Cách sử dụng dấu ngoặc đơn trong IELTS Writing Task 1 để đề cập dữ liệu

Việc sử dụng dấu ngoặc đơn trong IELTS Writing Task 1 rất quan trọng để đề cập đến những dữ liệu được cung cấp. Dấu ngoặc đơn giúp thí sinh làm rõ và bổ sung thông tin về con số hoặc xu hướng của biểu đồ được cho.
cach su dung dau ngoac don trong ielts writing task 1 de de cap du lieu

Việc sử dụng dấu ngoặc đơn trong IELTS Writing Task 1 rất quan trọng để đề cập đến dữ liệu trong các dạng bài viết biểu đồ như biểu đồ cột, biểu đồ đường,… Dấu ngoặc đơn là giúp làm rõ và bổ sung thông tin về con số hay xu hướng mà thí sinh đang muốn cung cấp. Tuy nhiên, không phải người mới bắt đầu học IELTS nào cũng nắm và hiểu rõ việc sử dụng dấu câu đơn giản này.

Key Takeaways

I. Giới thiệu

A. Giới thiệu chung về sử dụng dấu ngoặc đơn trong văn viết

B. Mục tiêu sử dụng dấu ngoặc đơn trong bài IELTS Writing Task 1

II. Ứng dụng và tác dụng

A. Sử dụng dấu ngoặc đơn để bổ sung thông tin

B. Sử dụng dấu ngoặc đơn để so sánh và phân tích

C. Sử dụng dấu ngoặc đơn để tạo điểm nổi bật

III. Lưu ý khi sử dụng dấu ngoặc đơn

A. Tránh sử dụng quá nhiều

B. Sử dụng hợp lý để làm rõ và bổ sung

IV. Ví dụ minh họa

A. Cung cấp ví dụ về việc sử dụng dấu ngoặc đơn trong bài viết Writing Task 1

VI. Kết luận

Giới thiệu

Giới thiệu chung về sử dụng dấu ngoặc đơn trong văn viết

Dấu ngoặc đơn (') là một phần của ngữ pháp và chúng ta luôn thường sử dụng chúng trong các câu văn viết cho nhiều mục đích. Dấu ngoặc đơn, nhìn chung, có tác dụng trong việc làm cho câu trở nên rõ ràng, thú vị hơn và thậm chí cải thiện ý nghĩa của câu. Một số ví dụ:

 1. Bổ nghĩa cho từ hoặc cụm từ: Dấu ngoặc đơn thường được sử dụng để bổ nghĩa hoặc giải thích một từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ:

  • "Donald (người mà tôi rất kính trọng) đã đến thăm tôi hôm qua."

   → Donald (who I respect a lot) visited me yesterday.

 2. Tạo sự chú ý đặc biệt: Dấu ngoặc đơn có thể được sử dụng để tạo sự chú ý đặc biệt hoặc nhấn mạnh một từ hoặc cụm từ trong câu. Ví dụ:

  • "Anh ấy đã thể hiện một tình yêu (mà đã kéo dài hàng chục năm) mãnh liệt đối với nghệ thuật." → "He has shown a passionate love (which has lasted for decades) for art."

 3. Sử dụng trong trường hợp từ hoặc cụm từ là cách nói tự nhiên nhưng không cần thiết trong câu: Dấu ngoặc đơn có thể được sử dụng để bao quanh từ hoặc cụm từ làm cho câu trở nên tự nhiên hơn mà không ảnh hưởng đến nghĩa. Ví dụ:

  • "Hãy nói (nếu bạn muốn) điều bạn nghĩ."

  • "Tôi cảm thấy tình hình này (thực tế) rất phức tạp."

Nhìn chung, dấu ngoặc đơn là một công cụ để người viết: Bổ sung thông tin; Nhấn mạnh vấn đề hoặc Thể hiện những thông điệp của mình.

