Từ nối chỉ sự so sánh và ứng dụng trong IELTS Writing và Speaking

Bài viết này sẽ giới thiệu nhóm từ nối chỉ So sánh thường được sử dụng; cùng với đó là những ví dụ và vận dụng cụ thể những từ nối này trong các bài thi IELTS Speaking và Writing.
author
ZIM Academy
24/11/2020
tu noi chi su so sanh va ung dung trong ielts writing va speaking

Từ nối (linking words) trong IELTS là một trong những tiêu chí chấm điểm trong phần thi IELTS Speaking và IELTS Writing bởi chúng thể hiện tính mạch lạc và logic trong IELTS Writing và cách diễn giải nội dung của người học. Những từ nối nài được chia ra thành các nhóm khác nhau về mặt chức năng. Một trong những cách học từ nối hiệu quả là học theo từng nhóm chức năng này.

Bài viết này sẽ giới thiệu nhóm từ nối chỉ So sánh thường được sử dụng; cùng với đó là những ví dụ và vận dụng cụ thể những từ nối này trong các bài thi IELTS Speaking và Writing.

Vai trò của từ nối chỉ so sánh

Vai trò của từ nối là để liên kết ý tưởng của các câu, các mệnh đề, thậm chí là các phần khác nhau của câu lại với nhau nhằm bổ sung lẫn nhau, phủ định lẫn nhau hoặc so sánh lẫn nhau,… Trong đó, những từ nối so sánh có tác dụng trình bày sự tương đồng hoặc tương phản của hai hoặc các luận điểm trong bài IELTS Writing và IELTS Speaking.

vai-tro-tu-noiVai trò của từ nối chỉ so sánh

Một số từ nối chỉ so sánh

Nhóm từ nối so sánh tương đồng

tu-noi-chi-su-so-sanh-similarly-likewise“Similarly” và “Likewise”

Để thể hiện mối quan hệ tương đồng giữa các ý, người học có thể sử dụng hai từ nối đơn giản, thường gặp và dễ sử dụng nhất: “Similarly” và “Likewise”. Hai từ nối này đều mang nghĩa “Tương tự” và thường đứng ở đầu câu. 

Ví dụ:

  • Australia won most of the athletic events. Similarly, in swimming, the top three places went to Australians. 

  • Public transportation is almost inaccessible in this country. Likewise, its hospitals are also not very user-friendly.

Các từ nối thể hiện so sánh tương đồng còn được ứng dụng rộng rãi trong IELTS Writing Task 1 dạng biểu đồ xu hướng khi người viết muốn miêu tả hai đối tượng có chung xu hướng (cùng tăng hoặc cùng giảm).

Nhóm từ nối so sánh tương phản:

tu-noi-chi-su-so-sanh-but-howeverTừ nối so sánh tương phản

Từ nối

Cấu trúc ngữ pháp

Ví dụ

But

(Nhưng)

Clause 1, but clause 2

Some people prefer living in cities, but others may prefer living in rural areas.

But + clause

(chỉ sử dụng trong Speaking)

There have been quite a lot of improvements in the education system. But I don’t think that’s enough.

However

(Tuy nhiên)

However, clause.

Some people prefer living in cities. However, others may prefer living in rural areas.

Clause 1; however, clause 2.

Some people prefer living in cities; however, others may prefer living in rural areas.

Although

Though

Even though

(Mặc dù)

Although / Though / Even though + clause 1, clause 2.

(Though phổ biến hơn Although trong Speaking và ngược lại trong Writing)

Although universities provide a number of benefits, there are people who choose to have a job after graduation rather than attending universities.

Though it may come with certain benefits, I still don’t think that’s a good idea.

Despite 

In spite of

(Dẫu cho / Mặc cho)

Despite / In spite of + Noun/Noun phrase, clause.

Despite her enormous efforts for the job application, she failed the interview.

Despite / In spite of + V-ing, clause.

(chỉ dùng khi chủ ngữ (ẩn) của V-ing và chủ ngữ trong clause là giống nhau)

In spite of putting enormous efforts for the job application, she failed the interview. 

By contrast

In contrast

 (Ngược lại)

By contrast, / In contrast, clause.

Every year, the North has to suffer great natural disasters. In contrast, the South witnesses little damage. 

On the contrary

(Mang nghĩa “Trái lại”, bác bỏ ý phía trước”

On the contrary, clause.

It doesn’t seem a bad idea for me. On the contrary, I quite like it. 

While

Whereas

(Trong khi)

While/Whereas + clause 1, clause 2.

While some people prefer living in cities, others like living in rural areas.

Clause 1 while/whereas + clause 2.

Some people prefer living in cities whereas others like living in rural areas.

Meanwhile

(Trong khi đó)

Meanwhile, clause.

Some people prefer living in cities. Meanwhile, others like living in rural areas.

*Clause: mệnh đề, Noun phrase: cụm danh từ

Cũng giống với các từ nối chỉ so sánh tương đồng, các từ nối thể hiện so sánh tương phản cũng được ứng dụng rộng rãi trong IELTS Writing Task 1 khi người viết muốn thể hiện hoặc nhấn mạnh sự đối lập giữa các số liệu.

Ứng dụng từ nối so sánh vào Speaking và Writing:

Ứng dụng trong Writing

The number of borrowed books from West Eaton increased considerably from 50 to 150 books after two months from June, and then remained stable until September. Similarly, the figure for Church Mount also witnessed a gradual growth from 50 to 150 books from the beginning to the end of the period. 

Topic: The tendency to not get married

The trend that more young people stay unmarried is attributable to several factors. First of all, financial hardship is one of the main reasons leading to the decision to remain single. It is common knowledge that once getting married, people must shoulder the financial burden which mainly comes from child-rearing and housing costs. Meanwhile, in today’s competitive workforce market, it is not an easy task to get a decent job with a secure income to afford a family.

Ứng dụng trong Speaking

Do you think modern technology makes people lazier? 

Yes, I think so. Everything now is so convenient that people hardly need to make much effort to do anything. Online shopping, for example, has helped people save a great amount of time. While people had no choice but to travel to the store and buy stuff in person in the past, now everything is made available at their home since anything can be bought with just a click. This does make people lazier, but I think it’s also making our life much easier. 

Tổng kết

Mặc dù những từ nối này đều có sự tương đồng về nghĩa và mục đích sử dụng, nhưng chúng có sự khác biệt rất lớn trong vận dụng, đặc biệt là về mặt cấu trúc. Ngoài ra, có những từ nối, tuỳ thuộc vào việc người học vận dụng vào phần thi IELTS Speaking hay IELTS Writing mà sẽ có những ngoại lệ nhất định.

Do đó, người học cần có những biện pháp phù hợp để học cũng như áp dụng những từ nối này: tham khảo cách sử dụng từ những nguồn uy tín; tham khảo từ nhiều nguồn; tham khảo những bài band điểm cao để học hỏi cách vận dụng của những bài đó; đồng thời áp dụng thường xuyên trong IELTS Speaking và IELTS Writing để tăng khả năng vận dụng cá nhân.

Ngô Phương Thảo

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu