How long does it take? Cách trả lời kèm đoạn hội thoại mẫu

Câu hỏi “How long does it take?” (Mất bao lâu?) là một câu hỏi quan trọng trong giao tiếp tiếng Anh để tìm hiểu về thời gian cần thiết cho một quá trình, một hành động hoặc một sự kiện cụ thể. Đây là một câu hỏi đa dụng và có thể áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ tập trung phân tích về các ngữ cảnh sử dụng câu hỏi này và đưa ra các cấu trúc câu trả lời thông dụng.
author
Bùi Thị Thu Thanh
14/03/2024
how long does it take cach tra loi kem doan hoi thoai mau

Key takeaways

  • Câu hỏi "How long does it take?" được sử dụng để xác định thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc, di chuyển từ điểm này đến điểm khác hoặc thực hiện một hành động cụ thể. Khi sử dụng câu hỏi này, người nói mong muốn biết khoảng thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ, một công việc hoặc một quá trình.

  • Câu hỏi "How long does it take?" được sử dụng trong một số ngữ cảnh cụ thể như thời gian hoàn thành một công việc, thời gian di chuyển từ một địa điểm này đến địa điểm khác, thời gian chờ đợi, …

  • Cấu trúc cấu trả lời cho câu hỏi "How long does it take?": It takes [thời gian] to [hoạt động].; Usually, it takes [thời gian].; It depends on [yếu tố]. It can take [thời gian] or more.; …

Ý nghĩa của How long does it take?

Câu hỏi "How long does it take?" (phiên âm: /haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk/; dịch nghĩa: “Mất bao lâu?”) được sử dụng để xác định thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc, di chuyển từ điểm này đến điểm khác hoặc thực hiện một hành động cụ thể. Khi sử dụng câu hỏi này, người nói mong muốn biết khoảng thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ, một công việc hoặc một quá trình. Câu trả lời có thể đưa ra số liệu chính xác hoặc ước lượng dựa trên kinh nghiệm hoặc thông tin trước đó. Dưới đây là một số ngữ cảnh cụ thể mà câu hỏi này được sử dụng:

  1. Thời gian hoàn thành một công việc: câu hỏi "How long does it take?" được sử dụng khi người nói muốn biết thời gian cần để một công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể hoàn thành.

Ví dụ:

A: I have to write a research paper for my class. How long does it take to finish it? (Tôi phải viết một bài nghiên cứu cho lớp học. Mất bao lâu để hoàn thành nó?)

B: It depends on the complexity and length of the paper.(Nó phụ thuộc vào độ phức tạp và độ dài của bài.)

  1. Thời gian di chuyển từ một địa điểm này đến địa điểm khác: câu hỏi này cũng được người nói sử dụng khi muốn biết thời gian cần thiết để di chuyển từ nơi này đến nơi khác, ví dụ như đến công ty, trường học hoặc sân bay.

Ví dụ:

A: I'm planning a trip to Nasville City. How long does it take to get there from Los Angeles by plane? (Tôi đang lên kế hoạch đi du lịch đến Nasville. Mất bao lâu để đến đó từ Los Angeles bằng máy bay?)

B: The flight duration from Nasville to New York City is typically around 5 hours. (Thời gian bay từ Los Angeles đến Nasville thường là khoảng 5 giờ.)

A: Thanks for the information. I will consider the flight duration when planning my itinerary. (Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin. Tôi sẽ xem xét thời gian bay khi lập kế hoạch hành trình của mình.)

  1. Thời gian chờ đợi: người nói dùng câu hỏi này khi muốn biết thời gian chờ đợi để gặp một người hoặc sử dụng dịch vụ cụ thể.

Ví dụ:

A: Excuse me, how long does it take to see the doctor without an appointment? (Xin lỗi, mất bao lâu để được gặp bác sĩ không có lịch hẹn?)

B: It usually takes around 1-2 hours. However, it can vary depending on the number of patients ahead of you. (Thường thì mất khoảng 1-2 giờ. Tuy nhiên, thời gian có thể khác nhau tùy thuộc vào số lượng bệnh nhân phía trước.)

A: Alright, thank you. I'll wait then. (Được rồi, cảm ơn bạn. Tôi sẽ chờ.)

image-alt

Cách sử dụng cấu trúc "How long does it take?"

Cấu trúc "How long does it take?" trong tiếng Anh giao tiếp được sử dụng để hỏi về thời gian mất để hoàn thành một hoạt động, công việc, sự kiện hoặc quá trình nào đó. Dưới đây là một số cách sử dụng cấu trúc này trong các tình huống giao tiếp khác nhau:

Cấu trúc 1:

A: Excuse me, how long does it take to walk to the nearest train station from here? (Tiếp viên, xin lỗi, mất bao lâu để đi bộ đến nhà ga gần nhất từ đây?)

B: It takes about 10 minutes to walk to the train station from here. (Mất khoảng 10 phút để đi bộ đến nhà ga từ đây.)

Cấu trúc 2:

A: I'm planning to repaint my living room. How long does it take to paint a room of this size? (Tôi đang lên kế hoạch sơn lại phòng khách. Mất bao lâu để sơn một căn phòng có kích thước như này?)

B: It depends on the size of the room and the number of coats you want to apply. (Nó phụ thuộc vào kích thước của căn phòng và số lớp sơn bạn muốn sơn lên.)

Cấu trúc 3:

A: How long does it take you to prepare in the morning? (Mất bao lâu để bạn chuẩn bị buổi sáng?)

B: It usually takes me around 30 minutes to prepare. I wake up, take a shower, get dressed, and have breakfast. (Thường thì tôi mất khoảng 30 phút để chuẩn bị. Tôi thức dậy, tắm rửa, mặc đồ và ăn sáng.)

Cấu trúc 4:

A: Hey, I'm thinking of making lasagna for dinner. How long does it take to cook it? (Hey, tôi đang nghĩ đến việc làm lasagna cho bữa tối. Mất bao lâu để nướng nó?)

B: It usually takes about 45 minutes to an hour to bake a lasagna. (Thường thì mất khoảng 45 phút đến 1 giờ để nướng một cái lasagna.)

Cách trả lời cho câu "How long does it take?"

Cách trả lời câu hỏi này cũng rất đa dạng và có thể biến đổi tùy thuộc vào ngữ cảnh và người nói. Dưới đây là một số cách trả lời phổ biến cho câu hỏi “How long does it take?” mà người đọc có thể tham khảo:

  1. It takes [thời gian] to [hoạt động].

Ví dụ:

A: How long does it take to drive to the beach? (Mất bao lâu để lái xe đến bãi biển?)

B: It takes about 2 hours to drive to the beach. (Mất khoảng 2 giờ để lái xe đến bãi biển.)

  1. Usually, it takes [thời gian].

Ví dụ:

A: How long does it usually take to complete the project? (Thường mất bao lâu để hoàn thành dự án?)

B: Usually, it takes around 3 months to complete the project. (Thường mất khoảng 3 tháng để hoàn thành dự án.)

  1. It depends on [yếu tố]. It can take [thời gian] or more.

Ví dụ:

A: How long does it take to learn a new language? (Mất khoảng bao lâu để có thể học một ngôn ngữ mới vậy?)

B: It depends on various factors such as your dedication and the complexity of the language. It can take several months or more to become fluent in a new language. (Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sự tận tâm của bạn và độ phức tạp của ngôn ngữ. Có thể mất vài tháng hoặc hơn để thành thạo một ngôn ngữ mới.)

Đoạn hội thoại "How long does it take?" trong tiếng Anh

Đoạn hội thoại mẫu 1

A: Hey, I'm thinking about taking a trip to Paris. Have you been there before?

B: Yes, I have. It's a beautiful city! How long are you planning to stay?

A: I'm not sure yet. How long does it take to explore the main attractions?

B: Well, it depends on how much you want to see. I'd say a minimum of four to five days to cover the popular tourist spots.

A: That sounds reasonable. And what about getting around the city? How long does it take to travel from one attraction to another?

B: Paris has a good transportation system, so it shouldn't take you too long. On average, you can expect about 20-30 minutes between major attractions using the metro or buses.

(Dịch nghĩa:

A: Mình đang suy nghĩ về việc đi du lịch đến Paris. Bạn đã từng đến đó chưa?

B: Mình đã từng đến đó rồi. Thành phố đó rất đẹp! Bạn dự định ở lại bao lâu vậy?

A: Mình cũng chưa chắc nữa. Mất bao lâu để khám phá các điểm tham quan chính vậy?

B: Phụ thuộc vào việc bạn muốn tham quan những gì. Mình nghĩ tối thiểu từ bốn đến năm ngày để đi đến các điểm du lịch nổi tiếng.

