Phân biệt As và Like trong tiếng Anh & bài tập áp dụng

Like và as đều là giới từliên từ có những nét tương đồng nhau, vì vậy, có rất nhiều người học nhầm lần hai từ này và không biết cách sử dụng chúng sao cho đúng nhất.
Nguyễn Thùy Dương
04/01/2023
phan biet as va like trong tieng anh bai tap ap dung

Do đó, trong bài viết này, tác giả sẽ phân biệt as và like trong tiếng Anh bằng cách đưa ra ý nghĩa của từ vựng, lấy ví dụ, phân tích so sánh cách dùng kèm theo những bài tập áp dụng có đáp án để người học có thể hiểu và áp dụng những kiến thức này.

Key takeaways:

 • Cách dùng Like:

 1. Dùng như một giới từ: tương tự như, ví dụ như, dùng để hỏi ý kiến ai đó về cái gì đó

 2. Dùng như một liên từ: cùng một cách - sử dụng tương tự như as

 • Cách dùng As:

 1. Dùng như một giới từ: có vai trò, chức năng như là

 2. Dùng như một liên từ: trong khi, theo cách mà, lấy lí do cho cái gì đó, cái trước đúng và cái này cũng đúng, bổ sung cho thông tin vừa nói (ý nghĩa sử dụng như like)

 • Phân biệt Like và As:

 1. Like + danh từ (noun): giống như cái gì đó, ai đó, điều gì đó

 2. As + danh từ (noun): có vai trò, chức năng như là

Cách dùng Like

Sử dụng Like như một giới từ

Theo từ điển Oxford, nghĩa của từ này trong tình huống này là: 

 • “Similar to somebody/something” (Từ điển Oxford) - nghĩa: tương tự như ai đó / cái gì đó. Từ đồng nghĩa: similar to, the same as

 • “Used to ask somebody’s opinion of somebody/something” - nghĩa: được sử dụng để hỏi ý kiến của ai đó về ai đó / điều gì đó.

 • “ In the same way as somebody/something” - nghĩa: theo cách tương tự như ai đó / cái gì đó

 • “ For example” - nghĩa: lấy ví dụ

Giới từ này sử dụng như những giới từ thông thường, vị trí phổ biến nhất trong tiếng Anh là trước đại từ (pronouns) hoặc danh từ (noun). Đọc thêm các vị trí của giới từ tại bài viết: 

Ví dụ: 

 • My child was angry at being treated like a kid. (Dịch: Con tôi tức giận vì bị đối xử như một đứa trẻ.)

 • She looks like having a terrible sleep last night (Dịch: Cô ấy trông giống như có một giấc ngủ tồi tệ tối qua.)

 • That cake smells very like candy. (Dịch: Bánh đó có mùi rất giống kẹo.)

 • What's it like working in Vein? (Dịch: Làm việc ở Vein như thế nào?)

su-dung-like-nhu-mot-gioi-tuSử dụng Like như một liên từ

Theo từ điển Oxford, nghĩa của từ này trong tình huống này là: “in the same way as” (Từ điển Oxford) - nghĩa: cùng một cách.

Khi “like” sử dụng như một liên từ, nó sẽ được dùng linh hoạt để thay thế cho “as”. Tuy nhiên, việc thay thế này chỉ được sử dụng trong cách tình huống thân mật và chưa bao giờ xuất hiện trong sách báo, tạp chí hay các loại văn phong trang trọng.

Ví dụ: Like you know, she has not had any mistakes yet.= As you know, she has not had any mistakes yet.

Xem thêm: Phân biệt Liên từ kết hợp với Liên từ phụ thuộc và cách áp dụng vào bài IELTS Writing Task 2

Cách dùng As

Sử dụng As như một giới từ

Theo từ điển Oxford, nghĩa từ của từ này trong tình huống này là: 

 • “Used to describe somebody/something appearing to be somebody/something else” - nghĩa: được sử dụng để mô tả ai đó / cái gì đó dường như là ai đó / cái gì đó khác.

 • “Used to describe the fact that somebody/something has a particular job or function” - nghĩa: được sử dụng để mô tả thực tế là ai đó / điều gì đó có một công việc hoặc chức năng cụ thể.

Ví dụ: 

 • The participants were all dressed as ghosts. (Dịch: Những người tham gia đều được hóa trang trông như những con ma.)

 • My parents work as cookers. (Dịch: Bố mẹ tôi làm việc như những đầu bếp.)

Xem thêm: Cách sử dụng giới từ sau động từ tiếng Anh

Sử dụng As như một liên từ

Cách sử dụng 1

Theo từ điển Oxford, nghĩa của từ này là: “while something else is happening” - nghĩa: trong khi một cái gì đó khác đang xảy ra.

Ví dụ: 

 • They sat watching their daughter as she got ready. (Dịch: Họ ngồi quan sát con gái khi cô ấy đã chuẩn bị xong.)

 • As my sister grew older she might gain more experience. (Dịch: Khi em gái tôi lớn hơn, cô ấy có thể có nhiều kinh nghiệm hơn.)

Từ đồng nghĩa: when

Ví dụ: 

 • My brother watched TV as I cooked the meal. = My brother watched TV when I cooked the meal.

su-dung-as-nhu-mot-lien-tuCách sử dụng 2

Theo từ điển Oxford, nghĩa của từ này là: “ in the way in which” - nghĩa: theo cách mà.

Ví dụ: 

 • All students did as the teacher had asked. (Dịch: Tất cả học sinh đã làm theo yêu cầu của giáo viên.)

 • Leave the cup there as they were. (Dịch: Hãy để cốc ở đó như cũ.)

 • They lost the key, just as I predicted they would. (Dịch: Họ làm mất chìa khóa, đúng như tôi dự đoán.)

Cách sử dụng 3

Theo từ điển Oxford, nghĩa của từ này là: “used to state the reason for something” - nghĩa: được sử dụng để nêu lý do cho một cái gì đó.

Ví dụ: 

 • As she left, John left a message. (Dịch: Bởi cô ấy đã rời đi, John để lại một tin nhắn.)

 • Anna may need some support as she's a newbie. (Dịch: Anna có thể cần một số hỗ trợ vì cô ấy là một người mới.)

Cách sử dụng 4

Theo từ điển Oxford, nghĩa của từ này là: “used to say that although something is true, what follows is also true” - nghĩa: được sử dụng để nói rằng mặc dù một cái gì đó là đúng, những gì tiếp theo cũng đúng.

Ví dụ: Try as they might, he couldn't shut the window. (Dịch: Cố gắng hết sức, anh ta không thể đóng cửa sổ.)

Từ đồng nghĩa: though

Cách sử dụng 5

Theo từ điển Oxford, nghĩa của từ này là: “used to make a comment or to add information about what you have just said” - nghĩa: được sử dụng để đưa ra nhận xét hoặc để thêm thông tin về những gì bạn vừa nói.

Ví dụ: 

 • As I know, Julia is arriving soon. (Dịch: Như tôi biết, Julia sẽ đến sớm.)

 • She's very short, as is her grandmother. (Dịch: Cô ấy rất thấp, bà của cô ấy cũng vậy.)

Từ đồng nghĩa: Like

Phân biệt cách dùng As và Like

Như vậy, có thể tóm tắt lại việc phân biệt cách dùng “like” và “as” như sau:

Khi sử dụng như giới từ:

 • Like + danh từ (noun): giống như cái gì đó, ai đó, điều gì đó

 • As + danh từ (noun): có vai trò, chức năng như là

Khi sử dụng như liên từ:

 • As sẽ được sử dụng phổ biến hơn trong văn viết.

 • Like được sử dùng phổ biến trong văn nói.

Xem thêm: Phân biệt các liên từ so that, so và because - Ứng dụng khi viết câu

Bài tập áp dụng phân biệt As và Like

Hoàn thành những câu dưới đây bằng cách điền “as” hoặc “like” vào chỗ trống:

1. ________ I know, the company will shut down in July.

2. She’s looking for a job __________ a health coach.

3. He was so exhausted. He slept __________ a baby.

4. Work as hard __________ you can and I’m sure you’ll earn knowledge.

5. She wants to be a doctor __________ she loves taking care of people.

6. This song sounds __________ David Bowie.

7. John was scared but he just continued __________ if nothing had happened.

8. The song was playing __________ that couple walked into the church.

Đáp án:

1. As

2. As

3. Like

4. As

5. As

6. Like 

7. As

8. As 

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến phân biệt as và like trong tiếng Anh, hy vọng người học có thể áp dụng hiệu quả trong cả văn nói và văn viết tiếng Anh

Tham khảo:

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/like_1?q=like

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/like_5

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/as_1?q=as

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/as_3

Tham khảo thêm khoá học tiếng anh giao tiếp online tại ZIM, giúp học viên luyện tập thực hành tiếng Anh một cách hiệu quả trong các tình huống giao tiếp thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu