Linking words showing effect trong IELTS Writing task 2

Người viết đã phân loại và phân biệt cách sử dụng một số Linking words phổ biến cho dạng bài Cause-Effect trong IELTS Writing
ZIM Academy
12/12/2020
linking words showing effect trong ielts writing task 2

Mở đầu

Bài viết 138 Linking words thông dụng cho bài thi IELTS đã mang đến cho người đọc cái nhìn tổng quan về Linking words nói chung và các Linking words theo nhóm chức năng nói riêng. Trong bài viết này, người viết sẽ phân loại và phân biệt cách sử dụng một số Linking words showing effect phổ biến cho dạng bài Cause-Effect (Nguyên nhân-Kết quả) trong IELTS Writing.

Phân loại và cách sử dụng Linking words showing effect cho dạng bài Cause-Effect

Sử dụng Liên từ (Conjunctions) để làm Linking words

Liên từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc mệnh đề trong câu. 

Một số liên từ thể hiện nguyên nhân bao gồm: for, because, as, since. Một số liên từ thể hiện kết quả bao gồm: so

Mục đích

Liên từ

Cấu trúc 

(Mệnh đề S + V thể hiện kết quả, mệnh đề S’ + V’ thể hiện nguyên nhân)

Ví dụ

Chỉ nguyên nhân

for

S + V, for S’ + V’

Little is known about life on the ocean floor, for scientists have only recently developed the technology to explore it

(Con người biết rất ít về sự sống dưới đáy đại dương, bởi vì các nhà khoa học chỉ mới phát triển công nghệ để khám phá về nó)

because

Cách 1: S + V because S’ + V’

Cách 2: Because S’ + V’, S + V

Because air travel causes serious pollution, there are opinions that it should be restricted.

(Bởi vì hàng không gây ra ô nhiễm nghiêm trọng, có ý kiến cho rằng nó nên được hạn chế.) 

as/since

Cách 1: S + V as/since S’ + V’

Cách 2: As/Since S’ + V’, S + V

Unemployment rate is expected to increase in the upcoming decades as/since a large number of jobs run the risk of being automated.

(Tỷ lệ thất nghiệp được dự đoán sẽ tăng trong những thập kỷ tới bởi vì một số lượng lớn nghề nghiệp sẽ bị tự động hoá)

Chỉ kết quả

so

S’ + V’, so S + V

It is reasonably priced, so many people buy it.

(Giá cả của nó phải chăng nên nhiều người mua nó)

Sử dụng Trạng từ liên kết (Conjunctive adverbs) để làm Linking words

Trạng từ liên kết là trạng từ được dùng để kết nối hai mệnh đề độc lập

Một số trạng từ liên kết thể hiện kết quả bao gồm: therefore, for this reason, thus, hence

 • Cấu trúc: 
  • Cách 1: S’ + V’; therefore/ thus/ hence/ for this reason, S + V.
  • Cách 2: S’ + V’. Therefore/ Thus/ Hence/ For this reason, S + V.

Trong đó, S + V chỉ kết quả, S’ + V’ chỉ nguyên nhân.

 • Ví dụ: Computer addiction harms children’s mental and physical health. Therefore/ Thus/ Hence/ For this reason, parents should set a screen time limit for their children.

(Nghiện sử dụng máy tính gây hại đến sức khoẻ tâm lý và thể chất của trẻ. Vì vậy, bố mẹ nên giới hạn thời gian sử dụng của con cái.)

trang-tu-lien-ket-chi-ket-qua-linking-words-showing-effect
Trạng từ liên kết chỉ kết quả

Sử dụng Giới từ (Prepositions) để làm Linking words

Giới từ dùng để diễn tả mối quan hệ của cụm từ đứng sau nó với các thành phần khác trong câu. Đi sau giới từ là một danh từ hoặc cụm danh từ.

Một số giới từ thể hiện nguyên nhân bao gồm: because of, owing to, due to

 • Cấu trúc:
  • Cách 1: S + V because of/ owing to N/N phrase
  • Cách 2: Because of/ owing to N/ N phrase, S + V

Trong đó, “V” không phải động từ “to be”

 • Ví dụ: The car accident happened because of/ owing to a distracted driver.
  (Tai nạn ô tô xảy ra do một tài xế mất tập trung)

Mục đích

Giới từ

Cấu trúc 

Ví dụ

Chỉ nguyên nhân

because of/ owing to

Cách 1: S + V because of/ owing to N/N phrase

Cách 2: Because of/ owing to N/ N phrase, S + V

Trong đó, V không phải động từ tobe

The car accident happened because of/ owing to a distracted driver.

(Tai nạn ô tô xảy ra do một tài xế mất tập trung)

due to

S + be + due to N/N phrase

The car accident was due to a distracted driver

(Tai nạn ô tô là do một tài xế mất tập trung)

Đọc thêm: Ứng dụng từ nối chỉ nguyên nhân – kết quả trong IELTS Speaking & Writing

Một số linking words/phrases khác (Other linking words/phrases)

Mục đích

Từ hoặc cụm từ

Cấu trúc 

Ví dụ

Chỉ nguyên nhân

The reason why 

The reason why S + V is/was that S’ + V’

Trong đó:

S + V chỉ kết quả, S’ + V’ chỉ nguyên nhân

The reason why we had nothing to eat was that/ because all the shops were closed.

(Lý do tại sao chúng tôi không có gì để ăn là vì mọi cửa hàng đều đóng.)

Chỉ kết quả

Thereby

S + V’, thereby V-ing

Trong đó:

S + V’ chỉ nguyên nhân, V-ing chỉ kết quả

I got up late, thereby missing my favorite morning TV show.

(Tôi dậy muộn, vì thế lỡ mất chương trình buổi sáng yêu thích của tôi.)

Đọc thêm: Từ nối chỉ sự so sánh và ứng dụng trong IELTS Writing và Speaking

Một số vấn đề thường gặp khi dùng linking words showing effect

 • Nhầm lẫn trong cách dùng linking words “for”, “because”, “as”, “since”
  • “For” vs “Because”

“For” đồng nghĩa với “because”, nhưng có cách sử dụng khác nhau như sausu-khac-nhau-giua-for-va-because

Sự khác nhau giữa for và because

Ví dụ: In recent years, printed newspapers have experienced a decline in popularity because the Internet offers a more satisfying reading experience.

           In recent years, printed newspapers have experienced a decline in popularity, for the Internet offers a more satisfying reading experience.

  • “Because” vs “As”

Khi sử dụng “because”, người viết muốn nhấn mạnh lý do. Khi sử dụng “since”, “as”, người viết nhấn mạnh kết quả.

Ví dụ:

Kết quả

Nguyên nhân

We’ll come over on Sunday

because David’s got to work on Saturday.

I hope they’ve decided to come

as I wanted to hear about their India trip

 • Nhầm lẫn trong cách sử dụng linking words “owing to”, “because of” và “due to”
  • “Because of” vs “Owing to”

“Because of” và “owing to” là giới từ bổ nghĩa cho động từ. “Due to” là giới từ bổ nghĩa cho danh từ

Ví dụ: The car accident happened because of/ owing to a distracted driver.
(“Because of/ owing to” bổ nghĩa cho việc tai nạn ô tô xảy ra.)

The car accident was due to a distracted driver.
(“Due to” bổ nghĩa cho tai nạn ô tô.)

Đọc thêm: Phân biệt từ nối And, As well as, Not only… but also trong bài thi IELTS

Kết luận

Như vậy, qua bài viết, người đọc đã nắm được cách sử dụng Linking words showing Cause and Effect. Người đọc cần lưu ý cấu trúc, mục đích cũng như sắc thái của từng từ nối để đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất.

Đọc thêm: Từ nối chỉ sự tương phản – phân biệt và cách sử dụng chúng

Trần Ngọc Minh An

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Chat nhanh
Chat Messenger
Đăng ký tư vấn
1900 2833