Describe your mother | Từ vựng & bài mẫu IELTS Speaking Part 2

Family member là một trong những chủ đề thường gặp của IELTS Speaking Part 2. Tuy nhiên, nhiều thí sinh vẫn gặp khó khăn khi giải quyết các đề bài thuộc chủ đề này, bao gồm một đề bài quen thuộc là Describe your mother. Do đó, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các từ vựng, ý tưởng hiệu quả và câu trả lời mẫu cho đề bài trên, nhằm giúp thí sinh tự tin hơn với chủ đề này.
Nguyễn Thị Thanh Đông
21/10/2022
describe your mother tu vung bai mau ielts speaking part 2

Key takeaways

 • Từ vựng chủ đề “Describe your mother” hay “Talk about your mother” : affectionate, gentle, charismatic. in one’s forties/fifties/sixties/…, housewife, a good listener, breadwinner, tighten one’s belt, make ends meet, know someone inside out, companion, confide in, wrinkle

 • Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề “Describe your mother”

Từ vựng chủ đề Describe your mother

 1. affectionate (adj.):Audio icon tình cảm

 2. gentle (adj.):Audio icon nhẹ nhàng, từ tốn

 3. charismatic (adj.):Audio icon lôi cuốn, hấp dẫn

 4. in one’s forties/fifties/sixties/… (phr.): trong tuổi tứ tuần / ngũ tuần / lục tuần /…

 5. housewife (n):Audio icon người nội trợ

 6. a good listener (phr.):Audio icon một người biết lắng nghe

 7. breadwinner (n):Audio icon trụ cột (trong gia đình)

 8. tighten one’s belt (phr.):Audio icon thắt lưng buộc bụng

 9. make ends meet (phr.):Audio icon kiếm sống

 10. know someone inside out (phr.):Audio icon hiểu ai đó rất kỹ

 11. companion (n):Audio icon người đồng hành, bạn đồng hành

 12. confide in (phr.):Audio icon tâm sự

 13. wrinkle (n):Audio icon nếp nhăn

Từ vựng chủ đề Describe your mother

Bài mẫu chủ đề Describe your mother IELTS Speaking Part 2

Đề bài: Describe your mother

You should say:

 • What this person is?

 • What kind of person she is?

 • What you usually do together?

And explain what you feel about her?

Phân tích đề

Miêu tả người là một trong các chủ đề khá phổ biến trong bài thi IELTS Speaking Part 2. Đối với đề bài yêu cầu miêu tả về một người thân (Describe your mother), người đọc cần làm rõ được một số nội dung đã được gợi ý sẵn:

 • Người ấy là ai?

 • Người ấy là người như thế nào?

 • Bạn và người ấy thường làm gì với nhau?

 • Giải thích cảm xúc của bạn đối với họ.

Với từng câu hỏi gợi ý, người đọc cần trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, đồng thời phải mở rộng, lồng ghép thêm được những thông tin liên quan và hữu ích vào câu trả lời để có được màn thể hiện tốt nhất.

What the person is? (Người ấy là ai?)

Chủ đề chính trong đề bài này sẽ là mẹ. Người đọc có thể tham khảo một số mẫu câu dùng để dẫn dắt vào bài nói như sau:

 • Well, I would surely take this opportunity to tell you about my dearest mother.

 • To begin with, I would say that this is a great opportunity for me to share with you about my mother.

What kind of person she is? (Mẹ của bạn là người như thế nào?)

Ở câu hỏi gợi ý này, người đọc nên tập trung vào miêu tả những nét tính cách nổi bật của nhân vật trung tâm (mẹ). Một vài mẫu câu người đọc có thể sử dụng:

 • One thing I really love about my mother is that…

 • What’s more/Moreover/On top of that, she is also…

What you usually do together? (Bạn và mẹ thường làm gì cùng nhau?)

Người đọc cần tập trung miêu tả những hoạt động thường ngày với mẹ, tuy đơn giản nhưng có thể mang ý nghĩa lớn lao. Một lỗi sai khá phổ biến ở dạng câu hỏi này chính là người đọc thường chỉ liệt kê mà không đi sâu vào phân tích, miêu tả, chỉ rõ ý nghĩa của những hoạt động ấy.

Explain what you feel about her. (Nêu cảm nhận của bạn về mẹ.)

Người đọc nên dành sự quan tâm cho câu hỏi này nhiều hơn cả. Đối với hướng dẫn này, người đọc phải nêu lên được cảm nhận, tình cảm của bản thân đối với mẹ, thông qua những đặc điểm tính cách, những câu hỏi đã nêu ở trước. Câu hỏi gợi ý này như một sợi dây liên kết mạch ý của cả bài nói với nhau để có thể đi đến một kết luận nào đó.

 • To be honest, there are tons of reasons for me to love my mom. First and foremost….

 • Whenever I feel down in the dumps, my mother will always be my safe haven for me to confide in….

Outline chủ đề Describe your mother:

Dàn bài 1:

 • Mom

 • Breadwinner → manages to balance work and life while staying healthy. 

 • Ladylike, charismatic, caring, affectionate → a perfect role model

 • A good listener → keep it slow, gentle and patient

 • Not only a parent but also a companion

Dàn bài 2:

 • Mom

 • Homemaker

 • Strict → understandable because of the frequent absence of a father figure in the familyI am closer to my mom than my younger sister:

  Cook together: helping, sharing daily-life stories

  Go out for a coffee: enjoying each other’s company, the peace when I am with her

 • She understands me the most → not only a mother but also a best friend, giving useful advice, always there for me.

Câu trả lời mẫu 1

I would surely take this opportunity to tell you about my beloved mother, a woman that I always respect.

Her name is Huong, which can be understood as “a scent”. This name also truly reflects her, as she is always charismatic in every single outfit from daily clothing items to gorgeous dresses although she is already in her early fifties. Another thing about this is that my mother is working as an English teacher and also the breadwinner of my family, which means she is invariably in the hustle and bustle of her working schedule, but she always manages to take care of herself, with a shopping day every two weeks and yoga every early morning.

However, her ladylike appearance is not the greatest thing I love about my mom. Instead, the one that makes her the closest family member to me is her caring and affectionate characteristics. Mom is a good listener, who is always gentle and patient with me, despite many of my faults or misbehaviours. She keeps it slow and gives me advice on what I have done and how to improve it in the next times, instead of telling or ordering me to do this and that. Also, she has never told me off or physically punished me before, as mom has always taught me that violence is the fastest way to destroy a person. Gradually, she is not only my parent, but also a companion of mine that I could confide in whenever I want.

Mom has always been beside me in my ups and downs, and I am confident that she is the one in my family that knows me inside out. And this is another thing that drives me to admire her so much, as she could balance between making ends meet and spending time with her family. Therefore, I have always regarded my mom as my role model, as I know I could learn a lot from her.

Câu trả lời mẫuTừ vựng

 • ReflectAudio icon (v): phản ánh

 • CharismaticAudio icon (adj): lôi cuốn, có sức hút

 • GorgeousAudio icon (adj): lộng lẫy

 • BreadwinnerAudio icon (n): trụ cột của gia đình

 • InvariablyAudio icon (adv): luôn luôn

 • Hustle and bustleAudio icon (phr.): cuộc sống hối hả

 • ScheduleAudio icon (n): lịch trình

 • LadylikeAudio icon (adj): nữ tính, quý phái, đứng đắn

 • AffectionateAudio icon (adj): tình cảm

 • CharacteristicsAudio icon (n): tính cách

 • GentleAudio icon (adj): dịu dàng, nhẹ nhàng

 • MisbehaviourAudio icon (n): cư xử không đúng đắn

 • Tell somebody offAudio icon (v): la mắng

 • CompanionAudio icon (n): người bạn đồng hành

 • Confide inAudio icon (v): tâm sự

 • Ups and downsAudio icon (phr,): những thăng trầm

 • Make ends meetAudio icon (v): kiếm sống

(Nhân cơ hội này tôi chắc chắn sẽ kể cho các bạn nghe về người mẹ yêu mến của tôi, một người phụ nữ mà tôi luôn kính trọng.

Mẹ tên là Hương, có thể hiểu là “một mùi hương”. Cái tên này cũng phản ánh chân thực về mẹ, vì mẹ luôn lôi cuốn trong mọi trang phục từ những món đồ hàng ngày cho đến những bộ váy lộng lẫy mặc dù mẹ đã ở tuổi ngũ tuần. Một điều nữa là mẹ tôi đang làm giáo viên dạy tiếng Anh và cũng là trụ cột của gia đình, điều đó có nghĩa là mẹ luôn bận rộn với lịch trình làm việc hối hả và bận rộn, nhưng mẹ luôn cố gắng chăm sóc bản thân, như đi mua sắm hai tuần một lần và tập yoga vào mỗi buổi sáng sớm.

Tuy nhiên, vẻ ngoài hấp dẫn của mẹ không phải là điều tôi yêu thích nhất ở mẹ tôi. Thay vào đó, điều khiến mẹ trở thành thành viên gần gũi nhất trong gia đình với tôi chính là tính cách chu đáo và tình cảm của mẹ. Mẹ là một người biết lắng nghe, luôn dịu dàng và kiên nhẫn với tôi, bất chấp nhiều lỗi lầm hay cư xử không đúng của tôi. Mẹ chậm rãi và cho tôi lời khuyên về những gì tôi đã làm và cách cải thiện nó trong những lần tiếp theo, thay vì chỉ yêu cầu hay ra lệnh cho tôi phải làm thế này, thế kia. Ngoài ra, mẹ chưa bao giờ mắng mỏ hay đánh tôi trước đây, vì mẹ luôn dạy tôi rằng bạo lực là cách nhanh nhất để hủy hoại một người. Dần dần, mẹ không chỉ là phụ huynh của tôi, mà còn là một người bạn đồng hành mà tôi có thể tâm sự bất cứ khi nào tôi muốn.

Mẹ đã luôn bên cạnh qua những thăng trầm của tôi, và tôi tin tưởng rằng mẹ là một thành viên gia đình rất rất hiểu tôi. Và đây là một điều nữa khiến tôi ngưỡng mộ mẹ rất nhiều, vì mẹ có thể cân bằng giữa việc kiếm sống và dành thời gian cho gia đình. Vì vậy, tôi luôn coi mẹ là hình mẫu của mình, vì tôi biết tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều từ mẹ.)

Câu trả lời mẫu 2

Well, I would love to share with you about my beloved mother, my safest haven on this whole planet. Her name is Van. 

She’s in her fifties. Her appearance seems to blend in well with women her age. My mom doesn’t have an  outstanding figure in comparison with some of her peers, as she has devoted her whole life to us, to her little family. To be honest, my family has always been on a tight budget, but my sister and I were provided with all the best things growing up. In addition, since my father is the breadwinner of the family, he has to be away for work most of the time. Therefore, my mom plays both roles of mother and father, or sometimes a trusting friend for me to confide in. Raising two daughters with the frequent absence of a father figure in a family must be really hard for her, but my mom handled it unbelievably well.   As the eldest daughter, I often help her with the cooking. I cherish those little moments with her a lot. We would share with each other endless trivial things while preparing proper meals. What’s more, we love going out for coffee together. We could spend hours enjoying our company and the peace when I am with her. 

Mom has always been right by my side through thick and thin. It is undeniable that she is the only person in the family who could know me inside out without having to say a word, and so do I. From the bottom of my heart, my mother is my all-time influencer, my sunshine during those darkest days, and my motivation to keep moving forward.

 • BelovedAudio icon: yêu dấu

 • Safe havenAudio icon: nơi trú ẩn an toàn

 • Blend inAudio icon: hòa nhập, không có gì nổi bật

 • OutstandingAudio icon: nổi bật

 • In comparison withAudio icon: so với

 • DevoteAudio icon: cống hiến

 • To be honestAudio icon: thành thật mà nói

 • TrivialAudio icon: nhỏ nhặt, không quan trọng

 • From the bottom of my heartAudio icon: từ sâu tận đáy lòng

(Tôi muốn chia sẻ về người mẹ yêu dấu của tôi, nơi trú ẩn an toàn nhất của tôi trên đời này. Mẹ tôi tên là Vân. Năm nay bà ấy đã ngoài 50. Ngoại hình của mẹ tôi có vẻ cũng giống như bao nhiêu người khác ở tuổi 50. Bà không có một ngoại hình quá xuất sắc hay nổi bật như một vài người bởi lẽ mẹ đã tận tụy cống hiến cả đời mình cho gia đình nhỏ của mẹ. Thành thật mà nói, gia đình tôi cũng không khá giả gì, nhưng chị em tôi không phải chịu cảnh thiếu thốn bất cứ thứ gì trong suốt tuổi thơ của chúng tôi, chúng tôi luôn nhận được những gì tốt nhất từ bố và mẹ. Thêm vào đó, bởi vì bố tôi là trụ cột kinh tế của gia đình, bố phải đi làm xa phần lớn thời gian. Chính vì thế, mẹ tôi cùng lúc sắm cả hai vai, vai trò của một người mẹ và cả một người bố. Nuôi nấng hai người con gái khôn lớn với sự vắng mặt thường xuyên của người bố trong gia đình hẳn là rất khó khăn nhưng mẹ tôi đã xoay xở tài tình. Tôi là chị cả trong nhà nên tôi thân thiết với mẹ hơn so với em gái của mình. Tôi thường giúp mẹ nấu ăn. Tôi rất trân trọng những giờ phút ít ỏi bên mẹ. Chúng tôi sẽ cùng nhau trò chuyện về những thứ vụn vặt trong cuộc sống của chúng tôi trong khi chuẩn bị những bữa ăn tươm tất. Chưa kể, mẹ và tôi rất thích đi uống cà phê với nhau. Chúng tôi có thể dành hàng giờ đắm chìm trong những câu chuyện của nhau, và tôi có thể đắm chìm trong sự bình yên khi được ở bên mẹ.

Mẹ luôn luôn ở đấy, luôn luôn bên cạnh tôi qua những thăng trầm cuộc sống. Không thể chối cãi rằng mẹ là người hiểu rõ tôi nhất trong gia đình, người duy nhất có thể hiểu tôi từ trong ra ngoài mà không cần tôi phải nói lời nào, và tôi cũng thế. Từ tận đáy lòng, mẹ là người có sức ảnh hưởng nhất cuộc đời của tôi, là ánh sáng soi rọi những ngày tăm tối, là động lực cho tôi luôn tiến về phía trước trong bất kỳ hoàn cảnh nào.)

Tham khảo thêm:

Tổng kết

Đề bài Describe your mother là một trong những chủ đề phổ biến của IELTS Speaking. Thông qua bài viết này, người học có thể mở rộng vốn từ vựng và ý tưởng cho đề bài trên, đồng thời có thể tìm hiểu thêm các chủ đề liên quan để tự tin hơi khi giải quyết bài tập IELTS Speaking.

Bạn muốn trở nên tự tin giao tiếp với bạn bè quốc tế hay nâng cao khả năng giao tiếp trong công việc và thăng tiến trong sự nghiệp. Hãy bắt đầu hành trình chinh phục mục tiêu với khóa học tiếng Anh giao tiếp hôm nay!

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (2 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833