Home and dry: ý nghĩa, cách dùng và ứng dụng của thành ngữ tiếng Anh

Bài viết này giới thiệu về Home and dry, một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là đã hoàn thành một việc gì đó thành công. Bài viết cũng giải thích cách dùng, những cách diễn đạt tương đương và ứng dụng của thành ngữ này trong ngữ cảnh thực tế.
Đào Anh
16/05/2024
home and dry y nghia cach dung va ung dung cua thanh ngu tieng anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều thành ngữ được sử dụng để diễn tả các ý nghĩa khác nhau. Một trong những thành ngữ phổ biến và hữu ích là Home and dry. Trong bài viết này, tác giả sẽ giới thiệu về nghĩa, nguồn gốc, cách diễn đạt tương đương và ví dụ về cách sử dụng thành ngữ này trong ngữ cảnh thực tế. Bài viết cũng sẽ cung cấp một số bài tập ứng dụng để người học có thể kiểm tra khả năng hiểu và vận dụng thành ngữ này.

Key Takeaways

Ý nghĩa của "Home and dry":

 • "Home and dry" là một thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa là đã hoàn thành một việc gì đó thành công hoặc chắc chắn sẽ thành công.

Nguồn gốc và cách sử dụng:

 • Thành ngữ này xuất phát từ Úc vào đầu thế kỷ 20, có thể liên quan đến cảm giác trở về nhà, được lau khô sau khi vượt qua thử thách.

 • "Home and dry" thường được sử dụng để diễn đạt việc hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn hoặc vượt qua nguy hiểm.

Cách dùng trong câu:

 • Thành ngữ này thường đi sau động từ "to be" hoặc các động từ như "get", "make", "have".

 • Có thể kết hợp với các từ như "almost", "nearly", "not quite", "not yet" để chỉ mức độ của sự thành công hoặc sự chắc chắn.

Cách diễn đạt tương đương:

 • Có một số cách diễn đạt tương đương khác như "home free", "in the clear", "safe and sound", "all in one piece", "out of the woods".

Ứng dụng trong thực tế:

 • Trong thể thao, kinh doanh, học tập, "home and dry" có thể được sử dụng để chỉ sự thành công hoặc kết thúc thành công của một tình huống nào đó.

Bài tập ứng dụng:

Home and dry là gì?

Theo từ điển Cambridge, Home and dry là một thành ngữ của tiếng Anh để chỉ việc đã hoàn thành một việc gì đó thành công (“to have successfully finished something”).

Ví dụ: If we can score one more goal, we’ll be home and hosed. (Nếu có thể ghi thêm một bàn nữa, chúng ta sẽ chắc chắn thắng.)

Theo từ điển Merriam-Webster, Home and dry còn có nghĩa là “sure of succeeding, winning, etc. : no longer in danger of failing” (chắc chắn sẽ thành công, chiến thắng, hoặc không còn rủi ro thất bại).

Ví dụ: She had passed all the exams and only needed to submit her thesis to be home and dry. (Cô ấy đã vượt qua tất cả các kỳ thi và chỉ cần nộp luận văn để thành công).

Tham khảo thêm: Chinh phục 10 chủ đề Idioms thông dụng trong các bài thi tiếng Anh.

Nguồn gốc và cách dùng của Home and dry

Nguồn gốc

Thành ngữ Home and dry bắt nguồn từ Úc vào đầu thế kỷ 20. Cụm từ này có thể liên quan đến cảm giác trở về nhà, được lau khô và thư giãn sau khi vượt qua một thử thách nào đó bên ngoài trong thời tiết ẩm ướt và mưa. Ban đầu, thành ngữ này có thể mang ý nghĩa là kiệt quệ và mệt mỏi sau khi hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, nhưng sau đó đã thay đổi ý nghĩa và biểu thị chỉ sự thành công và an toàn.

Cách dùng

Thành ngữ này thường được dùng để diễn tả một tình huống khi một người hoặc một nhóm đã hoàn thành một việc gì đó khó khăn, phức tạp hoặc quan trọng, hoặc đã vượt qua một khó khăn hoặc một nguy hiểm. Thành ngữ này cũng có thể được dùng để bày tỏ sự tự tin hoặc hy vọng về một kết quả tốt đẹp. Thành ngữ này cũng có thể dùng với các thì khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh, nhưng thường là thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ: She’s home and dry now that she’s passed the exam. (Cô ấy đã thành công rồi khi đã vượt qua kỳ thi.)

Vai trò trong câu

Home and dry là một thành ngữ có vai trò là một thành phần bổ nghĩa cho chủ ngữ hoặc động từ trong câu, thường đi sau động từ to be hoặc một số động từ khác như get, make, have. Thành ngữ này có thể đứng ở cuối câu hoặc sau một dấu phẩy. Thành ngữ này có thể được kết hợp với các từ như almost, nearly, not quite, not yet để chỉ mức độ của sự thành công hoặc sự chắc chắn, và có thể đứng một mình hoặc đi kèm với một cụm từ chỉ thời gian, nguyên nhân, hoặc một thành ngữ khác. Ví dụ:

 • He got home and dry thanks to his hard work. (Anh ấy đã thành công nhờ vào sự cố gắng của mình.)

 • You’re home and dry on the pig’s back. (Bạn đã thành công và sung sướng.)

Những cách diễn đạt tương đương

Dưới đây một số cách diễn đạt tương đương phổ biến của thành ngữ Home and dry trong tiếng Anh để chỉ việc đã hoàn thành một việc gì đó thành công hoặc chắc chắn sẽ thành công:

 • Home free: cũng là một thành ngữ có nghĩa là đã hoàn thành một việc gì đó thành công hoặc không còn nguy hiểm nào. Ví dụ:
  Once we get past the border, we’ll be home free. (Một khi chúng ta vượt qua biên giới, chúng ta sẽ thành công).

 • In the clear: có nghĩa là không còn bị đe dọa, nguy hiểm, hoặc trách nhiệm nào. Ví dụ:
  The doctor said I’m in the clear now and can go back to work. (Bác sĩ nói tôi đã không còn vấn đề gì nữa và có thể quay lại làm việc).

 • Safe and sound: có nghĩa là an toàn và không bị thương. Ví dụ:
  They arrived safe and sound after a long journey. (Họ đã đến an toàn và không bị thương sau một chuyến đi dài).

 • All in one piece: có nghĩa là không bị hư hại hoặc thương tích. Ví dụ:
  I’m glad you made it back all in one piece. (Tôi rất vui khi bạn trở về an toàn).

 • Out of the woods: có nghĩa là đã vượt qua một tình huống khó khăn hoặc nguy hiểm, không còn phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Ví dụ:
  She’s not out of the woods yet, but she’s making progress. (Cô ấy chưa hoàn toàn thoát khỏi khó khăn, nhưng cô ấy đang tiến bộ.)

Home and dry trong ngữ cảnh thực tế

Trong ngữ cảnh thực tế, thành ngữ Home and dry có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như thể thao, kinh doanh, học tập, v.v. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Trong thể thao, Home and dry có thể được dùng để chỉ một đội hoặc một vận động viên đã giành chiến thắng hoặc chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Ví dụ:


  With only five minutes left, the home team was home and dry with a four-goal lead. (Chỉ còn năm phút, đội nhà đã chắc chắn thắng với cách biệt bốn bàn).

 • Trong kinh doanh, Home and dry có thể được dùng để chỉ một công ty hoặc một dự án đã hoàn thành một mục tiêu hoặc chắc chắn sẽ hoàn thành một mục tiêu. Ví dụ:
  The deal was almost done, they just needed the final signature and they would be home and dry. (Giao dịch gần như xong, họ chỉ cần chữ ký cuối cùng và họ sẽ thành công).

 • Trong học tập, Home and dry có thể được dùng để chỉ một học sinh hoặc một sinh viên đã hoàn thành một bài tập hoặc chắc chắn sẽ hoàn thành một bài tập. Ví dụ:
  She had studied hard for the exam and felt confident that she was home and dry. (Cô ấy đã học chăm chỉ cho kỳ thi và cảm thấy tự tin rằng cô ấy đã hoàn thành tốt bài thi).

Bài tập ứng dụng

Bài 1: Điền vào chỗ trống với một trong các thành ngữ sau: home and dry, in the clear, safe and sound, all in one piece, out of the woods

 1. He was relieved to see his son return ___ after the accident.

 2. She was not ___ until she passed the final exam with flying colors.

 3. They managed to escape from the fire and reach the hospital ___.

 4. He had to pay a huge fine, but at least he was ___ of any criminal charges.

 5. They still have a long way to go before they are ___ from the economic crisis.

Bài 2: Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu có thành ngữ Home and dry

 1. She was home and dry after passing the final exam with flying colors.
  A) She was very proud after passing the final exam with flying colors.
  B) She was very relieved after passing the final exam with flying colors.
  C) She was very successful after passing the final exam with flying colors.
  D) She was very lucky after passing the final exam with flying colors.

 2. He thought he was home and dry when he scored the first goal, but the other team came back and won the match.
  A) He thought he was victorious when he scored the first goal, but the other team came back and won the match.
  B) He thought he was unstoppable when he scored the first goal, but the other team came back and won the match.
  C) He thought he was unbeatable when he scored the first goal, but the other team came back and won the match.
  D) He thought he was certain when he scored the first goal, but the other team came back and won the match.

 3. They were home and dry when they found the treasure map in the old chest.
  A) They were very excited when they found the treasure map in the old chest.
  B) They were very curious when they found the treasure map in the old chest.
  C) They were very rich when they found the treasure map in the old chest.
  D) They were very close when they found the treasure map in the old chest.

 4. She felt home and dry when she saw her name on the list of finalists.
  A) She felt very confident when she saw her name on the list of finalists.
  B) She felt very happy when she saw her name on the list of finalists.
  C) She felt very accomplished when she saw her name on the list of finalists.
  D) She felt very secure when she saw her name on the list of finalists.

 5. He was home and dry after he escaped from the prison.
  A) He was very free after he escaped from the prison.
  B) He was very brave after he escaped from the prison.
  C) He was very smart after he escaped from the prison.
  D) He was very safe after he escaped from the prison.

Đáp án

Bài 1: Điền vào chỗ trống với một trong các thành ngữ sau: home and dry, in the clear, safe and sound, all in one piece, out of the woods

 1. He was relieved to see his son return safe and sound after the accident.

 2. She was not home and dry until she passed the final exam with flying colors.

 3. They managed to escape from the fire and reach the hospital all in one piece.

 4. He had to pay a huge fine, but at least he was in the clear of any criminal charges.

 5. They still have a long way to go before they are out of the woods from the economic crisis.

Bài 2: Chọn câu có nghĩa gần nhất với câu có thành ngữ Home and dry

 1. B) She was very relieved after passing the final exam with flying colors.

 2. C) He thought he was unbeatable when he scored the first goal, but the other team came back and won the match.

 3. D) They were very close when they found the treasure map in the old chest.

 4. A) She felt very confident when she saw her name on the list of finalists.

 5. D) He was very safe after he escaped from the prison.

Tổng kết

Trong bài viết này, người học đã được giới thiệu về nghĩa, nguồn gốc, cách diễn đạt tương đương và ví dụ về cách sử dụng thành ngữ Home and dry trong tiếng Anh cùng một số bài tập ứng dụng để người học có thể kiểm tra khả năng hiểu và vận dụng thành ngữ này. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp người học nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Nếu người học muốn học thêm nhiều thành ngữ khác ngoài thành ngữ Home and dry, người học có thể tham khảo thêm sách Understanding Idioms for IELTS Speaking của ZIM Academy, một cuốn sách rất hay và bổ ích cho người học tiếng Anh.

Tham khảo thêm


Nguồn tham khảo

 • “Be Home and Dry.” Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, https://dictionary.cambridge.org/vi/dictionary/english/be-home-and-dry. Accessed 6 Mar. 2024.

 • “Home and Dry.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/home%20and%20dry. Accessed 6 Mar. 2024.

 • user070221. “Origin of ‘Home and Dry’.” English Language & Usage Stack Exchange, 7 Feb. 2021, https://english.stackexchange.com/questions/612104/origin-of-home-and-dry. Accessed 6 Mar. 2024.

 • “Home and Dry.” Collins English Dictionary, HarperCollins Publishers, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/home-and-dry. Accessed 6 Mar. 2024.

 • “Home and Hosed.” The Phrase Finder, Gary Martin, https://www.phrases.org.uk/meanings/home-and-hosed.html. Accessed 6 Mar. 2024.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu