Describe a thing you cannot live without except cell phone or computer

Describe a thing you cannot live without except cell phone or computer thuộc nhóm chủ đề “Describe an object (miêu tả đối tượng/vật)” là chủ đề rất thường gặp trong bài thi nói học thuật như IELTS Speaking Part 2 .
ZIM Academy
30/01/2023
describe a thing you cannot live without except cell phone or computer

Bài viết sau đây sẽ gợi ý bài mẫu cho chủ đề “Describe a thing you cannot live without except cell phone or computer” cùng các câu hỏi thường gặp và phương pháp trả lời tự tin hơn cho chủ đề này. Hơn nữa, bài viết cũng sẽ giới thiệu về những từ vựng cần thiết và mẫu câu giúp người học tăng được band điểm mong muốn.

You should say:

 • What it is

 • How long you have had it for

 • Why you can’t manage without it

And explain how you felt when you were without it?

Bài mẫu chủ đề “Describe a thing you cannot live without except cell phone or computer”

Context

(Bối cảnh)

Nhận từ ba mẹ 3 năm trước, quà thi đậu đại học

Content

(Nội dung)

Màu đỏ burgundy, dòng xe Vespa

Động cơ mạnh, tiết kiệm xăng

Chạy rất êm và ổn định

Dùng hằng ngày để đi học, đi chơi

Conclusion

(Kết thúc)

Như người bạn đồng hành qua bao thăng trầm

Dàn bài Describe a thing you cannot live without except cell phone or computer

Context

An item that I cannot live without, is probably my motorbike. I received this motorbike from my parents 3 years ago as a reward for passing the university entrance exam. From that day, it has been an indispensable part of my life.

Content

My motorbike is a burgundy colored scooter, which belongs to the Primavera line of Vespa. “Primavera" is an Italian word that means springtime, thus, from the name we can see that this scooter is designed for modern women. It features a very refined engine that can deliver a lot of power when necessary. Besides this, my version of the scooter has also been modified to use less fuel so I can save my money and protect the environment at the same time. However, the best thing I like about it is the riding experience it provides me. The ride quality is extremely smooth and stable even when I want to speed up on the highway, the Primavera will perform up to the mark immediately. I use my scooter on a daily basis to go to work, or hang out with my friends. 

Conclusion

Honestly, I cannot imagine a day without using it, not to mention, I live alone, so it is like my best friend. This motorbike is more than just a present from my parents, it is my  companion through  the many  ups and downs of my life.

Từ vựng chủ đề “Describe a thing you cannot live without except cell phone or computer”

 • burgundy (a)ˈbɜː.ɡən.di/ : màu đỏ burgundy

She was wearing a burgundy dress

 • refined (a)/rɪˈfaɪnd/ : được cải thiện

His methods have been refined now, so the whole process is much smoother

 • engine (n)  /ˈen.dʒɪn/: động cơ

The engine has broken down

 • highway (n) /ˈhaɪ.weɪ/ : đường cao tốc

The highway is less crowded than the main street.

 • up to the mark : đủ tốt, đạt yêu cầu

He always performs up to the mark, so his boss is always happy with him

 • ups and downs (idiom) : thăng trầm (Trong cuộc sống)

They have gone through many ups and downs in life together

IELTS Speaking Part 3 Sample

Why do you think teenagers always want to have the latest devices such as an iPhone?

Most teenagers nowadays are overexposed to social media and they tend to develop similar patterns of behavior, which is buying the latest trends, which is an electrical device in this case. This trend comes from the fact that many teenagers like to be the center of attention and admired. So they constantly purchase the latest device to become a trendy person, basically in order to attract attention.

 • overexposed (a) /ˌōvərikˈspōz/ tiếp xúc nhiều với

Children are overexposed to advertising.

 • purchase (v) /ˈpərCHəs/: mua

Have you purchased a new car to replace the old one?

What do they do with the old one after buying a new one?


I can't speak for everyone but some may just throw it away. Some would give it to their younger siblings or resell it to use the money to help pay for the new one.

 • throw sth away : ném thứ gì đó đi

Don't throw the empty box away after eating.

How hard is it for parents to convince their children not to buy an expensive phone?

I’ve never been in this situation before but I guess children at the age of wanting an expensive phone are usually very stubborn and will go to great lengths to get what they want. So unless parents are strict from the beginning, it is hard for them to stop their kids from buying one.

 • stubborn (a) /ˈstəbərn/ : cứng đầu

Boys are usually more stubborn than girls.

 • go to great lengths : làm nhiều việc để đạt được mục đích

She went to great lengths to make sure he got what he deserved

Bài viết liên quan:

Mong rằng với bài viết này, người học có thể áp dụng những cấu trúc và từ vựng được giới thiệu trong bài để giúp bố cục câu trả lời rõ ràng và mạch lạc hơn, cũng như là tối đa điểm thi cho bài thi IELTS Speaking chủ đề “Describe a thing you cannot live without except cell phone or computer”.

Người học cần gấp chứng chỉ IELTS để nộp hồ sơ du học, định cư, việc làm, tốt nghiệp. Tham khảo trung tâm luyện thi IELTS online tại ZIM để tối ưu hóa việc học, đảm bảo kết quả đầu ra.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu