Các cách sử dụng nâng cao của mạo từ (a, an, the)

Trong bài viết này, tác giả trình bày tầm quan trọng của việc sử dụng đúng mạo từ trong văn viết và những cách sử dụng nâng cao của từng mạo từ. Qua đó, người học có thể áp dụng vào kĩ năng IELTS Writing của mình.
cac cach su dung nang cao cua mao tu a an the

Mạo từ (a, an, the) là những từ rất quen thuộc trong quá trình học ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên việc nắm vững cách sử dụng mạo từ lại không phải là điều dễ dàng với nhiều người học. Bởi lẽ ngoài có rất nhiều quy tắc, người học cũng cần chú ý đến nhiều trường hợp ngoại lệ khi sử dụng. Việc sử dụng đúng từng mạo từ trong ngữ cảnh cụ thể là điều rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng câu văn và ý nghĩa mà người viết muốn truyền tải. Đặc biệt hơn với những thí sinh dự thi IELTS Writing, để đạt được điểm cao trong tiêu chí Grammatical Accuracy thì cần nắm vững cách sử dụng mạo từ.

Key takeaways

 1. Mạo từ là loại từ dùng để báo hiệu danh từ đứng sau nó là xác định hay chưa xác định, bao gồm “a, an, the, zero article”.

 2. Zero article áp dụng khi nhắc đến khái niệm chung, danh từ riêng, phương thức di chuyển, time phrases, common institutions.

 3. “The” áp dụng khi nhắc đến một đối tượng cụ thể, một số danh từ riêng, toàn bộ lớp đối tượng, đứng sau tính từ để chỉ một nhóm người.

 4. “A, an” áp dụng với danh từ không xác định, đối tượng được giới thiệu lần đầu, phân số tỷ lệ.

 5. Bài tập ứng dụng cách sử dụng mạo từ.

Khái niệm chung về mạo từ và các loại danh từ

Mạo từ là gì?

Mạo từ (article) là một loại từ dùng để báo hiệu danh từ đứng sau nó là xác định hay chưa xác định. Mạo từ gồm “a”, “an”, “the” và “zero article”. Xét về mặt bản chất, cũng như liên từ hoặc giới từ, mạo từ khi đứng một mình sẽ không có nghĩa mà cần đứng kèm với danh từ sau nó.

Tham khảo chi tiết hơn: Mẹo phân biệt mạo từ a - an - the và bài tập áp dụng

Các loại danh từ thường gặp

Trước khi áp dụng được quy tắc sử dụng mạo từ từ mức độ cơ bản đến nâng cao, người học cần ghi nhớ một số định nghĩa về các loại danh từ. Theo từ điển Cambridge:

Danh từ đếm được là danh từ chỉ về các sự vật mà trong ngôn ngữ tiếng Anh được coi là những vật riêng lẻ, có thể đếm được. Ví dụ: a car, three cars. Danh từ đếm được có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều.

Danh từ không đếm được là danh từ chỉ những vật thường được coi là một thể bởi chúng không thể tách nhau ra. Loại danh từ này thường bao gồm vật liệu (materials – gold), vật chất (substances – water or fire), những thứ trừu tượng ( music, justice) Một số danh từ luôn luôn ở dạng số nhiều nhưng lại là danh từ không đếm được. Ví dụ: I bought two pairs of trousers.

Danh từ xác định là danh từ chỉ một sự vật, hiện tượng rõ ràng tới người đọc. Trong khi đó, danh từ không xác định chỉ đối tượng một cách chung chung, không cụ thể.

Các loại danh từ thường gặp

Sử dụng Zero Article

Định nghĩa của việc không sử dụng mạo từ

Trong quá trình sử dụng tiếng Anh, người học đã làm quen với việc sử dụng mạo từ “a, an, the”. Hơn nữa, mỗi mạo từ lại có một quy tắc áp dụng riêng. Tuy nhiên, trong tiếng Anh cũng có những loại danh từ không đi kèm với mạo từ đằng trước trong văn nói hay văn viết. Thuật ngữ “zero article” đơn giản cho chúng ta biết rằng không có mạo từ nào được sử dụng trước một từ cụ thể.

Các trường hợp áp dụng “zero article”

Sử dụng danh từ số nhiều và danh từ không đếm được như là khái niệm chung

Thông thường, khi sử dụng danh từ để chỉ một đối tượng chung chung nào đó, chúng ta không sử dụng mạo từ. Một khái niệm chung là một nhận định hoặc ý tưởng khái quát mà có thể áp dụng cho một nhóm người hoặc vật. Danh từ số nhiều sẽ thường được sử dụng khi muốn đề cập đến một khái niệm chung, ví dụ “apples, dogs, children”.

Ví dụ: Dogs are much more playful than cats.

Tuy nhiên, mạo từ được sử dụng với danh từ số nhiều khi để chỉ một nhận định hoặc ý tưởng cụ thể.

Ví dụ: The dogs at the doggy park are very playful.

Trong ví dụ này, người nói muốn đề cập đến một số con chó ở công viên chó cụ thể chứ không còn chỉ một loài động vật.

Zero article cũng áp dụng với danh từ không đếm được khi muốn nhắc đến khái niệm chung

Ví dụ: I like listening to music while I exercise.

Trong ví dụ này, người nói không đề cập đến một thể loại nhạc nào mà họ chỉ đang tận hưởng hành động nghe nhạc chung chung. Ngược lại, khi muốn đề cập đến một đối tượng cụ thể, chúng ta sử dụng mạo từ.

Ví dụ: The music at the show last night was too loud.

“Music” được nhắc đến trong ví dụ này là đối tượng đã được xác định là “at the show last night” chứ không còn là một đối tượng khái quát nữa.

Với danh từ riêng

Zero article cũng được áp dụng với danh từ riêng chỉ người, địa điểm hoặc sự vật. Danh từ riêng thường được bắt đầu bởi chữ cái in hoa nên dễ dàng có thể nhận biết được, ví dụ “the month of August, 7th Street, Mexico City, Alice, English and Voice of America”.

Ví dụ: Alice teaches English at Voice of America.

Tuy nhiên, nếu mạo từ là một phần trong tên đầy đủ của sự vật thì cần giữ nguyên chứ không lược bớt. Ví dụ tờ báo có tên “The New York Times”, ban nhạc có tên “A Tribe Called Quest”, đất nước có tên “The Netherlands”.

Với phương thức di chuyển (transport phrases)

Zero article được áp dụng với cụm từ chỉ phương thức di chuyển như “by car,” “by train,” “by bus,” “by air” và  “on foot."

Ví dụ: The group traveled from Tangier to Casablanca by train.

Với Time Phrases

Từ hoặc cụm từ chỉ thời gian như “at night,” “at midnight,” “tomorrow,” “today” , “yesterday”, hay cụm từ bắt đầu bằng “last – last night, last week, last year” không sử dụng mạo từ đi kèm.

Ví dụ: Last week, I took a painting class for the first time.

Với common institutions (những tổ chức phổ biến)

Những từ chỉ những nơi, tổ chức phổ biến như “at home,” “at work,” “at school, “in class,” “in college” và “in jail” cũng thường không sử dụng mạo từ khi những tổ chức ấy được sử dụng với mục đích ban đầu của chúng.

Ví dụ:

a. I went to a school in London.

b. I went to school in London.

Ví dụ a tập trung vào nhấn mạnh địa điểm  “a school” trong khi ví dụ b tập trung vào hành động “went to school”. Trong ví dụ a thì từ “school” là danh từ đếm được và người nói đang đề cập đến một ngôi trường nào đó. “School” trong ví dụ b lại là danh từ không đếm được và có nghĩa tương đồng với “education”. Khi tra từ điển Cambridge, người học có thể nhận ra có một số từ vừa là danh từ đếm được, vừa là không đếm được khi áp dụng với ý nghĩa khác nhau. Cho nên, trong trường hợp b, người viết không thể sử dụng “the”.  Hiểu một cách đơn giản thì câu b đồng nghĩa với câu “ I was educated in London”.

Tương tự như vậy, từ “the church” có thể hiểu là nhà thờ (danh từ đếm được), “church” lại có nghĩa là hoạt động thờ phụng “worship” (danh từ không đếm được). “The football” được hiểu là ‘a football match” trong khi “football” có thể hiểu là “ football training activity”.

Các trường hợp khác

Zero article còn được áp dụng với chức danh công việc nếu chỉ có một người giữ chức vụ này trong một khoảng thời gian bất kì; và với danh từ chỉ bữa ăn hàng ngày, trừ trường hợp là những dịp đặc biệt.

Ví dụ:

 • Justin Trudeau was (the) Prime Minister of Canada during the COVID-19 crisis

 • We had dinner together yesterday.

 • We went to a dinner celebrating the 150th birthday of Canada. ( bữa ăn này là dịp đặc biệt)

Sử dụng mạo từ xác định (the)

Định nghĩa của mạo từ xác định

Theo từ điển Cambridge, mạo từ xác định (the) - definite article là mạo từ đứng trước danh từ mà đã được người đọc, người nghe biết đến từ trước.

Các trường hợp sử dụng mạo từ xác định (the)

Đề cập đến một danh từ cụ thể

Trong khi mạo từ “a/an” được sử dụng với những đối tượng chưa rõ ràng, “the” được sử dụng với đối tượng mà người nghe, đọc đã biết rõ về chúng.

Ví dụ:

a. I’m going to a restaurant in Soho tonight.

b. I’m going to the restaurant in Soho tonight.

Với ví dụ a, người nghe sẽ không biết người nói muốn nhắc đến một nhà hàng nào cụ thể, chỉ biết là tới một nhà hàng. Trong khi đó, người nghe trong ví dụ b đã biết chính xác nhà hàng mà người nói nhắc đến, vì có thể họ đã nói về nhà hàng này gần đây hoặc đã từng đến đó cùng nhau trong quá khứ.

Đề cập đến toàn bộ lớp đối tượng

Trong khi mạo từ không được dùng với danh từ số nhiều hoặc không đếm được như là khái niệm chung, mạo từ “the” sẽ được sử dụng với những dạng danh từ này khi đề cập đến như là một nhóm, một loại hay một ví dụ.

a. The wine glasses on that shelf were a wedding gift.

b. Knives and forks go in that drawer.

Trong câu a người viết cần dùng “the” cho dù “wine glasses” là số nhiều vì đang nói về một bộ ly rượu cụ thể. Chỉ có những ly rượu ở vị trí đó là món quà cưới.

Ở câu b, người viết đang nói về dao và nĩa nói chung nên không cần dùng “the”.
Ví dụ về thời điểm sử dụng mạo từ xác định (đề cập đến một danh từ cụ thể, toàn bộ lớp đối tượng, đối tượng duy nhất, hình thức so sánh nhất và khoảng thời gian cụ thể).

Một số trường hợp đặc biệt

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc không sử dụng mạo từ “the” hay có sử dụng mạo từ “the” đều đúng về mặt ngữ pháp nhưng lại khác nhau về ý nghĩa.

 • Trường hợp 1:

a. ✓ People in Asia mostly have dark hair.

b. ✓ The people in Asia mostly have dark hair.

Hai câu trên đều đúng về mặt ngữ pháp, tuy nhiên “the people in Asia” có nghĩa là những người ở châu Á ngay bây giờ, trong khi “people in Asia” đề cập đến những người ở châu Á trong bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, mọi người vẫn coi hai câu mang nghĩa giống nhau.

 • Trường hợp 2:

a. We’re going to a pub but we haven’t decided which one.

b. We’re going to the pub but we haven’t decided which one.

Cả hai câu trên đều đúng về mặt ngữ pháp, nhưng câu a “going to a pub” dùng để nhấn mạnh địa điểm “a pub”, còn trong câu b “going to the pub” mang nghĩa là đi ra ngoài uống rượu, vì vậy nó nhấn mạnh hành động. Cho nên, trong các trường hợp khác, thay vì nói là “go to the supermarket”, chúng ta nói là” go to a supermarket”, chúng ta sẽ thường bị hỏi tại sao vì người bản địa sẽ hiểu chúng ta đến đó với một mục đích khác thay vì mục đích là mua hàng hóa. Người học có thể áp dụng cách hiểu này với ‘going to the doctor’, ‘going to the cinema’, ‘going to the park’. Các cụm từ này muốn nhấn mạnh hoạt động thực hiện tại đó chứ không phải chính địa điểm đó.

 • Trường hợp 3:

a. Jungles are full of wildlife.

b. The jungle is full of wildlife.

Hai ví dụ này đều đều về mặt ngữ pháp. “The jungle” cơ bản được hiểu là những khu rừng điển hình. Khi sử dụng các đối tượng là con vật, thực vật cùng với mạo từ “the” thì đối tượng được nhắc đến mang cảm giác được coi trọng hơn.

 • Trường hợp 4:

a. ✓ Asians usually have dark hair.

b. ☓ The Asian usually has dark hair.

Tuy nhiên, theo Colt (“How to Use Articles in English: Advanced Uses of ‘The’”,) “the” không nên được sử dụng cho danh từ chỉ nhóm người bởi nó sẽ mang tính chất phân biệt chủng tộc.

Tổ chức từ thiện Amnesty International đã sử dụng một cách khéo léo mạo từ trong slogan của mình: “Protect the Human” thay vì “Protect Humans” để muốn nhấn mạnh rằng con người là sinh vật yếu đuối. Điều này cũng giống sắc thái nghĩa khi nói “ Protect the Tiger”, “Protect the Panda”.

Mạo từ là một trong những kiến thức khó nhất khi học tiếng Anh. Đôi khi, quy ước sử dụng còn quan trọng hơn ngữ pháp, trong một số trường hợp. Cho nên phương pháp để sử dụng thành thạo mạo từ là người đọc cần tiếp xúc nhiều hơn với tiếng Anh và bắt chước cách sử dụng của người bản địa.

Đề cập đến một số danh từ riêng

Thông thường mạo từ sẽ không đi kèm với danh từ riêng vì cơ bản chúng là dạng danh từ không đếm được. Ví dụ, chúng ta không nói “ I love the Paris” bởi Paris là tên một thành phố. Tuy nhiên, có một vài trường hợp tên riêng cần sử dụng mạo từ.

 • Trường hợp 1:

a. ☓ I live in UK.

b. ✓ I live in the UK.

Lý do sử dụng “the” là bởi Kingdom là một danh từ đếm được số ít.

 • Trường hợp 2:

a. ☓ My friend lives in USA.

b. ✓ My friend lives in the USA.

Mặc dù “states” là danh từ số nhiều, nhưng người viết muốn đề cập đến một nhóm “states” cụ thể đó là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

 • Trường hợp 3:

 ✓ Have you been to The Natural History Museum?

Trong ví dụ trên, người viết đang đề cập đến một bảo tàng nổi tiếng có tên The Natural History Museum. Cho nên dù danh từ riêng không sử dụng mạo từ đi kèm, nếu mạo từ nằm trong tên riêng thì vẫn cần sử dụng.

Sử dụng tính từ để chỉ một nhóm người

Khi muốn đề cập đến một nhóm người, chúng ta sử dụng “the + tính từ”.

Ví dụ: I think the rich should pay more tax and that the poor shouldn’t pay any.

Ngoài ra, “the” còn sử dụng trong trường hợp so sánh nhất và một số trường hợp khác. Tuy nhiên, đó là những cách sử dụng cơ bản nên tác giả không đề cập tại bài viết này.

Sử dụng mạo từ không xác định (a, an)

Định nghĩa của mạo từ không xác định

Theo từ điển Cambridge, mạo từ không xác định (a,an) được sử dụng với danh từ mà người nghe, người đọc chưa được biết đến từ trước. Mạo từ a, an được sử dụng với danh từ số ít và đếm được ( a sử dụng với từ bắt đầu bởi phụ âm, an sử dụng với từ bắt đầu bởi nguyên âm)

Các trường hợp sử dụng mạo từ không xác định (a, an)

Đề cập đến danh từ không xác định

Mạo từ a, an là dạng indefinite article, trong đó “indefinite” cũng có nghĩa là “not specific” (không cụ thể). Vì vậy, a, an được dùng khi nhắc đến một đối tượng chung chung.

Ví dụ:

 • I need a phone. (Không đề cập đến một chiếc điện thoại cụ thể nào, bất cứ điện thoại nào cũng được)

 • Mark wants a bicycle. (Không đề cập đến một chiếc xe đạp nào)

Khi giới thiệu đối tượng lần đầu tiên

A, an được sử dụng khi nói về một đối tượng mới, chưa được biết đến hoặc được giới thiệu lần đầu tiên cho người nghe. Ngoài ra, mạo từ này còn được sử dụng để hỏi về sự tồn tại của đối tượng nào đó.

Ví dụ:

 • I have a car. (“car” được giới thiệu lần đầu tiên cho người nghe)

 • Tom is a teacher. (“teacher” là thông tin mà người nghe mới được biết)

 • Is there a dictionary in your backpack? (Hỏi về sự tồn tại của “dictionary”)

Khi thể hiện đơn vị đếm, phân số, tỷ lệ

A, an có thể được sử dụng bằng nghĩa với “per”.

Ví dụ:

 • Apples currently cost $1.30 a pound.

 • Cheetahs can run 60 miles an hour.

Khi đề cập đến phân số, tỷ lệ, người viết có thể dụng a, an

Ví dụ: ¼ sẽ được viết là one-quarter hoặc a quarter, ½ sẽ được viết là one half hoặc a half.

Trường hợp đặc biệt (sử dụng a, an với danh từ không đếm được)

Trong một số trường hợp, mạo từ a/an dùng với danh từ không đếm được. Lúc này, người nói có mục đích muốn nói về một thể loại đối tượng nhất định nào đó.

Ví dụ:

He felt a dreadful anger that he could not control.

Trong ví dụ này, anger là một danh từ không đếm được. Tuy nhiên, người viết muốn đề cập đến “a dreadful anger”( sự tức giận khủng khiếp). Thông thường, người viết cần thêm một tính từ đằng trước danh từ hoặc một mệnh đề phụ đằng sau. Cách sử dụng này thường xuất hiện trong văn viết với hình thức formal.

Lưu ý rằng việc sử dụng a/an không có nghĩa sẽ biến danh từ đó trở nên danh từ đếm được. Vì vậy, không thể viết rằng “ They both felt dreadful angers”.

Ngoài ra, có một số từ cho dù có thêm tính từ đằng trước thì cũng không được sử dụng với a/an.

Ví dụ: Advice, fun, health, information, luck, news, progress, trouble, weather, work, furniture, homework, jewellery, luggage, money.

ZERO article

Bài tập ứng dụng

Điền mạo từ a/an/the thích hợp vào chỗ trống

 1. She sometimes goes to ______ jail in our city as part of her job.

 2. My son's studying history at ______ university.

 3. I went to ______ hospital today to see my friend who's a nurse.

 4. I play football twice ______ week.

 5. I go to the library every ______ Saturday.

 6. John had ______ high temperature, so he went home.

 7. ______ most animals in the UK are harmless

Lời giải

 1. the

 2. zero article

 3. the

 4. a

 5. zero article

 6. a

 7. zero article

Kết luận

Mạo từ là một trong những kiến thức không dễ dàng để học trong quá trình rèn luyện khả năng viết hay nói tiếng Anh. Trong khi có nhiều quy tắc để áp dụng, người học cần thực hành song song với việc tiếp xúc với ngôn ngữ theo từng ngữ cảnh và học tập cách diễn đạt thay vì chỉ áp dụng quy tắc một cách máy móc. Trong giới hạn bài viết này, tác giả đã trình bày một số cách sử dụng nâng cao, tuy chưa phải là tất cả, của các mạo từ trong tiếng Anh, giúp người học có thể áp dụng trong hoàn cảnh nói hay viết của mình một cách hiệu quả.

Xem tiếp: Các cách sử dụng nâng cao của mạo từ (a, an, the) - Phần 2

Nguồn tài liệu tham khảo

Beckwith, Seonaid. “A” And “The” Explained: A Learner’s Guide to Definite and Indefinite Articles. 2013.

“Advanced Articles a(an) Vs. The.” ENGLISH PAGE, www.englishpage.com/articles/advanced-articles.htm.

Colt, John. “How to Use Articles in English: Advanced Uses of ‘The.’” Verbling, Jan. 2019, www.verbling.com/articles/post/how-to-use-articles-in-english-advanced-.

“Articles: Advanced Usage.” English With Lee, 22 Nov. 2016, www.englishwithlee.com/articles-advanced-usage.

“The Definite Article: ‘the.’” LearnEnglish, 15 Mar. 2010, learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/definite-article.

“A/An and The.” English Grammar Today - Cambridge Dictionary, 5 Apr. 2023, dictionary.cambridge.org/vi/grammar/british-grammar/a-an-and-the

Tham khảo thêm khóa học tiếng Anh giao tiếp tại ZIM, giúp học viên cải thiện các kỹ năng giao tiếp và tăng phản xạ trong tình huống thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu