Describe a person you know who loves to grow plants (e.g. vegetables/fruits/flowers, etc)

“Describe a person you know who loves to grow plants (e.g. vegetables/fruits/flowers, etc)” thuộc nhóm chủ đề “Describe a person (miêu tả người)” là chủ đề thường gặp trong phần thi IELTS Speaking Part 2.
Trúc Mai
03/01/2023
describe a person you know who loves to grow plants eg vegetablesfruitsflowers etc

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý bài mẫu cho chủ đề “Describe a person you know who loves to grow plants (e.g. vegetables/fruits/flowers, etc)” cùng các dạng câu hỏi thường gặp và hướng dẫn cách trả lời tự tin hơn cho chủ đề này. Ngoài ra, bài viết cũng sẽ giới thiệu về những từ vựng cần thiết và cách diễn đạt hiệu quả, ấn tượng.

Bài mẫu chủ đề Describe a person you know who loves to grow plants (e.g. vegetables/fruits/flowers, etc)

The person I'm going to describe would be my mother-in-law. My mother-in-law, who lives in Sơn Tây, near Ba Vì loves to grow in her garden. Her garden is based and in the back of her house. here she grows tons of different fruits and vegetables. All year round, she gets to grow winter melon, squash, beans, carrots, red Parrilla, green perilla, and all sorts of different herbs. Every time that I go to her house I always feel so happy because I get to enjoy whatever seasonal fruits and vegetables are available. She loves to grow her fruits and vegetables. I think that the main reason why she loves to grow all these different things is because she loves to cook and feed her family. At any given point, she's always cooking and making food for everyone and when she has too much of something, she can't cook or eat it all herself, so she's more than happy to be able to give it to the ones that she loves. She has what you would call a “green thumb”. having a green thumb she can pretty much grow anything anywhere. She has a vast knowledge when it comes down to what is available and what can grow all over. I have what you would call a “black thumb” because I can’t grow as well as she can and so I hope one day that I can have a garden and be as good as growing as she is.

Context (Bối cảnh)

 • Người đầu tiên nghĩ đến là bản thân

 • Thay vào đó nói về người hàng xóm

Content (Nội dung)

 • Sau con hẻm từ ô cửa sổ là mái nhà của người hàng xóm

 • Khu vườn khổng lồ trên mái nhà

 • Rau củ trồng trong chậu, hoa được trồng thành hàng

 • Một vài cây đã trĩu quả

Conclusion (Kết thúc) 

 • Ông ấy dành rất nhiều thời gian làm vườn

 • Trân trọng những gì ông đã làm

Bài mẫu chủ đề Describe a person you know who loves to grow plants

Context 

The first person who comes to mind is myself, as I love growing plants, but instead I will talk about my neighbor. 

Content 

My desk in my bedroom is situated in front of my window. Across the alleyway from my window is the roof of my neighbors home. So when I sit at home studying, I can look up and out my window over into his massive rooftop garden. There are lines of potted vegetables, row upon row of flowers and even quite a few fully grown fruit trees. 

Conclusion 

He clearly loves gardening because he spends a great deal of time out there tending to all of those plants, and I really appreciate him doing so as it means I always have a beautiful view out my window, and sometimes he even gives us excess vegetables from his garden, and they are always delicious.

Describe a person you want to enjoy dinner with

Từ vựng chủ đề Describe a person you know who loves to grow plants (e.g. vegetables/fruits/flowers, etc)

 • massive (a)  /ˈmæs.ɪv/: rất lớn về kích thước, số lượng…

They have a massive house.

 • rooftop (n) /ˈruːf.tɑːp/: mái nhà

Police marksmen with rifles were stationed on the rooftops.

 • Tend (v)  /tend/: chăm sóc

He carefully tended his sunflower plants.

 • excess (a) /ˈek.ses/: dư thừa

Cut off any excess pastry and put it to one side.

Describe a friend you lost contact with and started contacting again (person)

IELTS Speaking Part 3 Sample

What do you think of the job farmer?

I think farmers are extremely important to keeping our society running. Due to advancements in modern agriculture, one farmer can produce vastly more food than their counterparts only a century ago, so the number of people relying on farmers to grow food for them has exploded. While it is an extremely important job, I would not want to do it myself because it is very hard.

 • Advancement (n) /ədˈvæns.mənt/: phát triển tiên tiến

Nowadays, merger and acquisition transactions occur at a faster pace, due in part to advancements in communications.

 • Agriculture (n)  /ˈæɡ.rə.kʌl.tʃɚ/: nông nghiệp

Agriculture is still largely based on traditional methods in some countries.

Are there many people growing their own vegetables now?

There are many, but the number is certainly less than it was just a generation ago. For instance, my great grandparents grew most of the food that was eaten in their household, whereas my mother only grows green onions on the window sill of the kitchen. Increasing population density in the cities also means that people tend to lack sufficient space for more farming.

 • Household (n)  /ˈhaʊs.hoʊld/: hộ gia đình

By the 1960s, most households had a TV.

 • density (n)  /ˈden.sə.t̬i/: mật độ

We were unable to move because of the density of the crowd.

Do you think it’s good to let kids learn how to plant?

Absolutely, I remember doing so in school and I really enjoyed it. Also, showing children how plants come from seeds, how they develop and how they must be cared for is very important in developing that child’s views of the world they are growing up in. Teaching them about planting also starts teaching them about the systems of nature.

 • System (n)  /ˈsɪs.təm/: hệ thống

We’re having a new computer system installed.

What are the differences between traditional and modern agriculture?

The main differences between traditional and modern agriculture are twofold, first that modern agriculture is vastly more efficient, and second is that it also tends to be far less sustainable. While traditional farming methods usually do not degrade the land severely, modern agriculture can. This is because there is often a lot of chemical and pesticide use that can be damaging to the soil over time.

 • Twofold (a)  /ˈtuː.foʊld/: có tính hai mặt

The problem is twofold.

 • Sustainable (a)  /səˈsteɪ.nə.bəl/: bền vững, ổn định

That sort of extremediet is not sustainable over a longperiod.

Hy vọng rằng thông qua bài viết, người học có thêm kiến thức về cách xây dựng dàn ý, các từ vựng và câu hỏi IELTS Speaking Part 3 thông dụng cho chủ đề “Describe a person you know who loves to grow plants (e.g. vegetables/fruits/flowers, etc)”.

Bạn muốn biết mình đang ở mức độ nào trong thang điểm IELTS hay cần làm quen với làm bài thi IELTS để vững vàng tâm lý trước ngày thi chính thức? Hãy đăng ký thi thử IELTS để trải nghiệm ngay hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833