Hướng dẫn cách viết VSTEP Writing task 1 invitation letter

Bài viết dưới đây cung cấp thông tin tổng quan và cấu trúc viết một bài VSTEP Writing task 1 invitation letter, kèm theo đó là thư mời mẫu.
Huỳnh Kim Ngân
27/10/2023
huong dan cach viet vstep writing task 1 invitation letter

Viết thư là một kỹ năng không còn quá xa lạ với người học tiếng Anh vì hiện nay đa phần các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đều bao gồm nội dung này. Ngoài các đề thi của đại học Cambridge, bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hay còn gọi là VSTEP (Vietnamese Standardized Test of English Proficiency) cũng đã áp dụng vào phần Writing Task 1. Một số dạng bài thường gặp ở phần này đó là viết thư xin lỗi, thư xin việc hay thư mời.

Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích và khai thác nội dung xoay quanh VSTEP Writing task 1 invitation letter - Cách viết thư mời một ai đó tham gia hoạt động hoặc sự kiện của người viết thư.

Key takeaways

Cấu trúc VSTEP Writing task 1 invitation letter:

Đầu thư

 • Dear + tên người nhận

 • Hi + tên người nhận (ngữ cảnh thân mật)

Trình bày mục đích viết thư

 • I am writing to you to + lý do viết thư 

 • It would be a pleasure if you could attend + sự kiện/dịp đặc biệt

 • Chủ ngữ + would like to invite you to 

 • Chủ ngữ + to be + V-ing + giới từ + thông tin sự kiện

 • It’s + tên sự kiện + thời gian tổ chức

 • The event will be held at + nơi sự kiện diễn ra

Kết thư

 • Please let us know by + ngày giờ + if you will be able to attend. 

 • Could you please confirm your attendance by

 • Thank you in advance for considering our invitation.

Ký tên

 • Your sincerely

 • Kind regards

 • Warm regards

 • Respectfully

 • Best wishes

 • See you soon

 • See you later

 • Take care

 • Thank you

 • Hope to see you soon

 • Can’t wait to see you there

Giới thiệu chung về dạng bài VSTEP Writing task 1 invitation letter

Dạng bài invitation letter (thư mời) trong bài thi VSTEP yêu cầu thí sinh viết một lá thư tối thiểu 120 từ với mục đích mời một người nào đó đến tham dự một sự kiện hoặc một dịp đặc biệt. Giọng văn của invitation letter có thể mang tính trang trọng (formal) hoặc bán trang trọng (informal) tùy thuộc vào người nhận thư.

Giới thiệu chung về dạng bài VSTEP Writing task 1 invitation letter

Tham khảo thêm: Formal là gì? Định nghĩa và cách phân biệt với Informal

Cách viết dạng VSTEP Writing task 1 invitation letter

Thành phần cần có trong một lá thư mời

Bỏ qua các thông tin về ngày tháng năm viết thư và địa chỉ gửi, nhận thư, một lá thư mời cần có đủ các thành phần sau:

 • Lý do viết thư: người viết nên bắt đầu lá thư với mục đích viết thư

 • Thông tin về sự kiện: người viết nên đề cập đến ngữ cảnh, thời gian, ngày tháng và các thông tin cần biết về sự kiện

 • Kết thư: để kết thúc một lá thư mời, người viết có thể thể hiện sự chân thành và hy vọng rằng người nhận thư sẽ đồng ý lời mời.

Dàn bài chung của dạng VSTEP Writing task 1 invitation letter

Đầu thư

Dear + tên người nhận

Ví dụ: Dear Minh

Hi + tên người nhận (ngữ cảnh thân mật)

Trình bày mục đích viết thư

I am writing to you to + lý do viết thư

Ví dụ: I am writing to you to invite you to my 22nd birthday party on May 25. 

(Mình viết thư này đến bạn để mời bạn đến dự tiệc sinh nhật của mình vào ngày 25 tháng 5.)

It would be a pleasure if you could attend + sự kiện/dịp đặc biệt

Ví dụ: It would be a pleasure if you could attend our networking lunch in our community. (Thật là một vinh dự nếu như bạn có thể tham gia buổi giao lưu trưa trong cộng đồng của chúng ta)

Chủ ngữ + would like to invite you to

Ví dụ: We would like to invite you to our monthly gatherings at Saigon park. 

(Chúng tôi muốn mời bạn đến buổi gặp mặt hàng tháng tại công viên Saigon.)

