Hướng dẫn cách tìm main idea trong IELTS Reading cụ thể nhất

Bài viết cung cấp kiến thức về main idea (ý chính) và hướng dẫn cách tìm main idea trong IELTS Reading thông qua các dạng bài tập cụ thể.
Võ Ngọc Thu
17/04/2023
huong dan cach tim main idea trong ielts reading cu the nhat

Cách tìm main idea trong IELTS Reading là một kỹ năng vô cùng quan trọng, giúp cho việc đọc hiểu và làm bài trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Bài viết này sẽ hướng dẫn người học cách tìm main idea (ý chính) thông qua các dạng bài tập cụ thể trong IELTS Reading.

Key Takeaways

Main idea là ý tưởng xuyên suốt bài văn, là quan điểm chính mà tác giả muốn truyền đạt.

Các dạng bài liên quan đến main idea thường gặp trong IELTS Reading gồm:

  • Multiple-choice Questions

  • Summary Completion Questions

  • Matching Headings Questions

Cách tìm main idea trong IELTS Reading: skimming, scanning và tự đặt các câu hỏi Wh- questions.

Main idea là gì?

Main idea (ý chính) là nội dung, thông điệp mà tác giả muốn truyền tải cho người đọc thông qua đoạn văn hay bài văn đó. Nó có thể được thể hiện một cách trực tiếp thông qua các câu chủ đề hay một cách gián tiếp, ngụ ý.

Trong trường hợp đầu tiên đó, có thể dễ dàng xác định main idea cho một số đoạn văn thông qua câu văn đầu tiên (Topic sentence) hoặc câu văn cuối cùng (Concluding sentence) của chúng.

Main idea là gì?

Câu văn đầu tiên sẽ nêu đối tượng, nội dung hay khái niệm cụ thể được thảo luận trong cả đoạn. Trong khi đó, trong câu văn cuối cùng của đoạn, main idea sẽ tổng kết nội dung cũng như liên kết với đoạn kế tiếp.

Tuy nhiên, không phải lúc nào main idea cũng được nêu cụ thể, rõ ràng mà được nêu một cách ẩn ý. Khi đó, thông điệp chính sẽ được thể hiện qua nhiều câu văn hoặc từ các manh mối: sự kiện, thông tin, lý do hay ví dụ mà tác giả đưa ra.

Các dạng bài liên quan đến kỹ năng tìm ý chính trong IELTS Reading

Dạng bài Matching Headings Questions

Dạng bài này yêu cầu người học lựa chọn tiêu đề phù hợp nhất với nội dung của từng đoạn văn, vì vậy đòi hỏi người học phải xác định và hiểu rõ main idea của các đoạn.

Dạng bài Multiple-choice Questions

Dạng bài Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (Multiple-Choice Questions) sẽ kiểm tra khả năng so sánh, phân biệt các thông tin và có một số câu hỏi trắc nghiệm tập trung hỏi về main idea của một đoạn hoặc một phần trong bài văn.

Dạng bài Summary Completion Questions

Dạng bài này yêu cầu người học hoàn thành một đoạn tóm tắt nội dung toàn bộ hoặc một phần của bài văn sử dụng từ cho sẵn hoặc từ ngữ trong bài. Vì vậy, bài tập này có lồng ghép việc kiểm tra khả năng nắm bắt và tìm main idea của người học.

Tham khảo thêm: Chiến lược làm bài Summary Completion trong IELTS Reading

Cách tìm ý chính trong IELTS Reading

Cách làm chung để tìm ý chính trong IELTS Reading

Đầu tiên, đọc lướt (skim) toàn bộ bài văn.

Skimming (đọc lướt) là cách đọc nhanh để nắm được ý tưởng của toàn bộ văn bản và thứ tự sắp xếp các đoạn văn.

Tiếp theo, đọc lần lượt từng đoạn văn.

Người đọc đọc lần lượt từng đoạn văn và xác định câu chủ đề (Topic sentence) nếu có. Kiểm tra các câu ở vị trí đầu tiên, thứ hai và cuối cùng xem có phải là câu nêu ý chính của đoạn không. Khi đã nghi ngờ, kiểm tra tiếp phần nội dung còn lại của đoạn văn có phục vụ mục đích truyền tải thông thiệp trong câu chủ đề hay không.

Đối với các đoạn văn không có câu chủ đề cụ thể, người học có thể dựa vào sự xuất hiện liên tục của các từ khoá hoặc khái niệm nào đó. Hoặc đặt ra các câu hỏi Wh- để tìm ý chính như sau:

  • Who (Ai) - Đoạn văn có nói về một người hoặc nhóm người nào không?

  • When (Khi nào) - Thông tin trong bài có đề cập thời điểm nào không?

  • Where (Ở đâu) - Đoạn văn có nhắc đến địa điểm nào không?

  • Why (Tại sao) - Đoạn văn có giải thích một sự kiện nào không?

  • How (Như thế nào/Bằng cách nào) - Đoạn có chỉ ra một phương pháp hay giả thuyết nào không?

Wh - questions

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Choose the correct headings for the paragraphs.

List of headings

i

The effects of early exposure to music

ii

The skills involved in musical activity

iii

The effect of emphasis on short-term educational goals

iv

Benefits for health

v

Music without instruments

vi

The creation of The Voices Foundation

vii

A method for training singers

viii

A playwright’s perception of music

A. Playing an instrument requires a degree of concentration and coordination which brings into play a plethora of mental and physical skills which are being eroded in our push-button world. Socialization and team-work are also involved. Schools with wind bands, string ensembles, jazz groups, and orchestras are tight up there at the top of the league tables. In excelling in musical activity, the students' performance in many other fields of learning is refocused and radically improved.

B. There are medical aspects too. Long before British primary schools discovered the recorder - that most basic of all modern woodwind instruments - Australian Aborigines had developed the didgeridoo. Like the darinet and the flute, this haunting and beautiful instrument helped to overcome both upper and lower respiratory tract problems and encouraged better sleep. In playing a wind instrument, abdominal muscles are used to support the breathing system. And these are the very muscles which come into play when an asthmatic is experiencing an attack.

C. But what of those individuals and schools which simply cannot afford a musical instrument? What of those institutions where not a single member of staff can read music? This is where the human being's most primitive form of music-making comes into its own. Singing is free. Everyone possesses a voice. And, with it, the body expresses itself in the most fundamental and organic way.

D. The Hungarian composer Zoltan Kodaly knew this, and developed his own system of training ear and voice within a simple yet comprehensive system of body language. Today, an organization called The Voices Foundation adapts and applies Kodaly's methods, aiming to give children back their singing voices, and to make our schools ring with music-making once again. Their advisors and leathers have already achieved extraordinary turn-around effects the length and breadth of Britain and in schools in the troubled areas of South Africa.

Hướng dẫn:

Paragraph A:

Câu đầu tiên của đoạn văn nhắc đến: “… brings into play a plethora of mental and physical skills …“ (phát huy một loạt các kỹ năng cả về thể chất lẫn tinh thần). Nghi ngờ đây là câu chủ đề của đoạn. Đọc tiếp các câu còn lại để xác minh.

Câu văn tiếp theo cũng nhắc đến kỹ năng “socialization“ (hòa nhập xã hội) và “teamwork“ (làm việc nhóm) là các kỹ năng cần thiết trong việc chơi một nhạc cụ.

Do đó, main idea đúng là: các kỹ năng cần thiết khi chơi nhạc cụ nói riêng, hay trong các hoạt động âm nhạc nói chung.

heading phù hợp là ii

Paragraph B:

Câu văn đầu tiên của đoạn nhắc đến “medical aspects“ (các khía cạnh về y tế).

Câu văn thứ ba đề cập cụ thể hơn: “… helped to overcome both upper and lower respiratory tract problems and encouraged better sleep.“ (giúp vượt qua các vấn đề về đường hô hấp trên và dưới và kích thích ngủ ngon).

Như vậy, main idea là: các lợi ích sức khỏe mà âm nhạc mang lại

heading phù hợp là iv

Paragraph C:

Câu văn đầu tiên của đoạn có chi tiết: “… cannot afford a musical instrument?“ (không có khả năng mua một nhạc cụ). Câu văn thứ ba có chi tiết: “… human being's most primitive form of music-making …“ (hình thức nguyên thủy nhất của con người để tạo ra âm nhạc).

Như vậy, main idea là: cách nguyên thủy nhất để tạo ra âm nhạc không sử dụng nhạc cụ

heading phù hợp là v

Paragraph D:

Câu văn đầu tiên đã nhắc đến: “… system of training ear and voice …“ (hệ thống luyện thính giác và giọng nói). Câu thứ hai cũng nhắc đến “… give children back their singing voices…“ (mang lại cho trẻ em giọng hát của chúng) và “… make our schools ring with music-making …“ (làm cho âm nhạc vang lên tại các trường học).

Như vậy, main idea là: phương pháp luyện giọng hát và kỹ năng âm nhạc.

heading phù hợp là vii

Đáp án:

Paragraph

Answer

Paragraph A

ii

Paragraph B

iv

Paragraph C

v

Paragraph D

vii

Bài tập 2:

The proliferation of book clubs, some 50,000 in the UK alone and who knows how many more worldwide, is quite a remarkable literary phenomenon. Participants of different ages and backgrounds gather on a weekly or monthly basis ostensibly to discuss books chosen by the members, but the primary attraction for most people, and the factor behind the explosion in the number of groups, is not literary, but social. Human interaction with some added mental stimulation in a relaxed environment is integral to their success.

The social aspect apart, the spread of book clubs can also be attributed to the low cost and the availability of books, and the fact that compared to, say, the cinema or theatre, the clubs provide cheap entertainment. The Internet has played its part as well. Once seen as foreshadowing the end of reading, not only does the Internet allow people even cheaper access to books, but it also acts as a conduit for readers hungry to join a particular reading club. A further draw is the number of people who read for pleasure. With reading being listed as the most popular major leisure activity according to a survey carried out over a four-week period in 2002 in the UK (65% constant since 1996), there is no shortage of willing participants.

The clubs vary, ranging from cosy get-togethers in friends’ houses, with or without set rules and with or without food and drink, to more formal, official set-ups in educational-literary establishments like libraries, sometimes with literary functions with guest speakers. The overwhelming majority are of a more unthreatening easy-going nature. People come and go, but the cohesion of the groups seems to live on with new ones springing up to replace those which have faded away.

From the literary point of view, the focus of each group is different as it turns solely on the make-up of the members and their predilections. There are reading clubs which specialise in football, romance, horror, science fiction and so on. Groups can focus on one type or they can be eclectic, combining different types of fiction like romance with, for example, cricket. Some may even dress up in the style of the characters or the time that a story took place to bring a mystery or an old classic to life. With such a variety of choices, book clubs are sure to survive and expand.

1/ Using ONE word only from the passage, complete the summary.

Most people join book clubs for (1) ___ reasons. The official reason is to discuss books, but members principally enjoy interacting with others in a (2)___ atmosphere. Another reason for the popularity of book clubs is that reading is a (3) ____ pastime compared with cinema or theatre going. Some book clubs may focus on a particular genre, or they may decide to be eclectic in their choice of reading material. It all depends on the interest of the participants. Research suggests that the popularity of reading has remained (4)____ since 1996, and it seems likely that the number of book clubs will (5) ___ in the future.

2/ Choose the correct answer the question.

(1) The increased in book clubs has occurred mainly because they

A. perform a social function

B. fulfill an intellectual need

C. cater for people from a variety of backgrounds

D. solve the social problems of the participants

(2) Books for discussion in groups are

A. restricted to one type

B. dependent on member preference

C. limited to several different authors

D. dependent on the chairperson’s reading list

Hướng dẫn

Summary completion

(1) “… the primary attraction for most people… is not literary, but social.“ ⇒ Điền chữ social

(2) “Human interaction … in a relaxed environment …“ ⇒ Điền chữ relaxed

(3) “… the clubs provide cheap entertainment …“ ⇒ Điền chữ cheap

(4) “… (65% constant since 1996) …“ ⇒ Điền chữ constant

(5) “… book clubs are sure to survive and expand.“ ⇒ Điền chữ expand

Multiple choices

(1) Main idea của đoạn 1 đề cập đến: lợi ích về khía cạnh xã hội là lý do số lượng câu lạc bộ sách tăng.

⇒ Chọn A.

(2) Main idea của đoạn cuối cùng đề cập đến: chủ đề của các nhóm sẽ phụ thuộc vào các thành viên

⇒ Chọn B.

Đáp án:

(1) social

(2) relaxed

(3) cheap

(4) constant

(5) expand

Câu

Đáp án

1

A

2

B

Tổng kết

Trên đây là những hướng dẫn về cách tìm main idea trong IELTS Reading. Mong rằng qua bài viết, người đọc có thể luyện tập cách tìm main idea, giúp cho việc đọc hiểu văn bản và làm bài được nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

Các nguồn tham khảo

McCarter, Sam, and Norman Whitby. Reading Skills. MacMillan, 2007.

Aucion, Bridget, et al. IELTS Preparation and Practice: Reading & Writing Academic. 2013.

"Finding the Main Idea | Columbia College." Courses and Degrees for Traditional and Non-Traditional Students, www.ccis.edu/student-life/advising-tutoring/writing-math-tutoring/main-idea

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833