Cách làm dạng bài Positive/Negative development (Phần 1)

Hướng dẫn cách viết dạng bài Positive/ Negative development: giới thiệu dạng bài, hướng dẫn dàn ý chi tiết và bài mẫu IELTS Writing Task 2.
Nguyễn Anh Huy
26/07/2023
cach lam dang bai positivenegative development phan 1

Giới thiệu cách viết bài luận Positive/Negative Development trong IELTS

Bài luận về sự phát triển tích cực/tiêu cực là một loại bài luận yêu cầu người viết đánh giá xem một sự thay đổi hoặc một xu hướng trong xã hội hiện đang đem lại nhiều lợi ích hay tác hại hơn. Đây là một dạng bài luận thường gặp trong bài viết IELTS Task 2, và dạng bài này yêu cầu thí sinh tham gia bài thi phải xác định quan điểm cá nhân rõ ràng và hỗ trợ nó bằng các lập luận và ví dụ liên quan.

Key Takeaway

Yêu cầu của dạng câu hỏi Positive/Negative Development

 • Yêu cầu người học đánh giá một sự thay đổi hoặc xu hướng trong xã hội là tích cực hoặc tiêu cực

 • Tuyên bố về sự thay đổi hoặc xu hướng là sự thật, không yêu cầu người học đưa ra đánh giá chủ quan hoặc quan điểm cá nhân

Ý tưởng

 • Phát triển ý tưởng của mặt tích cực và tiêu cực của một vấn đề

Cách chia thân bài

 • Có hai mặt lợi hại nhưng có một mặt vượt trội hơn

 • Chỉ xét đến mặt vượt trội hơn

Mẹo giúp làm bài tốt hơn

 • Tạo sự liên kết giữa các thông tin trong bài

 • Sử dụng các liên từ hợp lý để phản ảnh mối quan hệ của nội dung

 • Sử dụng các ví dụ cụ thể để minh họa cho tác động của vấn đề

 • Chấp nhận một số nội dung mặt đối lập, so sánh và đưa ra phản biện

 • Kiểm tra lỗi chính tả, từ vựng, ngữ pháp sau khi viết bài

Nội dung diễn giải cách viết bài luận Positive/Negative Development sẽ được chia làm 2 phần, trong đó phần 1 sẽ nói về cách lên ý tưởng, hướng dẫn viết dàn ý, và cung cấp bài mẫu đối với cách viết trung lập (Neutral point of view) cho dạng bài viết này; phần 2 sẽ tập trung vào cách viết và chia trường hợp bài mẫu theo hướng chọn positive hoặc negative.

Ví dụ về những đề bài IELTS Writing Task 2 dạng Positive/Negative Development:

 • More and more people no longer read newspapers or watch TV programs to get news. They get news about the world through the Internet. Is this a positive or negative development?

 • An increasing number of people are choosing to have cosmetic surgery in order to improve their appearance. Why do people have operations to change the way they look? Do you think this is a positive or negative development?

 • Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

Việc phân biệt loại bài viết này và phân biệt với các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2 rất quan trọng vì nó có thể giúp người học thể hiện tư duy phản biện và kỹ năng phân tích, cũng như khả năng thể hiện quan điểm của mình một cách rõ ràng và mạch lạc.

Phân biệt dạng đề

Dạng câu hỏi phát triển tích cực/tiêu cực yêu cầu người học đánh giá xem một xu hướng hoặc thay đổi nhất định là tốt hay xấu đối với xã hội hoặc cá nhân. Ví dụ: người học có thể thấy một câu hỏi như sau: "Some people think that the increasing use of social media has improved communication and social skills. Others think that it has made people more isolated and less sociable. Is this a positive or negative development? "

Không giống như các loại câu hỏi khác, chẳng hạn như Opinion, Discussion, loại positive or negative development không hỏi ý kiến cá nhân của người học. Nó chỉ yêu cầu người học phân tích tác động của vấn đề trong câu hỏi đã cho, đó là một sự thật hoặc một quan sát, không phải là một lập luận. Do đó, khi viết bài cho dạng câu hỏi này, người học không nên đưa ra nhận định chủ quan về tính khả thi của vấn đề, không nên cố gắng đồng ý hay không đồng ý với nhận định đó, hay thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến của riêng mình. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào việc đánh giá tác động của tuyên bố, giải thích lý do tại sao sự phát triển đó là tích cực hay tiêu cực, hoặc cả hai, đồng thời hỗ trợ các quan điểm của bạn bằng các ví dụ và bằng chứng có liên quan.

Để minh họa sự khác biệt giữa loại câu hỏi phát triển positive or negative development và các loại câu hỏi khác, chúng ta hãy so sánh nó với hai loại câu hỏi: loại Opinion và loại Discussion.

Một câu hỏi loại ý kiến sẽ yêu cầu người học nêu quan điểm của riêng người học về một chủ đề nhất định và đưa ra lý do cho nó. Ví dụ: "Some people think that more money should be spent on protecting endangered species while others think it is a waste of valuable money. What is your opinion?" Trong bài này, người học sẽ cần đưa ra quan điểm cá nhân rằng mình nghĩ việc sử dụng tiền hoặc năng lực tài chính của các đơn vị cấp cao cho việc bảo vệ động vật quý hiếm là lãng phí hay không lãng phí.

Một câu hỏi dạng thảo luận sẽ yêu cầu bạn xem xét cả hai mặt của một lập luận và đưa ra quan điểm của riêng bạn là tốt. Ví dụ: "Some people believe that exercise is the key to good health while others feel that having a balanced diet is more important. Discuss both sides and give your opinion" Bất kể quan điểm cá nhân của người học là gì, người học cần đánh giá tính hợp lệ của tuyên bố và biện minh cho vị trí của bạn với các lập luận và ví dụ. Việc đưa ra lập luận cá nhân chỉ có thể được thực hiện sau khi đã phân tích đầy đủ cả hai mặt đối lập.

Tuy nhiên, trong câu hỏi loại positive or negative development, người học không cần phải làm điều đó. Người học chỉ cần đánh giá tác động của tuyên bố đối với xã hội hoặc cá nhân mà không cần đặt câu hỏi về tính đúng hay sai của nó. Ví dụ, trong câu hỏi về mạng xã hội ở trên, người học không cần tranh luận liệu mạng xã hội có thực sự cải thiện kỹ năng giao tiếp và xã hội hay không. Người học chỉ cần giải thích làm thế nào sự phát triển này có thể được coi là tích cực hoặc tiêu cực, hoặc cả hai, tùy thuộc vào quan điểm của người học.

Hiểu chủ đề

Bước đầu tiên trong việc viết một bài luận Positive/Negative Development là nắm rõ thông tin chủ đề bao quát và yêu cầu đề bài. Để làm được điều này, người học cần phải đọc hiểu, phân tích, và xác định những từ khóa quan trọng trong câu hỏi. Các vấn đề trong dạng bài viết này thường được trình bày dưới dạng một sự thay đổi hoặc xu hướng trong xã hội. Hãy lấy chủ đề thứ ba làm ví dụ cho bài học này:

Đề thi ngày 07/01/2023:

Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

Dịch đề:

(Một số quốc gia đạt được nhiều thành tựu quốc tế qua việc xây dựng các cơ sở chuyên biệt để đào tạo các vận động viên hàng đầu thay vì cung cấp các cơ sở thể thao đa dụng mà mọi người đều có thể sử dụng. Liệu đây có phải một sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

Phân tích đề:

Chủ đề: Thể thao, Chính sách xã hội

Các từ khóa là những từ chỉ ra ý chính hoặc chủ đề của câu hỏi, chẳng hạn như:

 • Build specialized facilities to train top athletes, not provide sports facilities for everyone else. (Việc xây dựng cơ sở vật chất chuyên biệt cho vận động viên, thay vì xây dựng cơ sở thể thao đa dụng cho những người khác sử dụng)

Các hướng dẫn là những từ cho bạn biết những gì người học cần làm trong bài luận của mình, chẳng hạn như:

 • Đưa ra quan điểm bình luận nhận xét về việc đây là một xu hướng tích cực hay tiêu cực

Người học cần chú ý đến những từ này vì chúng sẽ hướng dẫn phản ứng của bạn và giúp bạn tránh những thông tin không liên quan hoặc lạc đề.

Lập kế hoạch viết bài luận

Sau khi hiểu chủ đề, người học cần lên kế hoạch viết bài luận của mình bằng cách tìm ý kiến và lập luận cho cả mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề, sau đó quyết định xem nên viết bài luận với mặt nào hơn.

Trước khi tiến hành lên kế hoạch, người học có thể sử dụng các kỹ thuật như liệt kê, sử dụng sơ đồ tư duy hoặc viết tự do để tạo ra ý tưởng và tham khảo các nguồn trực tuyến như bài báo, báo cáo hoặc tạp chí học thuật để tìm thông tin và ví dụ liên quan. Trong lúc học, người học nên tham khảo không quá hai hoặc ba ý tưởng hoặc lập luận cho mỗi bên và đảm bảo rằng chúng cụ thể và phù hợp với chủ đề.

Ví dụ, đối với đề bài: Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

Người học có thể tham khảo những ý tưởng sau:

Positive Aspects - Mặt tích cực

 • Specialized facilities can help produce world-class athletes who can bring national pride and glory.

(Cơ sở vật chất chuyên biệt có thể giúp đào tạo ra những vận động viên đẳng cấp thế giới, những người có thể mang lại niềm tự hào và vinh quang cho quốc gia.)

 • Specialized facilities can boost the economy by attracting tourists, sponsors, and media attention.

(Các cơ sở chuyên dụng có thể thúc đẩy nền kinh tế bằng cách thu hút khách du lịch, nhà tài trợ và sự chú ý của giới truyền thông.)

 • Specialized facilities can inspire other people to pursue their dreams and goals in sports.

(Cơ sở vật chất chuyên biệt có thể truyền cảm hứng cho người khác theo đuổi ước mơ và mục tiêu của họ trong thể thao.)

Negative Aspects - Mặt tiêu cực

 • Specialized facilities can limit the access and opportunities for ordinary people who want to enjoy sports and exercise.

(Các phương tiện chuyên biệt có thể hạn chế khả năng tiếp cận và cơ hội của những người bình thường muốn chơi thể thao và rèn luyện sức khỏe.)

 • Specialized facilities can create an unhealthy culture of competition and elitism in sports.

(Cơ sở vật chất chuyên biệt có thể tạo ra văn hóa thi đấu và tinh hoa không lành mạnh trong thể thao.)

 • Specialized facilities can divert resources and attention from other social needs and priorities.

(Các cơ sở chuyên dụng có thể chuyển hướng các nguồn lực và sự chú ý khỏi các nhu cầu và ưu tiên xã hội khác.)

Sau khi tìm thấy ý tưởng của mình, người học cần tạo một luận điểm phản ánh ý kiến ​​của mình. Luận điểm bao quát sẽ tóm tắt điểm chính của bài luận của người học và cho giám khảo biết có thể mong đợi những gì từ bài luận của người học. Đối với dạng bài Positive/Negative Development, người học cần bày tỏ luận điểm rằng mình nghĩ vấn đề trong bài học là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực, và đưa ra các lý do ngắn gọn sẽ được triển khai trong thân bài.

image-alt

Thesis Statement - Luận điểm bài viết

Ví dụ: Đối với chủ đề trên, bạn có thể có câu luận điểm tiêu cực sau:

This essay will assert that prioritizing the establishment of specialized facilities to train national athletes over building sports facilities for general use is a negative development, as it promotes inequality in sports and diverts resources from more urgent issues in society.

Luận điểm trên đã xác lập rõ rằng: Việc xây dựng các cơ sở chuyên biệt để đào tạo các vận động viên hàng đầu thay vì cung cấp các cơ sở thể thao mà mọi người đều có thể sử dụng là một hướng phát triển tiêu cực vì nó tạo ra sự bất bình đẳng trong thể thao và nó tiêu hao các nguồn lực được sử dụng cho các nhu cầu cần thiết hơn trong xã hội. Như vậy, luận điểm này đã định hướng ra rằng trong thân bài, người viết sẽ khám phá đầy đủ hai luận điểm bổ sung trên chi tiết hơn.

Trong trường hợp người học có quan điểm trung lập, người học có thể nói ngắn gọn rằng bài viết sẽ phân tích nội dung hai mặt tích cực và tiêu cực trước khi đưa ra kết luận:

This essay will explore the positive and negative aspects of both approaches before giving a definitive conclusion on this phenomenon.

Cấu trúc chia đoạn bài viết

Dựa trên số lượng ý tưởng mà người học có thể chuẩn bị trong quá trình lên kế hoạch cho bài viết mà người học có thể sắp xếp triển khai các ý tưởng trong thân bài như sau:

Trường hợp viết hai mặt lợi/ hại, nhưng người học ưu tiên có một mặt vượt trội hơn:

 • Thân bài 1: Phân tích mặt đối lập và đưa ra quan điểm phản biện

 • Thân bài 2: Khẳng định mặt vượt trội hơn và đưa ra nội dung phân tích, so sánh cụ thể ở tiêu chí vượt trội hơn.

Trường hợp chỉ viết về một mặt lợi hoặc một mặt lợi trong thân bài:

 • Thân bài 1: Phân tích khía cạnh lợi hoặc hại thứ nhất

 • Thân bài 2: Phân tích khía cạnh lợi hoặc hại thứ hai

image-alt

Cách viết bài luận

Sau khi đã xác lập kế hoạch bài viết cụ thể, rõ ràng, người học có thể bắt đầu viết bài luận của mình.

Một bài luận tiêu chuẩn có ba phần chính: mở đầu, thân bài và kết luận.

Phần Mở bài

Phần giới thiệu là đoạn đầu tiên trong bài luận của bạn và nó có mục đích chính: Thu hút sự chú ý của người đọc bài luận và giới thiệu luận điểm chính của bài viết.

Để thu hút sự chú ý của người đọc, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau như:

 • Background sentence: Cung cấp một câu cung cấp một số ngữ cảnh hoặc thông tin về chủ đề bài viết.

Ví dụ: bạn có thể giải thích vấn đề là gì, tại sao vấn đề này lại cần được bàn luận, tại sao nó lại quan trọng hoặc nó ảnh hưởng đến mọi người hoặc xã hội như thế nào.

 • Bridge sentence: Viết một câu kết nối giữa thông tin nền và luận điểm. Những thông tin trong câu bridge có thể đồng tình hoặc đưa ra sự tương phản.

Để giới thiệu luận điểm, người học cần đảm bảo rằng câu luận điểm rõ ràng, ngắn gọn và phù hợp với hướng dẫn của câu hỏi.

Ví dụ: đối với chủ đề trên, người học có thể viết phần mở đầu như sau:

Neutral View Introduction

Sports facilities are essential for promoting human well-being. However, each country has different investing strategies with regards to these infrastructures. It is noticeable that some nations focus on building specialized facilities to train top athletes who can represent their home-country and take part in international competitions, rather than on building generalized facilities for the majority. This essay will explore the positive and negative aspects of both approaches before giving a definitive conclusion on this phenomenon.

Phần Thân bài

Thân bài là phần nội dung chính trong bài luận. Thân bài thường bao gồm hai hoặc ba đoạn văn hỗ trợ cho luận điểm bằng cách đưa ra các lập luận rành mạch và ví dụ cụ thể, liên quan tới nội dung bài viết.

Mỗi đoạn thân bài nên có một ý chính hoặc một lập luận bao quát liên quan tới luận điểm chính của người học. Người học có thể tham khảo cấu trúc sắp xếp nội dung sau: Đưa ra câu chủ đề giới thiệu ý chính của đoạn văn. Sau đó xây dựng ý tưởng bằng cách đưa ra lập luận giải thích cùng các chi tiết ví dụ cụ thể.

Đối với việc phân tích mặt đối lập, người học có thể đưa ra phản biện để tạm thời kết luận rằng những nội dung của mặt đối lập không có nhiều giá trị để cân nhắc so với mặt vượt trội chính. Ngược lại, nếu không đưa ra phản biện, người học có thể tập trung hơn vào việc phân tích mặt vượt trội chính và đưa ra nội dung so sánh các tiêu chí mặt vượt trội tốt hơn mặt đối lập. Trong quá trình viết thân bài, người học nên sử dụng các liên từ phù hợp để liên kế các câu và cải thiện mối quan hệ logic của lập luận.

Neutral View Body paragraphs

Outline Thân bài 1

 • Topic sentence: There are several benefits of focusing on training elite athletes and providing necessary equipment for their success on the global stage, mainly involving increased promotion of national pride and elevated spirit among the youth.

 • Supporting idea 1: Firstly, the investment in the best performing sportspeople may prove worthwhile when the athletes win medals and trophies in international competitions.

 • Example: For example, Vietnam has built numerous specialized centers with regards to training facilities and academies to nurture its talents to become champions.

 • Effect: This has served to boost the country’s global influence and attract global interest in the country.

 • Supporting Idea 2 + Explain: Moreover, young people may follow these success stories and view the hardworking athletes as their role models, which may motivate them to overcome challenges and contribute to the country.

 • Example + Effect: For instance, Usain Bolt, the Jamaican sprinter who trained in a world-class facility, has inspired millions of black children around the world to take up athletics and become respected community members.

Outline Thân bài 2

 • Topic sentence: However, opponents of this suggestion also highlight other drawbacks of neglecting the needs of the general public when considering sports; public discouragement to exercise and social discontentment.

 • Supporting idea 1 + Explain + Example: Regarding the first argument, if there are not enough sports facilities that are accessible and affordable for the majority of people, many citizens may not exercise regularly and develop lifestyle diseases such as obesity and diabetes.

 • Effect: This is instrumental to extra medical costs to recover the health of citizens.

 • Supporting idea 2 + Explain: Furthermore, it can create a sense of inequality and resentment among the people who are subjected to a feeling of being excluded from the sports opportunities.

 • Effect: Hence, they may perceive the government, the rich, and the gifted as unfair and elitist, and lose trust and confidence in other governmental policies. If these basic needs were to be ignored for too long, the disadvantaged would engage in detrimental activities, such as protests and riots, further widening the gap between the state and the people.

Phần Kết luận

Kết luận là đoạn cuối cùng của bài luận và nó có hai mục đích chính: tóm tắt luận điểm của người học và đưa ra nhận xét cuối cùng.

Người học có thể tóm tắt luận điểm bài viết bằng cách sử dụng các từ vựng khác nhau để trình bày lại ngắn gọn những nội dung chính. Người học cần tránh giới thiệu thông tin hoặc lập luận mới trong phần kết luận của mình. Việc tóm gọn thông tin chính trong bài ở kết luận không chỉ giúp cho giám khảo dễ theo dõi nội dung bài viết của người học hơn, đồng thời nó cũng giúp tạo nên sự rành mạch cho bài viết, tạo nên cơ sở cho người học đưa ra nhận xét cuối cùng để phát triển đầy đủ ý tưởng của mình. Để đưa ra suy nghĩ cuối cùng, người học có thể đưa ra khuyến nghị, dự đoán, cảnh báo hoặc nhận xét cá nhân liên quan đến chủ đề và luận điểm chính trong bài viết.

Ví dụ: đối với chủ đề trên, có thể viết kết bài như sau:

Neutral View Conclusion

In conclusion, there are pros and cons to each approach presented in this essay. The idea of supporting sports facilities, whether they are specialized or generalized, is beneficial for the society regardless. Therefore, both proposals are not mutually exclusive but rather compatible, and state governors should balance the implementation of both for the well-being and prosperity of top athletes, the community, and the country.

Bài mẫu hoàn chỉnh

Đề bài

Some countries achieve international success by building specialized facilities to train top athletes instead of providing sports facilities that everyone can use. Is it a positive or negative development?

Neutral View Essay

Sports facilities are essential for promoting human well-being. However, each country has different investing strategies with regards to these infrastructures. Some nations focus on building specialized facilities for elite athletes who can compete internationally, while others prioritize building generalized facilities for the public. This essay will explore the advantages and disadvantages of both approaches.

There are several benefits of focusing on training elite athletes and providing necessary equipment for their success on the global stage, mainly involving increased promotion of national pride and elevated spirit among the youth. Firstly, the investment in the best performing sportspeople may prove worthwhile when the athletes win medals and trophies in international competitions. For example, Vietnam has built numerous specialized centers with regards to training facilities and academies to nurture its talents to become champions. This has served to boost the country’s global influence and attract global interest in the country. Moreover, young people may follow these success stories and view the hardworking athletes as their role models, which may motivate them to overcome challenges and contribute to the country. For instance, Usain Bolt, the Jamaican sprinter who trained in a world-class facility, has inspired millions of black children around the world to take up athletics and become respected community members.

However, opponents of this suggestion also highlight other drawbacks of neglecting the needs of the general public when considering sports; public discouragement to exercise and social discontentment. Regarding the first argument, if there are not enough sports facilities that are accessible and affordable for the majority of people, many citizens may not exercise regularly and develop lifestyle diseases such as obesity and diabetes. This is instrumental to extra medical costs to recover the health of citizens. Furthermore, it can create a sense of inequality and resentment among the people who are subjected to a feeling of being excluded from the sports opportunities. Hence, they may perceive the government, the rich, and the gifted as unfair and elitist, and lose trust and confidence in other governmental policies. If these basic needs were to be ignored for too long, the disadvantaged would engage in detrimental activities, such as protests and riots, further widening the gap between the state and the people.

In conclusion, there are pros and cons to each approach presented in this essay. The idea of supporting sports facilities, whether they are specialized or generalized, is beneficial for the society regardless. Therefore, both proposals are not mutually exclusive but rather compatible, and state governors should balance the implementation of both for the well-being and prosperity of top athletes, the community, and the country.

image-alt

Một số mẹo để cải thiện cách viết bài luận

Dưới đây là một số mẹo có thể giúp bạn viết các bài luận phát triển tích cực/tiêu cực tốt hơn cho IELTS:

 • Xác lập các tiêu chí so sánh giữa các đối tượng trong yêu cầu của đề bài, người học cần tránh việc chỉ đơn thuần liệt kê nội dung tích cực/tiêu cực mà không có sự liên hệ và đối chiếu giữa các thông tin trong bài.

 • Sử dụng các liên từ phù hợp để liên kết các câu, các đoạn văn và thể hiện mối quan hệ logic.

 • Tránh lặp từ, lặp ý, lặp lại cấu trúc câu. Người học có thể sử dụng từ đồng nghĩa, cách diễn giải hoặc đại từ để tránh lặp lại cùng một từ hoặc cụm từ.

 • Sử dụng các ví dụ để hỗ trợ lập luận của người học. Người học có thể đưa ra ví dụ thực tế hoặc liệt kê ra những phạm trù liên quan trong bài viết. Tuy nhiên, người học cần chú ý các ví dụ đưa ra cần chính xác, có tính liên quan, góp phần làm nổi bật luận điểm, và tránh các lỗi logic như việc lấy ví dụ đơn nhất.

 • Trình bày lập luận một cách khách quan. Do thể thức bài viết IELTS Writing Task 2 là formal essay, vì vậy nên người học tránh sử dụng ngôn ngữ cảm xúc hoặc thiên vị có thể xúc phạm. Người học cũng nên thừa nhận các lập luận hoặc quan điểm đối lập và giải thích lý do tại sao chúng thiếu sót so với các lập luận của chính.

 • Người học nên tạo thói quen kiểm tra lại lỗi chính tả, kiểm tra lại các từ vựng được sử dụng để làm nổi bật luận điểm, kiểm tra lại các từ tham chiếu sau khi viết xong nội dung từng đoạn để đảm bảo hạn chế lỗi trong quá trình viết bài

Tham khảo thêm: Cách làm dạng bài Positive/Negative development (Phần 2)

Tổng kết

Trên đây là một số hướng dẫn để thí sinh có thể hoàn thành tốt dạng bài Positive/Negative Development trong đề thi IELTS Writing Task 2. Sau khi đã được giới thiệu về nội dung và cung cấp cấu trúc viết bài cụ thể, người học cần trau dồi, ôn luyện thường xuyên để đảm bảo có thể đạt được band điểm mong muốn trong điều kiện làm bài thi thật.

Tài liệu tham khảo

Tham khảo thêm khóa học luyện thi IELTS cấp tốc tại ZIM, giúp học viên tăng tốc kỹ năng làm bài, bổ sung kiến thức nhanh chóng, rút ngắn thời gian đạt điểm IELTS mục tiêu.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu