Hướng dẫn cách viết Thank you letters - VSTEP Writing Task 1

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho thí sinh cách viết VSTEP Writing Task 1 Thank you letters (thư cảm ơn) đúng cách, kèm theo bài mẫu tham khảo.
Huỳnh Kim Ngân
26/10/2023
huong dan cach viet thank you letters vstep writing task 1

Viết thư là một trong những yêu cầu mà đa số các bài thi chuẩn hóa hiện nay đặt ra để đánh giá năng lực ngôn ngữ của thí sinh. Thông qua hình thức viết thư, người viết có thể trình bày được khả năng trao đổi thông tin, cụ thể ở đây là bằng tiếng Anh. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho người đọc cách viết dạng VSTEP Writing Task 1 thank you letters - dạng bài viết thư ở phần 1 của kỹ năng viết, kỳ thi VSTEP.

Key takeaways

Bày tỏ lời cảm ơn qua thư là một dạng thường xuất hiện trong VSTEP Writing Task 1. Đề bài thường cung cấp tình huống, đối tượng nhận thư và một số thông tin khác. Thí sinh có nhiệm vụ phải viết một lá thư phản hồi với mục đích bày tỏ sự cảm ơn đối với bức thư nhận được.

Dàn bài chung của dạng VSTEP writing task 1 thank you letters

Thông thường trong một lá thư cảm ơn sẽ bao gồm:

 1. Lời chào (opening)

 2. Lý do viết thư (introduction)

 3. Thân bài (main body)

 4. Kết thư (closing)

 5. Lời chúc và ký tên (concluding wishes and sign-off)

Giới thiệu chung về dạng VSTEP Writing Task 1 thank you letters

Bày tỏ lời cảm ơn qua thư là một dạng thường xuất hiện trong VSTEP Writing Task 1. Đề bài thường cung cấp tình huống, đối tượng nhận thư và một số thông tin khác. Thí sinh có nhiệm vụ phải viết một lá thư phản hồi với mục đích bày tỏ sự cảm ơn đối với bức thư nhận được.

Tuy nhiên, thí sinh cần nhớ rằng đề thường khá ngắn gọn và có thể không chứa nhiều thông tin chi tiết. Một lưu ý khác cũng bao gồm trong đề bài đó là bài viết phải đạt tối thiểu 120 từ và không giới hạn số lượng từ tối đa. Điểm sẽ được chấm dựa trên bốn tiêu chí là mức độ hoàn thành bài, sự sắp xếp ý tưởng, từ vựng và ngữ pháp.

Ví dụ một đề dạng thư cảm ơn:

You should spend about 20 minutes on this task.

Your close friend recently gifted you a book that had been on your wish list for years. You found the book deeply inspiring and it has made a significant impact on your life.

Write a letter to your friend to express your gratitude and share how the book has influenced your thoughts and actions.

You should write at least 120 words. You do not need to include your name or addresses. Your response will be evaluated in terms of task fulfillment, organization, vocabulary, and grammar.

Cách viết dạng VSTEP Writing Task 1 thank you letters

Dàn bài chung của dạng VSTEP Writing Task 1 thank you letters

Thông thường trong một lá thư cảm ơn sẽ bao gồm:

 • Lời chào (opening)

 • Lý do viết thư (introduction)

 • Thân bài (main body)

 • Kết thư (closing)

 • Lời chúc và ký tên (concluding wishes and sign-off)

Cấu trúc thư cảm ơn

Gợi ý cách viết

Lời chào

Người viết gọi tên người nhận với một danh xưng phù hợp và tên của họ.

Ví dụ: Dear Smith, Hi Kathy

Giới thiệu

 • Bắt đầu với mục đích chính của bức thư

 • Biểu lộ lòng biết ơn của người viết và ngắn gọn nêu lý do người viết muốn cảm ơn.

Phần chính

Ví dụ đề bài yêu cầu thí sinh cảm ơn và phản hồi người viết thư bằng những trải nghiệm đáng nhớ tại nơi thí sinh ghé thăm, phần thân bài có thể như sau:

 • Trải nghiệm tích cực: Thảo luận về những khoảnh khắc, cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ mà thí sinh đã trải qua khi ở với họ (ví dụ: thăm các địa điểm ở London, kết bạn).

 • Sự phát triển cá nhân: Mô tả bất kỳ kỹ năng thí sinh đã cải thiện hoặc những thay đổi tích cực thí sinh nhận thấy ở bản thân do trải nghiệm (ví dụ: cải thiện khả năng tiếng Anh).

 • Đề cập đặc biệt: Nêu bật những sự kiện hoặc hành động cụ thể đã để lại ấn tượng cho thí sinh (ví dụ: cuộc trò chuyện thú vị, bữa ăn ngon).

Kết luận

 • Bày tỏ mong muốn gặp lại hoặc đến thăm.

 • Chia sẻ bất kỳ kế hoạch hoặc hy vọng nào cho những lần tương tác trong tương lai (ví dụ: muốn đến thăm trong một hoặc hai năm tới).

Lời chúc và ký tên

 • Gửi lời chúc tốt đẹp đến người nhận.

 • Kết thúc với một lời ký tên phù hợp.

Một vài cấu trúc câu viết thư

Lời chào

 • Dear + tên người nhận thư,

 • Hello + tên người nhận thư,

 • Greetings + tên người nhận thư,

 • Hi + tên người nhận thư,

 • To my dear + tên người nhận thư,

Mở đầu

 • I hope this letter finds you well. (Hy vọng rằng bạn vẫn khỏe.)

 • I'm writing to express my heartfelt thanks for... (Tôi viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình về...)

 • It was a wonderful surprise to receive... (Thật là một bất ngờ tuyệt vời khi nhận được...)

 • Your thoughtful gift truly touched my heart. (Món quà tận tâm của bạn thực sự đã chạm vào trái tim tôi.)

 • I cannot thank you enough for the present you gave me. (Tôi không biết phải cảm ơn bạn thế nào vì món quà bạn đã tặng tôi.)

Nội dung chính của lá thư

Ví dụ về đề bài yêu cầu cảm ơn một người bạn về một món quà, cụ thể là một cuốn sách.

Bày tỏ ý nghĩa của món quà

 • The book has deeply influenced my perspective on... (Cuốn sách đã ảnh hưởng sâu sắc đến quan điểm của tôi về...)

 • Every page seemed to speak directly to my experiences and feelings. (Mỗi trang đều dường như nói chuyện trực tiếp với những trải nghiệm và cảm xúc của tôi.)

 • Your gift was more than just a book; it was a source of inspiration. (Món quà của bạn không chỉ là một cuốn sách; nó là nguồn cảm hứng.)

 • Reading it has been a transformative experience. (Đọc nó đã là một trải nghiệm độc đáo.)

 • I've found wisdom in its pages. (Tôi đã tìm thấy kiến thức quý báu trong những trang sách.)

Kết thư

Bày tỏ lòng biết ơn

 • Your gift was truly thoughtful and timely. (Món quà của bạn thực sự tận tâm và đúng lúc.)

 • I am so grateful for your thoughtfulness in choosing such a perfect book for me. (Tôi rất biết ơn sự tận tâm của bạn khi chọn cho tôi một cuốn sách hoàn hảo như vậy.)

 • Words can't express how much I appreciate your kindness. (Lời nói không thể diễn tả đủ sự biết ơn của tôi với lòng tốt của bạn.)

Kết thư

 • Once again, thank you for such a meaningful gift. (Một lần nữa, cảm ơn bạn vì món quà ý nghĩa như vậy.)

 • I hope to catch up with you soon and discuss the insights I've gained from the book. (Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn sớm và thảo luận về những hiểu biết mà tôi có được từ cuốn sách.)

 • Your thoughtfulness is a gift I will always treasure. (Sự tận tâm của bạn là một món quà mà tôi sẽ luôn trân trọng.)

 • I can't wait to share more of my journey with you, inspired by this book. (Tôi không thể đợi để chia sẻ thêm về hành trình của mình với bạn, được truyền cảm hứng từ cuốn sách này.)

Lời chào và chữ ký

 • Warm regards, (Thân ái)

 • Best wishes, (Chúc tốt lành)

 • With heartfelt thanks, (Với lòng biết ơn)

 • Yours sincerely, (Trân trọng)

 • Much love, (Với nhiều tình cảm)

Bài mẫu VSTEP Writing Task 1 thank you letters

Bài mẫu VSTEP Writing Task 1 thank you letters

Dear Quang,

I wanted to reach out and express my heartfelt gratitude for the wonderful gift you presented me with. The book you chose is one I've been yearning to read for years, and receiving it from someone as close as you made it all the more special.

To be honest, this book has been nothing short of transformative for me. Every chapter resonated deeply, prompting me to introspect and evaluate my beliefs and principles. It has inspired me to act more consciously in my daily life, making choices that reflect the insights I've gained.

Your thoughtfulness in choosing this particular gift, knowing how much it meant to me, reinforces the bond we share. I can't thank you enough for this gesture. It has truly enriched my life.

With much love and gratitude,

Linh

(Gửi Quang,

Mình muốn gửi lời biết ơn chân thành vì món quà tuyệt vời bạn đã tặng. Cuốn sách bạn chọn là một cuốn sách mà mình đã mong muốn đọc trong nhiều năm, và việc nhận nó từ ai đó thân thiết như bạn càng làm nó trở nên đặc biệt hơn nữa.

Thành thật mà nói, cuốn sách này đã thay đổi mình. Mỗi chương đều rất sâu sắc, thúc đẩy mình tự suy tư và nhìn nhận lại những niềm tin của mình. Nó đã truyền cảm hứng cho mình hành động một cách có ý thức hơn trong cuộc sống hàng ngày, lựa chọn những hiểu biết mà mình đã học được.

Sự tận tâm của bạn trong việc chọn món quà đặc biệt này có ý nghĩa rất lớn cho mình. Mình không biết phải cảm ơn bạn thế nào cho đủ vì hành động này. Nó thực sự đã làm giàu thêm cuộc sống tinh thần của mình.

Với rất nhiều tình cảm và lòng biết ơn của mình,

Linh)

Lỗi sai thường gặp

Không tuân thủ theo nguyên tắc viết thư cơ bản

Thí sinh có thể không viết được các phần cơ bản của một lá thư như mở đầu, lý do viết thư, nội dung chính và kết thư. Hoặc thí sinh không sắp xếp theo đúng như các thứ tự nêu trên cũng sẽ tính vào lỗi sắp xếp ý tưởng. Vì vậy thí sinh đảm bảo bao gồm đầy đủ các thành phần của một lá thư cảm ơn vào phần bài làm.

Không đáp ứng được yêu cầu đề bài

Một vài thí sinh có xu hướng đọc không kỹ đề bài, việc này dẫn đến nội dung bức thư thiếu đi một trong những yêu cầu của đề. Ví dụ như đề yêu cầu thí sinh bày tỏ lòng cảm ơn và hẹn một người nào đó gặp lại ở đất nước của mình. Tuy nhiên thí sinh chỉ hoàn thành phần bày tỏ lời cảm ơn và thiếu mất phần sau. Như vậy cũng sẽ bị tính vào lỗi không hoàn thành yêu cầu đề bài.

Không đạt số lượng từ yêu cầu

Số lượng từ yêu cầu tối thiểu cho phần thi VSTEP Writing task 1 là 120 từ. Vì vậy đối với những bài viết có số lượng từ dưới mức này sẽ bị trừ điểm. Người viết nên đảm bảo mình viết đủ 120 từ theo yêu cầu.

Sử dụng ngôn ngữ không phù hợp

Mặc dù dạng viết thư đối với khuôn khổ VSTEP không yêu cầu thí sinh viết với phong cách quá trang trọng. Tuy nhiên, thí sinh cũng không nên dùng ngôn từ suồng sã trong phần thi.

Ví dụ: Yo! Thanks for that stuff, mate!

Lỗi ngữ pháp và từ vựng

Ngữ pháp là từ vựng là hai trong bốn tiêu chí quan trọng mà kỳ thi VSTEP đánh giá năng lực làm bài của thí sinh. Vì vậy nếu bài thi có lỗi sai về hai tiêu chí này, điểm số sẽ bị trừ khá nghiêm trọng.

Ví dụ:

Sai: "I has read the book you send."

Đúng: "I have read the book you sent."

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp đầy đủ cách viết dạng VSTEP Writing task 1 thank you letters của tác giả. Hy vọng người đọc sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích để chuẩn bị cho kỳ thi này. Đọc thêm các bài viết khác:

Ngoài ra, người học có thể được hỗ trợ giải đáp kiến thức trên diễn đàn ZIM Helper bởi các giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn đến từ ZIM Academy.

Trích dẫn

Hertzberg, Karen. "Here’s How to Write a Great Thank You Letter." How to Write the Perfect Thank You Letter | Grammarly, 13 May 2019, www.grammarly.com/blog/how-to-write-a-thank-you-letter/. Accessed 16 Oct. 2023. VSTEP writing task 1 thank you letters

Bạn cần chứng chỉ Vstep để được xét tuyển đầu vào, xét tốt nghiệp, xét học bổng hay bổ sung hồ sơ cho giáo viên, công viên chức? Đạt mục tiêu với khóa học luyện thi Vstep ngay hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833