A: Nghe có vẻ hợp lý nhỉ. Vậy còn việc di chuyển trong thành phố thì sao? Mất bao lâu để mình di chuyển từ một điểm tham quan đến điểm khác?

B: Paris có hệ thống giao thông rất phát triển, vì vậy bạn sẽ không bị mất quá nhiều thời gian đâu. Trung bình, bạn có thể mất từ 20-30 phút để di chuyển giữa các điểm tham quan chính bằng tàu metro hoặc xe buýt.)

Đoạn hội thoại mẫu 2

A: I'm thinking about starting a new exercise routine. How long does it take to see results?

B: It varies from person to person. Usually, it takes a few weeks. However, significant results usually take a few months of consistent effort.

A: That's good to know. How long should I work out each day to see those results?

B: It depends on your fitness goals and current fitness level. To stay healthy and fit, it's recommended to get at least 150 minutes of moderate exercise. You can divide it into smaller sessions throughout the week.

A: I see. And what about nutrition? How soon will I see the benefits of a balanced diet?

B: Long-term benefits like weight loss or improved overall health may take several months of consistent healthy eating.

(Dịch nghĩa:

A: Tôi đang nghĩ đến việc bắt đầu một thói quen tập thể dục mới. Sẽ mất bao lâu để thấy kết quả?

B: Nó thay đổi tùy theo mỗi người. Thông thường, phải mất một vài tuần. Tuy nhiên, những kết quả rõ rệt thường phải mất vài tháng nỗ lực kiên trì.

A: Ra là vậy. Tôi nên tập luyện bao lâu mỗi ngày để thấy được kết quả đó?

B: Còn phụ thuộc vào mục tiêu tập thể dục và mức độ tập thể dụccủa bạn nữa. Để có sức khỏe và thể lực nói chung, các chuyên gia khuyên bạn nên tập thể dục với cường độ vừa phải ít nhất 150 phút. Bạn có thể chia nó thành các buổi nhỏ hơn trong suốt cả tuần.

A: Tôi hiểu rồi. Và còn dinh dưỡng thì sao? Mất bao lâu để thấy được tác dụng của chế độ ăn uống lành mạnh?

B: Những lợi ích lâu dài như giảm cân hoặc cải thiện sức khỏe tổng thể có thể phải mất vài tháng ăn uống lành mạnh.)

Xem thêm:

Tổng kết

"Câu hỏi “How long does it take?” (Mất bao lâu?) là một câu hỏi phổ biến trong giao tiếp tiếng Anh khi chúng ta muốn biết thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ, một quá trình hoặc đạt được một kết quả. Câu hỏi này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ du lịch, công việc, tập thể dục đến học tập và nhiều hơn nữa. Hy vọng rằng bài viết trên đã cung cấp cho người đọc những kiến thức bổ ích về câu hỏi này.

ZIM Academy hiện cung cấp các khóa học tiếng Anh giao tiếp phù hợp với từng cấp độ, từ người mới bắt đầu đến người đã có kiến thức cơ bản và muốn nâng cao. Người học sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều tình huống giao tiếp thực tế, mở rộng vốn từ vựng và cải thiện khả năng phản xạ ngôn ngữ. Hãy đăng ký ngay các khóa học tiếng Anh giao tiếp của ZIM Academy để khám phá tiềm năng và trở thành một người sử dụng tiếng Anh thành thạo ngay nhé!


Tài liệu tham khảo:

Grammar Basics: Unit 49 – How long does it take...?, https://www.summit-esl.com/clubenglish/2012/07/03/grammar-basics-unit-49-how-long-does-it-take/. Accessed 25 December, 2023.

How to use How long does it take with examples, https://education-mania.com/how-to-use-how-long-does-it-take-with-examples/. Accessed 25 December, 2023.

Tham khảo thêm khóa học tiếng anh giao tiếp cho người đi làm tại ZIM, giúp học viên tăng cường khả năng phản xạ và xử lý tình huống giao tiếp trong thực tế.

Bạn muốn học thêm về nội dung này?

Đặt lịch học 1-1 với Giảng viên tại ZIM để được học sâu hơn về nội dung của bài viết bạn đang đọc. Thời gian linh hoạt và học phí theo buổi

Đánh giá

5.0 / 5 (1 đánh giá)

Gửi đánh giá

0

Bình luận - Hỏi đáp

Bạn cần để có thể bình luận và đánh giá.
Đang tải bình luận...
Tư vấn nhanh
Chat tư vấn
Chat Messenger
1900 2833
Đang tải dữ liệu