TOEIC writing opinion essay topics - Tổng hợp những chủ đề thường gặp nhất

Bài viết dưới cung cấp TOEIC writing opinion essay topics - những chủ đề TOEIC thường gặp nhằm giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.
Huỳnh Kim Ngân
06/06/2023
toeic writing opinion essay topics tong hop nhung chu de thuong gap nhat

TOEIC Writing Question 8 hay còn gọi là TOEIC Writing Part 3 có thể được xem là phần thử thách nhất đối với thí sinh trong phần thi viết. Việc hiểu rõ về yêu cầu đề bài cũng như chuẩn bị kỹ càng những chủ đề thường gặp sẽ giúp thí sinh ôn luyện hiệu quả hơn.

Trong bài viết “TOEIC writing opinion essay topics” sau, tác giả sẽ cung cấp những chủ đề thường gặp nhất trong phần thi này.

Key takeaways:

Thông tin chính về TOEIC Writing Opinion Essay:

 • Thời gian: 30 phút

 • Số từ tối thiểu: 300 từ

Tiêu chí chấm điểm:

 • Từ vựng

 • Ngữ pháp

 • Tổ chức câu

 • Mức độ liên quan

  TOEIC writing opinion essay topics thường gặp:

 • Các vấn đề về việc làm

 • Du lịch và lựa chọn các phương tiện giao thông

 • Mối quan hệ

 • Học tập.

Tổng quan về hình thức TOEIC Writing

TOEIC Writing là một hình thức thi để kiểm tra kỹ năng viết của thí sinh. Với thời gian 60 phút, thí sinh phải hoàn thành 8 câu hỏi bao gồm một bài luận ngắn. 

Câu hỏi 1-5: Viết mô tả tranh 

Ở mỗi câu hỏi trong phần này, thí sinh được cung cấp 1 bức tranh và 2 từ khóa có liên quan. Nhiệm vụ của thí sinh là phải hoàn thành một câu văn miêu tả dựa vào các dữ kiện có sẵn.

Xem thêm: Phương pháp làm dạng miêu tả tranh trong bài thi TOEIC Writing

image-alt

Câu hỏi 6-7: Phản hồi email

Trong phần tiếp theo, thí sinh sẽ được nhận một đoạn văn trích từ email, bao gồm người gửi, người nhận và nội dung email. Thí sinh sẽ phải viết một email phản hồi theo yêu cầu của đề bài. 

Xem thêm: Dạng bài viết thư phản hồi trong TOEIC Writing – Phần 1

image-alt

Câu hỏi 8: Viết một bài luận ngắn trình bày quan điểm (Opinion Essay)

Ở phần 8 của TOEIC Writing, thí sinh được yêu cầu viết một đoạn văn ngắn trình bày quan điểm của mình về một vấn đề mà đề bài cho trong vòng 30 phút. Số từ yêu cầu cho phần thi này là 300 từ.

Xem thêm: Tổng hợp các bài mẫu Writing TOEIC - Question 8

image-alt

TOEIC writing opinion essay topics

Các chủ đề thường gặp trong TOEIC Writing Question 8 thường tập trung khai thác các vấn đề về cuộc sống, trong đó chủ đề liên quan đến môi trường làm việc chiếm đa số.

Đọc thêm: Các bước viết bài Opinion Essay trong TOEIC Writing.

Các vấn đề về việc làm

 • What should a candidate do to get ready for a job interview, in your opinion? To support your response, include precise details and examples.

  (Một ứng viên nên làm gì để sẵn sàng cho một cuộc phỏng vấn xin việc?)

 • Taking charge of a team can be difficult. What qualities do you reckon a good boss should have? To support your response, include precise details and examples.

  (Những phẩm chất nào bạn nghĩ rằng một ông chủ tốt nên có?)

 • Most people would like to work for themselves over an employer. Are you in agreement with this assertion? To support your position, give precise details and justification.

  (Hầu hết mọi người muốn làm việc cho chính họ hơn là một người sử dụng lao động. Bạn có đồng ý với nhận định này không? Nêu lý do và ví dụ.)

 • In the workplace, music listening is permitted in particular situations. What do you think about this? Give arguments or instances to back up your claims. 

  (Tại nơi làm việc, việc nghe nhạc được cho phép trong những tình huống cụ thể. Bạn nghĩ gì về điều này?)

Du lịch và lựa chọn các phương tiện giao thông

Do you think that it is important for people to travel to other countries and experience other cultures? Why or why not? Use specific reasons and examples to support your answer.

