Dạng câu hỏi & Hướng tiếp cận trong TOEIC Reading Part 7 - Câu hỏi về từ đồng nghĩa

Bài viết giới thiệu về dạng câu hỏi và hướng tiếp cận trong phần 7 của bài thi TOEIC Reading, tập trung vào câu hỏi về từ đồng nghĩa. 
dang cau hoi huong tiep can trong toeic reading part 7 cau hoi ve tu dong nghia

TOEIC Reading Part 7 là một phần quan trọng trong kỳ thi TOEIC, đòi hỏi thí sinh có khả năng đọc hiểu và tìm kiếm từ đồng nghĩa trong đoạn văn. Các câu hỏi về từ đồng nghĩa trong phần thi này thường được đánh giá là khó và đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng phân tích câu hỏi và tìm kiếm từ đồng nghĩa trong văn bản.

Để đạt điểm cao trong phần thi này, thí sinh cần phải có khả năng đọc hiểu tốt và biết cách phân tích câu hỏi để tìm kiếm từ đồng nghĩa trong văn bản. Ngoài ra, thí sinh cũng cần phải có vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp cơ bản để hiểu các câu hỏi và văn bản một cách chính xác.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào dạng câu hỏi và hướng tiếp cận trong TOEIC Reading Part 7 - Câu hỏi về từ đồng nghĩa để giúp các thí sinh cải thiện kỹ năng của mình và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi TOEIC.

Key takeaways

Bài thi TOEIC đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc công sở và trên môi trường quốc tế. Cấu trúc bài thi TOEIC có 200 câu hỏi và 120 phút, bao gồm các phần thi:

 • Phần thi Listening (100 câu/ 45 phút)

 • Phần thi Reading (100 câu/ 75 phút)

Đối với mỗi phần thi, thí sinh sẽ đạt được tổng điểm cao nhất là 495. Cho cả 2 phần thi Listening và Reading, thí sinh có thể đạt cao nhất 990.

Đối với phần thi TOEIC Reading Part 7, chiến lược và cách xác định thông tin câu trả lời cho dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa như sau:

 • Bước 1: Đọc và nhận biết keywords (Từ khóa) của mỗi câu hỏi - Từ được hỏi

 • Bước 2: Skimming để xác định vị trí của từ đó trong bài đọc

 • Bước 3: Đọc kĩ câu chứa từ được hỏi. Dựa vào những keywords đã biết ý nghĩa, thí sinh có thể dựa vào đó để hiểu được ý nghĩa của cả câu, nắm được ngữ cảnh của bài viết.

Tổng quan về bài thi TOEIC và TOEIC Reading Part 7

TOEIC (Test of English for International Communication) là bài thi tiếng Anh được quản lý bởi ETS. Bài thi TOEIC đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc công sở và trên môi trường quốc tế. Cấu trúc bài thi TOEIC có 200 câu hỏi và 120 phút, bao gồm các phần thi:

 • Phần thi Listening (100 câu/ 45 phút)

 • Phần thi Reading (100 câu/ 75 phút)

Đối với mỗi phần thi, thí sinh sẽ đạt được tổng điểm cao nhất là 495. Tổng điểm cao nhất cho cả 2 phần thi là 990. 

Bài thi Reading và Listening có cấu trúc như sau

Listening:

Phần thi

Nội dung bài thi

Chi tiết

Part 1

Hình ảnh

Xem hình ảnh, nghe mô tả và chọn đáp án tương ứng với khung hình

Part 2

Hỏi đáp

Nghe câu hỏi, lần lượt lựa chọn câu trả lời đúng

Part 3

Các cuộc hội thoại

Lắng nghe 13 đoạn hội thoại,  mỗi đoạn 3 câu hỏi, 4 lựa chọn đáp án

Part 4

Độc thoại

Lắng nghe 10 đoạn độc thoại, mỗi đoạn 3 câu hỏi để lựa chọn đáp án phù hợp

Reading

Phần thi

Nội dung bài thi

Chi tiết

Part 5

Hoàn thiện câu

Lựa chọn đáp án để điển vào chỗ trống

Part 6

Hoàn thiện đoạn văn bản

Thí sinh sẽ lưa chọn các đáp án phù hợp để điền vào đoạn văn

Part 7

Đọc hiểu đoạn văn

Thí sinh sẽ được cho 5 - 10 đoạn văn. Nhiệm vụ là lựa chọn phương án đúng với mỗi câu hỏi

Phần thi

Nội dung bài thi

Chi tiết

Đối với bài thi TOIEC Speaking, thí sinh sẽ trải qua 11 câu hỏi với thời lượng trong vòng 20 phút, tại trung tâm tổ chức thi, thi trên máy tính, các câu trả lời sẽ được ghi âm lại

Cấu trúc của một phần thi Speaking và Writing:

Speaking

Câu hỏi

Nội dung

Thời gian

1-2

Read a text aloud

45s/câu

3

Describe a picture

45s/câu

4-5-6

Respond to questions

3s/câu

7-8-9

Respond to questions using provided information

45s/câu

10

Propose a solution

45s/câu

11

Express an opinion

30s/câu

Đối với bài thi TOIEC Writing thí sinh sẽ có 60 phút giải đề. Với số lượng 8 câu hỏi chia thành 3 phần. Thí sinh có 30 phút và dùng thời gian đó để hoàn thành bài luận dài 300 từ. Chi tiết như sau:

Writing

Câu hỏi

Nội dung

1-5

Viết câu hoàn chỉnh dựa trên hình ảnh có sẵn

6-7

Viết email phản hồi thư của khách hàng, đồng nghiệp

8

Viết một bài essay để nói về kiến cá nhân

Giới thiệu phần thi TOEIC Reading Part 7

Đối với phần thi TOEIC Part 7, thí sinh sẽ được trải nghiệm các dạng câu hỏi gồm: Single passages và Multiple passages. Có 2 dạng, đọc hiểu 1 đoạn văn và đọc hiểu nhiều đoạn văn

 • Đọc hiểu 1 đoạn văn: Thí sinh sẽ được cho 10 đoạn văn và mỗi bài đọc sẽ có 2 - 4 câu hỏi.

 • Đọc hiểu nhiều đoạn văn: Thí sinh được cho 5 đoạn văn và được chia thành nhiều đoạn, mỗi bài đọc có 5 câu hỏi.

Phần thi TOEIC Reading Part 7 có số câu nhiều nhất, vì vậy, thí sinh cần chuẩn bị và hoàn thành tốt phần thi này để có được điểm cao.

Các dạng câu hỏi phổ biến bao gồm:

 • Dạng hỏi về thông tin chung (Overview question)

 • Dạng hỏi về thông tin chi tiết (Detailed question)

 • Dạng hỏi về thông tin (không) được đề cập (NOT/TRUE question)

 • Dạng câu hỏi suy luận (Interference question)

 • Dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa (Synonym question)

Tìm hiểu về dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa TOEIC Reading Part 7

Đây là dạng câu hỏi xuất hiện để kiểm tra khả năng thấu hiểu từ vựng trong TOEIC Reading. hầu như những từ được hỏi đều là những cụm từ phổ biến trong tiếng Anh giao tiếp nhưng sẽ có nhiều ý nghĩa khác nhau và có thể có những chủ đề mà thí sinh có thể không biết. Trong phần thi TOEIC Reading Part7, có từ 2-3 câu hỏi dạng này.

Một số câu hỏi về từ đồng nghĩa của bài thi TOEIC Reading Part 7 bao gồm:

 • At 9:17 A.M., What does Mr. Thorne most likely mean when he writes, “No problem”?

 • The word “turned” in paragraph 4, line 2, is closest in meaning to?

 • The word “present” in paragraph 1, line 3, is closest in meaning to?

 • The word “address” in paragraph 2, line 2, is closest in meaning to?

Các chiến lược xử lý dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa TOEIC Reading Part 7

Phần thi TOEIC Reading Part 7 là một phần quan trọng của kỳ thi TOEIC và thường được đánh giá khá khó. Dưới đây là một số bước để làm bài thi TOEIC Reading Part 7 hiệu quả:

 • Đọc đoạn văn kỹ: Đọc đoạn văn một cách kỹ lưỡng để hiểu nội dung và ý chính của bài đọc.

 • Tìm các từ khóa: Tìm các từ khóa trong đoạn văn để giúp bạn tìm kiếm từ đồng nghĩa trong các câu hỏi.

 • Phân tích câu hỏi: Đọc câu hỏi một cách kỹ lưỡng để hiểu ý nghĩa và cấu trúc của câu hỏi.

 • Tìm từ đồng nghĩa: Sử dụng các từ khóa đã tìm thấy để tìm kiếm từ đồng nghĩa trong đoạn văn và chọn đáp án đúng nhất.

 • Kiểm tra lại: Kiểm tra lại câu trả lời của bạn trước khi nộp bài để đảm bảo tính chính xác.

Ngoài ra, bạn cũng nên thực hành làm các bài tập trắc nghiệm và đọc nhiều văn bản bằng tiếng Anh để cải thiện kỹ năng đọc hiểu và phân tích câu hỏi.

Đối với phần thi TOEIC Reading Part 7, chiến lược và cách xác định thông tin câu trả lời cho dạng câu hỏi về từ đồng nghĩa như sau:

 • Bước 1: Đọc và nhận biết keywords (Từ khóa) của mỗi câu hỏi - Từ được hỏi

 • Bước 2: Skimming để xác định vị trí của từ đó trong bài đọc

 • Bước 3: Đọc kĩ câu chứa từ được hỏi. Để có thể đoán nghĩa từ chưa biết trong câu hỏi, ta có thể dựa vào những từ đã biết để hiểu ý chính và ngữ cảnh. 

 • Bước 4: Việc chọn đáp án không nhất thiết cứ là từ đồng nghĩa thì chắc chắn sẽ là đáp án đúng, đáp án được chọn còn cần phải phù hợp với từ vựng phía trước và sau của từ được hỏi.  (lưu ý ngoài khả năng đoán nghĩa, người học cũng cần có vốn từ tương đối để làm đúng dạng bài)

Áp dụng vào bài thi TOEIC Reading Part 7 thực tế

International Films, Ltd.

124 West Houston St., New York, NY 10012

July 30,20-

E.Denikos, Inc.

Earos 42

Aghia Paraskevi 15342

Athens, Greece

Dear Mr. Denikos:

I am writing to you at the request of Ms.Evangelia Makestos, who is applying for a position as an assistant in your company.

Ms.Maketos worked for me as an assistant during her summer vacations for the past three years. My colleagues and I found her to be a very competent and reliable employee. Her duties consisted of typing and copying documents, maintaining files, organizing appointment schedules,  assisting visitors to the office, and other office tasks as they arose. She was able to handle multiple tasks and to work independently. She always assisted our clients in a knowledgeable, professional, and patient manner. In addition, she developed a high level of ability in the English language during the time she worked and studied in this country. We had hoped to rehire het at our company in a permanent position when she finished her business course here in New York. However, she has decided to go through with her original plan of returning to Greece.

We will miss Ms. Makestos here at International Films, but I am happy to recommend her as a valuable addition to your company staff. Please feel free to contact me at the above address if you have any questions or need further information.

Sincerely,

Elizabeth Hogan, Director

International Films, Ltd.

2. The word "competent" in paragraph 2 is closest in meaning to?

A. responsible 

B. friendly

C. skilled 

D. useful

Giải:

 • Đối với câu ở trên cả 4 đáp án đều là tính từ

 • Vì vậy, thí sinh bắt buộc phải tìm nghĩa của từ “competent” trong ngữ cảnh của bài đọc rồi sau đó mới chọn được đáp án

 • Sau khi skimming và scanning, có thể xác định được vị trí của từ “competent” mà câu hỏi nhắc đến đang nằm ở đoạn văn thứ 2, dòng thứ 2. Có thể hiểu được nghĩa của câu chứa từ vựng đang được hỏi:My colleagues and I found her to be a very competent and reliable employee - “Các đồng nghiệp của tôi và tôi thấy cô ấy là một nhân viên rất có năng lực và đáng tin cậy”. Như vậy, đáp án “skilled” là sát nghĩa nhất cho câu hỏi trên

Lựa chọn đáp án C.

Hiện tại, nhằm giúp học viên phát triển toàn diện về 4 kỹ năng trong TOEIC, ZIM Academy đang tổ chức các khoá học về TOEIC - Cam kết đầu ra Zero - Risk. Chương trình học phân cấp trình độ rõ ràng từ cơ bản đến nâng cao, khi bắt đầu các học viên sẽ được kiểm tra trình độ miễn phí để phân loại và xếp lớp học hợp lý dựa trên mục tiêu của mình.

Ngoài ra, khi đăng ký học tại ZIM, người học sẽ được hưởng các quyền lợi như học thử trải nghiệm, quyền truy cập vào kho tài liệu khổng lồ chất lượng tại ZIM,… bạn có thể tham khảo chi tiết tại đây.

Xem thêm:

Tổng kết

Tổng kết lại, phần thi TOEIC Reading Part 7 - Câu hỏi về từ đồng nghĩa đòi hỏi thí sinh có khả năng đọc hiểu tốt và biết cách phân tích câu hỏi để tìm kiếm từ đồng nghĩa trong văn bản. Để đạt điểm cao trong phần thi này, thí sinh cần phải có vốn từ vựng và kiến thức ngữ pháp cơ bản. Thí sinh cũng có thể cải thiện kỹ năng của mình bằng cách thực hành làm các bài tập trắc nghiệm và đọc nhiều văn bản bằng tiếng Anh. Để đạt điểm cao, thí sinh cần phải có khả năng đọc hiểu tốt và phân tích câu hỏi để tìm từ đồng nghĩa trong bài đọc

Ngoài ra, thí sinh cũng cần tập trung vào việc nâng cao kỹ năng nghe, nói và viết để có thể đạt được điểm cao trong kỳ thi TOEIC. Với kinh nghiệm và sự cố gắng, thí sinh có thể cải thiện kỹ năng của mình và đạt được kết quả tốt trong kỳ thi TOEIC. Điều quan trọng nhất là giữ vững sự kiên trì và đam mê với việc học tiếng Anh để đạt được mục tiêu của mình.

Nhằm giúp người học làm quen với cấu trúc đề thi TOEIC, Anh ngữ ZIM đã xuất bản TOEIC Practice Tests Plus - Tuyển tập Đề Thi TOEIC cập nhật theo xu hướng ra đề mới nhất kèm lời giải chi tiết nhất do hội đồng chuyên môn tại ZIM biên soạn, giúp học viên có sự chuẩn bị tốt hơn cho bài thi TOEIC chính thức, các đề thi trong sách được xây dựng và biên soạn chính xác về format bài thi, câu hỏi, các kiểu "bẫy” trong bài thi TOEIC thường gặp.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity