Bài viết chuyên mục GMAT

GMAT

GMAT không phải là 1 bài thi kiểm tra đơn thuần trình độ tiếng Anh thông thường như IELTS hay TOEIC. Có rất nhiều người bản xứ sử dụng tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ vẫn tham gia cuộc thi này bởi GMAT tập trung vào cách tư duy logic cả trong ngôn ngữ và toán học để từ đó đánh giá trình độ, kĩ năng tư duy phân tích của người thi.