Tối ưu hóa việc tổng hợp thông tin trong IELTS Writing Task 1 – Part 2

Người viết cần phải có một phương pháp hợp lí để chọn lọc ra những số liệu nổi bật mà cần báo cáo lại, cũng như là giản lược đi những số liệu không đáng kể.

Mục tiêu của bài nghiên cứu học thuật là nhằm mở rộng phần ứng dụng của nguyên tắc “Less is More” vào việc đáp ứng nhu cầu trên.

Tổng hợp đề thi và bài mẫu IELTS Writing tháng 8/2020

Tổng hợp đề thi, bài mẫu và từ vựng IELTS Writing trong tháng 8 năm 2020 giúp các sĩ tử luyện thi IELTS nắm bắt xu hướng, độ khó của đề thi đề thi mới nhất và tham khảo được cách triển khai ý tưởng và từ vựng chủ đề từ các bài mẫu, từ vựng.