Quy tắc phát âm TH trong tiếng Anh chuẩn như người bản xứ kèm Video + Audio minh hoạ chi tiết

Để phát âm TH, người học cần nắm vững những quy tắc nhất định về khẩu hình miệng. Ngoài ra, luyện tập nhiều cũng sẽ người học làm chủ âm này.
Hà Bích Ngọc
27/02/2023
quy tac phat am th trong tieng anh chuan nhu nguoi ban xu kem video audio minh hoa chi tiet

Trong quá trình học tiếng Anh, người học sẽ phải làm quen và luyện tập âm TH gồm /θ/, /ð/ trong các từ như “thank", “that". Âm này không phát âm giống như âm TH trong tiếng Việt, và yêu cầu những cách thức nhất định về cách đặt lưỡi và môi.

Để có thể nói những từ có chứa TH giống như người bản xứ, người học có thể tham khảo hướng dẫn về cách phát âm TH dưới đây.

Xem thêm: Bảng phiên âm tiếng Anh IPA - Hướng dẫn cách phát âm chuẩn quốc tế.

Cách phát âm TH và khẩu hình miệng chuẩn người bản xứ

Cách phát âm th trong tiếng Anh sẽ có 2 cách phát âm đó là âm /θ/ và /ð/, khi phát âm đều có chung khẩu hình miệng và vị trí của răng, lưỡi. Tuy nhiên, một âm là âm hữu thanh, âm còn lại là âm vô thanh.

 • Bước 1: Đặt lưỡi vào giữa răng cửa hàm trên và răng cửa hàm dưới

 • Bước 2: Lấy hơi từ bụng và từ từ đẩy luồng hơi ra khỏi khoảng trống lưỡi và răng.

Cách phát âm TH -  /θ/: Khi phát âm /θ/, người học nên đặt lưỡi vào giữa răng cửa hàm trên và răng cửa hàm dưới. Sau đó, lấy hơi từ bụng và từ từ đẩy luồng hơi ra khỏi khoảng trống lưỡi và răng, tạo thành âm gió.

→ Vì /θ/ là âm vô thanh, nên khi phát âm dây thanh quản không rung. 

Cách phát âm TH - /ð/: Tương tự như âm /θ/, khi phát âm /ð/, người học cũng đặt lưỡi vào giữa răng cửa hàm trên và răng cửa hàm dưới, hoặc đưa lưỡi ra ngoài trước răng cửa một chút. Sau đó, lấy hơi từ bụng và từ từ đẩy luồng hơi ra khỏi khoảng trống lưỡi và răng.

→ Vì âm /ð/ là âm hữu thanh, nên nếu phát âm chuẩn, người học sẽ cảm nhận được dây thanh quản rung.

Xem thêm: Những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh trong tiếng Anh

khẩu hình miệng khi phát âm th

Khi mới bắt đầu, người học có thể thấy 2 âm này khó phát âm do chúng không có trong hệ thống phiên âm của tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu nắm rõ cách phát âm, khẩu hình miệng và luyện tập hàng ngày, người học sẽ làm chủ được 2 âm này và phát âm chuẩn như người bản xứ. 

***Video hướng dẫn phát âm “th” dễ hiểu:

Các trường hợp phát âm TH

TH đứng ở đầu từ

TH đứng ở đầu câu có thể phát âm là /θ/ hoặc /ð/.

Trong trường hợp TH đọc là /θ/: 

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Ý nghĩa

Thank (v)

/θæŋk/

Audio icon

cảm ơn

Theory (n)

/ˈθɪə.ri/

Audio icon

lý thuyết

Thin (adj)

/θɪn/

Audio icon

gầy

Throw (v)

/θrəʊ/

Audio icon

ném đi

Thumb (n)

/θʌm/

Audio icon

ngón tay cái.

Trong trường hợp TH đọc là /ð/: 

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Ý nghĩa

That

/ðæt/

Audio icon

cái đó

There

/ðeər/

Audio icon

ở đó

Therefore

/ˈðeə.fɔːr/

Audio icon

vì thế.

Those

/ðəʊz/

Audio icon

những cái đó

Though

/ðəʊ/

Audio icon

mặc dù

Để tránh nhầm lẫn, người học nên tra từ điển để nắm rõ cách phát âm của từng từ.

Xem thêm: Cách phát âm đuôi ed.

TH đứng ở giữa từ

Nếu đứng ở giữa từ, TH thường được phát âm là /ð/.

Ví dụ:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

Ý nghĩa

Another

/əˈnʌð.ər/

Audio icon

một cái nữa

Brother

/ˈbrʌð.ər/

Audio icon

anh trai

Mother

/ˈmʌð.ər

Audio icon

mẹ

Other

/ˈʌð.ər/

Audio icon

khác

Rather

/ˈrɑː.ðər/

Audio icon

khá

Những từ có đuôi TH và được thêm hậu tố Y để tạo từ mới được phát âm là /θ/:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

toothy

/ˈtuː.θi/

Audio icon

bothy

/ˈbɒθ.i/

Audio icon

Các từ ghép có từ gốc được phát âm là /θ/:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

something

/ˈsʌm.θɪŋ/

Audio icon

nothing

/ˈnʌθ.ɪŋ/

Audio icon

northeast

/ˌnɔːθˈiːst/

Audio icon

TH đứng ở cuối từ

Nếu TH đứng ở cuối từ, cách phát âm của nó sẽ phụ thuộc vào loại từ:

Đọc là /θ/ nếu từ chứa /th/ là danh từ hoặc tính từ:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

health

/ˈhel.θ/

Audio icon

south

/saʊθ/

Audio icon

truth

/truːθ/

Audio icon

tooth

/tuːθ/

Audio icon

Đọc là /ð/ nếu từ chứa /th/ là động từ, thường có âm tiết “the”:

Từ vựng

Phiên âm

Phát âm

bathe

/beɪð

Audio icon

loathe

/loʊð/

Audio icon

breath

/briːð/

Audio icon

soothe

/suːð/

Audio icon

quy tắc phát âm th chuẩn

Xem thêm: Cách phát âm đuôi s, es.

Bài tập phát âm TH

Bài 1: Luyện tập đọc các câu sau:

 1. There are many people in the northeast corner of the room.

 2. Thank you for lending me those books. They are very interesting.

 3. They are playing football in the yard. Then, they come home and take a bath.

 4. Although the weather was bad, they still went camping.

 5. My brother wears a red leather coat and black glasses.

 6. My grandmother lives in the south of the city.

 7. I have too many things on my plate. I don't have time to relax.

 8. Do you have another key? I have lost mine.

 9. These cakes are delicious. I want another.

 10. My father has a healthy lifestyle.

Bài 2: Luyện phát âm các từ sau:

 1. These

 2. Together

 3. Breath

 4. Healthy

 5. Within

 6. Their

 7. Grandfather

 8. Otherwise

 9. Weather

 10. Northern

Đáp án:

Bài 1:

 1. ðeər ɑː ˈmɛni ˈpiːpl ɪn ðə ˌnɔːθˈiːst ˈkɔːnər ɒv ðə ruːm.

 2. θæŋk juː fɔː ˈlɛndɪŋ miː ðəʊz bʊks. ðeɪ ɑː ˈvɛri ˈɪntrɪstɪŋ.

 3. ðeɪ ɑː ˈpleɪɪŋ ˈfʊtbɔːl ɪn ðə jɑːd. ðɛn, ðeɪ kʌm həʊm ænd teɪk ə bɑːθ.

 4. ɔːlˈðəʊ ðə ˈwɛðə wɒz bæd, ðeɪ stɪl wɛnt ˈkæmpɪŋ.

 5. maɪ ˈbrʌðə weəz ə rɛd ˈlɛðə kəʊt ænd blæk ˈɡlɑːsɪz.

 6. maɪ ˈɡrænˌmʌðə lɪvz ɪn ðə saʊθ ɒv ðə ˈsɪti.

 7. aɪ hæv tuː ˈmɛni θɪŋz ɒn maɪ pleɪt. aɪ dəʊnt hæv taɪm tuː rɪˈlæks.

 8. duː juː hæv əˈnʌðə kiː? aɪ hæv lɒst maɪn.

 9. ðiːz keɪks ɑː dɪˈlɪʃəsaɪ wɒnt əˈnʌðə.

 10. maɪ ˈfɑːðə hæz ə ˈhɛlθi ˈlaɪfˌstaɪl.

Bài 2:

 1. These - ​​/ðiːz/

 2. Together - /tʊˈɡɛð.ə(ɹ)/

 3. Breath - /breθ/

 4. Healthy - /ˈhel.θi/

 5. Within -  /wɪðˈɪn/

 6. Their - /ðɛəz/

 7. Grandfather - /ˈɡræn.fɑː.ðər/

 8. Otherwise -  /ˈʌð.ə.waɪz/

 9. Weather - / ˈwɛðə /

 10.  Northern - /ˈnɔː.ðən/.

Xem thêm: Bài tập luyện tập phát âm th

Tổng kết

Trên đây, tác giả đã hướng người đọc cách phát âm TH. Hy vọng qua bài viết này, người đọc sẽ có thể phát âm thành thạo các âm  / ð / và / θ / và không bị nhầm lẫn giữa hai âm này. Ngoài việc nắm chắc lý thuyết, người học cũng nên luyện tập từ và các câu thường xuyên, đồng thời tra từ điển để nắm vững cách phát âm của các từ.


Nguồn tham khảo:

“How to pronounce the 'th sounds' /ð, θ/ in American English — Pronuncian.” American English Pronunciation, https://pronuncian.com/pronounce-th-sounds. Accessed 3 February 2023.

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833