Cách dùng Throughout và phân biệt với Through, During, For, Within

Throughout vừa là trạng từ và giới từ được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh giao tiếp và các kì thi tiếng Anh học thuật. Trong bài viết này, tác giả đưa ra định nghĩa, cách dùng Throughout và phân biệt với Through, During, For, Within. Qua đó, người học có thể áp dụng vào bài viết và hoàn cảnh giao tiếp hợp lý.
cach dung throughout va phan biet voi through during for within

Key takeaways

 1. Throughout có thể sử dụng như là một giới từ hoặc trạng từ, và đều mang nghĩa là “trong suốt, toàn bộ khoảng thời gian, địa điểm nào đó”

 2. Through được dùng khi muốn nhấn mạnh từ đầu đến cuối khoảng thời gian, địa điểm trong khi Throughout dùng để nhấn mạnh trong mọi ngóc ngách của địa điểm, trong mọi phần của khoảng thời gian.

 3. Sự khác nhau giữa cách dùng Throughout, During, Within, For ( đều mang ý nghĩa trong suốt khoảng thời gian):

 • Throughout: nhấn mạnh đến hành động, sự việc nào đó xảy ra trong khoảng thời gian

 • During: nhấn mạnh tính chất trong suốt một thời kì, không bắt đầu bằng con số

 • Within: nhấn mạnh thời điểm bất kỳ trong một khoảng thời gian

 • For: nhấn mạnh độ dài của khoảng thời gian

Throughout là gì?

Theo từ điển Cambridge, Throughout đóng vai trò là giới từ hoặc trạng từ. Với cả hai chức năng đó, throughout đều có thể mang hai nghĩa:

 • Trong suốt, trong toàn bộ của khoảng thời gian nào đó

Ví dụ: She was calm throughout her visit to the dentist. (Cô ấy bình tĩnh trong suốt chuyến thăm nha sĩ.)

 • Trong suốt, trong toàn bộ của địa điểm nào đó

Ví dụ:  People throughout the country are out of work. (Người dân cả nước không còn việc làm.)

Cách dùng Throughout

Cách dùng throughout với chức năng là giới từ

Throughout có chức năng là giới từ khi có vị trí đứng trước danh từ trong câu.

Khi đó, Throughout mang nghĩa là “ở khắp nơi, từ đầu đến cuối, suốt nơi nào (in all parts of)”:

Ví dụ:

 • Grass grows throughout the world. (Cỏ mọc khắp thế giới )

 • References to pain occur throughout the poem (Suốt bài thơ chỗ nào cũng nhắc đến nỗi đau khổ)

Trong hai ví dụ này, throughout đứng trước danh từ “the world”  và “the poem” , chỉ một địa điểm chứa đối tượng được nhắc đến.

Với nghĩa thứ hai, Throughout còn có thể được hiểu là “trong suốt, toàn bộ thời gian của cái gì (from start to finish of) ”

Ví dụ:

 • He yawned throughout the performance .( Anh ấy ngáp trong suốt thời gian diễn ra màn trình diễn.)

 • Conventionalism has had a tremendous impact on science and philosophy throughout the twentieth century. (Thuyết quy ước đã có một tác động to lớn đối với khoa học và triết học trong suốt thế kỷ XX.)

Như vậy, trong hai ví dụ trên, throughout đứng trước danh từ “the performance” chỉ một sự kiện nào đó, và đứng trước danh từ “ the twentieth century” chỉ khoảng thời gian.

Cách dùng throughout với chức năng là trạng từ

Throughout có chức năng là trạng từ khi có vị trí đứng ở đầu câu hoặc cuối câu. Khi Throughout là trạng từ, cũng được sử dụng với hai nghĩa:

 • Throughout mang nghĩa là “ở khắp nơi nào đó (in every part)”

Ví dụ: The school has been repainted throughout. (Toàn bộ ngôi trường đã được sơn lại)

 • Throughout mang nghĩa là “suốt, liên tục khoảng thời gian nào đó, một cách không ngắt quãng”

Ví dụ: Throughout, he did not allow the role's personified irony to come out. (Xuyên suốt, anh không cho phép sự mỉa mai được nhân cách hóa của vai diễn này lộ ra.)

Xem thêm:

Phân biệt cách dùng Throughout và Through, During, Form Within

Cách dùng Throughout và Through

Theo từ điển Cambridge, Through được sử dụng với các định nghĩa như sau:

 • Through với nghĩa là “qua, xuyên qua (from one end or side of something to the other)”,

Ví dụ: They walked slowly through the woods.

 • Through với nghĩa là “từ đầu đến cuối của một giai đoạn (from the beginning to the end of a period of time)”

It rained all/right through June and into the first half of July.

 • Through với nghĩa là “ bởi lý do gì đó”

The company lost the order through production delays.

 • Through với nghĩa là “ bằng cách nào đó”

We sold the bike through advertising in the local paper.

Tuy Through và Throughout đều mang nghĩa là xuyên suốt một địa điểm/ đối tượng nào đó nhưng bản chất vẫn có sự khác biệt. Xét ví dụ sau:

 • Her voice reverberated through the hall.( Giọng cô ấy vang từ đầu này tới đầu kia của hội trường.)

 • Her voice reverberated throughout the hall.( Giọng cô ấy vang khắp mọi nơi của hội trường.)

Vì vậy, câu đầu tiên có ý nghĩa rằng giọng nói đi từ đầu này đến đầu kia của hội trường. Trong khi đó, câu thứ hai nhấn mạnh rằng giọng nói được nghe ở mọi ngóc ngách của hội trường. Câu thứ hai cũng nhấn mạnh vào độ mạnh và khả năng nghe của giọng nói.

Vì vậy, có thể kết luận sự khác nhau giữa Through và Throughout như sau:

Through

Throughout

 • Xuyên qua ( từ đầu này tới đầu kia của cái gì đó)

 • Xuyên suốt khoảng thời gian nào đó

 • Bởi vì lý do gì đó

 • Bằng cách nào đó

 • Ở mọi ngóc ngách của đối tượng, nơi nào đó

 • Xuyên suốt khoảng thời gian nào đó

image-alt

Cách dùng Throughout và During, For, Within

Ngoài ra, các giới từ During, For, Within đều mang nghĩa là xuyên suốt nhưng bản chất lại có sự khác biệt rõ ràng. Trong bài viết này, tác giả chỉ giới hạn so sánh các giới từ trên trong phạm vi chỉ thời gian.

Within

Theo từ điển Cambridge, Within được định nghĩa là trong một khoảng thời gian và không ngoài khoảng thời gian ấy (inside or not beyond a period of time)

Ví dụ: The tickets should reach you within a week.( Vé sẽ đến tay bạn trong vòng một tuần.)

Within khi được sử dụng là giới từ chỉ thời gian sẽ đề cập tới một khoảng thời gian cụ thể. Nói cách khác, sự việc có thể được thực hiện vào bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian ấy và không ngoài khoảng thời gian ấy.

Within được sử dụng để nhấn mạnh rằng sự việc hoặc hành động đó phải được xảy ra hay thực hiện trước thời hạn cụ thể qua đi.

For

Theo từ điển Cambridge, For dùng để chỉ ra độ dài của khoảng thời gian hoặc khoảng cách (used to show an amount of time or distance)

Ví dụ: I 'm just going to lie down for an hour or so.( Tôi chỉ định nằm xuống trong một giờ hoặc lâu hơn.)

Khi For sử dụng với chức năng là giới từ chỉ thời gian, nó nhấn mạnh đến độ dài của một khoảng thời gian. Điều này có nghĩa là nhắc đến sự việc, hành động xảy ra hay thực hiện trong khoảng thời gian bao lâu.

Do đó, bản chất For khác với Within ( nhấn mạnh rằng sự việc, hành động có thể xảy ra bất cứ lúc nào trước thời hạn). Ngoài ra, For được dùng là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành.

During

Khi During được sử dụng là giới từ chỉ thời gian, During có thể mang một số ý nghĩa như sau:

 • During mang nghĩa là “trong suốt , từ đầu đến cuối của một thời kỳ cụ thể nào đó” (from the beginning to the end of a particular period)

Ví dụ: You are not allowed to use your mobile phone during class. (the whole of the class)

Bạn không được phép sử dụng điện thoại di động trong giờ học. (trong cả giờ học đó)

 • During mang nghĩa là “trong khoảng thời gian nào”, đồng nghĩa với In:

Ví dụ: There were huge advances in aviation technology during the Second World War (in the Second World War).

( Đã có những tiến bộ to lớn trong công nghệ hàng không trong Chiến tranh thế giới thứ hai.)

 • Ngoài ra, During còn đề cập tới một sự việc nào đó xảy ra khi một sự kiện chính đang diễn ra. Với bối cảnh đó, During mang nghĩa là “tại một số thời điểm không xác định” và dùng phổ biến hơn In:

Ví dụ: What was that noise I heard during the night, I wonder? or … in the night. (I heard a noise at an unspecified point in the night.)

Tôi tự hỏi tiếng ồn mà tôi nghe thấy trong đêm là gì?. (Tôi nghe thấy tiếng ồn ở một điểm không xác định trong đêm.)

Như vậy, Giới từ During có thể mang nghĩa “trong suốt khoảng thời gian nào, bao gồm tất cả thời gian xảy ra trong đó”, “ ở trong khoảng thời gian nào” hoặc “ở một thời điểm không xác định trong khoảng thời gian nào”.

Ngoài ra, During đi với thời kì và bao hàm tất cả thời gian trong thời kì ấy. Thời kì có thể là mùa ( summer, winter..) hoặc kì nghỉ ( vacation, holiday..).

Thông thường, thời kì sẽ không bắt đầu bằng con số. Cho nên, người học lưu ý không dùng độ dài thời gian hay con số với During:

 • They lived in Edinburgh for four years.

 • Not: They lived in Edinburgh during four years

Vì vậy, cách dùng throughout khác biệt với within, during và for như thế nào?

Thông qua định nghĩa và ví dụ, người học có thể phân biệt các giới từ chỉ thời gian Throughout, During, Within, For theo bảng dưới đây :

Throughout

During

Within

For

Nhấn mạnh đến hành động xảy ra trong suốt một khoảng thời gian nào đó.

Nhấn mạnh trong suốt một thời kỳ, không bắt đầu bằng con số

 

Ngoài ra, During có thể sử dụng như In ( trong khoảng thời gian nào) hoặc mang nghĩa trong 1 thời điểm không xác định của khoảng thời gian nào

Nhấn mạnh thời điểm bất kỳ trong một thời gian

Trả lời cho câu hỏi hành động xảy ra trong bao lâu

image-alt

Bài tập vận dụng

Dịch các câu sau sang tiếng Anh và sử dụng giới từ chỉ thời gian Throughout, During, Within, For hợp lý

 1. Anh ấy đã có một vài năm khó khăn, nhưng những người ủng hộ anh ấy vẫn luôn trung thành với anh ấy.

 2. Trời mưa suốt đêm.

 3. Những đứa trẻ đã ngủ trong suốt bộ phim.

 4. Ông nội của anh đã chiến đấu trong quân đội trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

 5. Chúng tôi đã đợi bạn cả tiếng đồng hồ bên ngoài trường học.

 6. Rosie, con chó của tôi, đã sủa rất lâu.

 7. Những người sống trong thành phố trả thuế địa phương cao hơn những người sống ngay bên ngoài thành phố.

 8. Tôi đã nhận thấy sự thay đổi của anh ấy trong một thời gian rất ngắn.

Lời giải

 1. He had some difficult years, but his supporters remained loyal throughout.

 2. It rained throughout the night.

 3. The children were sleeping during the movie.

 4. His grandfather fought in the army during the Second World War.

 5. We waited for an hour outside the school for you.

 6. Rosie, my dog, has been barking for a long time.

 7. People who live within the city pay higher local taxes than people who live just outside the city.

 8. I’ve noticed his change within a very short time.

Kết luận

Như vậy, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra định nghĩa, cách dùng Throughout và phân biệt với các giới từ chỉ thời gian Through, Within, During và For. Tuy đều mang nghĩa là trong suốt nhưng cách dùng của từng loại từ lại khác nhau về bản chất.

Thông qua bài viết này, tác giả hi vọng có thể cung cấp cho người học cái nhìn cụ thể và rõ ràng hơn cách dùng của các loại từ trên, từ đó có thể áp dụng vào trong hoàn cảnh giao tiếp hay viết bài được chính xác hơn.


Nguồn tài liệu tham khảo

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833