Mục tiêu sử dụng dấu ngoặc đơn trong bài IELTS Writing Task 1

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng dấu ngoặc đơn trong IELTS Writing Task 1 và tại sao chúng có ý nghĩa quan trọng trong việc trình bày thông tin. Dấu ngoặc đơn là một công cụ quan trọng giúp tăng cường sự rõ ràng và đầy đủ trong việc trình bày dữ liệu từ biểu đồ, biểu đồ cột, biểu đồ đường, hay biểu đồ tròn.

Chúng ta thường sử dụng dấu ngoặc đơn để bổ sung thông tin cụ thể từ biểu đồ, làm rõ số liệu, và đưa ra các điểm quan trọng. Chẳng hạn, nếu bạn muốn nhấn mạnh con số cụ thể hoặc đơn vị đo, dấu ngoặc đơn là công cụ hữu ích. Ví dụ, trong biểu đồ số lượng tiền lợi nhuận thu được của một công ty - A revenue graph, nếu con số là 2,500,000, bạn có thể viết là '2,500,000' (in dollars) để làm rõ đơn vị của con số.

Chúng ta cũng sử dụng dấu ngoặc đơn để so sánh các con số hoặc xu hướng, đưa ra sự thay đổi, điểm đặc biệt của số liệu, và làm cho bài viết trở nên mạch lạc và thuyết phục. Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng dấu ngoặc đơn, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ cụ thể trong phần phân tích biểu đồ của bài viết này.

Cách sử dụng dấu ngoặc đơn trong IELTS Writing Task 1

Dấu ngoặc đơn thường được xuất hiện và áp dụng trong IELTS Writing Task 1, đặc biệt là ở các dạng biểu đồ phổ biến:

 1. Biểu đồ cột (Bar Chart): Khi bạn phải phân tích và so sánh các cột dữ liệu trong biểu đồ cột, dấu ngoặc đơn có thể được sử dụng để làm rõ các con số, đơn vị đo, hoặc điểm quan trọng.

 2. Biểu đồ đường (Line Chart): Biểu đồ đường thường cho thấy sự biến đổi theo thời gian. Dấu ngoặc đơn có thể được sử dụng để làm rõ các điểm quan trọng trong biểu đồ và diễn giải xu hướng.

 3. Biểu đồ tròn (Pie Chart): Dấu ngoặc đơn có thể được sử dụng để làm rõ phần trăm hoặc con số đặc biệt trong biểu đồ tròn.

Vậy, dấu ngoặc đơn về cụ thể sẽ có những công dụng nào?

Sử dụng dấu ngoặc đơn để bổ sung thông tin

Dấu ngoặc đơn là một công cụ hữu ích để cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ về con số, đơn vị đo, hoặc các yếu tố quan trọng khác trong biểu đồ hoặc số liệu. Dấu ngoặc đơn thường được sử dụng trong các trường hợp có thể kể đến như là:

 1. Bổ sung đơn vị đo:

  • Ví dụ: "The number of daily fuel usage has increased to 5,000 (in gallon) on the weekends."

  • Giải thích: Trong trường hợp này, dấu ngoặc đơn được sử dụng để bổ sung đơn vị đo cho số lượng xăng được sử dụng. Điều này giúp làm rõ rằng con số 5,000 là trong gallon

  • Hoặc có thể ta quy đổi những số liệu về 1000m sang 1km hoặc số liệu về số phần trăm.

 2. Làm rõ các số liệu chưa rõ ràng:

  • Ví dụ: "The number of high-scoring students (more than 90) increased significantly after the final exams."

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn ở đây giúp làm rõ rằng chúng ta đang nói về số học sinh đạt điểm cao, nhấn mạnh là những học sinh trên 90 điểm thì được coi là học sinh có điểm cao.

 3. Giải thích các thuật ngữ hay biểu đồ đặc biệt:

  • Ví dụ: "Economic growth is measured by GDP (Gross Domestic Product) of the country."

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn giúp giải thích rằng GDP là viết tắt của "Gross Domestic Product," một thuật ngữ kinh tế phức tạp.

 4. Làm rõ các số liệu đặc biệt:

  • Ví dụ: "The increase in agricultural production (30%) is a significant growth witnessed in 1999."

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn ở đây nhấn mạnh sự tăng trưởng ấn tượng của sản lượng nông sản, giúp người chấm hiểu rõ hơn về con số cụ thể, đó là 30%.

 5. Nguồn thông tin:

  • Ví dụ: According to the World Bank (2023), the population of Vietnam is expected to reach 100 million by 2030.

Sử dụng dấu ngoặc đơn một cách cẩn thận trong viết Task 1 giúp làm cho bài viết của chúng rõ ràng và thú vị hơn, đồng thời giúp đọc giả hiểu rõ hơn về dữ liệu mà bạn đang trình bày, đây cũng là một lựa chọn khác để bổ nghĩa cho câu thay vì phải dùng các câu ghép liên tục, triển khai nhiều vế khiến câu dài và cồng kềnh.

Sử dụng dấu ngoặc đơn để so sánh và phân tích

Khi ta muốn so sánh hoặc phân tích các con số hoặc sự biến đổi trong dữ liệu từ biểu đồ hoặc số liệu, dấu ngoặc đơn có thể được sử dụng để làm cho những so sánh hoặc phân tích đó trở nên rõ ràng và thú vị hơn. Dấu ngoặc đơn thường được sử dụng trong các trường hợp cụ thể như là:

 1. So sánh các con số trong một thời gian cụ thể:

  • Ví dụ: "The number of tourists in 2010 was 1,000,000, almost twice less than the following decade (2,500,000 tourists in 2020).

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn ở đây giúp làm rõ sự tăng trưởng đáng kể từ 2010 đến 2020.

 2. So sánh giữa các yếu tố trong biểu đồ:

  • Ví dụ: "The number of vehicles owned between NY and London witnessed an astonishingly unbalancing increase (20% and 3%, respectively)."

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn giúp so sánh tương quan giữa việc tăng số lượng xe tại New York và London có sự khác nhau lớn.

 3. Phân tích sự thay đổi trong biểu đồ:

  • Ví dụ: "The percentage of people using public transportation increased from 30% to 40% in just a very short time (from March 2014 to May 2014)".

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn giúp làm rõ sự tăng trưởng đáng kể của việc sử dụng phương tiện công cộng trong khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng Năm năm 2014

 4. So sánh giữa các nhóm khác nhau:

  • Ví dụ: "The age group of 25-34 years old showed the highest increase in employment by 10%, while the age group of 55-64 years old had the smallest increase (by only 3% of the total)."

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn giúp so sánh tương quan giữa các nhóm tuổi và sự tăng trưởng việc làm.

Sử dụng dấu ngoặc đơn trong các trường hợp ví dụ như trên giúp làm rõ sự so sánh và phân tích trong viết Task 1, làm cho bài viết trở nên rõ ràng và thuyết phục hơn, đồng thời nhấn mạnh vào yếu tố so sánh và thay đổi thay vì để quá nhiều những con số làm chủ đạo của câu văn dữ kiện.

Sử dụng dấu ngoặc đơn để tạo điểm nổi bật

Khi bạn muốn tạo sự tập trung vào các điểm quan trọng hoặc thông tin đặc biệt trong bài viết, dấu ngoặc đơn có thể giúp bạn làm điều này một cách hiệu quả. Dấu ngoặc đơn thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

 1. Nhấn mạnh con số quan trọng:

  • Ví dụ: "The total revenue for the company in 2020 was $2,000,000, (the highest revenue in company’s history)"

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn được sử dụng để nhấn mạnh con số quan trọng (2,000,000) và bày tỏ rằng đó là một thành tựu đáng kể, là con số cao nhất lịch sử doanh nghiệp.

 2. Tạo điểm nổi bật trong sự so sánh:

  • Ví dụ: "While the sales of product A humbly increased, the sales of product B skyrocketed significantly (4% compared to 67% in 2018)."

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn giúp tạo điểm nổi bật và tạo sự chênh lệch rõ rệt giữa hai sản phẩm.

 3. Nhấn mạnh thay đổi đáng kể:

  • Ví dụ: "The company's profit margin saw a remarkable increase of 20 percentage points (in just one year)."

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn ở đây nhấn mạnh sự tăng trưởng đáng kể trong biểu đồ.

 4. Bày tỏ điểm quan trọng trong biểu đồ:

  • Ví dụ: "The age group of 25-34 years old (the working-age population) experienced the most significant growth in employment by 10%."

  • Giải thích: Dấu ngoặc đơn giúp nhấn mạnh tầm quan trọng của nhóm tuổi 25-34 là độ tuổi lao động chính và sự tăng trưởng đáng kể trong việc làm.

  Sử dụng dấu ngoặc đơn trong các ví dụ như trên giúp tạo điểm nổi bật cho các thông tin quan trọng trong bài viết, giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt và hiểu rõ những điểm quan trọng này.

Lưu ý khi sử dụng dấu ngoặc đơn

Tránh sử dụng quá nhiều

Trong khi dấu ngoặc đơn có thể là một công cụ hữu ích để tạo sự rõ ràng và nhấn mạnh các điểm quan trọng, nhưng nếu ta lại lạm dụng và sử dụng quá nhiều dấu ngoặc đơn thì sẽ lại làm mất tính mạch lạc của bài viết và gây rối cho người đọc. Dưới đây là một ví dụ về lỗi sai này:

Sai: "The number of registered voters (compared to the last election) increased by (approximately) 10% (in percentages) (from the previous year) to 1,500,000 (in millions) in 2020"

Đúng: "The total number of registered voters increased significantly (compared to the last election) by approximately 10% to reach 1,500,000 in the year 2020."

Lưu ý rằng trong ví dụ sai, việc sử dụng quá nhiều dấu ngoặc đơn và các đề cập không cần thiết đến đơn vị và thông tin lặp lại quá nhiều, làm rối mắt và làm cho câu trở nên khó đọc không cần thiết. Trong ví dụ đúng, dấu ngoặc đơn được sử dụng một cách hợp lý để làm rõ cái con số quan trọng nhất và làm cho câu trở nên rõ ràng hơn, đúng trọng tâm vào thông tin hữu ích!

Sử dụng hợp lý để làm rõ và bổ sung

Khi sử dụng dấu ngoặc đơn trong IELTS Writing Task 1, ta nên áp dụng một cách cẩn thận với mục tiêu là để làm cho bài viết trở nên dễ đọc và dễ hiểu, đặc biệt là việc sử dụng phải có sự hợp lý cần thiết. Dưới đây là một ví dụ:

Sai: "The number of tourists in 2019 was 1,000,000, and the tourists in 2020 was 2,000,000 (more than in 2019 by a lot)."

Đúng: "The number of tourists in 2019 was 1,000,000, and in 2020, it increased significantly to 2,000,000."

Trong ví dụ sai, việc sử dụng dấu ngoặc đơn (more than in 2019 by a lot) là không cần thiết và làm cho câu trở nên rườm rà. Trong ví dụ đúng, dấu ngoặc đơn được lược bỏ một cách hợp lý, câu văn sẽ thoát ý và rõ ràng hơn.

Lưu ý rằng dấu ngoặc đơn nên được sử dụng để làm rõ và bổ sung thông tin cần thiết, không nên dùng để lặp lại hoặc thêm vào các từ và cụm từ không cần thiết.

Bài viết mẫu

Giải đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Writing Task 1

Tham khảo bài chi tiết: Giải đề Cambridge IELTS 18, Test 1, Writing Task 1 - ZIM Academy

giai de cambridge ielts 18 test 1 writing task 1Đề bài: The graph below gives information about the percentage of the population in four Asian countries living in cities from 1970 to 2020, with predictions for 2030 and 2040. Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Bài mẫu

Body 2 & 3:

Regarding Malaysia and Indonesia, precisely a third of the former’s population resided in urban areas in the first year, after which it is expected to increase continually to just over 80% in 2040, significantly higher than any other countries listed. Indonesia almost exactly mirrors this upward trend, albeit at a much lower rate. Despite starting at the lowest (at nearly 15%), the urban population rate for this country rose considerably, surpassing those of Thailand in 2000 and the Philippines in 2010 to become the second highest before being forecast to reach just above 60% in the final year.

Moving on to Thailand and the Philippines, the percentage of urban inhabitants in the latter was the highest initially (standing at slightly above 30%). After being exceeded by Malaysia in the first years (by around 2-3%), the Philippines witnessed a rise to nearly half of the population, regaining its dominant position in 1990. However, this dominance was short-lived, as its share had gradually dropped to approximately 41% by 2010, and it is then anticipated to have climbed by roughly 10% by 2040. Thailand follows a very similar pattern but ranks last from 2000 onwards. Its figure began at close to one-fifth of its population prior to being estimated to more than double by the end of the period.

Có thể thấy, dấu ngoặc đơn đã được tác giả sử dụng trong 3 trường hợp,

 1. Despite starting at the lowest (at nearly 15%), the urban population rate for this country rose considerably → Làm rõ thông tin, thể hiện sự đặc biệt của số liệu.

 2. …the percentage of urban inhabitants in the latter was the highest initially (standing at slightly above 30%)

  → Làm rõ thông tin của số liệu.

 3. After being exceeded by Malaysia in the first years (by around 2-3%)

  → Sử dụng dấu ngoặc đơn để so sánh và phân tích.

Tham khảo thêm:

Kết luận

Trong bài viết IELTS Writing Task 1, việc sử dụng dấu ngoặc đơn có thể là một công cụ hữu ích để làm cho bài viết của chúng ta trở nên rõ ràng, thú vị, và dễ hiểu hơn.

Dấu ngoặc đơn giúp

 • Nhấn mạnh các con số quan trọng,

 • Làm rõ thông tin cụ thể

 • Tạo sự phân biệt giữa các yếu tố trong biểu đồ hoặc số liệu.

 • và Đây là một cách khác để giúp bạn trình bày các thông tin mà không bị trùng lặp cấu trúc câu, tạo ra nhiều vế dữ liệu trong câu văn.

Tuy nhiên, chúng ta lưu ý cần tuân theo một số lưu ý quan trọng khi sử dụng dấu ngoặc đơn.

Trước hết, việc sử dụng dấu ngoặc đơn nên được thực hiện một cách cẩn thận, tránh việc sử dụng quá nhiều dấu ngoặc đơn, gây rối và làm mất tính mạch lạc của bài viết. Nên tập trung vào việc làm rõ và bổ sung thông tin quan trọng thay vì thêm vào các từ và cụm từ không cần thiết.

Ví dụ minh họa đã giúp chúng ta có một cái nhìn trực quan để hiểu rõ cách sử dụng dấu ngoặc đơn trong bài viết, và chúng có thể là một phần quan trọng giúp bạn trình bày dữ liệu một cách hiệu quả và thuyết phục. Điều quan trọng nhất là thực hiện việc này một cách hợp lý để giúp bài viết trở nên dễ đọc và hiểu, và từ đó giúp bạn đạt được điểm cao trong bài thi IELTS Writing Task 1 của mình.

Tài liệu tham khảo

 1. Dấu câu (Punctuations) | Cách sử dụng các dấu câu trong tiếng Anh (zim.vn) - https://zim.vn/ielts-writing-task-2-cach-su-dung-dau-cau-mot-cach-chuan-xac

 2. Cách viết IELTS Writing Task 1 chi tiết từng dạng (kèm bài mẫu) (zim.vn) - https://zim.vn/cach-viet-ielts-writing-task-1

 3. Parentheses | UAGC Writing Center - Parentheses | UAGC Writing Center

Người học chinh phục kỳ thi IELTS cần trang bị cho mình đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Tham khảo khóa luyện thi IELTS ZIM Academy giúp tối ưu việc học hiệu quả nhất.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu