Describe an occasion when somebody said something positive about some work that you did

“Describe an occasion when somebody said something positive about some work that you did” thuộc nhóm chủ đề “Describe an event (miêu tả sự kiện)” là chủ đề phổ biến trong bài thi nói học thuật như IELTS Speaking Part 3.
ZIM Academy
03/03/2023
describe an occasion when somebody said something positive about some work that you did

Bài viết dưới đây sẽ gợi ý bài mẫu cho chủ đề “Describe an occasion when somebody said something positive about some work that you did” cùng những dạng câu hỏi thường gặp và hướng dẫn phương pháp trả lời khéo léo cho topic này. Đồng thời, bài viết còn giới thiệu về các từ vựng và cách diễn đạt phù hợp. Từ đó giúp tăng điểm trong bài thi nói của thí sinh.

Bài mẫu chủ đề “Describe an occasion when somebody said something positive about some work that you did”

You should say:

 • Who it was

 • What work it was

 • When she/he told you that

And explain how you felt when hearing it

Context (Bối cảnh)

Một bài thi quan trọng

Luyện tập hàng tháng cho bài thi

Content (Nội dung)

Đề bài về du lịch

Câu trả lời tự tin nhưng vẫn chưa chắc chắn

Câu trả lời thay đổi quan điểm của giáo viên

Áp dụng lối tiếp cận cẩn thận với chủ đề

Conclusion (Kết thúc)

Có thể truyền đạt ý tưởng bằng tiếng Anh

Ý tưởng có sức ảnh hưởng vừa đủ

Dàn ý Describe an occasion when somebody said something positive about some work that you did

Context

To answer this, I will draw attention to this very test that we are going through right now. I have been studying and practicing for this test for months now, and while I have generally thought that I would do okay, there have definitely been times of worry about my progress leading up to the test.

Content

Well, about a month ago during a class, we were practicing for this part, the third part of the speaking exam. The prompt I had been given was about tourism, and when my teacher asked me some follow up questions on the topic, I gave an answer that I was very proud of but unsure if they would like it. They thought deeply for a moment, then said that my answer had changed their opinion on the topic all together. I was very happy about this because I see my teacher as a very intelligent person. I had taken a thoughtful and well considered enough approach to the topic that my opinion had been validated to the point that my professor changed their opinion on a real life topic due to reflection on my own thoughts. 

Conclusion

It made me quite proud, not just for being able to articulate my idea in English, but for the idea itself to have been adequately meaningful to change his opinion.

Từ vựng chủ đề “Describe an occasion when somebody said something positive about some work that you did”

 • draw attention / drɔːr əˈtenʃn̩ /: thu hút sự chú ý

Ex: I want recruiters to notice me, but I can't seem to draw their attention.

 • prompt (n) /prɑːmpt/: câu lệnh, chủ đề hiện trên màn hình

Ex: Type your username and password when you see the prompt.

 • follow up question / ˌfɒləʊ ˈʌp ˈkwestʃən /: câu hỏi phụ

Ex: His interview contained various follow up questions.

 • Validate (v)  /ˈvæl.ə.deɪt/: xác thực, công nhận

Ex: The data is validated automatically by the computer after it has been entered.

IELTS Speaking Part 3 Sample

Will you be affected when hearing a number of negative stories?

I think I would be, especially if they are all about myself. Though I consider myself to be relatively thick skinned so criticisms generally roll right off me. What would be more likely to affect me would be who was being negative. If some random classmate thought my work wasn’t any good, I will take that and carry on with my life, I am not too bothered by it. Though if my mother told me my work wasn’t any good, it would bother me a lot more as I want to make her proud.

 •  thick-skinned (a) /ˌθɪkˈskɪnd/: không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi chỉ trích

Ex: You do need to be thick-skinned to survive as a politician here.

 • roll right off / rəʊl ˈraɪt ɒf /: không có sức ảnh hưởng

Ex: They can act like a duck and let hurtful behaviors roll right off of their backs.

How will you react when someone pays you a compliment?

Generally I try and reflect the comment back to them if it is applicable. For instance, if I gave a speech in the classroom and a classmate commended me on it, I would thank them and say “yours was also awesome, we did a great job” or something similar if they have presented already or “Thanks, though hopefully you don’t make me look too bad when you get up there” if they haven’t. I think it is important for people to compliment each other and to just take notice of their peers' accomplishments.

 • Applicable (a) /əˈplɪk.ə.bəl/: có liên quan, có sự ảnh hưởng

Ex: The company will help with moving expenses where applicable.

 • take notice of / ˈteɪk ˈnəʊtɪs ɒv /: chú ý, để ý tới

Ex: Voters are beginning to take notice of him as a serious candidate.

Why can negative feedback be just as important as positive feedback at work?

This is a difficult one, but I will do my best to explain how I view it. I think it is very situation dependent, and dependent on each employee's personality, and that of their employer or manager. I think negative feedback would be most beneficial when it is done constructively and in private. If the manager cannot comment on ways in which the work can be improved, then in my opinion, they have no right being in management over that role. Whereas positive feedback would likely be the most useful in public and in front of coworkers.

 • constructively (adv)  /kənˈstrʌk.tɪv.li/: một cách có ích

Ex: We ought to deal constructively with the problems.

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Tác giả hy vọng với bài viết này, người học có thêm kiến thức về cách xây dựng dàn ý, các từ vựng và câu hỏi IELTS Speaking Part 3 thông dụng cho chủ đề “Describe an occasion when somebody said something positive about some work that you did”.

Bạn cần gấp chứng chỉ IELTS để du học, định cư, tốt nghiệp, hay thăng tiến trong sự nghiệp nhanh chóng? Đạt điểm cao trong thời gian ngắn với khóa học luyện thi IELTS cấp tốc hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833