Cách tiếp cận hoàn toàn đồng ý hoặc bác bỏ trong IELTS Writing Task 2 Dạng Opinion

Tác giả sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết bài dạng Opinion theo cách tiếp cận hoàn toàn đồng ý hoặc hoàn toàn bác bỏ.
cach tiep can hoan toan dong y hoac bac bo trong ielts writing task 2 dang opinion

Trong đề thi IELTS Writing Task 2, Opinion Essay hay còn được gọi là Agree or Disagree essay là một trong những dạng bài phổ biến nhất. Đối với dạng bài này, người viết cần đưa ra quan điểm cá nhân đối với vấn đề được nêu ra trong đề bài.

Thông thường sẽ có 2 cách để tiếp cận dạng bài này:

 • Cách 1: One side (totally agree/disagree): Cách tiếp cận hoàn toàn đồng ý hoặc bác bỏ với ý kiến đưa ra.

 • Cách 2: Balanced ( Partly agree or partly disagree): Cách tiếp cận cân bằng nhưng thiên hơn về đồng ý hoặc thiên hơn về bác bỏ.

Cách làm an toàn và thận trọng mà nhiều người viết sẽ lựa chọn là nghiêng hẳn về một phía theo quan điểm hoàn toàn đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý. Khi đó người viết sẽ nêu ra quan điểm mà mình lựa chọn và trình bày các lý do chứng minh rằng quan điểm của mình là đúng. Các lý lẽ và dẫn chứng phải hợp lý và có tính thuyết phục cao đối với người đọc.

Bài viết dưới đây sẽ đưa người học cùng tìm hiểu về cách tiếp cận hoàn toàn đồng hoặc hoàn toàn bác bỏ với ý kiến đưa ra trong dạng bài Opinion.

Key takeaways

 1. Cách tiếp cận hoàn toàn đồng ý hoặc bác bỏ với dạng bài Opinion:

 • Nêu rõ quan điểm mà mình lựa chọn (đồng ý hoặc bác bỏ) và trình bày các lý do chứng minh rằng quan điểm của mình là đúng.

 • Quan điểm này phải được thể hiện rõ xuyên suốt bài viết, có sự nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài.

 1. Lợi ích:

 • Có một lập luận rõ ràng và một bài luận mạch lạc hơn.

 • Giảm thiểu nguy cơ các lập luận bị mâu thuẫn với nhau vì cả hai đoạn thân bài đều chỉ ủng hộ cho một quan điểm

 1. Cấu trúc bài viết:

 • Mở bài: Giới thiệu chủ đề. Nêu rõ ý kiến cá nhân ủng hộ hoặc bác bỏ

 • Thân bài 1: Diễn giải luận điểm đầu tiên để củng cố cho quan điểm đồng ý hoặc bác bỏ. 

 • Thân bài 2: Diễn giải luận điểm thứ hai để củng cố cho quan điểm đồng ý hoặc bác bỏ.

 • Kết bài: Tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết và khẳng định lại quan điểm cá nhân.

Lợi ích của cách tiếp cận hoàn toàn đồng hoặc hoàn toàn bác bỏ trong dạng bài Opinion

Cách tiếp cận này có thể giúp người viết có một lập luận rõ ràng và một bài luận mạch lạc hơn. Với việc đưa rõ quan điểm ngay từ đầu đồng ý hoặc bác bỏ, người viết sẽ giảm thiểu nguy cơ các lập luận bị mâu thuẫn với nhau vì cả hai đoạn thân bài đều chỉ ủng hộ cho một quan điểm. Với những người học đang ở trình độ trung cấp trở xuống thì cách viết này giúp người học kiểm soát bài luận của mình tốt hơn, ít mắc lỗi quan điểm không rõ ràng hơn là cách tiếp cận cân bằng (partly agree/disagree).

Tuy nhiên cách viết này cũng đòi hỏi người viết có nhiều ý tưởng hơn, bởi vì người viết phải tìm được nhiều hơn hai luận điểm cho mỗi bài. Trong trường hợp người viết chỉ nghĩ được hai luận điểm, người viết cần nắm được cách triển khai mỗi thân bài với chỉ một luận điểm và phát triển luận điểm đó một cách đầy đủ.

Phân tích đề bài dạng Opinion

Khi phân tích đề bài, người viết cần hiểu rõ yêu cầu được nêu ra trong đề bài, từ đó có thể chọn được cách tiếp cận phù hợp. Với dạng bài Opinion, người học có thể bắt gặp hai phân loại đề bài: đề bài có một vế quan điểm, và đề bài có hai vế quan điểm.

Ví dụ:

It is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems. Do you agree or disagree?

=> Đề bài chỉ có một vế quan điểm: Việc học văn học đối với học sinh trung học là phí thời gian.

It is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems, and students should focus more on subjects that they need for the future. Do you agree or disagree?

=> Đề bài có hai vế quan điểm:

 • Việc học văn học đối với học sinh trung học là phí thời gian.

 • Học sinh trung học nên tập trung hơn vào các môn học cần thiết cho tương lai.

Khi dùng cách tiếp cận hoàn toàn đồng ý hoặc bác bỏ cho đề bài có hai vế quan điểm thì người viết cần phải xác định được hai vế quan điểm và đưa ra lập luận đồng ý hoặc bác bỏ cho cả hai vế quan điểm để tránh trả lời thiếu yêu cầu của đề và dẫn đến mất điểm trong tiêu chí Task Response.

Lên ý tưởng và lập dàn bài cho dạng bài Opinion theo cách tiếp cận hoàn toàn đồng ý hoặc bác bỏ.

Người viết nên dành ít nhất 5 đến 10 phút để lên ý tưởng và lập dàn bài trước khi viết bài. Việc này sẽ giúp người viết tránh đi lạc đề và chọn được luận điểm hay cũng như có thể phát triển luận điểm một cách đầy đủ và chặt chẽ để ủng hộ cho quan điểm của mình.

Cách lên ý tưởng

Khi muốn ủng hộ một quan điểm, người viết nên nghĩ đến những yếu tố đồng thuận với quan điểm.

Ví dụ: Nếu muốn ủng hộ quan điểm chính phủ nên miễn tiền học phí đại học cho học sinh nghèo, người viết cần đưa ra các lợi ích khi mà chính phủ làm như vậy.

Khi muốn ủng hộ một quan điểm, người viết nên nghĩ đến những yếu tố ngược với quan điểm.

Ví dụ: Nếu muốn bác bỏ quan điểm chơi điện tử có lợi cho trẻ con, người viết cần đưa ra các tác hại của việc chơi điện tử.

Cấu trúc chung của bài viết

Ở dạng này, cấu trúc bài viết vẫn đi theo cấu trúc chung của IELTS Writing Task 2 với 4 đoạn lớn, bao gồm:

 • Mở bài

Mở bài giới thiệu chủ đề.  Nêu rõ ý kiến cá nhân ủng hộ hoặc bác bỏ

 • Thân bài 1

Trình bày khía cạnh đồng ý hoặc bác bỏ thứ nhất.

Diễn giải luận điểm bằng việc đưa ra lời giải thích chi tiết và ví dụ cụ thể.

 • Thân bài 2

Trình bày khía cạnh đồng ý hoặc bác bỏ thứ hai.

Diễn giải luận điểm bằng việc đưa ra lời giải thích chi tiết và ví dụ cụ thể.

 • Kết luận

Kết bài tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết và khẳng định lại quan điểm cá nhân.

image-alt

Nhưng trên thực tế, người học không nhất thiết phải đi theo bố cục trê, hoàn toàn có thể viết nhiều hơn tùy theo ý thích và khả năng lập luận. Dù vậy, người học ở trình độ cơ bản (cụ thể là band 5.0-6.0),  chia bài viết thành bốn đoạn sẽ giúp việc phân tích trở nên dễ dàng hơn.

Ngôn ngữ dùng trong bài viết

Dưới đây là sườn bài với các câu mẫu mà người học có thể tham khảo cho dạng bài hoàn toàn đồng ý hoặc bác bỏ:

Mở bài: Giới thiệu chủ đề và nêu rõ ý kiến cá nhân đồng ý hoặc bác bỏ

Câu 1: Paraphrase đề bài

Some people belive that/ It is argued that…

Câu 2: Đưa ra ý kiến cá nhân đồng ý hoặc bác bỏ.

Personally, I completely agree/ disagree with this view for several reasons.

Thân bài 1: Trình bày khía cạnh đồng ý/ bác bỏ thứ nhất

Câu 1: Câu chủ đề

The first reason why…

Câu 2: Nêu luận điểm cụ thể 1

To begin with/ Admittedly/Firstly,…

Câu 3+4: Diễn giải bằng việc đưa ra lời giải thích chi tiết và ví dụ cụ thể

Câu 5: Nêu luận điểm cụ thể 2

Additionally/ Secondly,…

Câu 6+7: Diễn giải bằng việc đưa ra lời giải thích chi tiết và ví dụ cụ thể

Thân bài 2: Trình bày khía cạnh đồng ý/ bác bỏ thứ hai

Câu 1: Câu chủ đề

The second reason why…

Câu 2: Nêu luận điểm cụ thể 1

First/Firstly,…

Câu 3+4: Diễn giải bằng việc đưa ra lời giải thích chi tiết và ví dụ cụ thể

Câu 5: Nêu luận điểm cụ thể 2

Furthermore/Moreover,…

Câu 6+7: Diễn giải bằng việc đưa ra lời giải thích chi tiết và ví dụ cụ thể

Kết bài: Kết bài tóm tắt lại đại ý của toàn bài viết và khẳng định lại quan điểm cá nhân.

In conclusion, for the reasons I have mentioned above, I maintain that…

Đối với những câu diễn giải luận điểm, người học có thể tham khảo các từ nối sau:

Đưa ra giải thích

This is because

Điều này xảy ra là vì

In other words

Nói cách khác

Đưa ra ví dụ

For example

Ví dụ (theo sau bởi mệnh đề)

For instance

Like

Ví dụ (theo sau bởi danh từ hoặc cụm danh từ)

Such as

Đưa ra hệ quả

As a result

Vì vậy

Therefore

Consequently

Thus

Hướng dẫn các bước viết bài chi tiết

Áp dụng toàn bộ lý thuyết ở các phần trên, tác giả tổng hợp lại ba bước quan trọng khi viết bài IELTS Writing Task 2, cụ thể hơn dành cho dạng bài hoàn toàn đồng ý hoặc hoàn toàn bác bỏ như sau:

Bước 1: Phân tích đề bài

Bước 2: Lên ý tưởng và lập dàn bài

Bước 3: Viết bài hoàn chỉnh

Bước 4: Đọc lại bài và sửa lỗi

Ở phần này, tác giả sẽ phân tích một đề mẫu và áp dụng các bước nêu trên:

Đề bài ví dụ: It is a waste of time for high school students to learn literature such as novels and poems. Do you agree or disagree

Bước 1: Phân tích đề bài:

Đề bài có một vế quan điểm: Học môn văn học là sự lãng phí thời gian đối với học sinh phổ thông.

Yêu cầu của đề bài: Người viết trình bày ý kiến đồng ý hay không đồng ý với quan điểm trên.

Vậy khi viết theo hướng tiếp cận hoàn toàn đồng ý hoặc bác bỏ, người viết phải nêu rõ ý kiến của bản thân là học môn văn có lãng phí thời gian của học sinh hay không và đưa ra các luận điểm để chứng minh cho lập trường của bản thân. Lập trường này phải được thể hiện rõ xuyên suốt bài viết, có sự nhất quán giữa mở bài, thân bài và kết bài.

Bước 2: Lên ý tưởng và lập dàn bài:

Ở trình độ dưới band 6.0, người viết có thể lập dàn bài cụ thể bằng tiếng Việt trước khi viết bài hoàn chỉnh bằng tiếng Anh.

Bước 2.1: Chọn quan điểm cho bài viết

Với đề bài trên, người viết có thể chọn bác bỏ hoàn toàn quan điểm đề bài.

Mở bài:  Hoàn toàn không đồng ý với quan điểm trên.

Bước 2.2: Trình bày và diễn giải các khía cạnh bác bỏ

Với cách tiếp cận hoàn toàn bác bỏ, mỗi đoạn thân bài sẽ trình bày từng khía cạnh ích lợi khác nhau của việc học ngữ văn.

Thân bài 1: Đoạn thân bài thứ nhất bác bỏ quan điểm đề bài bằng cách trình bày việc học ngữ văn giúp học sinh phát triển ngôn ngữ.

 • Học sinh được tiếp xúc với nhiều loại từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và phong cách viết => nâng cao khả năng đọc hiểu và viết. Đọc và phân tích văn học, học sinh có thể phát triển các kỹ năng tư duy phản biện => kĩ năng phân tích và giải thích các ý tưởng phức tạp + diễn đạt suy nghĩ và ý tưởng hiệu quả hơn.

 • Việc nghiên cứu văn học có thể nâng cao khả năng sáng tạo của học sinh, khi các em học cách sử dụng ngôn ngữ theo những cách mới và giàu trí tưởng tượng => Những kỹ năng ngôn ngữ này có giá trị trong môi trường học thuật + môi trường chuyên nghiệp + cuộc sống hàng ngày.

Thân bài 2: Đoạn thân bài hai tiếp tục bác bỏ quan điểm đề bài bằng cách trình bày văn học giúp học sinh hiểu được văn hóa và lịch sử của đất nước.

 • Văn học phản ánh xã hội và cung cấp cái nhìn sâu sắc về các giá trị, niềm tin và truyền thống của xã hội đó => học sinh có thể tìm hiểu về di sản văn hóa của mình + có được sự đánh giá và hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử và bản sắc của đất nước mình.

 • Văn học có thể thúc đẩy sự đồng cảm và hiểu biết của những người có xuất thân khác nhau, vì nó giúp học sinh tiếp xúc với những quan điểm và trải nghiệm đa dạng => Điều này rất quan trọng trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, nơi năng lực và hiểu biết về văn hóa ngày càng quan trọng.

Bước 2.3: Tóm tắt các luận điểm và khẳng định lại quan điểm

Conclusion: Văn học không lãng phí thời gian mà là một công cụ quý giá để phát triển ngôn ngữ và hiểu biết văn hóa.

Bước 3: Viết bài hoàn chỉnh

Dựa vào sườn bài mẫu và khung dàn ý phía trên, người viết có thể tự luyện tập viết một bài văn hoàn chỉnh trước khi tham khảo bài mẫu dưới đây:

Some people believe that it is a waste of time for students to study literature in high school. Personally, I totally disagree with that idea for several reasons.

The first reason why learning literature is valuable is that it helps develop language skills in students. Firstly, when students study literature, they are exposed to a variety of vocabulary, grammatical structures, and writing styles, which can improve their reading comprehension and writing ability. By reading and analyzing literature, students can develop critical thinking skills, which will enable them to analyze and interpret complex ideas and express their thoughts and ideas more effectively. Additionally, the study of literature can enhance students' creativity, as they learn how to use language in new and imaginative ways. These language skills are valuable not only in academic settings but also in professional settings and everyday life.

The second reason why studying literature is important is that it can help students understand their culture and country. Firstly, literature reflects the society in which it was written and provides insight into the values, beliefs, and traditions of that society. Therefore, through literature, students can learn about their cultural heritage, and gain a deeper appreciation and understanding of their country's history and identity. Moreover, literature can promote empathy and understanding of people from different backgrounds. This is because it exposes students to diverse perspectives and experiences. This is crucial in today's globalized world, where cultural competence and understanding are increasingly important.

In conclusion, for the reasons I have mentioned above, I maintain that literature is not a waste of time but a valuable tool for language development and cultural understanding.

Tổng kết

Bài viết trên đã hướng dẫn chi tiết các bước để viết bài dạng Opinion theo cách tiếp cận hoàn toàn đồng ý hoặc bác bỏ. Đây là một cách tiếp cận bài viết an toàn khi giảm thiểu được rủi ro quan điểm mâu thuẫn không rõ ràng, tuy nhiên người viết nên cẩn thận phân tích kĩ đề bài để tránh giải quyết thiếu yêu cầu của đề.

Nguồn tham khảo

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Trần Ngọc Minh Luân

Đã kiểm duyệt nội dung

Tôi là Trần Ngọc Minh Luân hiện đang dạy học tại trung tâm anh ngữ ZIM. Tôi đã đạt chứng chỉ IELTS ở lần gần nhất là 7.5 overall, trong đó điểm Speaking của tôi đã đạt 8.0. Bên cạnh đó, tôi có gần 4 năm giảng dạy tiếng Anh nói chung, và hơn 1.5 năm dạy IELTS nói riêng. Ngoài việc giảng dạy, tôi còn tham gia đội R&D tại trung tâm. Công việc của tôi là đảm bảo chất lượng các bài viết học thuật được đăng tải lên website cùng với việc tổ chức và tham gia các dự án, hoạt động gnhieen cứu và phát triển sản phẩm như sách v.v.... Ngoài ra, tôi cũng điều phối một đội thực tập sinh thực hiện các dự án khác nhau cho trung tâm. Tôi luôn tin rằng để thành công trong việc học, người học nên có kỹ năng tự học tốt.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

3.5 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833