Giải đề và bài mẫu IELTS Writing Task 1 “Lạ – Khó” | Phần 3

Tổng hợp giải đề và bài mẫu của những đề thi IELTS Writing Task 1 lạ và khó đã ra trong các lần thi thật  trong những năm gần đây.
ZIM Academy
11/01/2022
giai de va bai mau ielts writing task 1 la kho phan 3

Tổng hợp giải đề và bài mẫu của những đề thi IELTS Writing Task 1 lạ và khó đã ra trong các lần thi thật  trong những năm gần đây.

Xem thêm: Giải đề và bài mẫu IELTS Writing Task 1 “Lạ – Khó” | Phần 2

Đề bài IELTS Writing Task 1 – 03

The illustration shows information about how an igloo is built from snow.

Summarise the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Phân tích tổng quan

 • Dạng bài: Process
 • Đối tượng đề cập trong bài: Quy trình làm nhà tuyết.
 • Đơn vị đo lường: Không có.
 • Thì sử dụng: Với dạng process, chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn trong bài viết.

Các khía cạnh cần lựa chọn để báo cáo và so sánh trong bài viết: Quy trình đã cho miêu tả các bước để xây dựng một căn nhà tuyết. Khi báo cáo, người học cần chú ý các chi tiết sau:

 • Số lượng các giai đoạn cần thiết để xây dựng một căn nhà tuyết
 • Các công cụ được sử dụng để tạo nhà tuyết, và cách thức sử dụng từng công cụ trong từng giai đoạn
 • Ghép lại các hoạt động để cho thấy cách hình thành nhà tuyết

Lời khuyên: Khi xử lý các đề bài task 1 dạng quy trình, người học không được lược bỏ bớt bước nào nhưng cũng không nên miêu tả dàn trải, dài dòng. Thay vào đó, người học có thể gộp các bước để viết, giúp bài văn đầy đủ ý mà vẫn cô đọng, ngắn gọn.

Xem thêm: Cách phân tích thông tin trong IELTS Writing Task 1 dạng Process

Dàn bài chi tiết

Mở bài: giới thiệu nội dung chính của quy trình

Để paraphrase đối tượng chính trong câu mở bài, người đọc có thể

 • Thay đổi how something is done ” the process that is used to do something: how an igloo is built from snow the process that is used to build an igloo from snow.
 • Sử dụng từ đồng nghĩa: built constructed (được xây dựng)

Tổng quan: khái quát các đặc điểm quan trọng và nổi bật nhất trong quy trình

 • Quy trình xây dựng nhà tuyết có 5 giai đoạn
 • Quy trình bắt đầu bằng việc tìm khu vực có tuyết đóng dày và kết thúc bằng việc che lối vào bằng các khối tuyết.

Thân bài: chia 2 đoạn văn

 • Thân bài 1: miêu tả bước 1,2,3
 • Thân bài 2: miêu tả bước 4,5

Lời khuyên: người học nên dựa vào những thay đổi quan trọng trong quy trình để chia đoạn. Trong trường hợp này, ba bước đầu tạo phần khung cho căn nhà được nhóm vào một đoạn. Hai bước sau nhằm tinh chỉnh thêm cho căn nhà được nhóm vào một đoạn.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 tham khảo

The diagram illustrates the process that is used to build an igloo from snow.

There are five main stages in this process, starting with finding an area covered by hard-packed snow and culminating in covering the entrance hole with snow blocks.

As can be seen from the process, after a surface of hard-packed snow is found, a snow saw is used to cut large blocks to the appropriate size to build the base. The edges of the blocks are then smoothed with the saw and are placed in a circle, and a hole is dug under the wall to make an entrance. Next, a slightly over-sized block is precisely shaped and placed on the top of the igloo.

Out of the remaining steps, snow is shoveled onto the outside of the igloo and is packed into all crevices while the internal surface of the igloo is smoothed by hand. Any excess snow is also removed from the inside of the igloo. And finally, a hole is dug in the shape of the entrance, and is then covered with snow blocks to complete the igloo.

184 từ

Từ vựng

 1. to culminate in (v) kết thúc
 2. precisely (adv) một cách chính xác
 3. internal surface (n) bề mặt bên trong
 4. excess (adj) thừa

Cấu trúc ngữ pháp

 1. starting with … and culminating in …: bắt đầu với … và kết thúc bằng …

Người học sử dụng cấu trúc này để nêu bước bắt đầu và bước kết thúc của quy trình trong phần overview.

Ví dụ: There are five main stages in this process, starting with finding an area covered by hard-packed snow and culminating in covering the entrance hole with snow blocks.

 1. As can be seen from the process, S + V: Như có thể thấy ở quy trình, …

Người học có thể sử dụng cấu trúc để mở đầu đoạn thân bài.

Ví dụ: As can be seen from the process, after a surface of hard-packed snow is found, a snow saw is used to cut large blocks to the appropriate size to build the base.

Để làm quen với format đề thi IELTS thực tế và tăng sự tự tin trước kỳ thi chính thức, người học có thể tham gia test thử IELTS có ngay kết quả tại ZIM.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

(0)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu