Cải thiện tiêu chí Development, structure and coherence trong PTE Writing Essay

Bài viết sẽ phân tích cụ thể về cách cải thiện tiêu chí Development, structure and coherence trong PTE Writing Essay giúp thí sinh tối đa hóa điểm số.
Nguyễn Thị Thanh Đông
29/09/2023
cai thien tieu chi development structure and coherence trong pte writing essay

Trong bài thi PTE Writing, một trong những khía cạnh mà bài viết của thí sinh được đánh giá là khả năng đáp ứng yêu cầu của đề bài thông qua cách phát triển ý tưởng theo cấu trúc chặt chẽ và có tính mạch lạc. Bài viết sau đây sẽ giải thích và phân tích cụ thể về cách cải thiện tiêu chí Development, structure and coherence trong PTE Writing Essay, từ đó người học có thể hiểu hơn và vận dụng được vào bài thi thực tế của mình.

Key takeaways:

Giới thiệu tiêu chí Development, structure and coherence trong PTE Writing Essay: bài thi của thí sinh được đánh giá dựa trên mức độ phát triển các ý tưởng, độ rõ ràng, mạch lạc khi sắp xếp ý tưởng và bố cục của bài viết

Chiến thuật cải thiện tiêu chí Development, structure and coherence trong PTE Writing Essay

 • Đảm bảo đầy đủ bố cục của một bài essay gồm đoạn đoạn mở bài, đoạn thân bài và đoạn kết bài

 • Luận điểm cần được trình bày rõ ràng

 • Đảm bảo có giải thích hoặc ví dụ để hỗ trợ cho luận điểm

 • Sử dụng các phương tiện liên kết như lặp lại những từ khóa về chủ đề xuyên suốt bài viết, t

  ừ nối tuần tự (then, next, as a result,…), đ

  ại từ (he, him, them,…), liên từ (however, although,…)

Bài mẫu đạt 0 điểm ở tiêu chí Development, structure và coherence và cách cải thiện bài viết để đạt điểm 2

Giới thiệu tiêu chí Development, structure and coherence trong PTE Writing Essay

Trong phần thi Essay của bài thi PTE Writing, thí sinh được chấm theo 7 tiêu chí, bài viết dưới đây sẽ tập trung phân tích tiêu chí Development, structure and coherence (tạm dịch là tiêu chí Phát triển, cấu trúc và sự mạch lạc).

Tiêu chí Development, structure and coherence trong bài thi PTE Writing được cho điểm trên thang điểm từ 0 đến 2.

Cụ thể, dưới đây là mô tả chi tiết cho tiêu chí Development, structure and coherence ở dạng bài viết essay (theo PTE Academic Score Guide)

 • Điểm 0: Lacks coherence and mainly consists of lists or loose elements (thiếu tính mạch lạc và người viết chủ yếu chỉ liệt kê hoặc đề cập các thành phần một cách rời rạc)

 • Điểm 1: Is incidentally less well structured, and some elements or paragraphs are poorly linked (Đôi lúc có cấu trúc chưa được phát triển tốt và một số thành phần hoặc đoạn văn không được liên kết chặt chẽ)

 • Điểm 2: Shows good development and logical structure (cho thấy sự phát triển tốt và có cấu trúc hợp lý)

Chiến thuật cải thiện tiêu chí Development, structure and coherence trong PTE Writing Essay

image-alt

Đảm bảo đầy đủ bố cục của một bài essay

Để bài viết đạt được yếu tố “structure” (cấu trúc) trong tiêu chí Development, structure and coherence, người viết cần đảm bảo bài viết bao gồm đầy đủ đoạn mở bài (Introduction), thân bài (Body paragraph), kết bài (Conclusion).

Luận điểm cần được trình bày rõ ràng

Người viết cần rõ ràng khi đưa ra luận điểm của mình, trả lời đúng vào trọng tâm câu hỏi, tránh vòng vo, dài dòng, làm người đọc khó hiểu. Để làm được điều này, người học cần đọc kỹ đề, xác định keywords và bám sát vào ngữ cảnh ấy để suy nghĩ những ý chính nhằm ủng hộ quan điểm của mình.

Đảm bảo có giải thích hoặc ví dụ để hỗ trợ cho luận điểm

Trong phần yêu cầu của đề có câu “Support your argument with reasons and/ or examples from your own experience and observations.” (Tạm dịch: Ủng hộ quan điểm của bạn bằng lý do và/ hoặc ví dụ từ kinh nghiệm và sự quan sát cá nhân.)

*Một số đề bài có cách nói khác (ví dụ: support your point of view,…) nhưng nhìn chung vẫn là cùng một yêu cầu.

Từ đó có thể suy ra, để một bài luận được phát triển tốt, người học cần bổ sung giải thích hoặc/và ví dụ để làm rõ luận điểm mà người viết đang bảo vệ. Bằng cách đưa ra các ví dụ cụ thể và lý do hợp lý, người học đã làm cho luận điểm đó trở nên mạnh mẽ và thuyết phục hơn đối với người đọc.

Sử dụng các phương tiện liên kết

Các phương tiện liên kết (Cohesive devices) là những từ hay cụm từ thể hiện sự liên kết hay mối quan hệ giữa các thành phần trong câu hoặc giữa các đoạn văn. Thí sinh cần vận dụng những phương tiện liên kết để tăng tích mạch lạc, liên kết, giúp người đọc dễ theo dõi những lần chuyển ý của thí sinh.

Theo Teaching Knowledge Test Glossary của Cambridge Assessment English, các cách thể hiện những phương tiện liên kết thường thấy là:

 • Use of vocabulary about the topic throughout a text (lặp lại những từ khóa về chủ đề xuyên suốt bài viết)

 • Sequencing words (Từ nối tuần tự). Ví dụ: then, next, as a result,…

 • Pronouns (Đại từ). Ví dụ: he, him, them,…

 • Conjunction (Liên từ). Ví dụ: although, however, …

Người học có thể tham khảo thêm về Cohesive devices tại bài viết Từ nối (Cohesive devices) là gì – Phân loại từ nối

Bài mẫu theo tiêu chí Development, structure and coherence

Đề bài:

image-alt

Bài viết có thể đạt điểm 0 hoặc 1 ở tiêu chí Development, structure and coherence:

When computers first came into existence, many believed that they would bring about a revolution in our productivity and intelligence. Some people don’t think so. Computers are incredibly useful and have not significantly increased our productivity. We can do more tasks in less time, but it doesn’t mean we have more leisure time or job satisfaction. We seem to be working harder than ever, and the constant connectivity that computers provide means we can never really escape from our work. Computers have made us less intelligent. We have become reliant on the internet to provide us with information, and this has eroded our critical thinking skills. Reliance on computers for information has made us intellectually lazy. Computers have undoubtedly brought about some benefits, such as convenience and access to information, computers have not made us more productive, smarter, or happier.

Để cải thiện bài viết trên thành bài viết đạt điểm 2, người viết cần:

 • Chia đoạn theo bố cục mở bài - thân bài - kết bài

 • Thể hiện rõ quan điểm đồng ý/ không đồng ý của mình ở đoạn mở bài và khẳng định lại ở đoạn kết bài.

 • Có các dấu hiệu, phương tiện liên kết để liên kết giữa các câu và các đoạn. Điều này giúp làm rõ các mối quan hệ như tương phản, bổ sung thông tin, đưa ví dụ,…

 • Bổ sung các ý phụ (luận cứ) là các giải thích và ví dụ để làm rõ luận điểm

Bài viết có thể đạt điểm 2 ở tiêu chí Development, structure and coherence

Dưới đây là bài viết đã cải thiện các lỗi ở bài viết điểm 0 để có bài viết đạt điểm 2

When computers first came into existence, many believed that they would bring about a revolution in our productivity and intelligence. However, there are skeptics who argue that computers have actually disappointed us in terms of productivity, and they have made us dumber and less happy. In this essay, I will argue that I align more with the skeptics' viewpoint, supported by reasons and examples from my own experiences and observations.

Firstly, regarding productivity, it is undeniable that computers are incredibly useful. Yet, this efficiency does not necessarily mean we have increased leisure time or overall job satisfaction. Instead, we seem to be working harder than ever, and the constant connectivity that computers provide means we can never really escape from our work. For example, many colleagues struggle to disconnect from work emails and messages, even during their supposed downtime.

Secondly, in terms of intelligence, computers have provided unparalleled access to information. However, they have made us less intelligent. We have become reliant on the internet to provide us with information, and this has eroded our critical thinking skills. Instead of truly understanding and retaining knowledge, we now simply "Google" everything. For example, many people less engage in thoughtful discussions, as they tend to accept the first search result as fact without questioning its credibility.

In conclusion, although computers have undoubtedly brought about some benefits, such as convenience and access to information, I concur that they have not made us more productive, smarter, or happier.

Tổng kết

Với những thông tin được trình bày ở trên, tác giả hi vọng đã giúp người học hiểu thêm về tầm quan trọng của việc phát triển, sắp xếp ý tưởng và liên kết câu văn trong bài viết essay trong kì thi PTE. Đồng thời, tác giả cũng giới thiệu các cách nhằm giúp người học cải thiện tiêu chí Development, structure and coherence trong PTE Writing Essay.


Học sinh được hỗ trợ giải đáp thắc mắc, chữa bài tập trên diễn đàn Zim Helper bởi các giảng viên chuyên môn đang giảng dạy tại ZIM.

Nguồn tham khảo:

Tham khảo thêm khóa học luyện thi PTE tại ZIM, giúp học viên có lộ trình học hiệu quả nhất, chinh phục mục tiêu du học, tạm trú, định cư và lao động tại nước ngoài.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu