Cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ trong dạng bài Opinion trong IELTS Writing Task 2

Trong bài viết này, tác giả giới thiệu 1 hướng tiếp cận mới cho dạng bài Opinion trong IELTS Writing Task 2 và đưa ra các hướng dẫn cũng như các lưu ý giúp người học viết bài hiệu quả hơn. Đó là cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ.
cach tiep can can bang nhung thien hon ve bac bo trong dang bai opinion trong ielts writing task 2

Trong bài thi IELTS Writing Task 2, thí sinh sẽ đối mặt với nhiều dạng câu hỏi khác nhau, một trong số đó là dạng Opinion Essay. Giống như cái tên của dạng bài này, mục đích chính của dạng Opinion Essay là yêu cầu thí sinh trình bày quan điểm cá nhân (opinion) về một nhận định được nêu trong câu hỏi, đồng thời thí sinh phải đưa ra lập luận để ủng hộ và chứng minh cho quan điểm đó. Trong bài viết này, tác giả sẽ bàn sâu hơn về cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ. Đây là hướng tiếp cận mà nhiều thí sinh vẫn còn e dè để áp dụng vào bài viết của mình; tuy nhiên, hướng tiếp cận này sẽ giúp bài viết của thí sinh được lập luận 1 cách có chiều sâu và có tính thuyết phục hơn.

Key takeaways

 • Định nghĩa của cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ: Người viết thừa nhận một phần nhận định của đề bài nhưng vẫn thiên hơn về bác bỏ.

 • Lợi ích của cách tiếp cận này: Giúp thí sinh phản biện tốt hơn và bài viết có tính thuyết phục và logic hơn.

 • Từ vựng và ngữ pháp thể hiện rõ quan điểm thiên hơn về bác bỏ: Sử dụng cấu trúc nhượng bộ “Although/While” và cấu trúc tương phản “However”; sử dụng các từ “still” và “should” trong câu thesis; …

 • Các lưu ý dành cho thí sinh khi áp dụng cách tiếp cận này: câu thesis phải thể hiện rõ lập trường; lập luận cần được phát triển 1 cách nhất quán; và thí sinh phải thực hiện kĩ các bước lập dàn bài để chuẩn bị ý tưởng 1 cách hiệu quả nhất.

Cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ

image-alt

Định nghĩa

Đây là cách tiếp cận mà trong đó người viết thừa nhận/đồng tình với một phần của nhận định của đề bài (có thể là vế trước hoặc vế sau của nhận định đó), nhưng quan điểm của người viết vẫn thiên hơn về phía bác bỏ (không đồng tình với phần còn lại của nhận định).

Giả sử ta có đề bài sau:

Some people think environmental protection is the responsibility of politicians, not individuals as individuals can do too little.
To what extent do you agree or disagree?

(Tạm dich: Một vài người nghĩ rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các nhà chức trách, không phải của người dân vì họ không thể làm gì nhiều. Anh/Chị đồng tình hay không đồng tình với ý kiến này?)

Với cách tiếp cận này, người viết sẽ có quan điểm như sau: Mặc dù các nhà chức trách đúng là có nhiều quyền hành hơn trong việc bảo vệ môi trường, nhưng mỗi người dân cũng cần có trách nhiệm và ý thức về việc đóng góp để giúp môi trường sống được lành mạnh hơn.

Như vậy, có thể thấy với quan điểm trên, người viết thừa nhận một phần với vế “environmental protection is the responsibility of politicians” nhưng bác bỏ với vế “not individuals as individuals can do too little”.

Cách tiếp cận này được coi là cân bằng vì người viết vẫn thừa nhận tính đúng của nhận định này, nhưng đồng thời vẫn khẳng định được quan điểm bác bỏ đối với nhận định.

Lợi ích

Không ít thí sinh vẫn còn khá lúng túng khi nghĩ tới việc viết bài theo cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ vì có thể sợ rằng quan điểm cá nhân trong bài viết không được nêu rõ ràng và các lập luận được triển khai lỏng lẻo. Tuy nhiên, đây lại là cách tiếp cận rất phù hợp trong trường hợp thí sinh có các ý tưởng đối lập đối với nhận định của đề bài; và qua bài viết này, tác giả sẽ giúp thí sinh hiểu rõ hơn về hướng tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ để bài viết của thí sinh không những không bị mắc lỗi quan điểm (tiêu chí Task Response) và lỗi mạch lạc (tiêu chí Coherence and Cohesion) mà còn phát triển lập luận chặt chẽ và có logic.

Khi áp dụng cách tiếp cận này, thí sinh sẽ bắt buộc suy xét đến các mặt đối lập của vấn đề/nhận định của đề bài. Điều đó đồng nghĩa với việc thí sinh có thể khai thác được nhiều ý tưởng hơn. Với cách tiếp cận này, khi thí sinh đưa ra quan điểm đồng tình một phần và đưa ra các ví dụ hay dẫn chứng liên quan, sau đó phản biện lại với quan điểm thiên hơn về bác bỏ, thì toàn bộ bài viết của thí sinh sẽ có tính thuyết phục hơn cũng như lập trường ban đầu được nhấn mạnh và rõ ràng hơn.

Cấu trúc bài viết

Đối với cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ, bài viết của thí sinh cũng cần có cấu trúc bao gồm 4 đoạn: Mở bài - Thân bài 1 - Thân bài 2 - Kết bài. Tuy nhiên cách viết mở bài (cụ thể hơn là cách viết câu thesis) sẽ có sự khác biệt. Cho dù là tiếp cận cân bằng, nhưng thí sinh cần thể hiện rõ quan điểm của mình thiên hơn về bác bỏ để tránh lỗi quan điểm mơ hồ.

Đối với phần Thân bài, ở đoạn Thân bài 1 thí sinh sẽ nêu quan điểm thừa nhận (đồng tình 1 phần) và đưa ra các lập luận liên quan. Với quan điểm không đồng tình, thí sinh sẽ trình bày ở đoạn Thân bài 2 cùng với các lập luận và dẫn chứng liên quan để chứng minh cho quan điểm này. Lý do vì sao thí sinh được khuyên nên trình bày quan điểm chính ở đoạn Thân bài 2 và đoạn này có thể viết dài hơn là do khi thí sinh nêu các lập luận phản bác ở đoạn này thì bài viết sẽ có sự diễn tiến rõ hơn trong nội dung và như vậy bài viết sẽ có tính liên kết chặt chẽ hơn cũng như có tính thuyết phục hơn.

Cuối cùng là đoạn Kết bài. Ở đoạn này thí sinh cần khẳng định lại một lần nữa quan điểm của mình, đồng thời diễn giải lại các luận điểm trong phần Thân bài một cách ngắn gọn. Tuyệt đối không thêm ý tưởng hay quan điểm mới trong đoạn Kết bài nhé.

Từ vựng và ngữ pháp thể hiện rõ quan điểm thiên hơn về bác bỏ

image-alt

 • Đoạn Mở bài

Trong đoạn này, thí sinh cũng tiến hành paraphrase câu đề bài để giới thiệu chủ đề và dẫn dắt đến nhận định của đề bài. Tiếp đến, thí sinh cần viết câu thesis (hay còn gọi là câu quan điểm). Trong câu này, để thể hiện được rõ quan điểm thừa nhận 1 phần nhưng thiên hơn về bác bỏ, thí sinh nên sử dụng các cấu trúc sau:

- Cấu trúc nhượng bộ “Although/While”: Although/While + quan điểm thừa nhận 1 phần, nêu quan điểm thiên hơn về bác bỏ.

Ví dụ với đề bài sau: In the modern world, schools are no longer necessary because there is so much information available through the internet that children can study just as well at home. To what extent do you agree or disagree? (Đề thi ngày 15/07/2023) (Tạm dịch: Trong thế giới hiện đại ngày nay, nhà trường không còn cần thiết bởi vì có rất nhiều thông tin có sẵn trên mạng Internet mà trẻ em cũng có thể học tốt ở nhà. Anh/Chị đồng tình hay không đồng tình với ý kiến này?)

→ Câu thesis: Although nowadays children might solely rely on the Internet to self-study at home, I believe learning at school still plays an essential role in their development. (Cho dù ngày nay trẻ em có thể hoàn toàn phụ thuộc vào mạng Internet để tự học ở nhà, tôi tin rằng việc học ở trường vẫn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của chúng.)

- Cấu trúc tương phản “However”: It is partly true that + quan điểm thừa nhận 1 phần; however, quan điểm thiên hơn về bác bỏ.

→ Cũng với đề bài ví dụ trên, ta có câu thesis như sau: It is partly true that the Internet has enabled children to gain knowledge via accessible information online; however, schools should always be the major source of knowledge which students can acquire to develop themselves intellectually. (Điều này là đúng một phần khi mạng Internet đã cho phép trẻ em thu thập kiến thức thông qua thông tin sẵn có trên mạng; tuy nhiên, nhà trường nên luôn là nguồn kiến thức chính mà học sinh có thể thu nạp để phát triển trí tuệ.)

Bên cạnh đó, trong mệnh đề chính của câu thesis hoặc vế có chứa quan điểm thiên hơn về bác bỏ, thí sinh nên sử dụng các từ như “still” (vẫn) hay “should” (nên) để khẳng định quan điểm trái chiều với 1 phần của nhận định trong đề bài.

 • Đoạn Thân bài 1

Như đã đề cập ở trên, trong đoạn này thí sinh sẽ nêu quan điểm thừa nhận 1 phần và đưa ra các lập luận liên quan. Cụ thể hơn với đề bài ví dụ trên, thí sinh có thể nêu 1 hoặc 2 lợi ích của việc trẻ em tự học ở nhà nhờ vào Internet kèm theo các dẫn chứng, ví dụ thực tế để chứng minh cho các luận điểm này. Ở đoạn này, thí sinh vẫn trình bày quan điểm với các từ vựng thông thường dùng để nêu thông tin và luận điểm như “On the one hand”, “To begin with”, “First/Firstly”, “In addition”, …

 • Đoạn Thân bài 2

Đây sẽ là đoạn mà thí sinh cần giải thích chi tiết lập trường của mình (thiên hơn về bác bỏ) bằng cách đưa ra các lập luận phản bác quan điểm của đoạn Thân bài 1 nhằm mục đích chứng minh cho quan điểm bác bỏ. Đối với đoạn này, thí sinh có thể sử dụng các từ/cụm từ như “On the other hand”, “However”, “Nevertheless” để giới thiệu và đưa ra quan điểm trái chiều. Ngoài ra, thí sinh có thể sử dụng “Despite”, “Notwithstanding”, “Whereas” để một lần nữa nhắc lại quan điểm thừa nhận một phần, đồng thời nêu ra quan điểm trái chiều. Như vậy, các đoạn văn sẽ được liên kết 1 cách mạch lạc và chặt chẽ hơn.

Đọc thêm: Các cụm từ thay thế cho “However” trong IELTS Writing Task 2

 • Đoạn Kết bài

Trong đoạn Kết bài, thí sinh sẽ một lần nữa khẳng định lập trường của mình để đảm bảo nội dung của bài viết có tính nhất quán. Khi viết lại câu thể hiện lập trường, thí sinh nên sử dụng các cấu trúc tương phản hay nhượng bộ mà đã được giới thiệu ở phần trên nhằm mục đích thể hiện đầy đủ quan điểm thừa nhận 1 phần và quan điểm thiên hơn về bác bỏ. Bên cạnh đó, thí sinh cũng cần nêu tóm tắt các ý luận điểm đã được đề cập đến trong phần Thân bài.

