In contrast - By contrast | Cách dùng & phân biệt với On the contrary

Trong giao tiếp và trong IELTS Speaking hay IELTS Writing, những từ hay cụm từ nối (linking words) thường được sử dụng rất nhiều để liên kết các ý và các cấu trúc trong câu với nhau. Trong khi tiếng Việt có những từ như “ngược lại” hay “trái với” thì trong tiếng Anh lại có những từ như By contrast hay In contrast.
in contrast by contrast cach dung phan biet voi on the contrary

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho người học cách dùng In contrast - By contrast và giúp thí sinh phân biệt 2 từ vựng này với On the contrary.

Key Takeaways

Trong bài thi IELTS Writing, By contrast /baɪ ˈkɒntrɑːst/ - In contrast /ɪn ˈkɒntrɑːst/ là một linking word (từ nối) được sử dụng để thể hiện sự trái ngược, tương phản của 2 sự vật, sự việc khác nhau. 

Cách dùng By/in contrast trong câu

  • Đặt ở đầu câu: By/in contrast, S + V

  • Đặt ở giữa câu: S, by/in contrast, V

Trong khi sử dụng By/in contrast, người nói muốn so sánh 2 đối tượng khác nhau. Nhưng đối với “On the contrary”, người nói muốn nói về 1 đối tượng nhưng có 2 nét nghĩa trái ngược với nhau.

by-contrast-in-contrastIn contrast - By contrast là gì?

Trong bài thi IELTS Writing, By contrast /baɪ ˈkɒntrɑːst/ - In contrast /ɪn ˈkɒntrɑːst/ là một linking word (từ nối) được sử dụng để thể hiện sự trái ngược, tương phản của 2 sự vật, sự việc khác nhau. 

Cụm từ “In contrast” có thế được xuất hiện nhiều hơn trong tiếng Anh so với “by contrast”. Đây có thể là do sở thích sử dụng từ vựng của người bản địa.

Tuy 2 cụm từ này có cùng công dụng, nhiều chuyên gia ngôn ngữ như editor, translator, proof reader,  thường có xu hướng sử dụng “in contrast” thay cho “by contrast”.

 “By contrast” cũng sẽ thường được đặt một mình hay đi kèm với “with” còn “In contrast” thường theo sau bởi “to” hoặc “with” và tiếp theo đó là một danh từ.

Xem thêm: Từ nối bổ sung (Additive Transition Words) trong IELTS Writing

Cách dùng In contrast - By contrast trong câu

Trong câu, By contrast - In contrast có cách sử dụng và mang ý nghĩa giống với “However” hoặc “On the other hand”. Tuy nhiên, by/in contrast chỉ có thể được đặt ở đầu câu hoặc đặt giữa câu, phân tách với cấu trúc chính của câu bằng dấu phẩy “,”.

cach-dung-by-contrast-in-contrast-trong-cauĐặt ở đầu câu: By/in contrast, S + V

Ví dụ: 

  • Nowadays, in Viet Nam, historical building is kept for tourism purposes. In contrast, only a few resident sites keep these places in China. Instead, office buildings are built to serve the high demand for employment

(Ngày nay, ở Việt Nam, tòa nhà lịch sử được lưu giữ cho mục đích du lịch. Ngược lại, chỉ có một số địa điểm như vậy được lưu giữ ở Trung Quốc. Thay vào đó, các tòa nhà văn phòng được xây dựng để phục vụ nhu cầu cao về việc làm)

  • The percentage of the employee who is unemployed in Viet Nam is 20%. By contrast, the number of unemployed employees in China is only less than 5% in 2023.

(Tỷ lệ người lao động thất nghiệp ở Việt Nam là 20%. Ngược lại, tỷ lệ lao động thất nghiệp ở Trung Quốc chỉ thấp hơn và 5% vào năm 2023.)

Đặt ở giữa câu: S, by/in contrast, V

Ví dụ: 

  • The death rate of men increased in 2 years. Deaths of women, by contrast, have decreased.

(Tỷ lệ chết của đàn ông tăng cao trong vòng 2 năm trở lại đây. Tỷ lệ chết của phụ nữa thì ngược lại, giảm rất mạnh.)

Xem thêm: Tổng hợp các từ nối trong Essay trong IELTS Writing Task 2

Phân biệt In contrast - By contrast - On the contrary

Một số trường hợp, ta có thể thấy người bản địa sử dụng “on the contrary” trong câu. Mặc dù được sử dụng tương tự, nhưng “On the contrary” không giống hoàn toàn ý nghĩa của By contrast - In contrast. Người dùng thường sử dụng “On the contrary” để phủ nhận một ý kiến hay lời khẳng định của vế trước đó.

Trong khi sử dụng By/in contrast, người nói muốn so sánh 2 đối tượng khác nhau. Nhưng đối với “On the contrary”, người nói muốn nói về 1 đối tượng nhưng có 2 nét nghĩa trái ngược với nhau. 

phan-biet-by-contrast-in-contrast-on-the-contraryVí dụ:

  • The boy prefers to go camping. By contrast, the girl wants to go climbing.

(Những đứa con trai thường thích đi cắm trại. Tuy nhiên, những bạn nữ muốn đi leo núi.)

=> Trong ví dụ này, 2 đối tượng được so sánh với nhau là “The boy” và “The girl”. Cả 2 đối tượng có hành động khác nhau là “go camping” và “go climbing” nên sử dụng “By/in contrast”.

  • This building will not be diminished. On the contrary, it will be reconstructed by engineers.

(Tòa nhà này sẽ không bao giờ bị phá hủy. Ngược lại, nó sẽ được cải tạo lại bởi các kĩ sư.)

=> Trong 2 câu, đối tượng ở đây đều được ám chỉ là “this buidling” nhưng được so sánh với nhau bởi 2 cụm “diminished” và “reconstructed” => Sử dụng “On the contrary”.

Tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng “by/in contrast” và “on the contrary” rất hay được sử dụng trong Part 2 của bài thi IELTS Writing với tư cách là những từ nối, tạo độ mượt mà, kết nối cho đoạn văn.

Xem thêm: Các từ nối chỉ sự đối lập trong IELTS Writing và IELTS Speaking

Bài tập vận dụng và đáp án

Fill “By/in contrast” and “On the contrary” in places that are most suitable and in the correct form.

1. It is rumored that there are several benefits of watching movies. _____, some experts believe that watching movies is just a waste of time. 

2. His brother has been studying in this school for 5 years. _____, he has traveled and studied in different places. 

3. The sun is shining today. ____, our family doesn’t want to go camping.

4. My father cooks awfully. ____, my mother is a talented chef.

5. Some people said that adolescents don’t have the ability to earn money by starting up their businesses. ____, according to statistics, the richest people in the world started their businesses at a young age

Đáp án:

1. On the contrary

2. by/in contrast 

3. In contrast

4. By/ in contrast

5. In contrast

Tổng kết

Bài viết trên đã cung cấp cho thí sinh định nghĩa và cách dùng In contrast - By contrast và phân biệt “by contrast” với “in contrast” và “on the contrary”. Để có thể thành thạo sử dụng các cụm từ trên, thí sinh nên cố gắng sử dụng những cụm từ trên vào trong bài viết và trong cuộc sống thường ngày.

Tài liệu tham khảo:

(n.d.). toPhonetics. https://tophonetics.com/

(n.d.). Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus. https://dictionary.cambridge.org/

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Nguyễn Phúc Quỳnh Chi

Đã kiểm duyệt nội dung


Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

3.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833