Describe a situation when something in your house was broken or stopped working

Describe a situation when something in your house was broken or stopped working thuộc nhóm chủ đề “Describe an experience (miêu tả trải nghiệm)” là chủ đề quan trọng và thường được hỏi trong bài thi nói học thuật như IELTS Speaking Part 2 .
ZIM Academy
06/03/2023
describe a situation when something in your house was broken or stopped working

Bài viết sau đây sẽ gợi ý bài mẫu cho chủ đề “Describe a situation when something in your house was broken or stopped working” cùng những dạng câu hỏi thường gặp và hướng dẫn phương pháp trả lời linh hoạt cho topic này. Đồng thời, bài viết cũng sẽ giới thiệu về những từ vựng và cách diễn đạt giúp đạt điểm cao.

Bài mẫu chủ đề “Describe a situation when something in your house was broken or stopped working”

You should say:

 • What it was

 • What happened

 • When it broke/stopped working

And explain how you felt about it

Context

Máy giặt bị hư vào tuần trước

Content

Đã dùng được 10 năm, khá tốn điện

Một ngày, không bấm nút “start” được

Không biết cách sửa

Vẫn còn bảo hành nên gọi chỗ bán tới sửa

Conclusion

Không có lỗi gì, chỉ vì không đóng chặt cửa máy

Xấu hổ vì sự bất cẩn

Bài mẫu Describe a situation when something in your house was broken or stopped working

Context

It was a week ago when the washing machine in my house stopped running.

Content

My mom got this new washing machine a year ago, to replace the old one which we used for over 10 years, but it also consumed a lot of energy. It is an Electrolux Inverter and can wash up to 10kg at one time. As usual, I do the laundry every other day, and after I placed the dirty clothes inside, it was impossible for me to press ‘start’. I tried to fix it from my experience by unplugging the machine and then plugging it again as a way to restart it. But honestly, I had no clue about how to fix it or why it refused to work so I decided to read the manual again. I was struggling to find the cause, then realized this washing machine still had a warranty so I immediately called the seller to have it repaired. When the mechanic arrived, I was a bit furious because it was a new machine so I was expecting it to work smoothly.

Conclusion

However, it turned out that there was no error and it was simply because I didn’t close the door of the washing machine tight enough. I felt like I had egg on my face because of my carelessness. Obviously I will be more careful next time before calling for help.

Từ vựng chủ đề “Describe a situation when something in your house was broken or stopped working”

 • laundry /ˈlôndrē/ (n) : việc giặt giũ

My mom does the laundry everyday

 • unplug /ˌənˈpləɡ/ (v) tháo phích cắm

 The machine won't work if you unplug it

 • have no clue : không có gợi ý nào

I have no clue how to solve this problem

 • manual /ˈmæn.ju.əl/

manual : sách hướng dẫn

Every machine has a manual to help the user

 • warranty /ˈwôrən(t)ē/(n); bảo hành

This stove has a 2-year warranty policy

 • have egg on my face : ngượng đỏ mặt

I had egg on my face when I slipped in front of the class

IELTS Speaking Part 3 Sample

What are the most common home appliances that people use these days?


There are some appliances we just can’t live without, like refrigerators, washing machines and cookers. Every family has at least one of these and they really come in handy because nowadays we all need help with household chores. If it takes us 30 minutes to wash the dishes by hand, it only takes the dishwashing machine 15 and we don’t have to touch the greasy and dirty dishes. Since these machines are so common these days, they are now quite affordable.

 • can’t live without : rất quan trọng, không thể thiếu

Some teenagers just can't live without their phones

 • come in handy : có ích

This new dishwasher really comes in handy

 • affordable (a) /əˈfôrdəb(ə)l/  : giá cả phải chăng

Our new stove is affordable and has many functions.

Do you think modern technology makes people lazier?


Yes, I do, but only for some people. Home appliances help us with almost all the household chores we can think of,, from cooking to cleaning. But that is the reason why they were invented in the first place, to make our lives easier. While some people just let the machine do the job and relax, many make use of that time for doing other more meaningful things. So I'd say modern technology is beneficial and saves us time doing things that can be done automatically, and it only make us lazier if we are too dependent on it.

 • beneficial (a) /ˌbenəˈfiSH(ə)l/ : mang lại lợi ích

Reading books is beneficial for brain development

 • automatically (ad) /ˌôdəˈmadiklē/ : một cách tự động

The machine runs automatically, you don't have to watch it.

What can people do to protect their equipment from technical problems?


Firstly, make sure to monitor the condition of the equipment and have it serviced occasionally. People should also protect their equipment from dust and water and have it cleaned regularly. Lastly, read the instructions before using it to avoid careless mistakes.

 • monitor(v)  /ˈmɒn.ɪ.tər/ : giám sát, theo dõi

The police were monitoring his transactions.

 • serviced (v)  /ˈsɜː.vɪst/ : kiểm tra  và sửa chữa các phần hư hại

You should have your fridge serviced regularly

 • dust (n)  /dʌst/ : bụi bẩn

The table was covered in dust because no one was home.

When an electronic item of yours does not work, would you repair it or buy a new one?

Depending on the reason why it breaks down. But the first thing I do is to get it repaired first, since it costs less than buying a new one, and find out the error. If it’s just a one-time glitch, I'll continue using it, but if the machine is likely to break down again, I'll get a new one.

 • error (n) /ˈer.ər/ : lỗi 

He has made several typing errors

 • glitch (n)  /ɡlɪtʃ/ : lỗi nhỏ

There shouldn't be any glitch in our newly-bought machine

Are you good at handling problems on your own?

I think so. I’m confident that I have great problem-solving skills and always try to figure out the problem myself. However, since I'm not an expert in everything, I will need some professional help once a while. For example, my fridge just broke down last week and I couldn't fix it no matter how hard I tried so I had to call the repair center.

 • problem-solving skill : kỹ năng giải quyết vấn đề

Problem-solving skills are not taught in schools but are very important in life

 • expert (n)/ˈekspɜː(r)t/ : chuyên gia

He is an expert in relationships.

 • professional (a) /prəˈfeʃ(ə)nəl/: chuyên nghiệp

She is a professional volleyball player

Bài viết liên quan:

Tổng kết

Tác giả hy vọng thông qua bài viết trên đây, người học đã hình dung được những câu hỏi trong phần thi Speaking Part 3 có thể gặp trong chủ đề này, cách lập dàn ý và cách trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi liên quan đến chủ đề “Describe a situation when something in your house was broken or stopped working”.

Bạn ước mơ du học, định cư, thăng tiến trong công việc hay đơn giản là muốn cải thiện khả năng tiếng Anh. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học luyện thi IELTS hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833