Cause and Effect Essay - Hướng dẫn cách viết trong IELTS Writing Task 2

Bài viết sau hướng dẫn người đọc cải thiện khả năng làm bài Cause and Effect Essay trong phần thi IELTS Writing Task 2 qua các ví dụ thực tế.
Phan Lê Khánh Duy
04/03/2024
cause and effect essay huong dan cach viet trong ielts writing task 2

Cause and Effect Essay là một dạng bài thường gặp trong IELTS Writing Task 2, gây nhiều khó khăn cho thí sinh ở các mức band thấp hơn khi phải tìm ra nhiều nguyên do và hậu quả cho một vấn đề cho sẵn. Bài viết sau sẽ hướng dẫn chi tiết về dạng bài này, cách cấu trúc, lên ý tưởng và viết một bài Cause and Effect Essay trình độ band 6.5 - 7.5.

Key takeaways

 • Bài viết Cause and Effect phân tích mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu quả, giáo dục người đọc và phát triển kỹ năng phân tích.

 • Nhận biết bài bằng cách tìm các từ khóa chỉ nguyên nhân và hậu quả trong đề bài và phân tích yêu cầu trả lời.

 • Để lên ý tưởng, trước tiên xác định 2-3 nguyên nhân và hậu quả của vấn đề, sau đó xác định mối quan hệ giữa chúng.

 • Cấu trúc: phần mở bài diễn giải lại đề và trình bày luận điểm chính, theo sau là các đoạn thân bài mô tả nguyên nhân và hậu quả, và kết thúc bằng tổng kết cùng khuyến nghị.

 • Một số từ vựng/ cụm từ thông dụng: This paper/essay/article examines the underlying factors of, … 

Cause and Effect

Giới thiệu về bài viết Cause and Effect essay

Khái quát về bài viết Cause and Effect essay 

Bài viết Cause and Effect (nguyên nhân và hậu quả) là một dạng bài luận giải thích, nhằm mục đích phân tích mối quan hệ giữa các điều kiện cụ thể và hậu quả của chúng. Loại bài viết này thường đề cập đến các vấn đề lớn, giúp người đọc hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của một sự kiện hoặc hiện tượng.

Các dạng bài Cause and Effect essay

Các bài viết Cause and Effect có thể khám phá chủ đề bằng cách thảo luận về nguyên nhân và hậu quả của một vấn đề. Ví dụ, bài viết về vai trò của việc phá rừng trong biến đổi khí hậu có thể đề cập đến một số nguyên nhân cụ thể như nhu cầu về gỗ và việc làm sạch đất để chăn thả gia súc, sau đó giải thích cách những nguyên nhân này tạo ra hậu quả đóng góp vào biến đổi khí hậu.

Mục đích của bài viết Cause and Effect essay 

Mục đích chính của bài viết Cause and Effect là giáo dục người đọc về cách các điều kiện cụ thể liên kết với những hậu quả nhất định. Những bài viết này cung cấp thông tin cần thiết để người đọc có thể suy nghĩ một cách phê phán về một chủ đề và rút ra kết luận của riêng họ.

Lợi ích của việc viết bài Cause and Effect essay 

Viết bài Cause and Effect giúp phát triển kỹ năng phân tích và trình bày thông tin một cách rõ ràng, logic. Bài viết này giúp người viết và người đọc hiểu rõ hơn về các mối quan hệ nguyên nhân và hậu quả, đồng thời cải thiện khả năng suy nghĩ phê phán và đánh giá thông tin một cách khách quan.

Lợi ích của việc viết bài Cause and Effect essay

Cách nhận biết dạng bài Cause and Effect essay

Xác định các từ khóa trong đề bài

 • Trong quá trình nhận biết đề bài Cause and Effect, bạn cần chú ý đến cách đề bài đặt câu hỏi.

 • Hãy tìm kiếm các từ khóa như "What are the primary causes?" hoặc "What are the main effects?" trong đề bài.

  • Ví dụ, trong đề có: "What in your opinion are the primary causes of this? What are the main effects of this epidemic?" chỉ rõ cần tìm nguyên nhân và hậu quả của một hiện tượng.

Phân tích yêu cầu của đề bài

 • Sau khi xác định được các từ khóa, bạn cần phân tích cách đề bài yêu cầu bạn trả lời.

 • Xem xét liệu đề bài đang yêu cầu bạn chỉ ra nguyên nhân (cause) hay giải pháp (solution) cho vấn đề.

 • Đây là 3 đề mẫu và dạng đề của chúng để người đọc hiểu rõ hơn:

  • Đề 1: "Global warming is a significant issue worldwide. What do you think are the main causes of this problem? What are the potential impacts on the environment and human life?" - Cause & Effect

  • Đề 2: "Online learning has become more prevalent than traditional classroom learning. What are the reasons for this trend? And what could be done to make traditional learning more appealing?" - Cause & Solution

  • Đề 3: "In recent years, there has been a decline in the number of young people choosing to read for pleasure. What are the reasons behind this decline? What are the consequences for their educational development?" - Cause & Effect

Phân tích yêu cầu của đề bài

Cách lên ý tưởng viết bài Cause and Effect Essay 

Lấy ví dụ đề số 3: "In recent years, there has been a decline in the number of young people choosing to read for pleasure. What are the reasons behind this decline? What are the consequences for their educational development?". Đối với đề này, người đọc nên khởi đầu quy trình lên ý tưởng cho bài viết với 2 bước sau:

Bước 1: Tìm kiếm ý tưởng về nguyên nhân

 • Sở thích cá nhân (Chủ quan - Trực tiếp): Một trong những nguyên nhân trực tiếp và chủ quan dẫn đến sự giảm sút đọc sách ở giới trẻ là sở thích cá nhân. Ngày nay, giới trẻ có nhiều sự lựa chọn giải trí khác nhau, và nhiều người có thể ưu tiên các hoạt động khác như xem phim, chơi trò chơi điện tử hoặc duyệt mạng xã hội thay vì đọc sách. Sự thiếu thời gian và sự hấp dẫn của các hoạt động giải trí khác đã làm cho việc đọc sách trở nên ít hấp dẫn đối với một số người trẻ.

 • Sự phổ biến của giải trí số (Khách quan - Gián tiếp): Một nguyên nhân khách quan và gián tiếp khác là sự phổ biến của giải trí số. Các thiết bị di động, máy tính bảng và Internet đã mang đến nhiều tùy chọn giải trí dễ dàng và hấp dẫn, từ xem video trực tuyến đến chơi game và thậm chí đọc sách điện tử. Sự tiện lợi và sự lôi cuốn của giải trí số đã làm cho việc đọc sách truyền thống trở nên ít hấp dẫn đối với một số người trẻ.

  • Ví dụ:

   • "Personal preferences and the widespread availability of digital entertainment are key reasons for the decline in reading among youth."

   • "The direct impact of digital gadgets on leisure activities, and the indirect effect of changing educational systems, contribute to the decline in reading."

Bước 2: Tìm kiếm ý tưởng về hậu quả/ảnh hưởng

 • Kỹ năng đọc hiểu kém hơn (Chủ quan - Trực tiếp): Sự giảm sút đọc sách ở giới trẻ có hậu quả trực tiếp và chủ quan đối với kỹ năng đọc hiểu của họ. Thiếu thời gian đọc sách có thể làm cho họ trở nên kém tập trung và khó khăn trong việc hiểu và xử lý thông tin văn bản. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất học tập của họ mà còn đối tác ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào các hoạt động trí tuệ khác, như việc phân tích và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn.

  • Ví dụ: "On a personal level, reduced reading leads to poorer comprehension skills, while on a societal level, it may result in a less informed public."

 • Công chúng ít thông tin hơn (Khách quan - Gián tiếp): Hậu quả gián tiếp của sự giảm sút đọc sách ở giới trẻ là sự suy giảm thông tin trong xã hội. Khi mọi người đọc ít sách, họ có ít cơ hội tiếp xúc với kiến thức mới và cập nhật. Điều này có thể dẫn đến một xã hội ít thông tin, thiếu khả năng đánh giá và phân tích thông tin một cách kritisc, và dẫn đến hiểu biết hạn chế trong các vấn đề quan trọng.

  • Ví dụ: "The direct consequence is a decline in literacy, while the indirect impact could be a decrease in critical thinking skills over time."

 • Ảnh hưởng lên cá nhân / tập thể:

  • Đối với cá nhân: Sự giảm sút trong việc đọc sách ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân của giới trẻ. Họ có thể thiếu kiến thức đa dạng và sâu sắc từ việc đọc sách, điều này có thể giới hạn khả năng họ tham gia vào các cuộc trò chuyện thông minh và sáng tạo. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ năng viết và tư duy logic.

  • Đối với cộng đồng: Sự giảm sút đọc sách ở giới trẻ có thể ảnh hưởng đến tập thể và văn hóa của xã hội. Nếu một lượng lớn người trẻ không tham gia vào việc đọc sách, thì văn hóa đọc sẽ giảm và sự đa dạng về kiến thức sẽ bị thu hẹp. Điều này có thể gây ra sự suy giảm về trình độ văn hóa và trí tuệ trong xã hội, ảnh hưởng đến khả năng xây dựng và thúc đẩy sự tiến bộ.

   • Ví dụ: "For individuals, the loss of reading habit affects personal development; for the collective, it leads to diminished cultural and intellectual growth."

Cấu trúc làm bài Cause and Effect Essay

Mở bài

 • Paraphrase lại đề: Sử dụng các cụm từ như "Nowadays," "In modern society," để bắt đầu và tạo sự liên quan đến hiện tại.

  • Ví dụ: "In modern society, a noticeable decline in leisure reading among the youth is sparking widespread concern."

 • Thesis statement: Trình bày rõ những gì bạn sẽ viết trong bài này, bao gồm nguyên nhân và hậu quả.

  • Ví dụ: "This essay will explore various causes for this trend and discuss its potential repercussions on the educational development of young individuals."

Thân bài

 • Body paragraph 1 – Causes:

  • Topic sentence - Cause: Nêu rõ nguyên nhân đầu tiên.

   • Ví dụ: "One primary reason for this shift away from reading is the omnipresence of digital entertainment."

  • Explanation: Đưa ra giải thích chi tiết cho nguyên nhân này.

   • Ví dụ: "The immediate access to online content offers instant gratification, unlike the delayed enjoyment from reading books."

  • Example: Cung cấp ví dụ cụ thể cho nguyên nhân.

   • Ví dụ: "For instance, teenagers might prefer immersive video games over reading novels due to the interactive experience they provide."

  • Tiếp tục với nguyên nhân thứ hai trong cùng đoạn hoặc đoạn tiếp theo tùy vào chiều dài yêu cầu của bài viết.

 • Body paragraph 2 – Effects:

  • Topic sentence - Effect: Nêu rõ hậu quả đầu tiên.

   • Ví dụ: "The waning interest in reading for pleasure has significant effects on cognitive development."

  • Explanation: Mô tả ảnh hưởng của hậu quả.

   • Ví dụ: "This disinterest in reading can result in diminished critical thinking skills among adolescents."

  • Example: Đưa ra ví dụ cụ thể cho hậu quả.

   • Ví dụ: "For example, the lack of engagement with complex narratives found in literature may lead to poorer performance in tasks requiring deep analytical skills."

Kết bài

 • Paraphrase lại vấn đề và tổng hợp các nguyên nhân và hậu quả:

  • Ví dụ: "In summary, the inclination towards immediate digital gratification and the consequent neglect of reading is undermining the intellectual growth of the younger generation."

 • Nêu ý nghĩa hoặc khuyến nghị: Có thể đề xuất hướng giải quyết hoặc nêu lên tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề này.

  • Ví dụ: "It is imperative that educators and parents address this issue to foster a balanced development of the youth, ensuring that the joy and benefits of reading are not lost to the allure of screens."

Mẫu đáp án hoàn chỉnh

Đề: In recent years, there has been a decline in the number of young people choosing to read for pleasure. What are the reasons behind this decline? What are the consequences for their educational development?

Mẫu đáp án hoàn chỉnh

Trả lời: 

In recent years, there has been a notable shift among young people away from reading for pleasure. This change can be attributed to a variety of factors that collectively contribute to this worrying trend. Primarily, the immense popularity of digital media has overshadowed traditional reading habits. Young individuals are increasingly drawn to instant forms of entertainment, such as streaming services and social media platforms, which offer immediate gratification and interactive experiences that books do not. Additionally, the rigorous academic pressures faced by students today leave little time for leisure reading, which was once a common pastime.

The consequences of this shift are far-reaching and affect more than just the publishing industry. As the inclination to read wanes, so does the proficiency in language and literacy among the youth. This decline in reading for enjoyment directly correlates with a decrease in critical thinking and analytical skills, which are not only crucial for academic success but also for navigating complex life situations. For instance, a study might reveal that students who engage in regular reading outside of school requirements have a higher ability to comprehend and analyze diverse texts, a skill that is invaluable in higher education and beyond.

Educators and policymakers need to recognize the long-term implications of this trend. If young people continue to disengage from reading, the intellectual capacity of future generations may be significantly hampered, leading to a workforce that is less equipped to deal with the challenges of the modern world. To combat this, schools and communities must implement strategies that rekindle the joy of reading among the youth, ensuring that the art of reading remains a fundamental pillar of education and personal development.

Một số từ vựng/ cụm từ thông dụng

Cho dạng bài cause and effect, mỗi đề sẽ có một chủ đề từ vựng khác nhau, người đọc có thể tham khảo ở các bài đọc khác về từ vựng. Dưới đây sẽ là một số ví dụ về các linking words thí sinh nên dùng trong bài luận về nguyên nhân và hậu quả:

Vocabulary/Phrase

Cách Sử Dụng

This paper/essay/article examines the underlying factors of...

Mô tả mục tiêu của bài luận.

Leading to/ which leads to

Chỉ sự liên kết giữa nguyên nhân và hậu quả.

The primary/ key/ main cause is...

Nhấn mạnh nguyên nhân quan trọng nhất.

Contribute to/ play a role in

Chỉ cách một yếu tố ảnh hưởng đến kết quả.

Owing to/ Due to/ Given that

Mở đầu câu để chỉ nguyên nhân.

This leads to...

Giới thiệu hậu quả hoặc kết quả trực tiếp.

One significant effect is...

Nêu bật một hậu quả quan trọng.

Stemming from...

Chỉ nguồn gốc hoặc nguyên nhân của một vấn đề.

To result in

Mô tả kết quả cuối cùng của một nguyên nhân.

Consequently

Giới thiệu một kết quả hoặc hậu quả.

Tài nguyên học thêm

Người đọc nên tham khảo một số bài viết liên quan khác như:

Hoặc tham khảo các đầu sách uy tín của ZIM về IELTS Writing:

Tổng kết

Với những kỹ thuật viết cause and effect essay đã trình bày, thí sinh sẽ tiến một bước dài trong việc chinh phục bài thi IELTS. Từ việc phân tích mối quan hệ nguyên nhân - hậu quả đến việc trình bày ý tưởng một cách logic, mỗi đoạn văn thí sinh viết không chỉ thể hiện kỹ năng ngôn ngữ mà còn phản ánh khả năng tư duy phê phán sắc bén. Người đọc có thể tham khảo thêm các khóa luyện thi IELTS, các kì thi thử, và giải đáp các thắc mắc qua diễn đàn ZIM Helper.


Nguồn tham khảo

 • “A Guide to Writing a Cause and Effect Essay.” A Guide to Writing a Cause and Effect Essay | Grammarly, 25 Apr. 2023, 

 • How to Write IELTS Cause and Effect Essay? - IELTS-up. 

Trần Xuân Đạo

Đã kiểm duyệt nội dung
Là cử nhân loại giỏi chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, điểm IELTS 8.0 ở cả hai lần thi, tôi hiện là giảng viên IELTS toàn thời gian tại ZIM Academy. Triết lý giáo dục của tôi là ai cũng có thể học tiếng Anh, chỉ cần cố gắng và có phương pháp học tập phù hợp. Tôi từng được đánh giá là "mất gốc" tiếng Anh ngày còn đi học phổ thông. Tuy nhiên, khi được tiếp cận với nhiều phương pháp giáo dục khác nhau và chọn được cách học phù hợp, tôi dần trở nên yêu thích tiếng Anh và từ đó dần cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Tôi hy vọng rằng, hành trình này của tôi sẽ giúp người học có thêm nhiều động lực học tập.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833