Các bước xử lý dạng bài Overview question trong TOEIC Reading Part 7

Dạng overview question là một trong những dạng câu hỏi thường xuất hiện trong bài thi TOEIC Reading với mục đích đánh giá khả năng đọc hiểu bao quát của người đọc đối với nội dung của đoạn văn. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các bước xử lý dạng overview question trong TOEIC Reading kèm bài tập vận dụng có đáp án.
Lê Thị Mỹ Duyên
23/01/2024
cac buoc xu ly dang bai overview question trong toeic reading part 7

Key takeaways

1. Tổng quan về dạng overview question trong TOEIC Reading Part 7: là dạng câu hỏi về thông tin chung (hay còn được gọi là câu hỏi tổng quan). Đây là một dạng câu hỏi có tần suất xuất hiện cao trong phần thi và thường xuất hiện đầu tiên trong nhóm các câu hỏi ở mỗi đoạn văn để kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc xác định chủ đề, mục đích và ý chính của mỗi đoạn văn.

2. Các bước xử lý câu hỏi dạng overview question trong TOEIC Reading Part 7:

 • Bước 1: Đọc hiểu nhanh câu hỏi

 • Bước 2: Đọc tiêu đề (nếu có) và xác định dạng văn bản

 • Bước 3: Đọc lướt văn bản để xác định đáp án

Cấu trúc đề thi TOEIC Reading Part 7

Trong bài thi TOEIC Reading, Part 7 là phần thi có số câu hỏi nhiều nhất với tổng cộng 54 câu hỏi. Phần thi TOEIC Reading part 7 được chia làm hai kiểu văn bản khác nhau bao gồm Single passages và Multiple passages, trong đó, nhiệm vụ của thí sinh là đọc hiểu các đoạn văn được cung cấp rồi xác định câu trả lời đúng từ 4 đáp án A,B,C,D tương ứng với mỗi câu hỏi.

Nội dung được đề cập đến trong phần thi này chủ yếu xoay quanh các tài liệu đọc xuất hiện trên biển thông báo, bài quảng cáo, ngoài ra, một số văn bản có thể được hiển thị dưới hình thức tin nhắn hay biểu mẫu.

Các dạng câu hỏi thường gặp trong TOEIC Reading Part 7 bao gồm:

 • Dạng câu hỏi về thông tin chung (Overview question)

 • Dạng câu hỏi về thông tin chi tiết (Detailed question)

 • Dạng câu hỏi về thông tin (không) được đề cập (NOT/TRUE question)

 • Dạng câu hỏi suy luận (Interference question)

 • Dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa (Synonym question)

Tổng quan về dạng overview question trong TOEIC Reading Part 7

Dạng overview question trong TOEIC Reading Part 7 là dạng câu hỏi về thông tin chung (hay còn được gọi là câu hỏi tổng quan). Đây là một trong những dạng câu hỏi có tần suất xuất hiện cao trong phần thi và thường xuất hiện đầu tiên trong nhóm các câu hỏi ở mỗi đoạn văn để kiểm tra khả năng của thí sinh trong việc xác định chủ đề, mục đích và ý chính của mỗi đoạn văn.

Để hoàn thành tốt dạng câu hỏi này, thí sinh không chỉ phải nắm vững từ vựng, ngữ pháp mà còn phải có khả năng tổng hợp, chắt lọc những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này đòi hỏi kỹ năng đọc hiểu và khả năng áp dụng ngữ cảnh để hiểu rõ ý của tác giả. Từ đó, trả lời các câu hỏi về thông tin chung một cách chính xác và hiệu quả trong thời gian giới hạn của bài thi.

Hiện tại, ZIM Academy đang tổ chức chương trình thi thử TOEIC giúp đánh giá chính xác trình độ TOEIC của thí sinh trên cả 4 kỹ năng: Listening, Reading, Writing và Speaking. Với kho đề thi phong phú được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên môn cao cấp của ZIM, thí sinh sẽ được trải nghiệm thử thách độ khó của bài thi thực tế. Hãy đăng ký ngay nhé!

dạng overview question trong TOEIC Reading Part 7

Các bước xử lý câu hỏi dạng overview question trong TOEIC Reading Part 7

Nhận biết dạng bài

Để nhận biết dạng overview question trong TOEIC Reading Part 7, thí sinh có thể chú ý đến các từ khóa và cấu trúc cụ thể trong câu hỏi. Dưới đây là các cấu trúc câu hỏi tổng quan thường gặp:

Câu hỏi về mục đích (Main Purpose):

 • What is the purpose of the e-mail? (Mục đích của email là gì?)

 • Why was this email written? (Tại sao email này được viết?)

 • Why was the form submitted? (Tại sao mẫu đơn được gửi?)

 • Why does Mr.Tim write this letter? (Tại sao ông Tim lại viết bức thư này?)

Câu hỏi về nội dung/chủ đề chính (Main Content/Topic):

 • What is the article about? (Bài báo nói về cái gì?)

 • What is the main topic of the notice? (Chủ đề chính của thông báo là gì?)

 • What is being discussed in the memo? (Điều gì đang được thảo luận trong bản ghi chú?)

Ngoài ra còn có các dạng câu hỏi về nơi chốn, và đối tượng chung hướng đến của đoạn văn bản. Ví dụ:

 • Where was this report probably published? (Báo cáo này có thể đã được xuất bản ở đâu?)

 • Where does Mr Lee most likely work? (Ông Lee có khả năng làm việc ở đâu?)

 • For whom is the report intended? (Báo cáo dành cho ai?)

Cách tiếp cận

Bước 1: Đọc hiểu nhanh câu hỏi

Trước tiên, thí sinh cần đọc nhanh câu hỏi, đặc biệt chú ý vào các keyword quan trọng để xác định dạng câu hỏi (yêu cầu xác định chủ đề, mục đích hay ý chính của văn bản). Từ đó, thí sinh có thể nắm được nhiệm vụ chính của mình trong quá trình đọc lướt văn bản để tìm ra đáp án chính xác nhất.

Bước 2: Đọc tiêu đề (nếu có) và xác định dạng văn bản

Thông thường, ở đầu các văn bản sẽ có một tiêu đề hoặc mô tả ngắn cung cấp một gợi ý giúp thí sinh hình dung sơ lượt về nội dung chính sẽ được đề cập trong văn bản. Chính vì thế, thí sinh nên đọc tiêu đề để có cái nhìn tổng quan về đề tài và mục đích của văn bản.

Ngoài ra, dựa vào lời dẫn (Questions 154-155 refer to the following text-message chain/letter/email…), thí sinh có thể xác định nhanh chóng dạng văn bản, từ đó có thể dự đoán được nội dung hoặc mục đích chính sẽ được đề cập đến. Bên dưới là một số ví dụ về các dạng văn bản phổ biến:

Dạng email

EMAIL

To: John Smith (john.smith@email .com)
From: Jane Doe (jane.doe@email .com)

Subject: Update on Meeting Venue - Important Details

Dear Mr Smith,

I trust this message reaches you in good health. I am reaching out to notify you about a modification to our upcoming client presentation. Originally scheduled in the conference room, the presentation has been moved to the executive boardroom on the second floor.

For your convenience, I have attached the revised agenda along with detailed directions to the new venue. We understand that these changes might affect your schedule, and we appreciate your flexibility in adapting to this adjustment.

Should you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to get in touch.

Thank you for your understanding.

Best regards,

Jane Doe

Data Analyst

ABC Corporation

Dạng tin nhắn

Jackson Williams (9:00 A.M.) Good morning team! Just a quick update: the office will be closing early at 3:00 PM today for maintenance.

Isabella Taylor (9:05 A.M.) Thanks for the heads up. Any specific areas being worked on?

Jackson Williams (9:10 A.M.) The IT department will be conducting server maintenance. It shouldn't take more than a couple of hours

Isabella Taylor (9:15 A.M.) Got it. I'll plan to wrap up important tasks before 3:00 PM.

David Johnson (9:30 A.M.) If anyone needs assistance with saving files or shutting down systems, feel free to reach out.

Jackson Williams (9:35 A.M.) Thanks, David. Appreciate your readiness to help.

Dạng bản ghi chú

MEMO

To: Finance Team

From: David Reynolds

Date: 14th March

Subject: Urgent - Budget Review and Expense Control Measures

Dear Finance Team,

Following today's finance meeting, it is imperative that we critically review and control our expenses for the upcoming quarter. Each department is tasked with submitting their revised budgets by the end of this week. Our comprehensive budget review session is scheduled for the 28th to ensure meticulous alignment with our overarching financial goals for the year. I appreciate your prompt attention to this matter.

Sincerely,

David Reynolds

Dạng biểu mẫu

FACILITY MAINTENANCE REQUEST FORM

Please fill out the form and submit to Building Services (room 201)

Requester's Full Name: Katherine Thompson
Requester's Department: Facilities Management
Requester's Extension: 5678

Location of Maintenance: Restroom on the 4th Floor
Type of Maintenance (choose one):

[ ] Plumbing Issue [ ] Electrical Problem [ ] HVAC Malfunction [ ] Other: ________

Detailed description of request:

The restroom on the 4th floor has a persistent leak in one of the sinks. Despite attempts to fix it, the issue persists. Urgent attention is required to prevent water damage.

Dạng thư từ

Maria Garcia

789 Elm Street Chicago, IL 60611

September 10

Dear Ms. Garcia,

This letter serves as a reminder that your annual subscription to Chicago Fitness Club is up for renewal. You can conveniently renew your membership online by visiting our website or contact our membership services at (312) 555-4321 for assistance.

As a valued member, you are also eligible for exclusive fitness classes and personal training sessions. Let us know if you would like to explore these additional offerings.

Thank you for choosing Chicago Fitness Club for your health and wellness journey.

Warm regards,

Mark Johnson

Chicago Fitness Club Manager

Bước 3: Đọc lướt văn bản để xác định đáp án

Khi đã nắm rõ yêu cầu của câu hỏi và có cái nhìn tổng quan về nội dung từ tiêu đề, thí sinh không nên đọc chi tiết toàn bộ văn bản mà nên chú ý đến các đoạn quan trọng, các từ khóa, và các thông tin liên quan đến chủ đề được đề cập trong câu hỏi nhằm tiết kiệm thời gian cho các câu hỏi đòi hỏi sự suy luận phức tạp hơn.

Việc này đòi hỏi sự linh hoạt và tập trung để không chỉ nắm bắt thông tin chính mà còn hiểu rõ về ngữ cảnh và mối quan hệ giữa các ý. Thí sinh cần tập trung vào việc đọc nhanh và hiệu quả để tiết kiệm thời gian và tìm ra đáp án một cách chính xác.

Các bước xử lý câu hỏi dạng overview question trong TOEIC Reading Part 7

Ví dụ minh họa các bước xử lý dạng overview question

Ví dụ 1

Questions 154-155 refer to the following email

To: John Smith (john.smith@email .com)
From: Jane Doe (jane.doe@email .com)

Subject: Recognition for Exceptional Productivity and Contributions

Dear Mr. John,

I trust this email finds you well. I am writing to express my sincere appreciation for your outstanding productivity and remarkable contributions to our team. Your ability to consistently deliver high-quality work within tight deadlines has significantly elevated the overall performance of our projects.

Your attention to detail and dedication to excellence have not gone unnoticed, and I want to personally acknowledge the positive impact you've had on our team's success. Your exemplary work is truly commendable.

Thank you for your hard work, commitment, and the valuable role you play within our organization. We are fortunate to have you on our team.

Best regards,

Jane Doe

Question 154: Why was this email written?

A. To praise an employee's good performance

B. To announce a salary increase

C. To criticize employees for being late to work

D. To notify changes to the meeting schedule

Các bước xử lý câu hỏi

Bước 1: Đọc hiểu nhanh câu hỏi

Câu hỏi: Why was this email written? (Tại sao email này được viết?)

=> Câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định mục đích mà email được soạn thảo để gửi cho người nhận.

Bước 2: Đọc tiêu đề (nếu có) và xác định dạng văn bản

Dựa vào lời dẫn “Questions 154-155 refer to the following email” và cấu trúc trình bày của văn bản (có sự xuất hiện của các địa chỉ mail) => Thí sinh có thể nhanh chóng xác định ngay đây là dạng văn bản thư điện tử.

Bước 3: Đọc lướt văn bản để xác định đáp án

Sau khi đã nắm rõ yêu cầu của câu hỏi và xác định được dạng văn bản, thí sinh tiến hành tìm đáp án bằng cách đọc lướt nội dung văn bản.

Tuy nhiên, đối với dạng văn bản thư điện tử, thí sinh có thể nhanh chóng xác định được đáp án về mục đích của thư chỉ qua những dòng đầu tiên mà không cần đọc lướt hết toàn bộ lá thư vì đối với dạng email, thông thường người viết luôn đề cập đến mục đích viết thư ở ngay đầu tiêu đề và các dòng đầu tiên.

Đối với ví dụ trên, thí sinh có thể xác định được đáp án thông qua tiêu đề thư và những dòng đầu thư:

 • “Subject: Recognition for Exceptional Productivity and Contributions” (Chủ đề: Ghi nhận năng suất và đóng góp vượt trội)

 • “I am writing to express my sincere appreciation for your outstanding productivity and remarkable contributions to our team.” (Tôi viết thư này để bày tỏ sự đánh giá cao chân thành của tôi về năng suất vượt trội và những đóng góp đáng kể của bạn cho nhóm của chúng tôi.)

=> Đáp án chính xác là phương án A - To praise an employee's good performance (Để khen ngợi thành tích tốt của nhân viên)

image-alt

Ví dụ 2

Questions 154-155 refer to the following memo.

MEMO

To: Sales Department

From: Jennifer Lee

Date: 3rd September

Subject: Quarterly Sales Targets and Strategies

Dear Sales Team,

In our comprehensive sales meeting today, we meticulously reviewed the targets for the upcoming quarter. Our collective goal is ambitious – a 15% increase in overall sales compared to the previous quarter.

I am expecting each of you to submit your proposed strategies for achieving this target by next Friday. We will then convene to discuss and refine the most effective strategies in our follow-up meeting scheduled for the 10th.

Regards,

Jennifer Lee

Question 154: What is the purpose of the memo?

A. To announce the meeting location

B. To announce target changes next month

C. To remind staff to submit strategic reports on time

D. To notify changes to the meeting schedule

Các bước xử lý câu hỏi

Bước 1: Đọc hiểu nhanh câu hỏi

Câu hỏi: What is the purpose of the memo? (Mục đích của bản ghi chú này là gì?)

=> Câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định mục đích của bản ghi chú.

Bước 2: Đọc tiêu đề (nếu có) và xác định dạng văn bản

Dựa vào lời dẫn “Questions 154-155 refer to the following memo” => Thí sinh có thể nhanh chóng xác định ngay đây là dạng bản ghi chú.

Bước 3: Đọc lướt văn bản để xác định đáp án

Sau khi đã nắm rõ yêu cầu của câu hỏi và xác định được dạng văn bản, thí sinh tiến hành tìm đáp án bằng cách đọc lướt nội dung văn bản.

Không giống như ví dụ 1 (mục đích của email được thể hiện rõ ràng qua tiêu đề và các dòng đầu tiên của thư), ở ví dụ này, để trả lời được câu hỏi, thí sinh cần đọc hiểu sơ lược nội dung toàn văn bản vì đáp án có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào.

Với đề bài này, mục đích của bản ghi chú nằm ở giữa văn bản với nội dung như sau: “ I am expecting each of you to submit your proposed strategies for achieving this target by next Friday.” (Tôi mong mỗi bạn sẽ gửi các chiến lược đề xuất của mình để đạt được mục tiêu này trước thứ Sáu tới.)

=> Đáp án chính xác là phương án C - To remind staff to submit strategic reports on time (Nhắc nhở nhân viên nộp báo cáo chiến lược đúng thời hạn) bởi nó thể hiện rõ yêu cầu của sếp dành cho nhân viên của mình cũng chính là mục đích của bản ghi chú.

Cùng chủ đề:

Bài tập vận dụng

Đọc văn bản và trả lời câu hỏi tổng quát bên dưới:

Questions 154-155 refer to the following letter.

John Thompson

134 Oakwood Avenue

San Francisco, CA 94107

June 20

Dear Mr. Thompson,

We hope this letter finds you well. It's time for your annual health checkup at San Francisco Medical Center. Please visit our website to schedule an appointment or call us at (415) 555-7890 to speak with our reception team.

Additionally, we now offer new wellness packages, including nutrition counseling and fitness assessments. Let us know if you would like more information or wish to include these services in your upcoming appointment.

Looking forward to your continued good health.

Best regards,

Dr. Emily Rodriguez

San Francisco Medical Center

Question 154. Why did Dr. Emily Rodriguez write this letter?
A. To notify the expiration of health insurance

B. To ask for personal information

C. To introduce new toothpaste products

D. To remind the recipient about their annual health check-up

Đáp án và Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đọc hiểu nhanh câu hỏi

Câu hỏi: Why did Dr. Emily Rodriguez write this letter? (Tại sao bác sĩ Emily Rodriguez lại viết bức thư này?)

=> Câu hỏi yêu cầu thí sinh xác định mục đích người gửi viết lá thư.

Bước 2: Đọc tiêu đề (nếu có) và xác định dạng văn bản

Dựa vào lời dẫn “Questions 154-155 refer to the following letter.” => Thí sinh có thể nhanh chóng xác định ngay đây là dạng thư từ.

Bước 3: Đọc lướt văn bản để xác định đáp án

Sau khi đã nắm rõ yêu cầu của câu hỏi và xác định được dạng văn bản, thí sinh tiến hành tìm đáp án bằng cách đọc lướt nội dung văn bản.

Với đề bài này, mục đích của lá thư nằm ở đầu văn bản với nội dung như sau: “ It's time for your annual health checkup at San Francisco Medical Center. Please visit our website to schedule an appointment (Đã đến lúc bạn phải kiểm tra sức khỏe hàng năm tại Trung tâm Y tế San Francisco. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để đặt lịch hẹn)

=> Đáp án chính xác là phương án D - To remind the recipient about their annual health check-up (Để nhắc nhở người nhận về việc kiểm tra sức khỏe hàng năm của họ).

Tổng kết

Trên đây là tổng hợp kiến thức kèm theo các ví dụ hướng dẫn chi tiết liên quan đến dạng overview question trong TOEIC Reading Part 7 giúp thí sinh nắm vững các bước xử lý đề và nhanh chóng chọn ra đáp án phù hợp.


Nguồn tham khảo

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833