Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live

“Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live” thuộc nhóm chủ đề “Describe a place (miêu tả địa điểm)” là đề bài thường xuất hiện trong IELTS Speaking Part 2 .
ZIM Academy
02/03/2023
describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live

Bài viết sau đây sẽ gợi ý bài mẫu cho chủ đề “Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live” cùng những dạng câu hỏi thường gặp và hướng dẫn cách trả lời đơn giản nhất cho chủ đề này. Đồng thời, bài viết còn giới thiệu về các từ vựng cần thiết và cách diễn đạt giúp tăng điểm bài thi nói của thí sinh.

Bài mẫu chủ đề “Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live”

You should say:

  • Where it was

  • How you felt when you were there

And explain why you would love to live there

Context (Bối cảnh)

Nơi đáng sống nhất

Phát triển nhanh nhưng không quá mức như Hà Nội

Content (Nội dung)

Tân tiến nhưng vẫn giữ văn hóa địa phương

Tập trung vào cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Một nơi ít áp lực hơn Hà Nội

Có không khí sạch hơn

Conclusion (Kết luận)

Đặc điểm thú vị nhất là gần bãi biển

Sẵn lòng thường xuyên ghé chơi

Dàn bài Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live

Context

What makes a place a good one to visit, is very different from what makes a place a good one to live, so I can only speculate on a good answer. I would choose to say that, of all the places I have visited, the one likely to be the best to live in would be Hoi An. It is fast growing but not in the intense fashion that Hanoi is growing. 

Content

It is both advancing well into modernity but also doing a good job of keeping the local culture alive and focusing on work/life balance. I think that this is far too often overlooked in our society, and is important for long term mental and physical health. While I may have just gotten that impression from my short time spent there, it definitely seems like a less stressful place to live than Hanoi, and has much cleaner air, which we all know also plays a huge part in our long term health. 

Conclusion

Though personally, I think the part about living there that I would enjoy the most is the proximity to the beach. I would love to be able to casually spend weekends swimming and playing in the sand!

Từ vựng chủ đề “Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live”

  • modernity (n) /mɑːˈdɝː.nə.t̬i/: sự hiện đại, tiện nghi

Ex: There is a stark contrast between tradition and modernity.

  • work/life balance /ˌwɝːk.laɪf ˈbæl.əns/: sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống

Ex: It can be difficult to get the right work-life balance.

  • Overlook (v)  /ˌoʊ.vɚˈlʊk/: bỏ qua, phớt lờ

Ex: I think there is one key fact that you have overlooked.

  • play a huge part / pleɪ ə hjuːdʒ pɑːt /: đóng vai trò quan trọng

Ex: My thanks to everyone who has played a huge part in saving the hospital.

IELTS Speaking Part 3 Sample

If you had the chance to live anywhere in the world, where would it be?

This is a very difficult question, because I think the answers are different if it was living short term or living long term. Short term I would love living in South America, perhaps Brazil. It just seems like such an exciting place. The dancing and the music, the BBQ, and the mystery of the Jungle. Though if I were to answer long term, I would probably be inclined to say Japan because of the healthy food, long life expectancy and general cleanliness.

  • life expectancy /ˈlaɪf ɪkˌspek.tən.si/: tuổi thọ

Ex: Life expectancy in Europe increased greatly in the 20th century.

What qualities make for a good place?

That would very much depend on the person and their lifestyle preferences, though I would say for myself it is a mixture of a few things. Access to good quality, healthy food is very important. Next would be safety, I do not want to live anywhere with a high crime rate or gun violence. The last thing would likely be stability, mostly with the government. If there is even the small chance of war, I do not want to be living there.

  • lifestyle (n)  /ˈlaɪf.staɪl/: lối sống

Ex: He doesn't have a very healthy lifestyle.

  • Stability (n) /stəˈbɪl.ə.t̬i/: sự ổn định bền vững

Ex: We are under a period of political stability.

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Hy vọng qua bài viết trên đây, người học có thêm những kiến thức cần thiết để củng cố kỹ năng nói của bản thân đề bài “Describe a place you have visited that you would recommend as a good place to live”.

Tham khảo thêm khóa học IELTS online để được trải nghiệm quá trình học tập theo nhu cầu cá nhân và giải đáp những khó khăn gặp phải.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu