Từ vựng và ý tưởng cho dạng bài chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội trong IELTS Writing Task 2

Chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội nào đó hay không là một trong những đề bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2. Với dạng bài này, thí sinh được yêu cầu đồng ý hay không đồng ý về viêc chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội cho tất cả mọi người. Các dịch vụ xã hội thường gặp là y tế, giáo dục, nhà ở, đường phố, nghệ thuật, môi trường, giải trí,... Việc chuẩn bị sẵn vốn từ vựng và các ý tưởng chủ đạo cho đề tài này sẽ giúp thí sinh tự tin hơn vào ngày thi.
tu vung va y tuong cho dang bai chinh phu co nen cung cap mien phi mot dich vu xa hoi trong ielts writing task 2

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, thí sinh thường gặp dạng bài bàn luận về việc chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội nào đó hay không. Đề bài này đòi hỏi thí sinh phải có sự am hiểu nhất định về các vấn đề xã hội mang tính thời sự cũng như có vốn từ vựng về đề tài này. Trong bài viết này, người viết sẽ cung cấp một số từ vựng chung thường sử dụng và một số ý tưởng để thí sinh tham khảo và áp dụng vào các đề bài dạng này. 

Key takeaway

 • Dạng bài bàn luận về việc chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội thường xuất hiện trong IELTS Writing Task 2.

 • Thí sinh cần chuẩn bị các từ vựng cho dạng bài này, bao gồm: từ vựng chung, các cách paraphrase khác nhau của cụm từ nên đầu tư tiền vào.

 • Việc hiểu rõ lợi ích và tác hại của từng khía cạnh trong việc đầu tư của chính phủ sẽ giúp thí sinh có cái nhìn toàn diện, từ đó, lựa chọn những luận điểm phù hợp cho các đề bài khác nhau.

Các từ vựng chung

MONEY

 • public money (tiền công)

 • national budget (ngân sách quốc gia)

 • funds (quỹ)

 • expenditure (chi phí)

 • financial support (sự trợ giúp về tài chính)

GOVERNMENT

 • authority

 • the national administration

Cách diễn tả cụm động từ: đầu tư tiền vào

 • give financial support to (hỗ trợ tài chính cho)

 • allocate the national budget into (phân bổ ngân sách quốc gia vào)

 • invest public money in (đầu tư tiền công vào)

Lưu ý: Mỗi động từ sẽ có các giới từ theo sau khác nhau. Người học cần chú ý ghi nhớ để sử dụng đúng giới từ.

Các cấu trúc paraphrase của câu: The government should invest public money in …

Ví dụ: Người học có thể viết lại câu: “The government should invest public money in education.” (Chính phủ nên đầu tư tiền công vào giáo dục.) bằng nhiều cách khác nhau:

ACTIVE: Ở thể chủ động, người học sử dụng các từ đồng nghĩa của government, money để biến đổi thành nhiều mẫu câu khác nhau.

 • The authority should give financial support to education.

 • The administration should allocate the national budget into education

PASSIVE: Ở thể bị động, người học có thể đưa “financial support/ public money/ national budget’’ hoặc “education” lên làm chủ ngữ của câu.

 • Financial support should be given to education.

 • National budget should be allocated into education.

 • Public money should be invested in education.

 • Education should be given financial support.

Bài tập ứng dụng:

Hãy viết các câu khác nhau để diễn tả ý: chính phủ nên đầu tư tiền vào y tế.

 • The authority should give financial support to medicine. (Chính phủ nên hỗ trợ tài chính cho y tế.)

 • The administration should allocate the national budget into medicine. (Chính phủ nên phân bố ngân sách quốc gia vào y tế.)

 • National budget should be allocated into medicine. (Ngân sách quốc gia nên được phân bố vào y tế.)

 • Medicine should be given financial support by the government. (Y tế nên được nhận hỗ trợ tài chính bởi chính phủ.)

Ý tưởng

Nhìn chung, việc chính phủ nên đầu tư vào một lĩnh vực xã hội nào đó luôn có mặt ưu và khuyết. Việc hiểu rõ lợi ích và tác hại của từng khía cạnh sẽ giúp người học có cái nhìn toàn diện, từ đó, lựa chọn những luận điểm phù hợp cho các đề bài khác nhau. 

Lấy đề bài sau làm ví dụ: Should the government pay for healthcare?

* Đề bài và ý tưởng được trích từ sách: Should the Government Pay for Health Care?, KidHaven Publishing, New York, 2020. 

image-alt

Xét về tài chính

AGREE

 • Point: Free healthcare system would help people save more money.

 • Illustration: Americans pay too much money for healthcare. They pay taxes to fund Medicare & Medicaid, insurance and other healthcare services.

 • Explanation: If the government paid for healthcare, Americans would pay less than they pay now in healthcare costs.

DISAGREE

 • Point: Single-payer systems would lead to higher taxes.

 • Illustration: Universal healthcare system is funded by tax payments. If the government paid for healthcare for everyone, it would need more money. This means citizens would pay higher taxes.

 • Explanation: Some people believe if they’re healthy, they shouldn’t have to pay higher taxes to cover the cost of healthcare for people who are sick.

Xét về tính hiệu quả

AGREE

 • Point: Supporters of government-funded hc believe that a free hc system would lead to a healthier country.

 • Illustration: They claim that even a long wait for healthcare is better than no access to healthcare at all, which is what many Americans are currently facing. Also, as patients can not afford to pay for healthcare, they often go without treatment which causes Americans to have shorter lives than people in many other developed countries.

 • Explanation: If the government paid for healthcare, every American would have access to important healthcare services without worrying about the cost.

DISAGREE

 • Point: Many people see that the free healthcare system is not always good for patients.

 • Illustration: If the government paid for everyone’s healthcare, more people would go to doctors and hospitals because they could afford it.

 • Explanation: If the number of doctors stayed the same, this could lead to long waits before people receive the care they need. It could also lead to a lower quality of care as doctors and hospitals try to help more people.

Xét về quyền tự do

AGREE

 • Point: Having access to healthcare is a basic human right and should be protected by the government.

 • Illustration: The World Health Organization (WHO) has called healthcare a basic human right. Therefore, many ppl think the authorities should do whatever they can to protect the rights of their citizens.

DISAGREE

 • Point: Americans want to have freedom in choosing what they pay for healthcare or if they have healthcare at all. They do not want that choice to be taken away.

 • Explanation: People who oppose government-funded healthcare also worry about the government controlling what healthcare they can get. They believe the government might put limits on what healthcare services are paid for and what doctors they can see.

Ví dụ ứng dụng

Some people think that everyone has the right to have access to university education, and that governments should make it free for all students. To what extent do you agree or disagree with this opinion? 
(Đề bài trích từ: “Bài Mẫu Ielts Writing Band 8 Và Từ Vựng Theo Chủ Đề Education.” - Anh ngữ Zim. https://zim.vn/ielts-writing-sample-topic-education)

image-alt

Với đề bài này, người học có thể tham khảo ý tưởng ở ví dụ trên để chọn ra 2 mặt lợi hoặc hại của việc chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ nào đó không. Từ đó phát triển thành bài viết của riêng mình.

Giả sử người học chọn hướng đồng ý một phần.

 • Thân bài 1: Giải thích vì sao đồng ý với việc mọi người đều có quyền được tiếp cận giáo dục đại học (chọn lợi ích ở khía cạnh quyền tự do)

 • Thân bài 2: Giải thích vì sao không đồng ý với việc chính phủ miễn học phí đại học (chọn tác hại ở khía cạnh tài chính và tính hiệu quả)

2 đoạn thân bài sẽ là:

On the one hand, I believe that every student has the right to pursue tertiary education. UNESCO has called education a basic human right which is clearly claimed in the Universal Declaration of Human Rights. Therefore, many people believe the authorities should do whatever they can to protect this right of their citizens. 

Although education is considered the most ultimate right of each citizen, the government should not therefore provide a free university system to everyone. The biggest reason is that people want to have freedom in choosing what university program they wish to apply for. They do not want that choice to be taken away. If the government pay for tuition costs, learners are worried that the government might put limits on what areas of study they can follow. Besides, it might be ineffective when the authority offers a free higher education system. If the government paid for everyone’s tertiary education, more students would enter university. If the number of teachers stayed the same, this could lead to the major lack of well-qualified professors.

Bài tập

Hãy lên ý tưởng và viết 2 đoạn thân bài cho đề sau:

Some believe that because everyone needs a place to live, governments should provide houses for those who are too poor to afford their own. To what extent do you agree or disagree?

Tổng kết

Dựa trên những gợi ý về từ vựng, cấu trúc và ý tưởng trên, người viết hy vọng sẽ giúp người học làm tốt dạng bài liên quan đến việc chính phủ có nên cung cấp miễn phí một dịch vụ xã hội.


Trích dẫn nguồn tham khảo

Hamilton, Robert M. Should the Government Pay for Health Care?, KidHaven Publishing, New York, 2020. 

ZIM, Anh Ngữ. “IELTS Writing Sample – Topic: Education.” Zim.vn, 20 Oct. 2022, https://zim.vn/ielts-writing-sample-topic-education

Tham khảo thêm lớp học IELTS online tại ZIM Academy, giúp người học nâng band điểm IELTS và học tập linh hoạt, chủ động sắp xếp lịch học, đảm bảo kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity