Cách làm dạng bài Suggesting solutions TOEIC Writing Opinion Essay

Hiện nay, TOEIC là bài thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh được công nhận bởi nhiều tổ chức và doanh nghiệp trên thế giới. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu đến người học dạng bài Suggesting solutions TOEIC Writing Opinion Essay kèm theo cấu trúc ghi điểm và bài vận dụng mẫu.
author
Lê Thị Mỹ Duyên
18/06/2024
cach lam dang bai suggesting solutions toeic writing opinion essay

Key Takeaways

1. Một số các đề tài thường gặp đối với dạng bài Suggesting solutions TOEIC Writing Opinion Essay bao gồm: Traffic and road safety, Environment , Business and Management, Health and Wellness.

2. Các bước xử lý dạng bài Suggesting solutions TOEIC Writing Opinion Essay

 • Bước 1: Đọc và xác định yêu cầu đề bài

 • Bước 2: Lên dàn ý

 • Bước 3: Viết bài hoàn chỉnh

 • Bước 4: Kiểm tra ngữ pháp và lỗi chính tả

3. Một số cấu trúc ghi điểm cho dạng bài “Suggesting solutions”:

 • One effective method to [solve a problem] is to [propose a solution]

 • Another solution to [address a problem] is to [propose a solution]

 • To tackle [a problem], it is essential to [propose a solution]

4. Một số lưu ý quan trọng:

 • Hiểu rõ yêu cầu đề bài

 • Tập trung phân tích giải pháp cụ thể

 • Dành thời gian cho việc kiểm tra lỗi và chỉnh sửa

Tổng quan về dạng bài Suggesting solutions TOEIC Writing Opinion Essay

Trong TOEIC Writing, “Write an opinion essay” là câu hỏi thứ 8 của bài thi, yêu cầu thí sinh trong thời gian 30 phút phải hoàn thành bài luận trình bày ý kiến của mình về một vấn đề cụ thể nào đó (thường tập trung vào các chủ đề hoặc tình huống liên quan đến môi trường làm việc) với tối thiểu 300 từ.

Trong đó, dạng bài “Suggesting solutions” yêu cầu thí sinh đưa ra giải pháp cho các vấn đề phổ biến trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong môi trường làm việc. Một số các đề tài thường gặp đối với dạng bài này bao gồm: Traffic and road safety , Environment, Business and Management, Health and Wellness...

image-alt

Các bước xử lý dạng bài Suggesting solutions TOEIC Writing Opinion Essay

Ví dụ minh hoạ cho dạng bài “Suggesting solutions

Nowadays, , there's a growing belief that companies need to provide additional benefits for their employees. What actions should a company do to maintain employee loyalty? Give reasons and examples to support your opinion.

Bước 1: Đọc và xác định yêu cầu đề bài

Trước khi lên ý tưởng cho bài viết, thí sinh cần phân tích kỹ đề bài để xác định dạng bài cũng như chủ đề đang hướng đến. Từ đó, thí sinh có thể nhận định rõ mục tiêu và nội dung cần trình bày trong bài viết của mình.

Thí sinh có thể nhận biết dạng bài “Suggesting solutions” trong TOEIC Writing thông qua một số cấu trúc câu hỏi thường gặp như:

 • What solutions can you suggest to…?

 • What should + S + do to….?

 • What measures could be taken to…?'

 • What actions should be implemented to...?

 • What can be done to address the issue of...?

Ví dụ với đề bài minh họa nêu trên, thí sinh có thể xác định được một số điểm như sau:

 • Thứ nhất, bối cảnh đề bài: “ Ngày nay, mọi người nghĩ rằng các công ty cần cung cấp thêm phúc lợi cho nhân viên của mình.”

 • Thứ hai, câu hỏi bắt đầu với cấu trúc: “What actions should a company do to…” => Dạng bài “Suggesting solutions”

 • Thứ ba, yêu cầu đề bài: đưa ra những lý do và ví dụ cụ thể về những việc mà một công ty nên làm để đảm bảo lòng trung thành của nhân viên.

Bước 2: Lên dàn ý

Cấu trúc của bài luận dạng “Suggesting solutions” trong bài thi TOEIC Writing Opinion Essay thường bao gồm 3 phần gồm mở bài, thân bài và kết luận:

Introduction

Paraphrase lại bối cảnh đề bài và cho biết sơ lược về quan điểm của bản thân đối với một số hành động cụ thể mà công ty có thể làm để đảm bảo lòng trung thành của nhân viên.

Body 1

Topic sentence (Nêu giải pháp thứ nhất): prioritize professional development opportunities.

Explanation (Giải thích lý do nó mang lại hiệu quả): enhances employee satisfaction and morale

Example (Cho ví dụ một tình huống cụ thể): a software company could implement a mentorship program where junior developers are paired with experienced engineers to learn new skills.

Body 2

Topic sentence (Nêu giải pháp thứ hai): promote a healthy work-life balance.

Explanation (Giải thích lý do nó mang lại hiệu quả): they experience less stress and burnout

Example (Cho ví dụ một tình huống cụ thể): offering flexible work hours or remote work options

Conclusion

Tóm tắt lại các ý chính đã trình bày ở phần thân bài

Bước 3: Viết bài hoàn chỉnh

It is commonly argued that companies should take additional steps to support their employees. Personally, I believe that a company can solidify the loyalty of its workforce by prioritizing its employees’ professional development and fostering a positive work culture.

One effective method to foster employee loyalty is to place a primary focus on offering opportunities for advancing professional skills. This is because investing in professional development enhances employee satisfaction and morale. When employees feel supported in their career aspirations and see opportunities for growth within the company, they are more likely to feel satisfied with their jobs and remain loyal to the organization. For instance, if a software company could implement a mentorship program where junior developers are paired with experienced engineers to learn new skills and advance their careers within the company, junior developers may feel supported, motivated, and empowered. Therefore, they are likely to demonstrate higher levels of dedication, engagement, and loyalty to the company, contributing to its overall success and sustainability.

Another solution to achieving higher employee retention rates is to promote a healthy work-life balance. This could be explained by the fact that when employees feel they have enough time to balance their professional responsibilities with their personal lives, they experience less stress and burnout. Consequently, they are more satisfied with their jobs and more likely to remain with the company for the long term. Moreover, companies that prioritize work-life balance demonstrate that they value the well-being of their employees, which fosters a positive organizational culture and strengthens employee loyalty. For example, offering flexible work hours or remote work options allows employees to better manage their schedules and commitments outside of work. This flexibility empowers employees to attend to personal responsibilities such as childcare, eldercare or pursuing further education, without their productivity or job performance.

In conclusion, ensuring employee loyalty requires a multifaceted approach that goes beyond traditional benefits. By prioritizing professional development opportunities and promoting work-life balance, companies can create a supportive and engaging work environment where employees feel valued and motivated to stay loyal. (315 words)

Bản dịch:

Người ta thường lập luận rằng các công ty nên thực hiện các bước bổ sung để hỗ trợ nhân viên của họ. Cá nhân tôi tin rằng một công ty có thể củng cố lòng trung thành của lực lượng lao động bằng cách ưu tiên phát triển nghề nghiệp của nhân viên và nuôi dưỡng văn hóa làm việc tích cực.

Một phương pháp hiệu quả để thúc đẩy lòng trung thành của nhân viên là tập trung chủ yếu vào việc tạo cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn. Điều này là do đầu tư vào phát triển chuyên môn sẽ nâng cao sự hài lòng và tinh thần của nhân viên. Khi nhân viên cảm thấy được hỗ trợ trong khát vọng nghề nghiệp và nhìn thấy cơ hội phát triển trong công ty, họ có nhiều khả năng cảm thấy hài lòng với công việc của mình và vẫn trung thành với tổ chức. Ví dụ, nếu một công ty phần mềm có thể triển khai chương trình cố vấn trong đó các nhà phát triển phần mềm cấp dưới được kết hợp với các kỹ sư giàu kinh nghiệm để học các kỹ năng mới và thăng tiến trong sự nghiệp của họ trong công ty, thì các nhà phát triển phần mềm cấp dưới có thể cảm thấy được hỗ trợ, có động lực và được trao quyền. Do đó, họ có khả năng thể hiện mức độ cống hiến, gắn kết và trung thành cao hơn với công ty, góp phần vào sự thành công và bền vững chung của công ty.

Một giải pháp khác để đạt được tỷ lệ giữ chân nhân viên cao hơn là thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống. Điều này có thể được giải thích bởi thực tế là khi nhân viên cảm thấy họ có đủ thời gian để cân bằng trách nhiệm nghề nghiệp với cuộc sống cá nhân, họ sẽ ít căng thẳng và kiệt sức hơn. Do đó, họ hài lòng hơn với công việc của mình và có nhiều khả năng gắn bó lâu dài với công ty hơn. Hơn nữa, các công ty ưu tiên cân bằng giữa công việc và cuộc sống chứng tỏ rằng họ coi trọng hạnh phúc của nhân viên, điều này thúc đẩy văn hóa tổ chức tích cực và củng cố lòng trung thành của nhân viên. Ví dụ, cung cấp giờ làm việc linh hoạt hoặc các lựa chọn làm việc từ xa cho phép nhân viên quản lý tốt hơn lịch trình và cam kết của họ ngoài công việc. Tính linh hoạt này cho phép nhân viên thực hiện các trách nhiệm cá nhân như chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già hoặc theo học thêm mà không ảnh hưởng đến năng suất hoặc hiệu suất công việc.

Tóm lại, việc đảm bảo lòng trung thành của nhân viên đòi hỏi một cách tiếp cận nhiều mặt vượt xa những lợi ích truyền thống. Bằng cách ưu tiên các cơ hội phát triển nghề nghiệp và thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, các công ty có thể tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ và hấp dẫn, nơi nhân viên cảm thấy có giá trị và có động lực để trung thành.

Bước 4: Kiểm tra ngữ pháp và lỗi chính tả

Bên cạnh việc đảm bảo cho cấu trúc bài viết được rõ ràng và phát triển ý tưởng một cách mạch lạc thì một trong những tiêu chí chấm điểm cho bài luận chính là việc sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác. Do đó, thí sinh nên hoàn thành bài viết trước thời gian quy định vài phút để kiểm tra lại lỗi ngữ pháp và chính tả (nếu có).

image-alt

Xem thêm: TOEIC writing opinion essay topics

Cấu trúc câu ghi điểm cho dạng bài Suggesting solutions TOEIC Writing Opinion Essay

Cấu trúc 1

One effective method to [solve a problem] is to [propose a solution]

Ex: One effective method to reduce traffic congestion in urban areas is to invest in public transportation infrastructure. (Một phương pháp hiệu quả để giảm tắc đường trong các khu đô thị là đầu tư vào cơ sở hạ tầng giao thông công cộng.)

Cấu trúc 2

Another solution to [address a problem] is to [propose a solution]

Example: Another solution to combat air pollution is to promote the use of renewable energy sources such as solar and wind power. (Một giải pháp khác để chống lại ô nhiễm không khí là thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió.)

Cấu trúc 3

To tackle [a problem], it is essential to [propose a solution]

Ex: To tackle the issue of plastic pollution, it is essential to implement strict regulations on single-use plastics. (Để giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa, việc thi hành các quy định nghiêm ngặt về nhựa dùng một lần là cần thiết.)

Xem thêm: Lộ trình học TOEIC Writing

image-alt

Bài mẫu ứng dụng dạng bài Suggesting solutions TOEIC Writing Opinion Essay

Đề bài: “Nowadays, the level of competition to get a desirable job is increasingly high. What should a candidate do to get ready for a job interview? To support your response, include precise details and examples.”

Bài mẫu

Preparing for a job interview is crucial for ensuring success and making a positive impression on potential employers. To excel in an interview, candidates should take several key steps to adequately prepare themselves. There are some essential strategies that candidates can employ to get ready for a job interview.

Firstly, candidates should thoroughly research the company and the position they are applying for. This includes understanding the company's mission, values, products or services, and recent achievements. By familiarizing themselves with the company's background, candidates can demonstrate their genuine interest and enthusiasm during the interview. Therefore, investing time in researching the company can greatly enhance a candidate's chances of success in the job application process. For example, they can mention specific projects or initiatives the company has undertaken and express how they align with their own career goals and values. This not only showcases their commitment but also helps them stand out among other applicants.  

Secondly, candidates should carefully review the job description and identify the skills and qualifications required for the position. They should then prepare examples from their past experiences that demonstrate how they possess these skills and qualifications. Providing specific examples of their achievements and successes can help candidates showcase their abilities and convince the interviewer of their suitability for the role. This proactive approach demonstrates self-awareness and a willingness to learn and grow professionally. As a result,  thorough preparation based on the job description could significantly increase a candidate's chances of making a positive impression during the interview.

In conclusion, it is imperative to emphasize the importance of thorough preparation for a job interview in order to optimize the likelihood of success. Through diligent research into the company and meticulous comprehension of the job specifications, candidates can effectively captivate potential employers, thereby solidifying their prospects of attaining the desired employment positions.

(304 words)

Bản dịch:

Chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc là rất quan trọng để đảm bảo thành công và tạo ấn tượng tích cực với các nhà tuyển dụng tiềm năng. Để xuất sắc trong một cuộc phỏng vấn, ứng viên nên thực hiện một số bước quan trọng để chuẩn bị đầy đủ cho bản thân. Có một số chiến lược cần thiết mà ứng viên có thể sử dụng để sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn xin việc.

Đầu tiên, ứng viên nên tìm hiểu kỹ về công ty và vị trí mình đang ứng tuyển. Điều này bao gồm hiểu biết về sứ mệnh, giá trị, sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty và những thành tựu gần đây. Bằng cách làm quen với nền tảng của công ty, ứng viên có thể thể hiện sự quan tâm và sự nhiệt tình thực sự của mình trong suốt cuộc phỏng vấn. Do đó, đầu tư thời gian vào việc nghiên cứu công ty có thể nâng cao đáng kể cơ hội thành công của ứng viên trong quá trình xin việc. Ví dụ, họ có thể đề cập đến các dự án hoặc sáng kiến cụ thể mà công ty đã thực hiện và bày tỏ cách chúng phù hợp với mục tiêu và giá trị nghề nghiệp của chính họ. Điều này không chỉ thể hiện sự cam kết của họ mà còn giúp họ nổi bật giữa những ứng viên khác.

Thứ hai, ứng viên nên xem xét cẩn thận bản mô tả công việc và xác định các kỹ năng cũng như trình độ cần thiết cho vị trí đó. Sau đó, họ nên chuẩn bị những ví dụ từ kinh nghiệm trong quá khứ để chứng minh họ sở hữu những kỹ năng và trình độ này như thế nào. Cung cấp các ví dụ cụ thể về thành tích và thành công của họ có thể giúp ứng viên thể hiện khả năng của mình và thuyết phục người phỏng vấn về sự phù hợp của họ với vai trò này. Cách tiếp cận chủ động này thể hiện sự tự nhận thức và sẵn sàng học hỏi và phát triển một cách chuyên nghiệp. Do đó, việc chuẩn bị kỹ lưỡng dựa trên mô tả công việc có thể làm tăng đáng kể cơ hội tạo ấn tượng tích cực của ứng viên trong cuộc phỏng vấn.

Tóm lại, cần phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc phỏng vấn xin việc để tối ưu hóa khả năng thành công. Thông qua việc nghiên cứu kỹ lưỡng về công ty và sự hiểu biết tỉ mỉ về các yêu cầu công việc, ứng viên có thể thu hút các nhà tuyển dụng tiềm năng một cách hiệu quả, từ đó gia tăng triển vọng đạt được các vị trí việc làm mong muốn.

image-alt

Một số lưu ý cần thiết dạng bài Suggesting solutions

Hiểu rõ yêu cầu đề bài

Người học nên dành một ít thời gian đọc kỹ yêu cầu của đề bài trước khi lên dàn ý để xây dựng cấu trúc bài viết phù hợp với từng dạng đề và tránh bị lạc đề.

Tập trung vào giải pháp cụ thể

Thân bài của bài luận nên tập trung vào việc đề xuất giải pháp cụ thể cho vấn đề được đề cập, thường chỉ nên phân tích từ 2 đến 3 giải pháp, tránh nêu duy nhất một giải pháp hoặc quá nhiều giải pháp nhưng không trình bày cặn kẽ. Mỗi giải pháp cần được mô tả chi tiết, có thể minh họa bằng ví dụ hoặc những giải thích cụ thể.

Dành thời gian cho việc kiểm tra lỗi và chỉnh sửa

Sau khi hoàn thành bài viết, dành một ít thời gian để đọc lại và chỉnh sửa. Kiểm tra xem các giải pháp người học đề xuất có logic và hợp lý không, cũng như xem xét xem có cách nào để cải thiện bài viết của mình một cách hoàn chỉnh hơn.

Tổng kết

Trên đây là bài viết hướng dẫn người học cách xử lý dạng bài Suggesting solutions TOEIC Writing Opinion Essay kèm theo các cấu trúc ghi điểm và bài vận dụng mẫu. Tác giả hy vọng người học đã có cái nhìn tổng quát về dạng bài này và áp dụng thành công các kiến thức từ bài viết vào phần thi của mình.

Hiện nay, TOEIC ZIM Academy đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking. Thí sinh có thể tham khảo chương trình thi thử này để có được sự chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEIC sắp tới.


Nguồn tham khảo

Examinee Handbook toeic bridgeTM test - IIG. Available at: https://www.iigvietnam.com/wp-content/uploads/2021/05/speaking-writing-examinee-handbook.pdf

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu