Describe a time you used your mobile phone for something important

“Describe a time you used your mobile phone for something important” thuộc nhóm chủ đề “Describe an experience (miêu tả trải nghiệm)” là chủ đề thường xuất hiện trong IELTS Speaking Part 2.
ZIM Academy
16/01/2023
describe a time you used your mobile phone for something important

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý bài nói mẫu cho chủ đề “Describe a time you used your mobile phone for something important” cùng các dạng câu hỏi thường gặp và phương pháp trả lời tự tin hơn cho topic này. Đồng thời, bài viết còn giới thiệu về các từ vựng và cách diễn đạt giúp dễ dàng ghi điểm.

Bài mẫu chủ đề Describe a time you used your mobile phone for something important

Context

(Bối cảnh)

 • Một vài tuần trước

 • Phỏng vấn cho vị trí thực tập sinh

Content

(Nội dung)

 • Không thể tìm thấy tòa nhà nơi phỏng vấn

 • Hỏi đường

 • Dùng app chỉ đường trên điện thoại

Conclusion

(Kết thúc)

 • Sẽ dùng app chỉ đường khi cần

Bài mẫu chủ đề Describe a time you used your mobile phone for something important

Context

A time that I used my mobile phone for something important would be just a couple of weeks ago. I had an interview for an internship position at a company that my father had helped me get.

Content

The interview was just between my self and a manager at the company. They gave me the address to go to the day prior, and while I wasn’t particularly familiar with that part of the city I felt confident that I would be able to find the building. After a while, I knew that I was in the right area but I could not find that particular building for the life of me. I asked a couple of people on the street for directions, but eventually I just gave up. I opened the map application on my phone and entered the buildings address, and it brought me straight there. I should have just done that from the beginning as I was now slightly late for my meeting. Thankfully the interviewer was quite understanding. 

Conclusion

From now on, if I am not absolutely certain of a places location, I will just use the map on my phone. Sometimes it will lead me to the wrong place, but it is very often correct.

Describe a long walk you had

Từ vựng chủ đề Describe something that you do that can help you concentrate on work or study

 • Internship /ˈɪntɜːnʃɪp/ (n): Kỳ thực tập

Ex: He served his medical internship at Southern Pacific Hospital.

 • Prior /ˈpraɪə(r)/ (a): trước

Ex: He was there during the week prior to the meeting.

 • Direction/dəˈrekʃn/ (n): Phương hướng

Ex: Let's stop and ask for directions.

 • application /ˌæplɪˈkeɪʃn/(n): Ứng dụng, app

Ex: Users access the applications via the Web.

Describe a story or novel you have read that you found interesting

IELTS Speaking Part 3 Sample

What do people generally do with their mobile phones?

People do all sorts of things on their phones, from playing games, to recording information, to looking up new information or listening to music. Though I think that the most common uses for phones are for messaging and searching the internet for information. At least among my friends and myself that seems to be the most common use.

Is calling the most important function of a mobile phone?

I think that calling used to be the most important function of a phone, but that is no longer the case. I think the most important function of a phone is now the use of messaging apps, the use of web browsing apps, and the use of map apps. These applications are the most important when considering productivity, but games can also be very important in the context of stress reduction.

 • application /ˌæplɪˈkeɪʃn/(n): Ứng dụng, app

Ex: Users access the applications via the Web.

 • Productivity /ˌprɒdʌkˈtɪvəti/(n): Năng suất

Ex: Few employers measure employee productivity.

Mong rằng với bài viết trên, người học đã hình dung được những câu hỏi trong phần thi Speaking Part 3 có thể gặp trong chủ đề này, cách lập dàn ý và cách trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi liên quan đến đề bài “Describe a time you used your mobile phone for something important”.

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và tăng sự tự tin trước kỳ thi chính thức, người học có thể tham gia test thử IELTS có ngay kết quả tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu
rity