Cấu trúc Remain: Định nghĩa, cách dùng trong tiếng Anh & bài tập

Cấu trúc Remain là một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, người học có thể nhầm lẫn hoặc gặp một số khó khăn trong việc sử dụng cấu trúc remain, thậm chí là sử dụng chưa phù hợp với ngữ cảnh. Vì vậy, trong bài viết này, tác giả sẽ cung cấp 4 cấu trúc remain bao gồm định nghĩa, ví dụ kèm theo những lưu ý trong quá trình sử dụng và bài tập áp dụng.
Nguyễn Thùy Dương
09/06/2023
cau truc remain dinh nghia cach dung trong tieng anh bai tap

Key takeaways

1. Remain là một động từ được biết đến với ý nghĩa phổ biến là duy trì. Tuy nhiên ở một số tình huống khác nhau, nghĩa của từ này sẽ ít nhiều có sự thay đổi.

2. Những ý nghĩa và cấu trúc với Remain:

 • Duy trì: Remain + Adjective (Tính từ),

 • Tiếp tục ở đâu đó: Remain + Adverb (Trạng từ)/preposition (Giới từ),

 • Tiếp tục thực hiện điều gì đó: Remain to do something,

 • Tồn tại.

Remain là gì?

Remain là một động từ được biết đến với ý nghĩa phổ biến là duy trì. Tuy nhiên ở một số tình huống khác nhau, nghĩa của từ này sẽ ít nhiều có sự thay đổi.

Ví dụ:

 • The exhibition will remain open to the public until next week. (Dịch: Triển lãm sẽ vẫn mở cửa cho công chúng cho đến tuần sau).

 • Very little of trees remained after the flood. (Dịch: Rất ít cây cối còn sót lại sau trận lụt.)

image-alt

Đọc thêm: 

Cách sử dụng các cấu trúc Remain

Cấu trúc Remain mang nghĩa duy trì

Remain + Adjective (Tính từ)

Theo từ điển Oxford, ý nghĩa của từ này là: “linking verb to continue to be something; to be still in the same state or condition” (Từ điển Oxford) - nghĩa: động từ liên kết để tiếp tục là một cái gì đó; vẫn ở trong tình trạng hoặc tình trạng cũ.

Ví dụ:

 • Flight fares are likely to remain unchanged in the summer. (Dịch: Giá vé máy bay có thể không thay đổi trong mùa hè).

 • It remains unclear whether Anna will join the meeting or not. (Dịch: Vẫn chưa rõ liệu Anna có tham gia cuộc họp hay không).

 • It remains true that students are about competing well in this competition, not winning. (Dịch: Đúng là học sinh phải cạnh tranh tốt trong cuộc thi này chứ không phải để giành chiến thắng.)

 • In spite of their dissent, they remain the best siblings. (Dịch: Bất chấp bất đồng quan điểm của họ, họ vẫn là anh em tốt nhất.)

Cấu trúc Remain mang nghĩa tồn tại

Theo từ điển Oxford, ý nghĩa của từ này là: “to still be present after the other parts have been removed, used,…; to continue to exist” - nghĩa: vẫn còn hiện diện sau khi các bộ phận khác đã được gỡ bỏ, sử dụng,…; tiếp tục tồn tại.

Ví dụ: 

 • There were only three minutes remaining for that match. (Dịch: Chỉ còn ba phút cho trận đấu đó)

 • The company has only about a quarter of the original labor remains. (Dịch: Công ty chỉ còn lại khoảng 1/4 số lao động ban đầu.)

Cấu trúc Remain mang nghĩa tiếp tục ở đâu đó

Remain + Adverb (Trạng từ)/preposition (Giới từ)

Theo từ điển Oxford, ý nghĩa của từ này là: “to stay in the same place; to not leave” - nghĩa: để ở cùng một nơi; không rời đi.

Ví dụ: 

 • They remained in Paris until August. (Dịch: Họ ở lại Paris cho đến tháng 8).

 • Linda remains in school custody until she apologises for her bad behavior. (Dịch: Linda vẫn bị giam giữ ở trường cho đến khi cô xin lỗi vì hành vi xấu của mình.)

 • John's application to remain in America failed. (Dịch: Đơn xin ở lại Mỹ của John không thành công.)

Cấu trúc Remain mang nghĩa tiếp tục thực hiện việc gì đó

Remain to do something

Theo từ điển Oxford, ý nghĩa của từ này là: “to still need to be done, said or dealt with” - nghĩa: vẫn cần được thực hiện, nói hoặc xử lý.

Ví dụ:

 • Much homework remains to be done before Lunar New Year (Dịch: Còn nhiều bài tập về nhà phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán)

 • Some cheese in the fridge remains to be used before it is going to be out of date (Dịch: Một số pho mát trong tủ lạnh phải được sử dụng trước khi nó bị quá hạn sử dụng)

image-alt

Bài tập vận dụng

Dịch những câu sau sang tiếng Việt có sử dụng từ “remain”:

 1. Nhiều công việc giấy tờ phải làm trước 5 giờ chiều.

 2. Bố mẹ tôi vẫn ở vùng quê khi họ già đi.

 3. Hiện tại siêu thị vẫn mở cửa.

 4. Có một số quả cherry/anh đào còn lại trong tủ lạnh cho bạn.

 5. Bạn có thể ở lại đây vào tuần tới không?

 6. Nhiều vấn đề vẫn còn trong công ty của chúng tôi.

Đáp án:

 1. Much paperwork to do before 5 p.m.

 2. My parents remain in the countryside when they get older.

 3. The supermarket still remains open at this moment.

 4. There were some cherries remaining in the fridge for you.

 5. Can you remain here next week?

 6. Many problems remain in our company.

Tổng kết

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cấu trúc remain trong tiếng Anh. Việc áp dụng các kiến thức này có hiệu quả hay không phụ thuộc vào cách luyện tập thường xuyên, người học hãy cố gắng luyện tập các kiến thức trên và tìm hiểu thêm những kiến thức tiếng Anh liên quan.

Tham khảo thêm khóa học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm tại ZIM, giúp học viên tăng cường khả năng phản xạ và xử lý tình huống giao tiếp trong thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833