Các cấu trúc câu thường dùng trong TOEIC Speaking Question 11

Bài viết tổng hợp những cấu trúc câu thường dùng trong phần thi TOEIC Speaking Question 11 nhằm giúp người đọc ôn luyện và đạt được kết quả cao.
Bùi Thị Thu Thanh
29/08/2023
cac cau truc cau thuong dung trong toeic speaking question 11

TOEIC Speaking Question 11 (express an opinion) là một dạng câu hỏi trong phần thi TOEIC Speaking, yêu cầu thí sinh đưa ra câu trả lời thể hiện ý kiến và quan điểm riêng về một chủ đề nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp các cấu trúc câu thường dùng trong TOEIC Speaking Question 11, nhằm mục đích giúp người học ôn luyện kiến thức cũng như đạt được số điểm mong muốn trong phần thi này.

Key takeaways:

 1. Đưa ra quan điểm, ý kiến: I think that …; In my opinion, …; etc.

 2. Thể hiện sự đồng ý: I agree with …; I would be in favor of …; etc.

 3. Thể hiện sự không đồng ý: I disagree that …; I don’t think that …; etc.

 4. Thể hiện sự chọn lựa: I would rather …; I prefer …; etc.

 5. Liên kết ý giữa các câu: For one/another thing, …; Another reason is that …; etc.

 6. Đưa ra ví dụ hay dẫn chứng: Let me give you an example of …;

  Here’s one example of …; etc.

Tổng quan về phần thi TOEIC Speaking Question 11

Question 11 là câu hỏi cuối cùng trong phần thi TOEIC Speaking, yêu cầu thí sinh nói về một chủ đề được đưa ra. Chủ đề có thể liên quan đến công việc, học tập, gia đình, sở thích, kế hoạch tương lai hoặc bất kỳ vấn đề nào khác có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Thí sinh sẽ có 45 giây để chuẩn bị và 60 giây để trả lời. Question 11 đánh giá khả năng diễn đạt ý kiến, lập luận và tổ chức bài nói của thí sinh. Để trả lời tốt câu hỏi này, thí sinh cần tuân theo các bước sau:

 1. Giới thiệu chủ đề và đưa ra quan điểm cá nhân về chủ đề đó.

 2. Cung cấp ít nhất hai lý do và đưa ra ví dụ, dẫn chứng để hỗ trợ quan điểm của mình.

 3. Kết thúc bài nói bằng cách tóm tắt lại quan điểm.

Có 3 dạng câu hỏi chính thường gặp trong TOEIC Speaking Question 11 với các dấu hiệu nhận biết như sau:

Dạng câu hỏi

Dấu hiệu nhân biết

Tán thành hoặc không tán thành (agreement or disagreement)

 • Do you agree or disagree with…?

 • People think that …

 • Would you be in favor of or against the idea …?

Lựa chọn (preference)

 • Would you rather A or B?

 • Do you prefer A or B?

 • Which do you think is better, A or B?

Nếu ý kiến (opinion)

 • What is your opinion?

 • What do you think about …?

image-alt

Xem thêm:

Hiện tại, ZIM Academy đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking. Với kho đề thi được cập nhật mới nhất theo xu hướng ra đề thi gần đây và ngân hàng đề phong phú được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên môn cao cấp của ZIM, thí sinh sẽ được trải nghiệm thử thách độ khó của bài thi thực tế. Hãy đăng ký ngay nhé!

Các cấu trúc câu thường dùng trong TOEIC Speaking Question 11

Đưa ra quan điểm, ý kiến

 • I think that …

 • I believe that …

 • In my opinion, …

 • From my perspective, …

 • I’m certain that …

 • I would say that …

 • My point of view is …

 • It seems to me that …

Ví dụ:

 • In my opinion, the most important quality for a leader is to be able to communicate effectively with different types of people (Theo tôi, phẩm chất quan trọng nhất đối với một nhà lãnh đạo là có thể giao tiếp hiệu quả với nhiều kiểu người khác nhau.)

 • I think that the best way to improve one's English skills is to practice speaking with native speakers as much as possible. (Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng tiếng Anh của một người là thực hành nói chuyện với người bản xứ càng nhiều càng tốt.)

Thể hiện sự đồng ý

 • I agree with the statement/idea/opinion/… that …

 • I would be in favor of …

 • I have no objection …

 • I share the opinion that …

 • ….

Ví dụ:

I agree with the opinion that online shopping is more convenient than going to a store. (Tôi đồng ý với ý kiến rằng mua sắm trực tuyến thuận tiện hơn là đến cửa hàng.)

I share the opinion that learning a foreign language is beneficial for everyone. (Tôi đồng tình với quan điểm rằng học ngoại ngữ có lợi cho tất cả mọi người.)

Thể hiện sự không đồng ý

 • I don’t agree with the statement/idea/opinion/… that …

 • I disagree that …

 • I would not be in favor of …

 • I don’t think that …

 • I have a different view on …

Ví dụ:

 • I disagree that watching TV is a good way to relax. (Tôi không đồng ý rằng xem TV là một cách tốt để thư giãn.)

 • I don't think that eating out is cheaper than cooking at home. (Tôi không nghĩ rằng ăn ngoài rẻ hơn tự nấu ở nhà.)

Thể hiện sự chọn lựa

 • I would like to …

 • I would rather V than V …

 • I would prefer V-ing to V-ing …

 • I would prefer to …

Ví dụ:

 • I would rather learn a new skill than repeat the same task over and over again. (Tôi muốn học một kĩ năng mới hơn là lặp lại một công việc mỗi ngày.)

 • I would prefer working from home to going to the office every day. (Tôi thích làm việc ở nhà hơn là đến văn phòng mỗi ngày.)

Liên kết ý giữa các câu

 • I have this point of view for several reasons.

 • I feel this way for the following reasons.

 • My first/second/last reason is that …

 • For one/another thing, …

 • Another reason is that …

Ngoài ra, thí sinh có thể sử dụng các từ nối (linking words) để giúp câu văn mạch lạc và có sự liên kết rõ ràng như:

 • First(ly)/Second(ly)/Final(ly), …

 • In addition/Furthermore/Besides, …

 • Therefore/Accordingly/Thus/Hence, …

Ví dụ:

 • My first reason is I always like change and want some variety in my life. (Lý do đầu tiên của tôi là tôi luôn thích thay đổi và muốn có sự đa dạng trong cuộc sống.)

 • Another reason is that working with different teams on different projects would give me more chance to make friends and broaden my horizon. (Một lý do khác là làm việc với các nhóm khác nhau trong các dự án khác nhau sẽ giúp tôi có nhiều cơ hội kết bạn hơn và mở rộng tầm nhìn của mình.)

Đưa ra ví dụ hay dẫn chứng

 • Let me give you an example of …

 • Here’s one example of …

 • For example/For instance, …

 • One instance is …

 • To illustrate this, …

 • A good example of this is …

 • Let’s take the case of …

Ví dụ:

 • One instance is many successful entrepreneurs, such as Steve Jobs and Mark Zuckerberg, dropped out of college to pursue their business ventures. (Một ví dụ là nhiều doanh nhân thành công, chẳng hạn như Steve Jobs và Mark Zuckerberg, đã bỏ học đại học để theo đuổi dự án kinh doanh của họ.)

 • A good example of this is the company Google, which provides employees with flexible work arrangements and promotes a healthy work-life balance. (Một ví dụ điển hình là công ty Google, nơi cung cấp cho nhân viên sự sắp xếp công việc linh hoạt và thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống.)

Đưa ra kết luận

 • In conclusion/To conclude/To sum up, …

 • In general, I think that …

 • All things considered, …

 • Overall, I would say that …

Ví dụ:

 • Overall, I would say that regular exercise has numerous health benefits. (Nhìn chung, tôi muốn nói rằng tập thể dục thường xuyên lại mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.)

 • All things considered, implementing stricter regulations on the use of plastic bags can significantly reduce plastic waste and protect our ecosystems. (Sau tất cả, thực hiện các quy định nghiêm ngặt hơn về việc sử dụng túi nhựa có thể làm giảm đáng kể chất thải nhựa và bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta.)

image-alt

Bài tập vận dụng

Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau:

 1. I _______ the best way to improve the company's productivity is to invest in new technology and training for the employees.

A. would prefer

B. think

C. would rather

D. thought

 1. _______, the most important skill for a successful manager is communication, because it helps to build trust and collaboration among the team members.

A. I believe that

B. In my opinion

C. To illustrating this

D. Some things considered

 1. I _______ that government should invest more in public transportation to reduce traffic congestion.

A. agree

B. choose

C. agreement

D. choice

 1. I _______ with the idea that traveling is a great way to broaden one's horizons and learn about different cultures.

A. am disagree

B. disagree

C. am agree

D. have no objective

 1. Let me _______ an ________. In the healthcare industry, telemedicine has become increasingly popular, allowing patients to receive medical consultations remotely.

A. show/suggestion

B. give/suggestion

C. give/example

D. show/examples

 1. I have this opinion for the ______ reasons.

A. following

B. first

C. another

D. previous

 1. I would _______ have a lot of friends than have a lot of money because money can't buy happiness and friends can support me in difficult times.

A. prefer

B. like

C. love

D. rather

 1. _______, I believe that implementing stricter gun control laws can help reduce gun violence in society.

A. In conclusion

B. In conclude

C. In summarize

D. To summary

 1. _______, it is clear that regular exercise has numerous health benefits, including improved cardiovascular fitness and reduced risk of chronic diseases.

A. Underall

B. For example

C. To sum up

D. In generally

 1. _______, investing in renewable energy is not only beneficial for the environment but also for the long-term sustainability of our planet.

A. For instance

B. Therefore

C. All people considered

D. In conclude

Đáp án:

1B - 2B - 3A - 4B - 5C - 6A - 7D - 8A - 9C - 10B

Tổng kết

Bài viết trên cung cấp cho người đọc những cấu trúc câu thường dùng trong TOEIC Speaking Question 11. Thí sinh có thể xem đây là một nguồn tham khảo để học lý thuyết, tìm hiểu ví dụ và làm bài tập, từ đó tự trau đồi kiến thức và luyện tập nói thường xuyên để cải thiện kĩ năng. Hy vọng qua bài viết này, thí sinh có thể học hỏi và tích lũy thêm nhiều cấu trúc câu bổ ích để phục vụ cho phần thi TOEIC Speaking Question 11 cũng như bài thi TOEIC.


Nguồn tham khảo:

TOEIC Practice - Speaking, https://www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic-practice-speaking.php. Accessed 20 August 2023.

Giving Opinions, https://www.englishclub.com/vocabulary/fl-giving-opinions.php. Accessed 20 August 2023.

Library: Academic writing: Linking/transition words, https://libguides.staffs.ac.uk/academic_writing/linking. Accessed 20 August 2023.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833