(Bạn có nghĩ rằng đi du lịch đến các quốc gia khác và trải nghiệm các nền văn hóa khác là quan trọng không? Tại sao hay tại sao không?)

Mối quan hệ

Some people believe that social media has improved communication and relationships between people. Others think that social media has created more problems than it has solved. What is your opinion on this? Use specific reasons and examples to support your answer.

→ (Một số người tin rằng phương tiện truyền thông xã hội đã cải thiện giao tiếp và mối quan hệ giữa mọi người. Những người khác nghĩ rằng mạng xã hội đã tạo ra nhiều vấn đề hơn là nó đã giải quyết được. Trình bày ý kiến của bạn về vấn đề này)

Học tập

Some people believe that the best way to learn a language is to immerse yourself in the culture and interact with native speakers. Others think that formal classroom instruction is more effective. Which do you think is better? Use specific reasons and examples to support your answer.

(Một số người tin rằng cách tốt nhất để học một ngôn ngữ là hòa mình vào nền văn hóa và tương tác với người bản ngữ. Những người khác nghĩ rằng lớp học chính thức là hiệu quả hơn. Bạn nghĩ gì về vấn đề này?)

Many people think that changing your habits can help you change your life. What do you think about the influence of habits on our self-improvement?

(Nhiều người nghĩ rằng thay đổi thói quen của bạn có thể giúp bạn thay đổi cuộc sống của bạn. Bạn nghĩ gì về ảnh hưởng của thói quen đối với sự hoàn thiện bản thân của chúng ta?)

Dàn bài tham khảo TOEIC Writing Opinion Essay

Ví dụ đề bài cho: Should companies offer their employees flexible working hours? Why or why not? Use specific examples to support your answer. 

Dịch nghĩa: (Các công ty có nên cung cấp cho nhân viên của họ giờ làm việc linh hoạt? Tại sao hay tại sao không?) 

Mở đầu

 • Giới thiệu ngắn gọn về chủ đề giờ làm việc linh hoạt trong các công ty

 • Đưa ra mục đích của bài viết và cung cấp câu thesis statement

Chi tiết: In today's dynamic work environment, flexible working hours have garnered attention as a concept that grants employees control over their work time and location. In my opinion, companies should offer flexible working hours to their employees due to the myriad benefits associated with it. This essay will explore the advantages of flexible working hours, supported by specific examples.

→ (Trong môi trường làm việc đang thay đổi nhanh chóng hiện nay, khái niệm về giờ làm việc linh hoạt đã thu hút sự chú ý đáng kể. Nó chỉ một hình thức làm việc cho phép nhân viên có quyền kiểm soát thời gian và địa điểm làm việc của mình. Theo ý kiến của tôi, các công ty nên cung cấp cho nhân viên của mình giờ làm việc linh hoạt do lợi ích mà nó mang lại. Bài viết này sẽ trình bày các ưu điểm của giờ làm việc linh hoạt và cung cấp những ví dụ cụ thể để ủng hộ quan điểm này.)

Thân bài

Trong phần thân bài, người học nên đưa ra khoảng 2 luận điểm kèm với ví dụ để ủng hộ quan điểm của mình:

Lợi ích thứ nhất: Giờ làm việc linh hoạt giúp nhân viên cân bằng cuộc sống và công việc tốt hơn

Ví dụ củng cố: Những nhân viên đã có con nhỏ có thể linh hoạt điều chỉnh giờ làm việc của mình để đưa đón con cái

Chi tiết: “Firstly, offering flexible working hours improves work-life balance. Employees can better manage their personal responsibilities alongside their professional commitments. For instance, a parent can adjust their work schedule to accommodate their child's school activities. This flexibility reduces stress and increases job satisfaction, as employees feel empowered to balance their personal and professional lives effectively.”

(Thứ nhất, cung cấp giờ làm việc linh hoạt giúp cải thiện sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nhân viên có thể quản lý tốt hơn các trách nhiệm cá nhân bên cạnh các cam kết nghề nghiệp của họ. Chẳng hạn, phụ huynh có thể điều chỉnh lịch làm việc của họ để phù hợp với các hoạt động ở trường. Sự linh hoạt này làm giảm căng thẳng và tăng sự hài lòng trong công việc, vì nhân viên cảm thấy được trao quyền để cân bằng cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của họ một cách hiệu quả.)

Lợi ích thứ hai: Giờ làm việc linh hoạt giúp gia tăng năng suất lao động

Chi tiết: Moreover, flexible working hours contribute to increased employee productivity. When employees can work during their most productive hours, they can optimize their performance. For example, some individuals are more focused and creative in the early morning, while others thrive in the evening. By allowing employees to choose their optimal working hours, companies can tap into their full potential and achieve better outcomes.

(Hơn nữa, giờ làm việc linh hoạt góp phần tăng năng suất của nhân viên. Khi nhân viên có thể làm việc trong giờ làm việc hiệu quả nhất, họ có thể tối ưu hóa hiệu suất của mình. Ví dụ, một số cá nhân tập trung và sáng tạo hơn vào sáng sớm, trong khi những người khác phát triển mạnh vào buổi tối. Bằng cách cho phép nhân viên chọn giờ làm việc tối ưu, các công ty có thể khai thác hết tiềm năng của họ và đạt được kết quả tốt hơn.)

Kết luận

Tóm tắt các điểm chính được thảo luận trong bài viết trên.

Chi tiết: In conclusion, companies should offer their employees flexible working hours due to the numerous benefits it brings. By embracing flexible working hours, companies can create a more supportive and productive work environment, leading to positive outcomes for both employees and the organization as a whole.

(Tóm lại, các công ty nên cung cấp cho nhân viên của họ giờ làm việc linh hoạt do nhiều lợi ích mà nó mang lại. Bằng cách áp dụng giờ làm việc linh hoạt, các công ty có thể tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ và hiệu quả hơn, dẫn đến kết quả tích cực cho cả nhân viên và toàn bộ tổ chức.)

Tổng kết

Hy vọng qua bài viết “TOEIC writing opinion essay topics - Tổng hợp những chủ đề thường gặp” trên, tác giả đã cung cấp thêm cho thí sinh những nội dung cần chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.


Nguồn tham khảo:

“What Essay Topics Will I Need to Write About in My IELTS, TOEFL or TOEIC Test?” Scott's English ANSWERS, answers.scottsenglish.com/discussion/71/what-essay-topics-will-i-need-to-write-about-in-my-ielts-toefl-or-toeic-test. Accessed 13 May 2023. TOEIC writing opinion essay topics

“TOEIC Practice - Writing.” EnglishClub - Learn or Teach English Today, www.englishclub.com/esl-exams/ets-toeic-practice-writing.php. Accessed 13 May 2023.

IIG, Marketing D. “TOEIC SW.” Tổ Chức Giáo Dục IIG Việt Nam, iigvietnam.com/bai-thi-toeic-sw/. Accessed 13 May 2023.TOEIC writing opinion essay topics

Bạn muốn mở cửa cho những cơ hội mới trong học tập, công việc hay đơn giản là yêu thích giao tiếp tiếng Anh trong cuộc sống. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi TOEIC ngay hôm nay!

Đinh Huỳnh Quế Dung

Đã kiểm duyệt nội dung

Trình độ tiếng Anh hiện tại. IELTS 8.5.

Tôi tên là Đinh Huỳnh Quế Dung. Tôi là một giáo viên tiếng anh với 2 năm kinh nghiệm tutor tại trường Daemen College (2/2019 - 3/2020), hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp và IELTS. Hiện tại, tôi đang theo học chương Trình Thạc sĩ ngôn ngữ học chuyên về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với trường Đại học Benedictine, Hoa Kỳ. Tôi đã bắt đầu luyện và học IELTS từ khi tôi học cấp 3 và đạt 8.5 ở 2 lần thi gần đạy nhất: thi năm 8/2020 (Overall: 8.5, L,R: 8.5, S: 9, W: 7.5) và thi 8/2022 (Overall: 8.5, L: 9, R: 8.5, W: 7.5, S:8). Tôi hiện đang tham gia dự án viết đề IELTS cho các bài thi thử và sách, nghiên cứu và duyệt bài học thuật, cho trung tâm.

Tôi nghĩ tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến và có nhiều tính ứng dụng trong thế giới hiện nay. Ngoại trừ những lợi ích cho não bộ khi biết hai ngôn ngữ trở lên, tiếng Anh còn mở ra nhiều cánh cửa cho học sinh và người học, như cơ hội du học, đi du lịch nhiều nước, đọc được tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau, cơ hội đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài, làm việc cho công ty quốc tế, định cư, v.v. Vì vậy, tôi nghĩ sứ mệnh lâu dài của tôi là giúp được càng nhiều người giao tiếp thuần thục được bằng tiếng Anh càng tốt và có thể đạt được những cơ hội này.

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” - Nelson Mandela

Tiếng Anh không đơn giản chỉ là một ngôn ngữ, mà nó còn có thể cho bạn chìa khoá dẫn đến tri thức và giáo dục, và còn là một công cụ mạnh mẽ có giúp bạn thay đổi thế giới.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833