Thư xin lỗi (Letter of apology) - Bài mẫu IELTS General Writing Task 1

Một trong những loại câu hỏi của IELTS General Writing Task 1 là loại yêu cầu thí sinh viết một bức thư xin lỗi (Letter of apology). Bài viết dưới đây sẽ cung cấp 5 bài mẫu cho dạng câu hỏi này kèm với những từ vựng đáng chú ý.
thu xin loi letter of apology bai mau ielts general writing task 1

Key takeaways

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #1: Write a letter to your son's friend who is coming to your town on holiday. He wants to stay with you but you cannot accommodate him.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #2: You booked tickets to the theatre in advance but will not be able to make it.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #3: Write a letter to your friend who you were not able to say goodbye to when you left. You worked together at a multinational company.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #4: One of your friends recently had a birthday celebration, but you missed it and you forgot to tell your friend that you couldn’t attend. Write a letter to your friend.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #5: You have borrowed something from your friend, and it has got damaged.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #1

Đề bài

Write a letter to your son's friend who is coming to your town on holiday. He wants to stay with you but you cannot accommodate him. Include: 

 • An apology

 • Reasons why he can't stay in your home

 • Suggestions for other accommodation

(Viết một lá thư cho người bạn của con trai, người sẽ đến thành phố của bạn vào kỳ nghỉ. Cậu ấy muốn ở lại với bạn nhưng bạn không thể ở cùng cậu ấy. Bao gồm:

 • Một lời xin lỗi

 • Những lý do tại sao cậu ấy không thể ở lại nhà bạn

 • Gợi ý cho chỗ ở khác)

Bài mẫu

Dear Lucas Brown,

I am writing to express my sincerest apologies for the inconvenience surrounding your upcoming visit to Hanoi.

I deeply regret that I will be unable to accommodate your stay during your holiday in our house. Unfortunately, this situation arises from ongoing renovations in our home, rendering our space temporarily unsuitable for hosting guests. As a result, we are unable to extend our hospitality and provide the level of comfort and convenience that you rightly deserve during your stay.

Despite this setback, I am fully committed to ensuring that your visit remains enjoyable and comfortable. Therefore, I have taken the initiative to conduct research on alternative accommodation options in the vicinity that I believe will meet your preferences and provide a delightful experience throughout your stay. I can recommend several highly regarded hotels and guesthouses nearby, offering commendable services and convenient access to the city's attractions.

Once again, I apologize for any inconvenience this situation may have caused. It is my sincere hope that this alternative arrangement will not overshadow the enjoyment of your holiday.

Yours sincerely,

Noah Edwards.

(Lucas Brown thân mến,

Chú viết thư này để bày tỏ lời xin lỗi chân thành nhất về sự bất tiện về chuyến thăm Hà Nội sắp tới của cháu.

Chú vô cùng tiếc rằng chú sẽ cháu sẽ không nghỉ lại ở nhà của chú. Thật không may, vấn đề này phát sinh từ việc ngôi nhà của chú đang được cải tạo, khiến không gian tạm thời không phù hợp để tiếp đón khách. Do đó, chú không thể bày tỏ sự hiếu khách và cung cấp sự thoải mái và thuận tiện mà cháu xứng đáng có được trong thời gian ở đây.

Bất chấp trở ngại này, chú đảm bảo rằng chuyến đi của cháu vẫn thú vị và thoải mái. Vì vậy, chú đã chủ động tìm hiểu các lựa chọn chỗ ở thay thế trong khu vực lân cận mà chú tin rằng sẽ đáp ứng sở thích của cháu và mang lại trải nghiệm thú vị trong suốt thời gian lưu trú. Chú có thể giới thiệu một số khách sạn và nhà nghỉ được đánh giá cao gần đó, cung cấp các dịch vụ đáng khen ngợi và khả năng tiếp cận thuận tiện tới các điểm tham quan của thành phố

Một lần nữa, chú xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào mà tình huống này có thể gây ra. Chú chân thành hy vọng rằng sự sắp xếp thay thế này sẽ không khiến kỳ nghỉ của cháu mất vui.

Trân trọng,

Noah Edwards.)

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 1. express my sincerest apologies: bày tỏ lời xin lỗi chân thành của tôi

 2. accommodate your stay: đáp ứng nhu cầu lưu trú của bạn

 3. render something unsuitable: làm cho cái gì đó không phù hợp

 4. take the initiative: tiên phong, chủ động trong việc làm

 5. in the vicinity: trong khu vực lân cận

 6. overshadow the enjoyment: làm mất đi niềm vui

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #2

Đề bài

You booked tickets to the theatre in advance but will not be able to make it. Write a letter to your friend:

 • Apologising

 • Explaining why you can't make it

 • Suggesting what to do with the tickets

Bài mẫu

Dear Isabella Wilson,

I am writing with heartfelt apologies regarding the tickets I had previously booked for the theatre event. I deeply regret to inform you that, due to unforeseen circumstances, I will be unable to attend the theatre as planned.

Unfortunately, an unexpected circumstance has arisen that prevents me from attending the theatre. Yesterday, I received an urgent phone call from my family informing me of a health emergency involving a close relative. Given the gravity of the situation, I must prioritize their well-being and be present to offer my support and assistance during this challenging time. Regrettably, this means I will be unable to attend the theatre performance as originally planned.

In terms of the tickets, I have given considerable thought to what we can do with them. Since I am unable to accompany you, I suggest offering the tickets to another friend or family member who may appreciate and enjoy the performance. This way, the tickets will not go to waste, and someone else can experience the delight of the theatre. Alternatively, if you are unable to find someone to take the tickets, I would be more than willing to reimburse you for the cost of the tickets as a gesture of goodwill and to express my sincere regret for not being able to attend.

Once again, please accept my deepest apologies for the inconvenience and disappointment caused by my inability to join you for the theatre performance. If there is anything else I can do to make up for my absence or to assist you during this time, please do not hesitate to let me know. 

Sincerely,

Ava Thompson.

(Isabella Wilson thân mến,

Tôi viết thư này với lời xin lỗi chân thành về số vé tôi đã đặt trước đó cho sự kiện ở nhà hát. Tôi vô cùng tiếc phải thông báo với các bạn rằng, vì những tình huống bất khả kháng nên tôi sẽ không thể đến rạp như dự kiến.

Thật không may, một tình huống bất ngờ đã xảy ra khiến tôi không thể đến rạp. Hôm qua, tôi nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp từ gia đình thông báo về trường hợp khẩn cấp về sức khỏe của một người thân. Với mức độ nghiêm trọng của tình hình, tôi phải ưu tiên sự an toàn của họ và có mặt để hỗ trợ và giúp đỡ trong thời gian khó khăn này. Đáng tiếc là điều này có nghĩa là tôi sẽ không thể tham dự buổi biểu diễn như dự định ban đầu.

Về những tấm vé, tôi đã suy nghĩ kỹ về những gì chúng tôi có thể làm với chúng. Vì tôi không thể đi cùng bạn nên tôi khuyên bạn nên tặng vé cho một người bạn hoặc thành viên gia đình khác, những người có thể thưởng thức buổi biểu diễn. Bằng cách này, vé sẽ không bị lãng phí và người khác có thể trải nghiệm những khoảnh khắc vui vẻ ở rạp hát. Ngoài ra, nếu bạn không thể tìm được người nhận vé, tôi rất sẵn lòng hoàn trả tiền vé cho bạn như thành ý và bày tỏ sự tiếc nuối chân thành vì không thể tham dự.

Một lần nữa, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi sâu sắc nhất của tôi vì sự bất tiện và thất vọng do tôi không thể tham gia cùng các bạn trong buổi biểu diễn tại nhà hát. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì khác để bù đắp cho sự vắng mặt của mình hoặc để hỗ trợ bạn trong thời gian này, vui lòng cho tôi biết.

Trân trọng,

Ava Thompson)

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 1. heartfelt apologies: lời xin lỗi chân thành

 2. received an urgent phone call: nhận được cuộc gọi khẩn cấp

 3. give considerable thought: suy nghĩ kỹ lưỡng

 4. go to waste: bị lãng phí

 5. reimburse: hoàn lại, bồi thường

 6. a gesture of goodwill: một hành động mang tính chất thiện ý

 7. make up for: bù đắp, đền bù

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #3

Đề bài

Write a letter to your friend who you were not able to say goodbye to when you left. You worked together at a multinational company.

 • Apologise to them

 • Tell them why you left

 • Tell them what you'll miss about them

Bài mẫu

Dear Alexander Mitchell,

I am writing to express my sincere apologies for my oversight in not bidding you a formal farewell upon my departure from our workplace. 

The impetus behind my swift exit was a career opportunity that arose unexpectedly and was closely aligned with my long-term aspirations and personal growth. After careful consideration and consultation with my mentors, I made the difficult choice to pursue this new professional endeavor. The timing of this opportunity left me with insufficient opportunity to convey my farewells adequately.

The camaraderie and support we shared during our tenure at the multinational company were invaluable to me. Your companionship, collaborative spirit, and unwavering positivity significantly enriched my professional experience. I will fondly recall our shared moments, the insightful conversations, and the joviality that lightened even the most challenging endeavors.

Although our professional paths have diverged, I sincerely hope that our friendship endures beyond the confines of our workplace. Please know that I am keen to stay connected, and I eagerly anticipate the opportunity to reconnect at your convenience.

I wish you continued success and fulfillment in all your future endeavors.

Warm regards,

Olivia Davis.

(Kính gửi Alexander Mitchell,

Tôi viết thư này để bày tỏ lời xin lỗi chân thành về sự sơ suất của tôi khi không chào tạm biệt bạn một cách chính thức khi tôi rời nơi làm việc của chúng ta.

Động lực đằng sau sự ra đi nhanh chóng của tôi là một cơ hội nghề nghiệp đến bất ngờ và rất phù hợp với nguyện vọng lâu dài và sự phát triển cá nhân của tôi. Sau khi cân nhắc và tham khảo ý kiến ​​cẩn thận với những người cố vấn của mình, tôi đã đưa ra một lựa chọn khó khăn là theo đuổi công việc mới này. Thời gian gấp rút khiến tôi không có đủ cơ hội để bày tỏ lời từ biệt của mình một cách đàng hoàng.

Tình bạn thân thiết và sự hỗ trợ mà chúng ta chia sẻ trong thời gian làm việc tại công ty đa quốc gia này là vô giá đối với tôi. Sự đồng hành, tinh thần hợp tác và sự tích cực không ngừng nghỉ của bạn đã làm phong phú đáng kể kinh nghiệm chuyên môn của tôi. Tôi sẽ trân trọng nhớ lại những khoảnh khắc chung của chúng ta, những cuộc trò chuyện sâu sắc và sự vui vẻ đã làm nhẹ bớt những nỗ lực khó khăn nhất.

Mặc dù con đường sự nghiệp của chúng tôi có khác nhau nhưng tôi chân thành hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi sẽ bền vững vượt ra ngoài giới hạn nơi làm việc. Xin nhớ rằng tôi mong muốn tiếp tục giữ liên lạc và tôi háo hức mong đợi cơ hội gặp lại vào thời điểm thuận tiện cho bạn.

Tôi chúc bạn tiếp tục thành công và hoàn thành tốt mọi mục tiêu trong tương lai.

Trân trọng kính chào,

Olivia Davis)

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 1. bidding somebody a formal farewell: chia tay ai đó một cách trang trọng

 2. impetus: động lực, sự thúc đẩy

 3. swift exit: sự ra đi nhanh chóng

 4. long-term aspirations and personal growth: khát vọng lâu dài và sự phát triển cá nhân

 5. made the difficult choice: đưa ra quyết định khó khăn

 6. professional endeavor: sự nỗ lực chuyên nghiệp

 7. camaraderie: tình đoàn kết, tình đồng đội

 8. enriched my professional experience: làm giàu kinh nghiệm chuyên môn của tôi

 9. diverged: chia ly, đi theo hướng khác nhau

 10. recall our shared moments: nhớ lại những khoảnh khắc chung của chúng ta

 11. stay connected: duy trì liên lạc

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #4

Đề bài

One of your friends recently had a birthday celebration, but you missed it and you forgot to tell your friend that you couldn’t attend. Write a letter to your friend. In your letter:

 • Apologise for missing the birthday celebration

 • Explain why you missed it and why you didn’t tell your friend

 • And say what you would like to do to show that are sorry.

Bài mẫu

Dear Liam Carter,

I'm truly sorry for missing your birthday celebration, and I want to apologize wholeheartedly for not being there to share that special moment with you.

The reason I was unable to attend your birthday celebration was due to an unforeseen work commitment that arose at the last minute. As you know, my job often demands long hours and unexpected deadlines, and unfortunately, this particular event required my immediate attention. The project was critical and required my presence to ensure its successful completion. Regrettably, the demanding nature of my work prevented me from being able to attend your celebration as planned and notifying you in a timely manner.

To make up for my absence and demonstrate my remorse, I would like to propose a belated birthday celebration in your honor. I would be delighted to take you out for a memorable dinner at a restaurant of your choice. It would be my way of expressing my apologies and showing you how much your friendship means to me. We can have a heartfelt conversation, reminisce about past birthdays, and create new memories together. I genuinely hope that this gesture will convey my deep regret for missing your special day.

With deepest apologies and warmest regards,

Sophia Adams.

(Liam Carter thân mến,

Tôi thực sự xin lỗi vì đã bỏ lỡ buổi sinh nhật của bạn và tôi muốn hết lòng xin lỗi vì đã không ở đó để chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt đó với bạn.

Lý do tôi không thể tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật của bạn là do một công việc đột xuất phát sinh vào phút cuối. Như bạn biết, công việc của tôi thường đòi hỏi nhiều thời gian và thời hạn bất ngờ, và thật không may, tình huống đặc biệt này đòi hỏi tôi phải thực hiện ngay lập tức. Dự án rất quan trọng và cần có sự hiện diện của tôi để đảm bảo nó được hoàn thành thành công. Rất tiếc, tính chất khắt khe của công việc đã khiến tôi không thể tham dự lễ kỷ niệm của các bạn theo kế hoạch và không thể thông báo kịp thời cho các bạn.

Để bù đắp cho sự vắng mặt của tôi và thể hiện sự ăn năn của mình, tôi xin đề xuất tổ chức sinh nhật muộn để vinh danh bạn. Tôi rất vui được đưa bạn đi thưởng thức một bữa tối đáng nhớ tại một nhà hàng mà bạn đã chọn. Đó sẽ là cách tôi bày tỏ lời xin lỗi và cho bạn thấy tình bạn của bạn có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Chúng ta có thể trò chuyện chân thành, nhớ về những ngày sinh nhật đã qua và cùng nhau tạo ra những kỷ niệm mới. Tôi thực sự hy vọng rằng việc này sẽ bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc của tôi vì đã bỏ lỡ ngày đặc biệt của bạn.

Với lời xin lỗi sâu sắc nhất và sự trân trọng nồng nhiệt nhất,

Sophia Adams)

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 1. apologize wholeheartedly: xin lỗi một cách chân thành

 2. an unforeseen work commitment: một cam kết công việc bất ngờ

 3. unexpected deadlines: các mốc thời gian không mong đợi

 4. demanding nature: tính chất đòi hỏi cao

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Thư xin lỗi – Letter of apology #5

Đề bài

You have borrowed something from your friend, and it has got damaged. Write a letter to a friend.

 • Apologize for damaging the product/stuff

 • Explain what happened

 • Say how are you going to fix the issue

Bài mẫu

Dear Benjamin Parker,

I am writing to extend my deepest apologies for the damage caused to the camera I borrowed from you. I am truly sorry for any inconvenience and disappointment this may have caused you.

Regrettably, while the camera was in my possession, an unfortunate incident occurred that resulted in its damage. I was taking it on a photography trip, and during one of the shoots, I accidentally dropped the camera, causing significant impact damage. Despite my immediate efforts to assess the damage and seek professional help, it was determined that the internal components were beyond repair.

To rectify the situation, I want to assure you that I am committed to resolving this issue. Firstly, I will research reputable camera repair shops to seek expert advice on the possibility of repairing the camera. I will cover the costs associated with the repair and do everything within my means to restore it to its original functionality. If, unfortunately, the camera proves to be irreparable, I am prepared to take full financial responsibility for its replacement. I will ensure that you are compensated with a camera of equal or higher value, along with any additional accessories or equipment that may be necessary to match the functionality of the original camera.

Once again, please accept my sincere apologies for the damage caused to the camera you kindly lent me. I am determined to rectify the situation and make it right. Thank you for your understanding and patience, and I hope that we can find a resolution that is agreeable to both of us.

Yours sincerely,

Emily Johnson.

̣(Kính gửi Benjamin Parker,

Tôi viết thư này để bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc nhất về những hư hỏng đã gây ra cho chiếc máy ảnh mà tôi mượn của bạn. Tôi thực sự xin lỗi vì sự bất tiện và thất vọng mà điều này có thể đã gây ra cho bạn.

Đáng tiếc là trong lúc tôi đang giữ chiếc máy ảnh này thì đã xảy ra sự cố đáng tiếc khiến nó bị hư hỏng. Tôi đang mang nó đi chụp ảnh và trong một lần chụp, tôi đã vô tình làm rơi máy ảnh, gây ra hư hỏng do va chạm lớn. Bất chấp những nỗ lực ngay lập tức của tôi để đánh giá thiệt hại và tìm kiếm sự trợ giúp của chuyên gia, người ta xác định rằng các bộ phận bên trong không thể sửa chữa được.

Để khắc phục tình trạng này, tôi muốn đảm bảo với bạn rằng tôi cam kết giải quyết vấn đề này. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu các cửa hàng sửa chữa máy ảnh uy tín để xin ý kiến ​​chuyên gia về khả năng sửa chữa máy ảnh. Tôi sẽ chi trả các chi phí liên quan đến việc sửa chữa và làm mọi thứ trong khả năng của mình để khôi phục nó về chức năng ban đầu. Nếu không may, chiếc máy ảnh được chứng minh là không thể sửa chữa được, tôi sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm tài chính cho việc mua cái khác thay thế nó. Tôi sẽ đảm bảo rằng bạn được đền bù bằng một chiếc máy ảnh có giá trị tương đương hoặc cao hơn, cùng với mọi phụ kiện hoặc thiết bị bổ sung có thể cần thiết để phù hợp với chức năng của máy ảnh gốc.

Một lần nữa, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi về những hư hỏng đã gây ra cho chiếc máy ảnh mà bạn đã vui lòng cho tôi mượn. Tôi quyết tâm khắc phục tình trạng này và làm cho nó ổn. Cảm ơn sự thông cảm và kiên nhẫn của bạn, đồng thời tôi hy vọng rằng chúng ta có thể tìm ra giải pháp mà cả hai chúng ta đều đồng ý.

Trân trọng,

Emily Johnson)

Từ vựng cần lưu ý trong bài mẫu

 1. seek professional help: tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp

 2. cover the costs: chi trả các chi phí

 3. take full financial responsibility: chịu trách nhiệm tài chính đầy đủ

 4. to be compensated with something: Được bồi thường bằng cái gì

Đọc thêm:

Bài tập vận dụng

Đề bài: You should spend about 20 minutes on this task.

You borrowed an important textbook during the last term from a classmate. You now realize your classmate has returned home overseas and you still have the book.

Write a letter to him/her. In your letter:

 • apologize for the mistake

 • find out how important the book is to him/her

 • say what you will do

Write at least 150 words.
You do NOT need to write any addresses.

Begin your letter as follows:

Dear ...............,

Lời giải tham khảo:

Dear Emily Johnson,

I am writing to extend my deepest apologies for the mistake I made regarding the textbook I borrowed from you during the last term. I have recently realized that you have returned home overseas, and unfortunately, I still have the book in my possession.

I fully understand and acknowledge the significance of the textbook to your studies. As we discussed previously, this book holds great importance to you as it was a special gift from your parents. I can only imagine the sentimental and academic value it holds for you, and I deeply regret any inconvenience caused by my failure to return it promptly.

To rectify this situation, I am committed to taking immediate action. Firstly, I would like to inquire about the best way to return the book to you given the circumstances. If there is a reliable mailing address or a trusted individual who can receive the book on your behalf, please let me know. I am more than willing to cover any shipping or handling costs associated with its return. Additionally, I assure you that I will handle it with utmost care and ensure its safe return.

Once again, please accept my sincere apologies for the oversight and any inconvenience it has caused you. I take full responsibility for my actions and deeply regret the distress it may have caused. I have learned a valuable lesson from this experience and will be more diligent in fulfilling my responsibilities in the future.

Wishing you all the best in your endeavors and hoping for a swift resolution to this matter.

Yours sincerely,
Sophia Adams

(Emily Johnson thân mến,

Tôi viết thư này để gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất về sai sót mà tôi đã mắc phải liên quan đến cuốn sách giáo khoa tôi đã mượn của bạn trong học kỳ vừa qua. Gần đây tôi được biết rằng bạn đã trở về nước và thật không may, tôi vẫn còn giữ cuốn sách này.

Tôi hoàn toàn hiểu và thừa nhận tầm quan trọng của sách giáo khoa đối với việc học của bạn. Như chúng ta đã thảo luận trước đây, cuốn sách này có tầm quan trọng rất lớn đối với bạn vì nó là một món quà đặc biệt từ cha mẹ bạn. Tôi có thể hiểu được giá trị tình cảm và học thuật mà nó mang lại cho bạn, và tôi vô cùng hối tiếc về bất kỳ sự bất tiện nào do tôi không trả lại kịp thời.

Để khắc phục tình trạng này, tôi cam kết sẽ hành động ngay lập tức. Đầu tiên, tôi muốn hỏi về cách tốt nhất để trả lại cuốn sách cho bạn trong hoàn cảnh này. Nếu có địa chỉ gửi thư đáng tin cậy hoặc một cá nhân đáng tin cậy có thể nhận sách thay mặt bạn, vui lòng cho tôi biết. Tôi sẵn sàng chi trả mọi chi phí vận chuyển hoặc xử lý liên quan đến việc trả lại hàng. Ngoài ra, tôi đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ giữ nó một cách cẩn thận nhất và đảm bảo nó sẽ được đưa trở lại an toàn.

Một lần nữa, vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi về sự bất cẩn và bất kỳ sự bất tiện nào mà điều này đã gây ra cho bạn. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình và vô cùng hối tiếc về những khó chịu mà nó có thể đã gây ra. Tôi đã rút ra được bài học quý giá từ trải nghiệm này và sẽ cố gắng trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình trong tương lai.

Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong nỗ lực của mình và hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề này.

Trân trọng,

Sophia Adams)

Tổng kết

Bài viết trên đã cung cấp những bài mẫu cho dạng thư xin lỗi (Letter of apology) trong IELTS General Writing Task 1. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với người học trong quá trình ôn luyện.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn ZIM Helper bởi các Giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833