Cấu trúc IELTS Writing task 2: Cách chia đoạn logic

Bài viết hướng dẫn cách chia đoạn logic và hiệu quả, cùng với việc đi sâu phân tích cách ứng dụng các quy tắc viết IELTS Task 2.
Published on
author
ZIM Academy

Tác giả

cau-truc-ielts-writing-task-2-cach-chia-doan-logic

Để truyền tải hiệu quả thông điệp trong IELTS Writing Task 2, người viết sẽ phải đáp ứng đủ 4 tiêu chí và một trong số đó là Coherence and Cohesion trong IELTS Writing (sự liên kết và mạch lạc của bài viết, tức là bài viết phải đảm bảo sự mạch lạc về mặt ý nghĩa và tính liên kết về mặt hình thức. Bài viết dưới đây sẽ nêu các lý thuyết tổng quan về cách chia đoạn trong IELTS Writing một cách logic và hiệu quả để cấu trúc IELTS Writing Task 2 được tối ưu.

Tổng quan về chia đoạn logic trong cấu trúc IELTS Writing Task 2

Chia đoạn là gì?

Đoạn văn là tập hợp các câu văn cùng diễn đạt một chủ đề hoặc ý tưởng. Về nội dung, đoạn văn biểu đạt một ý tương đối trọn vẹn. Về cấu tạo, đoạn văn thường do nhiều câu tạo thành, với bố cục 3 phần: mở, thân và kết đoạn. Chia đoạn trong văn bản là việc phân tách một văn bản thành các đoạn văn khác nhau, trong đó mỗi đoạn văn diễn đạt một ý chính của văn bản. Nhờ đó, người đọc có thể hiểu mỗi đoạn văn thường tương đương với một luận điểm. 

Logic là gì?

Logic chỉ trình tự sắp xếp khoa học, sự liên kết, gắn bó chặt chẽ giữa nội dung của các thành phần của một bài văn, như cách sắp xếp các ý trong một đoạn văn, cách sắp xếp các đoạn văn trong một bài văn.

Xem thêm: Tư duy logic là gì – Các kiểu lập luận theo tư duy phi logic phổ biến

Chia đoạn logic là gì?

chia-doan-essay-hop-lyNhư thế nào gọi là chia đoạn essay hợp lý?

Chia đoạn logic là việc người viết sắp xếp thứ tự các đoạn văn dựa trên một quy tắc nhất định, không sắp xếp các đoạn văn tùy hứng, lộn xộn, ngẫu nhiên. Quy tắc đóng vai trò như sợi dây liên kết các đoạn, giúp các đoạn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.

Dưới đây là 3 quy tắc chia đoạn logic hiệu quả:

  1. Chia đoạn theo mức độ thuyết phục của luận điểm

  2. Chia đoạn theo thứ tự của nhiệm vụ, yêu cầu cần giải quyết

  3. Chia đoạn theo thứ tự từ cái riêng, cụ thể đến cái chung, tổng quát

Phần tiếp theo của bài viết sẽ phân tích cụ thể tác dụng của các quy tắc trên và ví dụ các trường hợp ứng dụng của các quy tắc đó trong IELTS Writing Task 2.

Cách chia đoạn logic trong cấu trúc IELTS Writing Task 2

Theo mức độ thuyết phục tăng dần của luận điểm

Các luận điểm và đoạn văn tương ứng trong bài IELTS Writing Task 2 nên được sắp xếp từ luận điểm yếu nhất, luận điểm người viết có ít luận cứ và dẫn chứng nhất đến luận điểm mạnh nhất, luận điểm người viết có nhiều luận cứ và luận chứng để chứng minh, thuyết phục người đọc nhất.

Lợi ích: Cách chia đoạn này giúp tăng dần tính thuyết phục của bài viết, luận điểm sau có thể bổ khuyết cho luận điểm trước. Nếu các đoạn được sắp xếp theo chiều ngược lại từ luận điểm mạnh nhất đến luận điểm yếu nhất, bài viết có thể bị giảm tính thuyết phục do lỗ hổng của các luận điểm đang tăng dần. 

Ví dụ:

In spite of the many advances women have made in education and employment, they continue to be at a disadvantage when it comes to pay and promotion. In your view, what should be done to promote equality of opportunity for men and women in the workplace?

(Tạm dịch: Mặc dù phụ nữ đã đạt được nhiều tiến bộ trong giáo dục và việc làm, nhưng họ vẫn tiếp tục gặp bất lợi trong việc trả lương và thăng tiến. Theo bạn, cần làm gì để thúc đẩy bình đẳng cơ hội cho nam và nữ tại nơi làm việc?)

