trang 56 tập 1)

Nhằm giúp học sinh chuẩn bị bài trước khi đến lớp, bài viết này sẽ cung cấp đáp án chính xác kèm giải thích chi tiết các bài tập trong phần Looking Back - Tiếng Anh lớp 6 Global Success (trang 56 tập 1). Nội dung được biên soạn bởi đội ngũ chuyên môn tại Anh Ngữ ZIM để giúp học sinh nắm vững kiến thức và học tập hiệu quả tiếng Anh 6 Unit 5.
ZIM Academy
12/08/2023
looking back unit 5 tieng anh 6 global success trang 56 tap 1

Vocabulary

1. Write the name for each picture.

Write the name for each picture

1. waterfall (thác nước).

2. cave (hang động).

3. desert (sa mạc).

4. river (sông).

5. beach (bãi biển).

6. island (hòn đảo).

2. Match the name of a natural wonder in column A with a word indicating it in column B. 1 is an example.

1 - d (Fansipan mount: Đỉnh Fansipan).

2 - c (Ban Gioc waterfall: Thác Bản Giốc).

3 - a (Ha Long bay: Vịnh Hạ Long).

4 - e (Cuc Phuong forest: Rừng Cúc Phương).

5 - f (The Sahara desert: Sa mạc Sahara).

6 - b (Con Dao island: Đảo Côn Đảo).

3. Write the words.

Write the words

1. scissors (cái kéo).

2. sleeping bag (túi ngủ).

3. compass (la bàn).

4. backpack (cặp đựng).

5. plaster (băng keo cá nhân).

Grammar

4. Find the mistakes in each sentence and correct it.

1. How many candles is on that birthday cake?

 • Đáp án: is → are

 • Giải thích: “candles” là danh từ đếm được đang ở dạng số nhiều nên động từ chính trong câu cần được chia ở dạng thức số nhiều là “are”.

2. There are so much snow on the road.

 • Đáp án: are → is

 • Giải thích: “snow” là danh từ không đếm được nên động từ chính trong câu cần được chia ở dạng thức số ít là “is”.

3. Michael can play different musical instrument.

 • Đáp án: instrument → instruments

 • Giải thích: “instrument” là một danh từ đếm được nên có thể được chia ở dạng thức số nhiều. Ở đây, Michael có thể chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau đồng nghĩa với việc “instruments” phải được chia ở dạng thức số nhiều.

4. There are not much milk left in the fridge.

 • Đáp án: are → is

 • Giải thích: “milk” là danh từ không đếm được nên động từ chính trong câu cần được chia ở dạng thức số ít là “is”.

5. Don’t take too much luggages on your trip.

 • Đáp án: luggages → luggage

 • Giải thích: “luggage” là danh từ không đếm được nên không có dạng thức số nhiều.

5. Complete the dialogue, using must or mustn’t.

A: It’s dangerous to go hiking there. You (1) _______ tell someone where you are going.

 • Đáp án: must

 • Giải thích: Đi bộ đường dài ở đây rất nguy hiểm. Vì vậy, thông báo cho ai đó biết về lịch trình của bản thân là một điều cần thiết, nên làm. Do đó, đáp án là “must”.

B: Yes. And I (2) ________ take a warm coat. It’s very cold there.

 • Đáp án: must

 • Giải thích: Vì ở đấy rất lạnh nên việc mang theo một chiếc áo khoác ấm là cần thiết. Do đó, đáp án là “must”

A: Right. But you (3) ______ bring any heavy or unnecessary things with you.

 • Đáp án: mustn’t

 • Giải thích: Đem nhiều đồ đạc nặng hoặc không cần thiết là một việc làm không được khuyến khích. Do đó, đáp án là “mustn’t”.

B: OK, and I (4) ______ take a mobile phone. It’s very important.

 • Đáp án: must

 • Giải thích: Việc đem theo một chiếc điện thoại khi đi bộ đường dài là cần thiết. Do đó, đáp án là “must”.

A: And you (5) _____ forget to bring a compass.

 • Đáp án: mustn’t

 • Giải thích: Đem theo một chiếc la bàn là việc quan trọng phải ghi nhớ, không được quên. Do đó, đáp án là “mustn’t”.

Trên đây là toàn bộ đáp án và giải thích chi tiết bài tập SGK Tiếng Anh 6 Unit 5 Looking Back. Thông qua bài viết trên, Anh ngữ ZIM hy vọng rằng học sinh sẽ tự tin học tập tốt với môn Tiếng Anh 6 Global Success. Ngoài ra, Anh ngữ ZIM hiện đang tổ chức các khóa học IELTS Junior với chương trình được xây dựng dựa trên sự phối hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, giúp học sinh THCS chinh phục bài thi IELTS, phát triển kiến thức xã hội và tự tin sử dụng tiếng Anh.

Giải Tiếng Anh 6 Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam:

Tác giả: Trương Nguyễn Khánh Linh


Tài liệu tham khảo

Hoàng, Văn Vân. Tiếng Anh 6 Tập 1 - Global Success. NXB Giáo Dục Việt Nam.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833