6 Collocation với memory kèm theo bài tập cụ thể

Bài viết này sẽ giải đáp chi tiết về collocation, từ điển tra cứu Collocation uy tín và giới thiệu một số collocations với memory – một danh từ quen thuộc. 
6 collocation voi memory kem theo bai tap cu the

Bài viết này sẽ giải đáp chi tiết về collocation, từ điển tra cứu Collocation uy tín và giới thiệu một số collocations với memory – một danh từ quen thuộc. Trong quá trình học Tiếng Anh, ngoài việc học các từ vựng riêng lẻ, việc kết hợp các từ vựng trên thành một ý hoàn chỉnh cũng rất quan trọng. Trong bối cảnh, một từ có rất nhiều từ đồng nghĩa thì việc kết hợp các động từ, danh từ và tính từ sao cho phù hợp với mục đích diễn đạt là rất khó. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn toàn cảnh về Collocation, cách Collocation giải quyết bài toán trên và những collocation với memory giúp thí sinh sử dụng đúng khi muốn nói về ký ức.

Key takeaways:

1. Từ điển tra cứu Collocation uy tín: từ điển Cambridge, từ điển Ozdic

2. Các collocation phổ biến với memory:

 • If my memory serves me right

 • Memories come flooding back

 • Vivid memory

 • Distant memory

 • Refresh one’s memory

 • Have a terrible/good memory for

Từ điển tra cứu Collocation uy tín

Một từ sẽ có thể có nhiều Collocation và thường nằm ngoài dự đoán của người học, ví dụ: mắc sai lầm không phải là “do a mistake” mà là “make a mistake”. Trong khi tra các từ có từ điển Cambridge và Oxford thì cũng có có từ điển dành riêng cho các Collocation. Nổi bật trong số đó là từ điển Ozdic - ozdic.com

collocation-voi-memory-ozdic

 • Từ điển bao gồm hơn 150,000 collocations cho gần 9000 từ đầu mục từ (headwords).

 • Từ điển hiện thị chi tiết các từ được sử dụng kết hợp với các từ đầu mục từ (headword): danh từ, tính từ, trạng từ, và giới từ cũng như các cụm phổ biến.

 • Từ điển dựa trên 100 triệu từ thuộc British National Corpus - Kho ngữ liệu quốc gia Anh quốc

 • Với hơn 50,000 ví dụ thể hiện cách các Collocation được sử dụng trong từng các ngữ cảnh và cấu trúc khác nhau

Các collocation phổ biến với memory

If my memory serves me right

Định nghĩa: theo như tôi nhớ không lầm thì

Cụm từ có nghĩa tương đồng: If I remember rightly, if my memory serves me well, if memory serves đều có nghĩa là nếu nhớ không lầm

Ví dụ: If my memory serves me right, the last time I ate Pecking duck was about 2 years ago.

Dịch: Nếu tôi nhớ không lầm thì lần cuối tôi ăn vịt quay Bắc Kinh là hai năm trước.

Memories come flooding back

Định nghĩa: kí ức ùa về

Cụm từ có nghĩa tương đồng: memories flow back.

Ví dụ: Every time I close my eyes, many sad memories come flooding back

Dịch: Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, bao nhiêu kỉ niệm buồn chợt ùa về.

Vivid memory

Định nghĩa: kí niệm sống động

Cụm từ có nghĩa tương đồng: memories flow back.

Ví dụ:  I have a vivid memory of the first time we met.

Dịch: Anh vẫn nhớ rất rõ cái lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau.

Distant memory

Định nghĩa: kỉ niệm xa xưa (kí ức về điều đã xảy ra rất lâu trước đó)

Lưu ý: trước cụm “distant memory” thường có mạo từ “a”, hoặc “distant memories”

Ví dụ:

collocation-voi-memory-lovely-summer

That lovely summer in Nha Trang felt like a distant memory.

Dịch: Mùa hè đáng yêu đó ở Nha Trang cảm giác như một kỷ niệm ngày xưa khó quên.

Refresh one’s memory

Định nghĩa Gợi nhớ lại kí ức về điều gì đó

Lưu ý: Khi gợi nhớ lại ký ức - memory về điều gì đó, sẽ đi với giới từ “of”.

Ví dụ I looked the word up in the dictionary to refresh my memory of its exact meaning.

Dịch: Tôi tra từ này trong từ điển để nhớ lại nghĩa chính xác của nó.

Have a terrible/good memory for

Định nghĩa: có khả năng nhớ gì đó tệ/tốt

Ví dụ: She has an excellent memory for names (= she can remember names easily).

Dịch: Tôi có thể nhớ tên rất giỏi.

Bài tập vận dụng

Điền các Collocation phù hợp vào trong các câu sau:

 • If my memory serves me right

 • Memories come flooding back

 • Vivid memory

 • Distant memories

 • Refresh one’s memory

 • Have a terrible/good memory for

 • It has been three years since I graduated from university. I still have a (1) _______ of that day when my friends gave me a lot of flowers.

Those pictures (2) ____________ of the camping trip with my classmates 3 years ago. It is as recently as yesterday.

I (3) _________ numbers. I am able to remember the dates of birth of all my classmates.

Whenever I look at the gift that my grandma gave me when I was little, all (4) _____________.

(5) ______________, the name of your favorite restaurant is Texas Chicken.

The dark days of the early 1990s seem predominantly to be (6) ____________.

Đáp án

(1) Vivid memory

(2) Refresh one’s memory

(3) Have a good memory for

(4) Memories come flooding back

(5) If my memory serves me right

(6) Distant memories

Tổng kết

Bài viết đã cung cấp cho người học 6 Collocation với memory kèm bài tập vận dụng, giúp thí sinh hiểu rõ và có thể vận dụng trong giao tiếp hàng ngày và đặc biệt là bài thi IELTS Speaking.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833