Thông tin chi tiết về sự kiện

Chủ ngữ + to be + V-ing + giới từ + thông tin sự kiện

Ví dụ: We are celebrating our 10th wedding anniversary next week, June 20th at Star Center. (Chúng tôi sắp tổ chức kỷ niệm mười năm ngày cưới vào tuần sau, 20 tháng 6 tại trung tâm Star. )

Một vài cấu trúc khác:

It’s + tên sự kiện + thời gian tổ chức

It’s our daughter’s birthday next Sunday. (Đó là tiệc sinh nhật con gái chúng tôi vào Chủ Nhật tới)

The event will be held at + nơi sự kiện diễn ra

Ví dụ: The event will be held at the ABC Conference Center, located at Hai Ba Trung Street.

(Sự kiện sẽ được tổ chức tại trung tâm hội nghị ABC, ở đường Hai Bà Trưng.)

Đề cập đến các thông tin cần biết về sự kiện

Ví dụ: It's a black-tie event. (Đó là một buổi tiệc trang trọng)

We're keeping a blue and gold theme, so please wear something in those colors if you can. (Sự kiện sẽ có tông màu chủ đạo là xanh và vàng, vui lòng mang trang phục thuộc hai màu đó nếu bạn có thể)

We have a live band playing that evening. (Chúng tôi sẽ có dàn nhạc sống vào buổi tối)

Nêu cảm xúc cá nhân

It would mean a lot to us if you could join us, as you've been a special part of our journey. (Sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh lớn đối với chúng tôi)

Remember the fun we had on her last birthday? Let's create more memories! (Nhớ ngày sinh nhật trước của cô ấy không? Cùng có thêm nhiều kỷ niệm nào!)

Kết thư

Yêu cầu xác nhận lời mời

Please let us know by + ngày giờ + if you will be able to attend.

(Vui lòng cho chúng tôi biết sự có mặt của bạn tại sự kiện nếu bạn có thể tham dự)

Could you please confirm your attendance by + thời gian cụ thể

Ví dụ: Could you please confirm your attendance by tomorrow evening so we can arrange the seats better? (Bạn có thể vui lòng xác nhận lời mời vào tối mai để chúng tôi có thể sắp xếp ghế ngồi tốt hơn không?)

Bày tỏ lời cảm ơn

Thank you in advance for considering our invitation. (Cảm ơn trước vì đã xem xét lời mời của chúng tôi)

Ký tên

Trang trọng

 • Your sincerely

 • Kind regards

 • Warm regards

 • Respectfully

Thân mật

 • Best wishes

 • See you soon

 • See you later

 • Take care

 • Thank you

 • Hope to see you soon

 • Can’t wait to see you there

Cấu trúc thư mời

Bài mẫu VSTEP Writing task 1 invitation letter

Đề bài: Victor is a friend of yours when you studied in the UK. He is coming to Hanoi for an international conference. You want to invite him to Ha Noi for a short visit. Write a letter to invite him to Hanoi.

You should spend 20 minutes on this task and write at least 120 words. Your response will be evaluated in terms of Task Fulfillment, Organization, Vocabulary and Grammar.

(Victor là bạn của bạn khi bạn học ở Anh. Anh ấy sẽ đến Hà Nội để tham dự một hội nghị quốc tế. Bạn muốn mời anh ấy đến Hà Nội thăm viếng một thời gian ngắn. Hãy viết thư mời anh ra Hà Nội.

Bạn nên dành 20 phút cho phần này và viết ít nhất 120 từ. Câu trả lời của bạn sẽ được đánh giá dựa trên các khía cạnh đáp ứng yêu cầu đề bài, sắp xếp ý tưởng, từ vựng và ngữ pháp.)

Bài mẫu

Dear Victor,

I hope this letter finds you well. It feels like just yesterday we were sharing classrooms and coffee breaks back in the UK. I recently learned about your upcoming visit to Hanoi for an international conference, and I couldn't be more excited to catch up!

I'd love to take this chance to invite you for a short visit to my home in Hanoi. It would be a wonderful opportunity for us to reminisce about our time together in the UK and for you to experience the vibrant culture, history, and cuisine of my hometown.

Please let me know if you're interested and, if so, the dates that would work best for you. I'd be more than happy to arrange accommodations and guide you around the city.

I look forward to hearing from you soon and am eagerly hoping for a mini-reunion in Hanoi!

