Từ vựng về "Ngày Quốc khánh" và bài mẫu IELTS Speaking part 2

Bài viết này giới thiệu một số từ vựng về "Ngày Quốc khánh" và cung cấp bài mẫu vận dụng vào phần thi IELTS Speaking part 2.
tu vung ve ngay quoc khanh va bai mau ielts speaking part 2

Chủ đề sự kiện lịch sử trong phần thi IELTS Speaking part 2 là một trong những chủ đề mà nhiều thí sinh coi là khó nhất.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số từ vựng về "Ngày Quốc khánh" , giúp người đọc vận dụng được trong bài thi IELTS trong chủ đề sự kiện lịch sử cũng như chủ đề lễ kỉ niệm và cung cấp bài mẫu IELTS Speaking part 2 với đề bài “Describe a national day in your country”.

Key takeaways

Từ vựng về "Ngày Quốc khánh"

 • Independence Day

 • Historic milestone

 • Commemorate

 • Military parade

 • Declaration of Independence

 • Ceremony

 • President Ho Chi Minh Mausoleum

 • Democratic Republic of Vietnam

 • Socialist Republic of Vietnam

 • Patriotism

Ứng dụng vào bài thi IELTS Speaking part 2 đề bài “Describe a national day in your country”

Cách học: Người học cần thường xuyên luyện tập để ghi nhớ và vận dụng từ vựng hiệu quả

1. Từ vựng về “Ngày quốc khánh”

Từ vựng

Phát âm 

Nghĩa

Ví dụ

Independence Day

/ˌɪndɪˈpɛndəns deɪ/

Ngày Độc lập, Ngày Quốc khánh

Independence Day is celebrated to commemorate an important historic milestone of a nation.

(Ngày Quốc khánh được tổ chức để tưởng nhớ về một dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc)

historic milestone

/hɪsˈtɒrɪk ˈmaɪlstəʊn/

dấu mốc lịch sử

commemorate 

/kəˈmɛməreɪt/

tưởng nhớ, ghi nhớ, kỉ niệm

military parade

/ˈmɪlɪtəri pəˈreɪd/

duyệt binh

Military parades are organised with thousands of people participating. 

(Những cuộc diễu binh được tổ chức với sự tham gia của hàng nghìn người.)

parade

/pəˈreɪd/

diễu hành

Declaration of Independence

/ˌdɛkləˈreɪʃən ɒv ˌɪndɪˈpɛndəns/

Tuyên ngôn độc lập

On 2nd September 1945, Ho Chi Minh read the Declaration of Independence at Ba Dinh Square.

(Vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình.)

ceremony

/ˈsɛrɪməni/

lễ kỉ niệm

National day celebration art shows and ceremonies take place all over the country.

(Những chương trình nghệ thuật và lễ kỉ niệm diễn ra trên khắp đất nước.)

President Ho Chi Minh Mausoleum 

/ˌmɔːsəˈlɪəm/

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Visitors come to President Ho Chi Minh Mausoleum to show their respect to him.

(Khách đến viếng thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng kính trọng đến Người.)

Democratic Republic of Vietnam

/ˌdɛməˈkrætɪk rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

This event marked the birth of Democratic Republic of Vietnam as an independent nation. 

(Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với tư cách là một quốc gia độc lập.)

Socialist Republic of Vietnam

/ˈsəʊʃəlɪst rɪˈpʌblɪk ɒv ˌvjɛtˈnɑːm/

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

patriotism

/ˈpætrɪətɪzm/

lòng yêu nước

Youngsters take photos with a national flag in historical places to show their patriotism.

(Giới trẻ chụp ảnh với cờ tổ quốc tại những địa điểm lịch sử để thể hiện lòng yêu nước của họ.)

2. Vận dụng từ vựng về “Ngày Quốc khánh” vào bài thi IELTS Speaking part 2

Describe a national day in your country

image-alt

As a Vietnamese citizen, I am very proud of the heroic history of my country. I will talk about the Independence Day of Vietnam, which marked a historic milestone for my beloved homeland.

On 2nd September 1945, Ho Chi Minh read the Declaration of Independence at Ba Dinh Square, establishing the era of Democratic Republic of Vietnam. Since then, every year, on 2nd September, Vietnamese people organise events to celebrate this national day.

People have a day off because companies and offices are closed. Every house hangs a national flag up, which creates a brilliant scene on streets and buildings. Visitors come to President Ho Chi Minh Mausoleum to show their respect to him and watch the flag raising ceremony at Ba Dinh Square. 

In some special years, military parades are organised with thousands of people participating and firework shows are held to serve people. National day celebration art shows and ceremonies take place all over the country. The celebration atmosphere is also pervasive on social media. Youngsters take photos with a national flag in historical places to express their patriotism

This national day has a very special meaning to Vietnamese people. It marked the birth of the Democratic Republic of Vietnam as an independent nation. Vietnamese people were free from invasion and domination of both French colonialists and Japanese fascists. This event also marked the collapse of the monarchy to form a republic regime.

On this day, I think that every other Vietnamese citizen has the same feeling of pride as I do. I understand that in order to have peace, independence, and reunion, the previous generations devoted and sacrificed their wealth and lives.

When hearing the Declaration of Independence replayed in the mass media, I remember the painful but heroic history of my country, which is a source of motivation for me to become a good citizen. I hope the young generations will never forget the historical significance of Vietnam’s Independence day.

(Là một công dân Việt Nam, tôi rất tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước tôi. Tôi sẽ nói về Ngày Quốc khánh của nước Việt Nam, sự kiện đánh dấu một cột mốc lịch sử của quê hương tôi.

Vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình. Kể từ đó, hằng năm vào ngày mùng 2 tháng 9, nhân dân Việt Nam tổ chức các sự kiện để kỉ niệm ngày quốc lễ này.

Người dân sẽ được nghỉ làm vì các công sở đều đóng cửa vào ngày này. Mọi nhà đều treo cờ tổ quốc, điều này tạo nên một khung cảnh rực rỡ trên đường phố và trên các tòa nhà. Du khách đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng kính trọng với Người và xem lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình.

Vào những năm đặc biệt, lễ duyệt binh được tổ chức với hàng nghìn người tham gia. Ở các thành phố, những buổi biểu diễn pháo hoa được tổ chức để phục vụ người dân. Những lễ kỉ niệm và buổi biểu diễn nghệ thuật diễn ra trên khắp đất nước. Bầu không khí kỉ niệm cũng lan tỏa trên mạng xã hội. Giới trẻ chụp những bức ảnh với quốc kì ở những địa điểm lịch sử để thể hiện lòng yêu nước.

Ngày quốc lễ này có một ý nghĩa rất quan trọng với người dân Việt Nam. Nó đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với tư cách là một quốc gia độc lập. Nhân dân Việt Nam đã thoát khỏi sự xâm lăng và cai trị của cả thực dân Pháp và phát xít Nhật. Sự kiện này cũng đánh dấu sự xóa bỏ của chế độ quân chủ để xây dựng nền cộng hòa.

Tôi nghĩ rằng vào ngày này, mọi công dân Việt Nam đều có chung một cảm xúc tự hào như tôi. Tôi hiểu rằng để dành được hòa bình, độc lập, thống nhất, cách thế hệ trước đã phải hi sinh cả của cải và tính mạng của họ.

Mỗi khi nghe bản Tuyên ngôn độc lập được phát lại trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi lại nhớ về lịch sử đau thương nhưng hào hùng của đất nước tôi, đó là nguồn động lực để tôi trở thành người công dân tốt. Tôi hi vọng thế hệ trẻ sẽ không bao giờ quên tầm quan trọng về lịch sử của ngày quốc khánh Việt Nam.)

3. Cách luyện tập

 • Cần xem kỹ các ví dụ minh hoạ để nắm được cách sử dụng của các cách diễn đạt từ vựng về "Ngày Quốc khánh" và kết hợp từ trong ngữ cảnh cụ thể

 • Cần ôn tập lại ít nhất 3 lần (kĩ thuật ôn tập ngắt quãng)

 • Tập sử dụng những cách diễn đạt cùng kết hợp từ này trong khi nói, viết để biến chúng thành vốn từ của mình, khiến bài nói, bài viết thêm tự nhiên và giàu diễn đạt hơn.

4. Tổng kết

Bài viết trên đây đã cung cấp một số từ vựng về "Ngày Quốc khánh" và bài mẫu IELTS Speaking part 2 cũng như cách luyện tập để ghi nhớ từ vựng hiệu quả. Hi vọng rằng bài viết sẽ giúp ích cho người đọc trong quá trình học tập Tiếng Anh cũng như vận dụng vào các bài thi.

Tài liệu tham khảo

https://dictionary.cambridge.org/

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Tham khảo thêm lớp học IELTS online tại ZIM Academy, giúp người học nâng band điểm IELTS và học tập linh hoạt, chủ động sắp xếp lịch học, đảm bảo kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833