Xem thêm: 7 phương pháp lập luận và cách vận dụng vào IELTS Writing Task 2

Giả sử người viết có 3 giải pháp và cá nhân người viết nhận thấy từng giải pháp có các ưu điểm và nhược điểm sau:

Giải pháp

Ưu điểm

Nhược điểm

1) Bắt buộc bằng luật sự bằng nhau về số lượng và tiền lương giữa nhân viên nam và nhân viên nữ

Giải quyết vấn đề nhanh chóng

Bị coi là can thiệp quá mức. Khó thực thi

2) Nhà nước làm gương trong phong trào bình đẳng giới trong lao động

Thiết lập chuẩn mực và làm gương cho các công ty trong khối tư nhân


3) Yêu cầu các công ty công bố số liệu về cấp bậc và thu nhập trung bình của nhân viên nam và nhân viên nữ

Bình đẳng trong lao động sẽ được thúc đẩy do các công ty luôn muốn hạn chế ấn tượng tiêu cực của công chúng.


Vậy, để việc chia đoạn đảm bảo tính logic, do giải pháp 1 vẫn còn nhược điểm nên được xem là luận điểm yếu, nên đưa lên đầu tiên, và giải pháp 2 và 3 nên được đặt lần lượt tiếp theo. Vậy thứ tự các luận điểm phần thân bài là 1-2-3.

Gợi ý thân bài

Dịch nghĩa

One possible approach would be for governments to force employers to promote the same numbers of men and women and to pay them the same salaries. This would certainly tackle the problem quickly. However, measures like this would probably be seen as excessive and difficult to enforce.

Một cách tiếp cận là các chính phủ sẽ buộc nhà tuyển dụng thúc đẩy sự bằng nhau về số lượng giữa nhân viên nam và nữ và trả lương cho họ như nhau. Điều này chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, các biện pháp như thế này có thể bị coi là quá lố và khó thực thi.

A more feasible approach would be for governments themselves to take the lead by ensuring that their male and female employees earn the same for equivalent work and that women are promoted fairly. This would help to establish as a norm and set a good example for companies in the private sector. Countries, such as Sweden and Iceland, which have done this are often regarded by others as socially-advanced models.

Một cách tiếp cận khả thi hơn sẽ là để chính các chính phủ đi đầu bằng cách đảm bảo rằng nhân viên nam và nữ của họ kiếm được công việc tương đương như nhau và phụ nữ được thăng cấp một cách công bằng. Điều này giúp thiết lập chuẩn mực và làm gương cho các công ty trong khối tư nhân. Nhiều quốc gia đã làm được điều này, như Thụy Điển và Iceland, thường được coi là mô hình xã hội tiên tiến.

To further encourage equality, companies could be required to publish figures on the rank and average earnings of men and women in their workforce. Evidence of large inequalities would create a bad impression. In order to avoid bad publicity, companies might consider it worthwhile to pay fairer wages and promote more women to management positions.

Để khuyến khích sự bình đẳng hơn nữa, các công ty có thể được yêu cầu công bố số liệu về cấp bậc và thu nhập trung bình của nhân viên nam và nhân viên nữ. Bằng chứng về sự bất bình đẳng lớn sẽ tạo ra một ấn tượng xấu. Để tránh dư luận xấu, các công ty sẽ cân nhắc việc trả lương công bằng hơn và đề bạt nhiều phụ nữ hơn vào các vị trí quản lý.

Theo thứ tự của nhiệm vụ, yêu cầu cần giải quyết

Ở các dạng đề bài IELTS Writing Task 2 bao gồm nhiều câu hỏi nhỏ, thứ tự các câu hỏi thường đã được sắp xếp logic và chặt chẽ. Vì vậy, thí sinh nên tuân thủ theo thứ tự đó và giải quyết đề bài bằng các đoạn văn riêng biệt, mỗi đoạn ứng với từng câu hỏi. Việc làm thống nhất kết cấu logic đề bài này không chỉ giúp giám khảo dễ nắm bắt được mạch bài viết mà còn tiết kiệm thời gian cho người viết.  

In many countries, the cost of living is rising. What are the effects on individuals and society? Suggest solutions to this problem.

(Tạm dịch: Ở nhiều nước, chi phí sinh hoạt đang tăng cao. Những ảnh hưởng của vấn đề này đến cá nhân và xã hội là gì? Đề xuất giải pháp cho vấn đề này.)

Thí sinh nên chia thân bài của bài viết Task 2 thành hai đoạn

  1. Đoạn thứ nhất trả lời câu hỏi thứ nhất của đề bài (What are the effects on individuals and society?), tức nêu những những ảnh hưởng mà chi phí sinh hoạt tăng cao gây ra, trong đó nêu ảnh hưởng đến cá nhân (individuals) trước, cho xã hội (society) sau.

  2. Đoạn thứ hai trả lời câu hỏi thứ hai của đề bài (Suggest solutions to this problem), tức đề xuất một số giải pháp cho vấn đề chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo thứ tự từ cái riêng, cụ thể đến cái chung, tổng quát

Ví dụ đề minh họa:

teenager-do-unpaid-work-agree-or-disagreeDo you agree or disagree that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time?

Tạm dịch: Một số người nghĩ rằng tất cả thanh thiếu niên nên bị yêu cầu làm công việc không trả lương vào thời gian rảnh để giúp đỡ cộng đồng địa phương. Họ tin rằng điều này sẽ có lợi cho cả cá nhân thanh thiếu niên và xã hội nói chung. Bạn đồng ý hay không đồng ý?

Giả sử người viết không đồng tình với quan điểm trên và muốn chứng minh rằng mỗi cá nhân nói riêng và toàn xã hội nói chung đều không nhận được lợi ích từ việc này. Vậy người viết nên chứng minh quan điểm đó bằng cách nào?

Trong trường hợp này, để chia đoạn logic cho cấu trúc IELTS Writing task 2, người viết nên sắp xếp thứ tự các đoạn văn đi từ cái riêng đến cái chung, bởi nếu cá nhân không nhận được lợi ích và bị ảnh hưởng tiêu cực thì xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng liên đới.

Xem thêm: Lý luận diễn dịch trong IELTS Writing Task 2

Lợi ích: Cách chia này giúp người viết đi từ bản chất gốc rễ vấn đề, các đoạn văn sau là sự mở rộng phạm vi bàn luận vấn đề của đoạn văn trước. Từ các phân tích trên, ta có gợi ý thân bài:

Gợi ý

Tạm dịch

Most young people are already under enough pressure with their studies. School is just as demanding as a full-time job, and teachers expect their students to do homework and exam revision on top of attending lessons every day. When young people do have some free time, we should encourage them to enjoy it with their friends or to spend it doing sports and other leisure activities. 

Hầu hết những người trẻ tuổi đã phải chịu đủ áp lực với việc học của mình. Trường học cũng có nhiều yêu cầu như một công việc toàn thời gian, và giáo viên mong đợi học sinh của họ làm bài tập về nhà và ôn tập kiểm tra bên cạnh việc tham gia các bài học mỗi ngày. Khi những người trẻ tuổi có chút thời gian rảnh rỗi, chúng ta nên khuyến khích họ tận hưởng thời gian đó với bạn bè hoặc dành nó để chơi thể thao và các hoạt động giải trí khác. 

At the same time, I do not believe that society has anything to gain from obliging young people to do unpaid work. In fact, I would argue that it goes against the values of a free and fair society to force a group of people to do something against their will. Doing this can only lead to resentment amongst young people, who would feel that they were being used, and parents, who would not want to be told how to raise their children. Currently, nobody is forced to volunteer, and this is surely the best system.

Đồng thời, tôi không tin rằng xã hội có lợi gì khi bắt buộc những người trẻ làm công việc không công. Trên thực tế, tôi cho rằng việc buộc một nhóm người làm điều gì đó trái với ý muốn của họ sẽ đi ngược lại các giá trị của một xã hội tự do và công bằng. Làm điều này chỉ có thể dẫn đến sự phẫn nộ ở những người trẻ tuổi, những người sẽ cảm thấy rằng họ bị lợi dụng và các bậc cha mẹ, những người sẽ không muốn được chỉ bảo về cách nuôi dạy con cái của họ. Hiện tại, không ai bị buộc phải tình nguyện, và đây chắc chắn là hệ thống tốt nhất.

Tổng kết

Bài viết trên đã phân tích các phương pháp chia đoạn logic trong cấu trúc IELTS Writing Task 2, nêu ý nghĩa, tác dụng và ví dụ các trường hợp ứng dụng của phương pháp. Thông qua bài viết, tác giả hy vọng người đọc có thể xây dựng một bố cục khoa học, logic cho bài viết của mình, giúp thông điệp của bài viết được truyền tải một cách hiệu quả, nhờ đó nâng cao điểm số trong bài thi IELTS.

Dương Yến My

0 Bình luận
Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.