Đọc thêm: Hướng dẫn viết kết bài IELTS Writing Task 2 từ band 5 đến band 8

Ứng dụng từ vựng và ngữ pháp thể hiện quan điểm thiên hơn về bác bỏ trong bài viết IELTS Writing Task 2 dạng Opinion Essay

Đề bài: In the modern world, schools are no longer necessary because there is so much information available through the internet that children can study just as well at home. To what extent do you agree or disagree? (Đề thi ngày 15/07/2023)

The advent of the internet has revolutionized the way children access information, sparking debates about the relevance of traditional schools in the digital age. While I agree self-studying via the Internet offers certain advantages, schools still continue to play a crucial role in shaping a child's development. This essay explores two benefits of self-studying at home through the Internet and highlights the indispensable importance of schools in the modern world.

On the one hand, self-studying at home through the Internet offers several benefits to learners. Firstly, the abundance of information available at one's fingertips allows students to explore diverse subjects beyond the limitations of a conventional curriculum. By researching topics of personal interest, children can cultivate a genuine passion for learning, making the educational process more engaging and fulfilling. Secondly, the flexible nature of online learning enables students to tailor their study schedules to their individual preferences and learning pace. This autonomy fosters a sense of responsibility and self-discipline, empowering young learners to take charge of their education. Additionally, it accommodates those who may have other commitments, such as pursuing extracurricular interests or managing personal responsibilities.

Despite the advantages of self-studying via the Internet, schools remain a vital component of a child's educational journey. One of the primary benefits of schools lies in the presence of qualified and experienced teachers. These educators bring expertise, guidance, and real-time feedback to the learning process, addressing students' doubts and providing valuable insights that extend beyond mere information retrieval. Furthermore, schools offer a structured environment that nurtures not only academic growth but also social and emotional development. Interacting with peers in face-to-face settings enhances communication skills, empathy, and teamwork – skills that are increasingly valuable in a digitally connected but often socially distant world. The school environment also promotes a sense of community and shared learning experiences that contribute to a child's intellectual and physical growth.

In conclusion, although the Internet has opened up vast possibilities for self-studying at home, I firmly believe schools should not be substituted in this world of technology. The autonomy and abundance of information the internet offers empower students to explore diverse subjects and personalize their learning experiences. However, schools provide essential elements that complement self-studying, such as the expertise of teachers, a structured environment, and opportunities for social and emotional growth.

Xử lý các vấn đề xung quanh việc chọn cách tiếp cận này

image-alt

Các vấn đề thường gặp khi thí sinh áp dụng cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ và giải pháp khắc phục

 1. Câu thesis không thống nhất, dẫn đến lập trường không được thể hiện rõ ràng

  Trong trường hợp này, thí sinh thường chưa xác định quan điểm cá nhân đối với nhận định của đề bài một cách hoàn thiện. Như vậy, thí sinh dễ mắc lỗi khi viết câu thesis mơ hồ cũng như chọn dùng từ chưa chính xác để truyền đạt tốt ý tưởng.

Ví dụ lỗi sai: In my opinion, I agree people should follow the customs when they start to live in a new country, but I also believe they need to follow the traditions of that country as well.

Với câu thesis như trên, người viết có thể hiện được quan điểm, nhưng quan điểm ấy chưa rõ ràng và không phù hợp với cách tiếp cận này vì nội dung không cho thấy được quan điểm bác bỏ.

Giải pháp khắc phục: Người viết nên biến đổi vế sau với nội dung mang nghĩa phủ định.

→ Câu thesis tốt hơn: In my opinion, I agree people should follow the customs when they start to live in a new country, but I believe they do not need to follow the traditions of that country.

 1. Lập luận không nhất quán, gây ra sự khó hiểu và mâu thuẫn trong nội dung

Nguyên nhân chính của vấn đề này là do thí sinh không bám sát với nội dung của câu chủ đề trong đoạn Thân bài, dẫn đến việc đưa ra các dẫn chứng không liên quan, thậm chí là bị lạc đề. Từ đó, nội dung sẽ bị mất đi tính thống nhất và mạch lạc.

Ví dụ lỗi sai: Notwithstanding the benefits of reading newspapers to update news, social media are improving upon providing instant and concise information for the public. To be specific, young people increasingly use many network platforms to keep in touch with each other. For example, a large number of overseas students frequently communicate with their friends and family via Whatsapp, one of the most popular applications for messaging. As a result, they may no longer suffer from homesickness and hence improve their mental health to study better.

Giải pháp khắc phục: Người viết cần xem lại các bước lập dàn bài và thiết lập ý tưởng phù hợp hơn với ý luận điểm được nêu. Trong trường hợp này, người viết chỉ nên bàn luận về việc các trang mạng xã hội cung cấp thông tin tới người dùng tốt như thế nào, chứ không nên lệch sang các lợi ích không liên quan.

→ Lập luận tốt hơn: Notwithstanding the benefits of reading newspapers to update news, social media are improving upon providing instant and concise information for the public. To be specific, social media platforms, such as Twitter and Facebook, allow users to receive real-time updates on breaking news and current events. News agencies and individuals alike can share information instantly, making it accessible to a global audience within seconds. For instance, during natural disasters or emergencies, people can stay informed about the situation as it unfolds through live updates on social media.

 1. Viết về quan điểm đối lập (thừa nhận 1 phần) ở đoạn Thân bài 1, nhưng không thể hiện quan điểm bác bỏ ở đoạn Thân bài 2

Vấn đề này xảy ra có thể do bởi thí sinh quên mất lập trường của mình đang là thiên hơn về bác bỏ, hoặc do thí sinh không có ý tưởng để thể hiện quan điểm bác bỏ.

Ví dụ lỗi sai:

 • Câu thesis: Although I agree it is necessary for the government to invest in public services, I still believe allocating funds for arts, music, and theater should not be neglected.

 • Luận điểm đoạn Thân bài 1: On the one hand, investment in public services brings about several advantages to society. Firstly, one of the key roles of public services is to provide aid in urgent circumstances.

 • Luận điểm đoạn Thân bài 2: On the other hand, when the government takes more care of developing public services, the people’s well-being is also improved and more complete.

Giải pháp khắc phục: Tương tự với vấn đề số 2, trong trường hợp này, người viết cần xem kĩ lại các bước lập dàn bài để triển khai lập luận phù hợp hơn với cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ. Tức là, đối với đoạn Thân bài 2 này, người viết cần đưa ra ý luận điểm thể hiện lập trường bác bỏ.

→ Luận điểm đoạn Thân bài 2: On the other hand, allocating the governmental budget for arts, music, and theater should also be taken into account.

Tổng kết

Như vậy, tác giả đã giới thiệu và hướng dẫn cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ trong dạng bài Opinion Essay trong IELTS Writing Task 2. Đây là cách tiếp cận tuy không được sử dụng phổ biến nhưng lại mang đến hiệu quả cao trong việc phát triển lập luận và phản biện. Khi áp dụng với cách tiếp cận này, thí sinh cần lưu ý trong việc xác định lập trường rõ ràng đối với nhận định của đề bài, đồng thời cẩn thận trong việc sử dụng từ vựng và các cấu trúc ngữ pháp giúp thể hiện rõ quan điểm thiên hơn về bác bỏ. Hi vọng thông qua bài viết này cùng với nỗ lực luyện tập của mình, thí sinh có thể chinh phục thành công cách tiếp cận cân bằng, nhưng thiên hơn về bác bỏ này!


Nguồn tham khảo

"To What Extent You Agree or Disagree - IELTS Essay." IELTS-up - Your Best IELTS Guide, ielts-up.com/writing/to-what-extent-agree-disagree-essay.html.

"Ieltsfocus.com.", 7 Nov. 2017, ieltsfocus.com/2017/11/07/ielts-opinion-essays/.

Người học cần nâng điểm IELTS cao nhanh chóng để nộp hồ sơ du học, định cư, tốt nghiệp, hay việc làm. Tham khảo khóa luyện thi IELTS online với lịch học linh hoạt và tối ưu chi phí.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu