Describe a family member that you would like to work with in the future

Describe a family member that you would like to work with in the future thuộc nhóm chủ đề “Describe a person (miêu tả người)” là đề bài rất thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 2 .
ZIM Academy
31/01/2023
describe a family member that you would like to work with in the future

Bài viết sau đây sẽ gợi ý sample cho chủ đề “Describe a family member that you would like to work with in the future” cùng những dạng câu hỏi thường gặp và phương pháp trả lời linh hoạt cho topic này. Hơn nữa, bài viết cũng sẽ giới thiệu về các từ vựng cần thiết và mẫu câu giúp tăng phần Lexical Resource - tiêu chí đánh giá khả năng sử dụng từ vựng của học viên. Từ đó giúp tăng điểm trong bài thi nói của thí sinh.

Bài mẫu chủ đề “Describe a family member that you would like to work with in the future”

Context

(Bối cảnh)

 • Thích làm việc chung với em trai vì nhiều lí do

Content

(Nội dung)

 • Dễ dàng hiểu ý nhau

 • Có nhiều điểm chung

 • Tin tưởng nhau

Conclusion

(Kết thúc)

 • Dễ làm việc với nhau

Dàn bài Describe a family member that you would like to work with in the future

Context

The family member that I would most like to work with in the future is actually my younger brother. I chose him as an answer for this question for a few different reasons. 

Content

The first being that we have very strong lines of communication. As we grew up together, we are very good at understanding the intentions of what the other is trying to say, and often, nothing needs to be said at all. This would very efficient in the scope of a working operation. The second thing is that while we share a lot in common, we are also very different from each other. I am quite impulsive and artistic, where he excels in mathematics and is very calculated in all of his actions. This would mean that while working together we would benefit from both personality types, and each one would help mitigate the other. The final reason that I will give for having chosen him, is that we have a very strong bond of trust between us. We have been through many hardships and adversities before, and have always come out stronger. 

Conclusion

We are both quite open with each other and have discussed many things of importance, and we both know that the other is operating from a fundamentally ethically responsible place, so we could operate knowing that we both have the best of intentions in mind. 

Từ vựng chủ đề “Describe a family member that you would like to work with in the future”

 • Intention /ɪnˈtenʃn/ (n): chủ đích

Ex: I have no intention of going to the wedding.

 • Impulsive /ɪmˈpʌlsɪv/ (a) : bốc đồng

Ex: He has an impulsive nature.

 • Artistic/ɑːˈtɪstɪk/ (a) : thuộc về nghệ thuật

Ex: She comes from a very artistic family.

 • Hardship /ˈhɑːdʃɪp/ (n): gian khổ

Ex: People suffered many hardships during that long winter.

 • ethically /ˈeθɪkli/ (adv) : về mặt đạo đức

Ex: Doctors felt ethically obliged to continue the treatment.

IELTS Speaking Part 3 Sample

What kinds of family businesses are common in Vietnam?

I think that the most common family businesses in my country are probably small markets. Every street will have at least one small family owned market that sells daily necessities. Cooking oil, tissue paper, snacks, soap, all of these generic life goods get lined up on the shelves and sold to people in the local community.

 •  daily necessities /ˈdeɪli nɪˈsɛsɪtiz/: Đồ dùng thiết yếu

Ex: All kinds of daily necessities can be found there.

 • Generic /dʒəˈnerɪk/(a) : chung chung

Ex: The doctor offered me a choice of a branded or a generic drug.

Why do people want to do family businesses?

I think that most people who choose to go into family businesses do so because they have a strong connection of trust with their family members. They also know that any member of the family is inclined to want the best for the other members, and will act in the best interests of the company for this reason. I think that with many families as well is that they already know how to work together.

 • Inclined  /ɪnˈklaɪnd/(a) : có xu hướng, thường

Ex: They'll be more inclined to listen if you don't shout.

Bài viết liên quan:

Hy vọng qua bài viết, người học đã hình dung được những câu hỏi trong phần thi Speaking Part 3 có thể gặp trong chủ đề này, cách lập dàn ý và cách trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi liên quan đến đề bài “Describe a family member that you would like to work with in the future”.

Tham khảo thêm lớp học ôn luyện IELTS tại trung tâm ZIM Academy để có lộ trình học cụ thể, tăng cường kiến thức, nắm chắc kỹ năng đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu