Quy trình xin breakdown điểm IELTS và ứng dụng

Bài viết hướng dẫn người học cách để nhận thông tin Breakdown điểm IELTS của mình đồng thời chỉ ra một số ứng dụng hiệu quả của việc có được Breakdown điểm. Đối với các độc giả đã từng thi IELTS, việc nắm được các thông tin quý báu này sẽ giúp hình thành một chiến lược ôn thi tốt hơn nếu có dự định thi lại.
quy trinh xin breakdown diem ielts va ung dung

Key takeaways

 • Breakdown điểm IELTS giúp người học đánh giá hiệu quả kỹ năng tiếng Anh của mình; xác định điểm mạnh và điểm yếu của các kỹ năng, và của các tiêu chí trong từng kỹ năng đồng thời giúp người học lên kế hoạch học tập hiệu quả hơn.

 • Việc xin Breakdown điểm được thực hiện qua email đối với IDP và email hoặc biểu mẫu với BC.

 • Breakdown điểm được cung cấp trong vòng 30 ngày làm việc.

Breakdown điểm IELTS là gì?

Điểm IELTS của một thí sinh nhận được sau khi thi bao gồm điểm Overall (điểm trung bình) và bốn band điểm thành phần cho từng kỹ năng được đánh giá trong bài thi IELTS bao gồm: Nghe (Listening), Đọc (Reading), Viết (Writing) và Nói (Speaking).

Tuy nhiên, đối với phần thi Nói và Viết, hai phần thi này được chấm điểm riêng theo 4 tiêu chí khác biệt và điểm cho kỹ năng sẽ lại là điểm trung bình của các tiêu chí này và do đó, band điểm thí sinh nhận được sau khi thi có thể gây ra đôi chút sự hoang mang hoặc không cung cấp đầy đủ thông tin cho thí sinh về kỹ năng của mình.

Breakdown điểm IELTS là thông tin về điểm thi một cách chi tiết hơn. Ngoài điểm số riêng cho từng phần kiểm tra, cùng với điểm số tổng thể (Overall Band Score), thí sinh khi yêu cầu cung cấp breakdown điểm thi còn nhận được thông tin chi tiết về điểm của các tiêu chí của bài thi Nói và Viết và thông tin về số câu trả lời đúng của mình trong bài thi Nghe và Đọc. Ví dụ, một  thí sinh có thể nhận được thông tin Breakdown điểm thi như sau.

Listening score

Listening raw score

Reading score

Reading raw score

Writing score

Writing task score

Speaking score

Speaking task score

9

40

8.5

38

7.5

T1-6,8,8,8/T2-7,8,8,8

7

7,7,8,6

Breakdown IELTS IDPẢnh: Một Breakdown điểm thi mẫu của IDP cung cấp.

Tại sao nên xin breakdown điểm IELTS?

Xin breakdown điểm IELTS là quá trình yêu cầu từ bài kiểm tra IELTS để cung cấp thông tin chi tiết về số điểm của bạn trong từng phần kiểm tra của bài thi. Điều này cần thiết vì breakdown điểm IELTS có thể cung cấp thông tin quan trọng để hiểu rõ hơn về khả năng tiếng Anh của người thi và điểm mạnh/còn hạn chế trong từng phần kiểm tra cụ thể của họ. Dưới đây là một số lý do vì sao cần xin breakdown điểm IELTS:

 • Đánh giá hiệu quả: Breakdown điểm IELTS giúp bạn hiểu rõ hơn về kết quả bài kiểm tra của mình. Bạn có thể biết được điểm số cụ thể cho từng phần kiểm tra, bao gồm điểm riêng của từng tiêu chí thi Nói và Viết (cho cả Task 1 riêng và Task 2 riêng) và số câu trả lời đúng trong bài thi Nghe và Đọc. Điều này giúp người thi đánh giá được mức độ thành công trong từng kỹ năng và xác định những phần cần cải thiện.

 • Xác định điểm mạnh và điểm yếu: Breakdown điểm IELTS cho phép bạn nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình. Bạn có thể biết được kỹ năng nào bạn đã làm tốt và kỹ năng nào cần được cải thiện. Đối với bài thi Speaking và Writing, người thi còn có thể nhận ra các khía cạnh còn cần cải thiện trong hai kỹ năng đó của họ. 

 • Lập kế hoạch học tập: Breakdown điểm IELTS cung cấp một bản đánh giá chi tiết về khả năng của bạn trong từng kỹ năng. Dựa trên thông tin này, bạn có thể xác định những mục tiêu học tập cụ thể và lập kế hoạch cho quá trình nâng cao kỹ năng của mình. Bạn có thể tìm các tài liệu, tài liệu học hoặc khóa học phù hợp để tập trung vào những kỹ năng cần thiết và những yếu tố cần phải cải thiện.

Ví dụ, một thí sinh đạt 5.5 IELTS Writing, nhưng không biết điểm yếu của mình đang nằm ở Task 1 hay Task 2 để cải thiện, có thể xin Breakdown điểm để biết điều này.

Tổng quan, breakdown điểm IELTS cung cấp thông tin quan trọng giúp người học hiểu rõ hơn về kết quả của mình, xác định điểm mạnh và điểm yếu, lập kế hoạch học tập và điều chỉnh chiến lược thi cử sau lần thi đầu tiên.

Những thông tin quý giá này khi đi kèm với nỗ lực để nâng cao khả năng tiếng Anh sẽ giúp người học nâng cao khả năng đạt được điểm số cao hơn trong bài kiểm tra IELTS lần tiếp theo.

Quy trình yêu cầu cung cấp Breakdown điểm thi IELTS

Quy trình này là khác nhau đối với từng đơn vị tổ chức thi. Thí sinh thi ở BC sẽ yêu cầu qua Microsoft Forms và thí sinh thi ở IDP sẽ gửi yêu cầu qua email. 

Đầu tiên thí sinh cần đảm bảo có đầy đủ các thông tin cá nhân của mình bao gồm: 

 • Test date: ngày thi

 • Test center name & number: Địa điểm thi

 • Test center address: Địa chỉ của địa điểm thi, bằng tiếng Anh.

 • Candidate number: Mã dự thi của thí sinh

 • Candidate ID: Mã số ID của thí sinh

Khi thực hiện yêu cầu xin Breakdown, tốt hơn hết là thí sinh nên có Test Report Form (TRF) trong tay để tiện tìm kiếm thông tin.

Đối với thí sinh thi ở IDP

Để xin Breakdown điểm ở IDP, thí sinh cần gửi email yêu cầu tới địa chỉ privacyofficer@idp.com với tiêu đề và nội dung sau.

Tiêu đề: Request for a breakdown of my IELTS Score.

Nội dung email tương tự như sau:

Dear IDP,

My name is [Full Name]. In accordance with the GDPR, I am writing in the hope of receiving the breakdown of my IELTS score for the following exam:

 • Test date: [dd/mm/yyyy]

 • Test center name & number: IDP - [VN101]

 • Test center address: [e.g.: 36 Mac Dinh Chi Street, Dist 1, HCMC.]

 • Candidate number: [Candidate number]

 • Candidate ID: [Candidate ID]

 • Test module: [IELTS Academic/General Training/…]

 • Test type: [Paper-based/Computer-delivered]

 • Areas of the test I would like to receive all stored information about: Listening, Reading, Writing and Speaking.

I have also attached a copy of my [ID card/Passport] for the confirmation of my identification, but please do not hesitate to contact me if you need any further information to process my request.

Yours sincerely,

Thí sinh nhớ đính kèm ảnh hai mặt ID card/Passport tương ứng như khi đăng ký thi IELTS khi gửi email.

Sau khi gửi email cho IDP, thí sinh sẽ nhận được email phản hồi là Breakdown điểm thi IELTS của họ trong vòng 30 ngày làm việc. Tuy nhiên, đôi khi Breakdown điểm cũng sẽ được trả rất sớm, sau khoảng 5-7 ngày làm việc.

Đối với thí sinh thi ở British Council

Đối với thí sinh thi ở British Council thì có hai cách để xin Breakdown điểm IELTS. Thứ nhất là viết và gửi email tới bộ phận xử lý tương tự như IDP phía trên và cách thứ hai là sử dụng biểu mẫu được BC thiết kế sẵn theo link này:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wXVirt3MRkCyoWJFosyj7OtWH93Tgz9JpYbuJH1l0kZUMlBYRFczWDdBN0FXWEo1OTEwQ1k1TFNJNiQlQCN0PWcu

Information Request Form - BC

Giao diện của biểu mẫu được thiết kế trực quan và rất dễ hiểu. Thí sinh chỉ cần điền đầy đủ thông tin và gửi câu trả lời. Sau 1-2 ngày British Council sẽ gửi email xác nhận đã nhận được yêu cầu và sẽ tiến hành xử lý yêu cầu của thí sinh.

Lưu ý, đối với cách gửi yêu cầu qua biểu mẫu của BC, thí sinh cần nhớ được email mình sử dụng khi đăng ký thi (cũng là email đăng nhập trên portal của British Council.)

Thời gian xử lý cũng tương tự như IDP nêu trên, trong vòng 30 ngày. Cũng giống như IDP, đôi khi Breakdown điểm cũng sẽ được trả rất sớm, khoảng 5-7 ngày làm việc.

Breakdown IELTS BCẢnh: Breakdown điểm thi mẫu của BC cung cấp.

Thí sinh thi ở BC cũng có thể gửi email để yêu cầu Breakdown điểm của mình, tương tự như cách đã nêu phía trên cho IDP.

Email gửi đến: IGDisclosures@britishcouncil.org 

Tiêu đề: Request for a breakdown of my IELTS Score

Nội dung email tương tự như email gửi cho IDP:

Dear British Council,

My name is [Full Name]. In accordance with the GDPR, I am writing in the hope of receiving the breakdown of my IELTS score for the following exam:

 • Test date: [dd/mm/yyyy]

 • Test center name & number: British Council – VN001

 • Test center address: [e.g.: 36 Mac Dinh Chi Street, Dist 1, HCMC.]

 • Candidate number: [Candidate number]

 • Candidate ID: [Candidate ID]

 • Test module: [IELTS Academic/General Training/…]

 • Test type: [Paper-based/Computer-delivered]

 • Areas of the test I would like to receive all stored information about: Listening, Reading, Writing and Speaking.

I have also attached a copy of my [ID card/Passport] for the confirmation of my identification, but please do not hesitate to contact me if you need any further information to process my request.

Yours sincerely,

Lưu ý

Cả IDP và BC đều rất sẵn lòng cung cấp thông tin Breakdown khi thí sinh yêu cầu miễn là thí sinh cung cấp đầy đủ thông tin về bài thi và thông tin để xác minh để IDP và BC có thể xử lý yêu cầu. Do đó, việc đính kèm ảnh 2 mặt của ID hoặc Passport là cần thiết.

Thí sinh cần có Test Report Form (Bảng điểm cứng) để có đủ thông tin để có thể bắt đầu yêu cầu Breakdown điểm.

Breakdown điểm không phải là yêu cầu phúc khảo (Enquiry on Results).

Ứng dụng

Việc xin điểm IELTS là có nhiều ứng dụng như đã đề cập từ đầu bài viết. Dưới đây là một số điều thí sinh có thể làm sau khi nhận Breakdown điểm của mình.

Cân nhắc phúc khảo điểm

Với một số thí sinh bị thiếu 0.5 nữa là có thể tăng được điểm Overall, việc nhận được điểm thành phần một cách chi tiết trong đó có điểm của tiêu chí nào đó bị lệch nhiều so với kỹ năng của mình có thể là một cơ hội để phúc khảo điểm.

Thí sinh có thể phúc khảo điểm thi trong vòng 6 tuần kể từ ngày thi. Do đó, nếu sau khi có điểm thi và TRF, thí sinh có thể xin điểm Breakdown và dựa vào đó để quyết định mình có nên phúc khảo IELTS hay không.

Điều chỉnh nội dung học tập

Sau khi nhận được điểm breakdown, người học có thể dành nhiều thời gian hơn vào việc học những nội dung kiến thức hoặc kỹ năng mình đang còn yếu. Ví dụ, người học nhận Breakdown điểm IELTS của mình với điểm Writing như sau: WT1 5-7-7-7 | WT2 7-7-7-7. Đối với band điểm này, rõ ràng điều quan trọng là người học cải thiện tiêu chí Task Achievement của Task 1 để có thể đạt được 7. Việc này được xem như là dễ hơn tìm kiếm một band điểm cao hơn (8 hoặc 9) cho các tiêu chí còn lại của Task 1 hay Task 2.

Ví dụ, xét trường hợp Breakdown điểm mẫu ở trên:

Breakdown IELTS BC

Người học này nên dành thời gian cải thiện điểm TA của Task 1 và CC của Task 2 trong quá trình ôn tập nếu như muốn thi lại.

Tổng kết

Bài viết đã hướng dẫn người học cách để yêu cầu nhận được thông tin Breakdown điểm thi IELTS của mình đồng thời chỉ ra một số ứng dụng hiệu quả của việc có được Breakdown điểm. Đối với các độc giả đã từng thi IELTS, việc nắm được các thông tin quý báu này sẽ giúp hình thành một chiến lược ôn thi tốt hơn nếu có dự định thi lại.

Xem thêm:


Trích dẫn

British Council. "Information request form." www.britishcouncil.org/contact/freedom-of-information/webform. Accessed 14 June 2023.

"IELTS Exam Results: How You Can Apply for a Breakdown of Your Speaking and Writing Exam Scores." IELTS Online Tests, ieltsonlinetests.com/writing-tips/ielts-exam-results-how-you-can-apply-breakdown-your-speaking-and-writing-exam-scores.

"Microsoft Forms." Microsoft Forms - Easily Create Surveys, Quizzes, and Polls, forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=wXVirt3MRkCyoWJFosyj7OtWH93Tgz9JpYbuJH1l0kZUMlBYRFczWDdBN0FXWEo1OTEwQ1k1TFNJNiQlQCN0PWcu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

4.8 / 5 (5 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu