Tag: tài liệu IELTS

review-va-huong-dan-su-dung-sach-collins-speaking-for-ielts

Review và hướng dẫn sử dụng sách Collins - Speaking for IELTS

Thông tin tổng quan về cuốn sách Collins - Speaking for IELTS, các nội dung trọng tâm, những ưu nhược điểm và hướng sử dụng sách tối ưu nhất.

0

Tags