Warm regards,

(Victor thân mến,

Tôi hi vọng lá thư sẽ đến với bạn sớm. Cảm giác như mới hôm qua chúng tôi còn ngồi chung lớp học và nghỉ giải lao ở Anh. Gần đây tôi đã biết về chuyến thăm Hà Nội sắp tới của bạn để tham dự một hội nghị quốc tế và tôi rất vui khi biết được tin này!

Tôi muốn nhân cơ hội này mời bạn đến thăm nhà tôi ở Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng ta hồi tưởng lại khoảng thời gian bên nhau ở Vương quốc Anh và để bạn trải nghiệm nền văn hóa, lịch sử và ẩm thực phong phú của quê hương tôi.

Vui lòng cho tôi biết nếu bạn quan tâm và nếu có, cho tôi biết ngày nào phù hợp nhất với bạn. Tôi rất vui được sắp xếp chỗ ở và hướng dẫn bạn đi tham quan thành phố.

Rất mong sớm nhận được phản hồi từ bạn và hẹn bạn một buổi hội ngộ nhỏ tại Hà Nội!

Trân trọng kính chào,)

 • I hope this letter finds you well (phrase) /aɪ hoʊp ðɪs ˈlɛtər faɪndz jʊ wɛl/: Tôi mong rằng bạn vẫn khỏe

 • upcoming visit (noun phrase) /ˈʌpkʌmɪŋ ˈvɪzɪt/: chuyến thăm sắp tới

 • international conference (noun phrase) /ˌɪntərˈnæʃənəl ˈkɒnfərəns/: hội nghị quốc tế

 • take this chance (phrase) /teɪk ðɪs tʃæns/: nắm bắt cơ hội này

 • reminisce (verb) /ˌrɛmɪˈnɪs/: hồi tưởng

 • vibrant (adjective) /ˈvaɪbrənt/: sôi động

 • mini-reunion (noun) /ˈmɪni rɪˈjuːnjən/: cuộc họp mặt ngắn

Bài mẫu VSTEP Writing task 1 invitation letter

Lỗi sai thường gặp

Sử dụng văn phong suồng sã

Đối với các loại đề có đối tượng nhận thư là bạn bè, người thân, người viết không cần phải giữ một văn phong quá trang trọng. Tuy nhiên nhiều thí sinh lại sử dụng văn nói, từ lóng, những cụm từ mang tính chất thông tục vào bài thi. Đây đều là những lỗi mà thí sinh nên tránh.

Ví dụ: “Hey there! Wanna come to my place for dinner?” (Bạn có muốn qua nhà mình chơi không?). “Wanna” là một từ lóng và không phù hợp với ngữ cảnh đi thi.

Sửa lại: I would be delighted if you could attend my family dinner tonight (Mình sẽ rất vui nếu bạn quá dùng bữa với gia đình mình tối nay)

Viết thiếu yêu cầu đề bài

Nhiều thí sinh có thể sẽ không đọc kỹ yêu cầu đề bài và bỏ qua các thông tin được yêu cầu trong bức thư.

Ví dụ đề bài yêu cầu hãy viết thư mời bạn đến nhà để dự tiệc sinh nhật, bao gồm địa chỉ nhà, ngày tháng, giờ bắt đầu và quy định trang phục. Nếu trong thư không đề cập đến một trong những nội dung trên thì bài viết sẽ bị đánh giá là không hoàn thành yêu cầu đề.

Viết thiếu số lượng từ quy định

Bài thi VSTEP Writing task 1 yêu cầu thí sinh phải viết tối thiểu 120 từ và thời gian dự kiến là 20 phút. Vì vậy thí sinh nên lưu ý kỹ yêu cầu đề bài để không bị trừ điểm.

Tổng kết

Trên đây là bài viết của tác giả về VSTEP Writing task 1 invitation letter. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết, các sĩ tử đã có thêm thông tin hữu ích về dạng đề thi này. 
Ngoài ra, học sinh có nhu cầu hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập, vui lòng truy cập diễn đàn ZIM Helper. Diễn đàn được giải đáp bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Đọc thêm các bài viết khác:

Tham khảo thêm khóa học luyện thi VSTEP tại ZIM, giúp học viên có lộ trình học tập phù hợp với từng trình độ và mục tiêu cụ thể, đạt được điểm số VSTEP mong muốn.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833